Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    mikrosonda elektronová
Článek
    Amfiboly: chemické zloženie, kryštálové štruktúry, spracovanie výsledkov elektrónovej mikroanalýzy
    Analýza pevných fází fluidních inkluzí v minerálech metodami elektronové mikroanalýzy (02-32 Teplice)
    Analýza pevných fází fluidních inkluzí v minerálech metodami elektronové mikroanalýzy
    Assemblages and chemical composition of amphiboles in rocks of the Jílové Belt, Central Bohemia
    Autunit z Vysokého kamene (Krásno) u Horního Slavkova
    Be-Nb-Ta granitic pegmatites - a new type of rare element mineralization in the Western Carpathians
    Beitrag zur Mineralogie der Jamesoniten
    Beusit z Dolních Borů
    The blue-green albite from Ptáčkovna near Písek, Czechoslovakia
    Chemical composition and paragenesis of wolframite from the Dolní Bory pegmatites, western Moravia, Czechoslovakia
    Chemické složení minerálů bismutu a telluru ze zlatonosných žil příbramského uranového ložiska
    Chemické složení minerálů skarnových hornin s W a Pb-Zn mineralizací z okolí Kostelní a Okrouhlé Radouně u Jindřichova Hradce
    Chernovite-(Y) and arsenogoyazite from the uranium deposit Hamr in the Cretaceous of northern Bohemia (Czechoslovakia)
    Chromian valleriite and associated minerals from the Ralsko mafic-ultramafic complex, Czechoslovakia
    Conditions of the hydrothermal analcime stability at 10 MPa
    Crandallite group minerals in the uranium ore district of Northern Bohemia (Czech Republic)
    Electron microprobe analyses of silicates and oxides
    Fosforečnany vzácných zemin v břidlicích spodního paleozoika Barrandienu
    Greigit z cyprisového souvrství na dole Družba v sokolovské pánvi
    Horniny vrtů K-2/St a K-3/Ro ze železnobrodského krystalinika
    Jsou údaje o trojmocném železe v analýzách amfibolu elektronovou mikrosondou přesné?
    Krupkait z Bohutína u Příbrami
    Microstructure, EBSD-Measured Texture and Seismic Properties of Mantle Eclogite FRB 1300 from the Premier Mine, Kaapvaal Craton, South Africa
    Millerit - nový minerál z Prachovic
    Mineralogická vazba Ag v indiciích sulfidické mineralizace z podloží křídy v okolí Hamru u České Lípy
    Mineralogické výzkumy v Českém Krasu
    Možnosti využití elektronové mikroskopie a mikroanalýzy
    Nález kolumbitu v jílovité břidlici barrandienského ordoviku
    Nález zlatinky v severním okolí Jindřichova ve Slezsku
    Nature of Olivine in Minettes
    The Nízke Tatry Mts, crystalline complex-new facts and interpretation (Western Carpathians, Czechoslovakia)
    Nové výskyty selenidů na některých uranových ložiskách západních a jihozápadních Čech
    Petrografie dvou pozapomenutých rekordních podzemních hloubkovrtů v moldanubiku uranového ložiska Rožná, západní Morava
    Polymetalické zrudnění v mirovickém metamorfovaném ostrově
    Příprava vzorků pro mikroanalytické měření na EMA a SEM v laboratořích ČGÚ - Barrandov
    Rekryštalizácia SiO2 v petrifikovaných drevinách
    Rhabdophane group minerals in the uranium ore district of northern Bohemia (Czech Republic)
    Sfalerit s vysokým obsahem kadmia z metapegmatitu skupiny Orlíku v Hrubém Jeseníku
    Skorodit z Sb ložiska Pezinok
    Standardy minerálů pro mikroanalytické měření na EMA a SEM v laboratořích ČGÚ
    Štruktúry a textúry bauxitov Strážovských vrchov
    Výskyt valleriitu v Štiavnických vrchoch
    Zircon from granitoid rocks of the Tríbeč-Zobor crystalline complex : its typology, chemical and isotopic composition
    Zkušenosti s využíváním mikroanalytického komplexu SEM-EDX-WDX
    Zonální Sb-arzenopyrit z Vyšnej Boce v Nízkych Tatrách