Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    mikroskopie
Článek
    Adaptace biologického mikroskopu na jednoduchý mikroskop polarizační
    Analýza mikroštruktúr klov druhu Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1803)
    Bibliografie Petra Jakeše
    Calcite twinning stress inversion using OIM (EBSD) data
    Cathodoluminiscence microscopy and spectroscopy in applied mineralogy
    Chemical processes in carbonate-rich and clays rich rocks under light microscope and results of chemical staining techniques
    Continental crust at mantle depths: key minerals and microstructures
    Doppellagige Kronenplatten bei Cupressocrinitiden (Crinoidea, Mittel-Devon)
    Elipsometrické metody pro stanovení optických parametrů pevných látek
    FTIR microspectroscopy of some chondrites, achondrites, stony irons and lunar meteorite
    Mikroskopická analýza kamenných nástrojů - možnosti a využití
    Objev a genetický význam porfyrického alkalickoživcového mikrodioritu (dioritového porfyritu) v Olšanech na Drahanské vrchovině : 24-41 Vyškov
    Použití konfokální mikroskopie v geologii
    Schreger pattern analysis of Mammuthus primigenius tusk: analytical approach and utility
    Šokový křemen v českém kráteru
    Use-wear analysis - the potential and limitations of this method
    Using of the fluorescence microscopy on the study of the redeposited palynomorphs
    Utilization of Image Analysis in Herpetology
    Využití disperze optických parametrů pro identifikaci organických součástek sedimentárních hornin