Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    mikrolitotypy
Článek
    Distribuce kyslíku v macerálových frakcích uhlí OKR
    Klasifikace alterovaných uhlí spjatých s tělesy pestrých vrstev karbonu hornoslezské černouhelné pánve
    Liptinite in Brown Coal in the Sokolov Basin
    Petrografický výzkum slojového souvrství Dolu Silvester v sokolovské hnědouhelné pánvi
    Změny petrologických a chemicko-technologických vlastností sloje č. 504 (Prokop) v karvinském bloku OKR