Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    mikroflora
Článek
    Dosud popsané taxony z paseckých břidlic a z jineckého souvrství příbramsko-jinecké pánve
    Microflora in the Wettinquelle, a mineral spring with high gas content of a deep subsurface origin