Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    mikroklin
Článek
    Albite-microcline orthogneisses of the6Tríbeč Mts. (Western Carpathians)
    Calcite-andradite microclinite from Markvartice near Třebíč, Western Moravia
    Draselný živec z čediče významné mineralogické lokality na vrchu Kočka u Žitenic v Českém středohoří
    Early Palaeozoic Izera (Rumburk) granites from West Sudetes, Poland
    Mineralogie lokality apatitu od Opalic u Kamenného Újezda