Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    mikromorfologie
Článek
    Bericht 1997 über Mikromorphologie und Stratigraphie der quartären Böden auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 1997 über Mikromorphologie und Stratigraphie der quartären Böden auf Blatt 38 Krems an der Donau
    Evolution of South Moravian Flood Plains
    Genesis of the soil cover of Přední Kobyla site (Bohemian karst): the role of clay
    Geologický a paleopedologický výzkum na archeologické lokalitě Vedrovice Ia (24-34 Ivančice)
    Ke genezi světlé mezipolohy uvnitř PK III v Dolních Věstonicích (34-12 Pohořelice)
    Kvartérně geologický a paleopedologický výzkum východně od Znojma (34-11 Znojmo, 34-13 Dyjákovice)
    Kvartérní sedimenty nivy Moravy u Uherského Ostrohu (35-11 Veselí nad Moravou)
    Mezo- a mikroformy reliéfu cenomanských pískovců na Čížkových kamenech
    Neogenní sedimenty a holocenní půdy u Jezeřan-Maršovic (24-34 Ivančice)
    Paleopedologický výzkum na listu Hadres (ÖK 23), Dolní Rakousko (ÖK 23-Hadres)
    Paleopedologický výzkum na listu Krems an der Donau (ÖK 38), Dolní Rakousko (ÖK 38-Krems an der Donau)
    Paleopedologický výzkum významných kvartérních lokalit v Dolním Rakousku
    The Pekárna Cave : magdalenian stratigraphy, environment, and the termination of the loess formation in Moravian Karst
    Pohřbené a fosilní půdy a půdní sedimenty v širším okolí Leónu (Nikaragua)
    Pohřbené půdy v navátých píscích jihovýchodně od Vacenovic (okres Hodonín) (34-22 Hodonín)
    Pokračování paleopedologického výzkumu na listu Horn (ÖK 21), Hollabrunn (ÖK 22) a Krems (ÖK 38), Dolní Rakousko
    Role of the Climatic Factor in Soil Formation at Boubová (Bohemian Karst, Czech Republic)
    Soil cover of Přední Kobyla site (Bohemian Karst) genesis: role of clay minerals
    Sprašový profil v Šatově, okres Znojmo (34-13 Dyjákovice)
    Svahové sedimenty s fosilními půdami v okolí Bašky (ostrov Krk, Chorvatsko)
    Vulkanogenní edaphoidy v okolí Leónu (Nikaragua)
    Výzkum kvartérních sedimentů a půd mezi Kobylím a Terezínem (Velký vrch) (34-21 Hustopeče)
    Výzkum nevulkanických kvartérních sedimentů, subfosilních a fosilních půd v okolí Managui (Nikaragua)
    Zur Entwicklung der Quartärsedimente am Südostrand der Böhmischen Masse in Niederösterreich