Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    migrace prvků
Článek
    Application of cathodoluminescence to the study of metamorphic textures in marbles from the eastern part of the Bohemian Massif
    Berylium v podzemních vodách v oblasti Horních Dubenek na Jihlavsku (23-32 Kamenice nad Lipou, 23-41 Třešť)
    Biogeochemická prospekce Au zrudnění v oblasti Psích Hor
    Chemical changes in Moldanubian amphibolites caused by regional metamorphism
    Chemismus atmosférických srážek v oblasti Českého krasu : případová studie: Velkolom Čertovy schody
    Composition of tourmalines from tin-tungsten-bearing country rock of the Variscan Karkonosze granitoid - a record of the wall rock and hydrothermal fluid interaction
    Content of As, Cd, Pb, Cu and Zn in forest soils of the Black Triangle-Ore Mountains
    Distribuce stopových prvků v českém černém a hnědém uhlí
    The distribution of REE-U-Th in hydrothermally altered rocks at the Rožná uranium deposit, Czech Republic
    DÚ-03: Geochemické procesy v horninovém prostředí oblastí s ložisky a těžbou uhlovodíků
    Element mobility and fluid path ways during feldspar alteration: textural evidence from cathodoluminescence and electron microprobe study of an example from tonalites (High Tatra, Poland-Slowakia)
    Element mobility during feldspar alteration: textural evidence from cathodoluminiscence and electron microprobe study of an example from a tonalite (High Tatra, Poland-Slovakia)
    Environmental Chemistry of Beryllium
    Experimental acid leaching of metals from biotite of the Říčany monzogranite
    Geochemické aspekty přeměny primárních minerálů na zlatohorských ložiscích
    Geochemické mapy povodňových sedimentů v měřítku 1 : 200 000 : soubor map pro potřeby orgánů státní správy
    Geochemické procesy v horninovém prostředí oblastí s ložisky a těžbou uhlovodíků
    Geochemie a petrografie amfibolitů v okolí Jemnice a Police : 33-21 Slavonice
    Geochemistry of a weathering kaolin profile in the Karlovy Vary area (Czech Republic)
    III. Geochemická dynamika pláště : Zúrodňování vyčerpaných polí
    Influence of hydrological processes in basin upon dynamics of nitrates in surface water
    Interakce nivní sediment-voda-atmosféra
    Izotopově anomální sedimentární karbonátová hornina z Domašova n. Bystřicí (kulm Nízkého Jeseníku) : 25-11 Hlubočky
    Látkové toky v geologické minulosti a současnosti v oblasti severočeského hnědouhelného revíru
    MAGIC applied to roof experiments (Risdalsheia, N; Gardsjön, S; Klosterhede, DK) to evaluate the rate of reversibility of acidification following experimentally reduced acid deposition
    Migracija urana v gidrotermal'nych rastvorach
    Monazit v některých horninách moldanubika a centrálního masívu a účinky jeho radioaktivity
    Neue Brabantit-Vorkommen in Sn-Graniten des Erzgebirges und des Slavkovský les
    Noste dříví do lesa! : Vápnění přináší bohatství otcům a chudobu synům
    Ověření geochemické anomálie (radioaktivní a kovové prvky) v okolí říčky Slatinky zhruba mezi obcemi Slatinice, Lutín a Luběnice
    Phonolite weathering profiles at Mariánská hora Hill, České středohoří Mts., and sorption properties of clay residues
    The postmagmatic alteration of allanite, zircon, and thorite: the role of fluorine
    Problém důlních odpadů : možnost kontaminace nejen z produktů úpravy, ale i z hald skrývky
    The problem of garnet composition in eclogite-bearing gneisses from the Śnieżnik Metamorphic Complex (Western Sudetes)
    Problémy objektivního hodnocení radonového rizika
    Prof. Dr. Jaroslav Kokta a Zlaté Hory v Jeseníkách
    Radiation-induced defects in apophyllites. I., NH2 free radical in fluorapophyllite
    Radionuclides as tracers of erosion rates and metals dynamics in soils
    Radon na tektonických poruchách
    Radon variations and Earth tides in the unventilated underground spaces
    Regional Distribution of Chromium and Nickel in Moldanubian MORB-derived Amphibolites of the Bohemian-Moravian Heights
    Regionální hodnocení látkových toků v síti malých povodí GEOMON
    Some Specific Geochemical Properties of Humic Fulvo- and Aminoacids in Relation to Black Shale
    Stav a vývoj lesních půd na TVP v Krkonoších v letech 1980-1998
    Studium podmínek stability sekundárních minerálů s arsenem v antropogenních deponiích na ložisku Roudný
    Sulfur mobility in peat
    Tourmaline as a petrogenetic indicator of magmatic, metamorphic and hydrothermal processes in the Bohemian Massif
    Tourmaline as a recorder of pegmatite evolution : Belo Horizonte No.1 - pegmatite, Peninsular Ranges batholith, Southern California
    Tourmaline composition as a recorder of crystallization in open and closed systems in the elbaite subtype pegmatite from Bližná
    Turmalín jako petrogenetický indikátor magmatických metamorfních a hydrotermálních pochodů v Českém masivu
    Use of sulphur-35 to study rates of migration of atmospheric sulphate at Jezeri Catchment, Czech Republic
    Výskyt minerálů vzácných zemin na hydrotermálních žilách Drahanské vrchoviny : 24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov
    Využití sledování látkových toků v síti vybraných malých povodí v ČR jako vstupních údajů pro výpočet kritických zátěží
    Výzkum arsenové deponie na lokalitě Přebuz - druhý výskyt kaatialaitu v České republice
    Výzkum geochemických a petrofyzikálních změn nad ložiskem uhlovodíků Ždánice : 24-44 Bučovice
    Význam geochemie pro paleoekologii
    Vztah Au-mineralizace a organické hmoty na lokalitě Suchá Rudná (Hrubý Jeseník)
    Witherit, harmotom a baryt z uranového ložiska Rožná
    Za jakých teplot vznikaly acháty?
    Změny fyzikálních a chemických parametrů ve flyšových sedimentech vlivem naftových ložisek v oblasti ždánicko-hustopečské jednotky
    Změny vazby arsenu a jeho migrace při oxidaci löllingitu a arsenopyritu : na příkladu antropogenní arsenové deponie v Přebuzi, Krušné hory