Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    mikrotektity
Článek
    Přínos zkušeností sběratelů vltavínů pro poznání problematiky vltavínů
    Tektity typu Muong Nong, vrstevnaté tektity, mikrotektity a skleněné sférule alkalických ultramafických diatrem: fakta a závěry
    Unikátní vltavín z Kojetic