Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    mikrofauna
Článek
    Biostratigraphy and Lithofacies Pattern of the Gresten Formation (Dogger) in South Moravia (Czech Republic), with Emphasis on Reworked Triassic Material
    Litológia malcovského súvrstvia (magurská jednotka)
    Palynologická charakteristika anoxické facie české křídy a vokonstké pánve
    Remarks on Turonian microbiostratigraphy in the Tethyan and Boreal realms
    Vývoj a stratigrafické postavenie gregorianskych brekcií bradlového pásma na Východnom Slovensku