Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    minerály
Článek
    200 let vesuvianu a jeho naleziště na Moravě a ve Slezsku
    A závěrem ... současný stav a sběratelské možnosti v oblasti Horního Slavkova - Krásna
    The Accessories in the "Black Shales" of the Siderite Deposits from the Spiško-gemerské rudohorie Mts.
    Accessory minerals of exotic gra6itoids of the Rača Unit of the Magura Flysch
    Acháty z okolí Železnice
    Ag-Bi a Se-galenity v epitermálnych Au-Ag žilách v severnej časti kremnického rudného poĺa
    Akcesorické minerály magmatického centra Homolka (centrální moldanubický pluton) (23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Akcesorické minerály niektorých granitoidov veporskej časti Nízkych Tatier
    Aktuální změny v názvosloví některých minerálů schválené Komisí pro nové minerály, názvosloví a klasifikaci
    Amfiboly: chemické zloženie, kryštálové štruktúry, spracovanie výsledkov elektrónovej mikroanalýzy
    Argentopentlandite in olivine minette near Horní Kožlí, southern Bohemian
    Argilitizácia vplyvom kyslých descendenčných roztokov v Dekýši (Štiavnické vrchy)
    Authigenic smythite and pyrrhotite in the upper part of the Sokolov Formation (the Sokolov Basin, Czechoslovakia)
    Autigenní xenotim z Černovic u Chomutova v Krušných horách
    Bakteriálne lúhovanie produktov reakcie so síranom železitým
    Banded Amphibolic Rocks - Ancient Oceanic Crust?
    Bazanitová dajka v granodiorite pri Dúbrave (Nízke Tatry)
    Beitrag zur Erkenntnis der Pb-Sulfoantimonaten (III)
    Beitrag zur Mineralogie der Jamesoniten
    Beryl a příbuzné minerály
    Beusit z Dolních Borů
    Bezbarvý spessartin-grossulárový granát z Novosedel u Českého Krumlova
    Biotit v granitoidoch, jeho premena a generácie
    Bismutové minerály zlatonosného zrudnění z Kasejovic v jz. Čechách
    The blue-green albite from Ptáčkovna near Písek, Czechoslovakia
    Bornit-chalkozínová mineralizace na fluoritovém ložisku Moldava v Krušných horách
    Bournonite from Krásná Hora
    La buckhornite, Pb2AuBiTe2S3, du gisement d'or de Jílové, République tchéque
    Calcite-andradite microclinite from Markvartice near Třebíč, Western Moravia
    Cesiem bohatá varieta analcimu z moravských Li-pegmatitů
    Changes in the Clay Fraction Mineral Composition in a Loess Profile of the Last Interglacial and Early Glacial in Praha-Sedlec
    Charakteristické nerosty Maroka a obchodování s nimi
    Charakteristika uhličitanovej mineralizácie v oblasti Sloviniek
    Chararacteristics of the Malé Karpaty Mts. Granitic Pegmatites
    Chemical and Isotopic Analyses of Fluid Inclusions in Variscan and Post-Variscan Fluorite and Barite Occurrences in the Erzgebirge Mountains, Vogtland, Thuringia Mountains and Harz Mountains, Germany
    Chemical composition of the sulphides accompanying coal measures in the Kladno coal district, Central Bohemia
    Chemical composition of titanite from various calc-silikate rocks and associated pegmatites in the eastern part of the Moldanubicum, Western Moravia, Czechoslovakia
    Chemical composition of white micas of the West-Moravian pegmatites
    Chemical composition of zinckenite from Boněnov, Western Bohemia
    Chemické a petrologické studium pikritových hornin z podbeskydské oblasti
    Chemické složení minerálů bismutu a telluru ze zlatonosných žil příbramského uranového ložiska
    Chemické složení minerálů skarnových hornin s W a Pb-Zn mineralizací z okolí Kostelní a Okrouhlé Radouně u Jindřichova Hradce
    Chemické složení puklinových sfaleritů zlatohorských ložisek
    Chemismus a zonálnosť Ni-Co mineralizácie v úhornianskom rudnom poli
    Chemismus gismondinu z lokality Líska u České Lípy
    Chernovite-(Y) and arsenogoyazite from the uranium deposit Hamr in the Cretaceous of northern Bohemia (Czechoslovakia)
    Chlorites from the Polymetallic Deposit Oskava near Rýmařov (Czech Republic)
    Chondrodit z grafitového ložiska Lazec, 4 km sz. od Českého Krumlova
    Chromian valleriite and associated minerals from the Ralsko mafic-ultramafic complex, Czechoslovakia
    Chromit z Camaguey (Kuba)
    Classification and nomeclature of alunite-jarosite and related mineral groups
    Clay Minerals of the Fluvial Cave Sediments (Northern Part of the Moravian Karst)
    CO2-bearing cordierite of Moldanubian leptynite rocks series from Horní Bory, Czech Republic
    Compositional and textural evolution of pollucite in pegmatites of the Moldanubicum
    Compositional evolution of metasomatic garnet in melilitic rocks of the Osečná complex, Bohemia
    Compositional trends in manganocolumbite from the Puklice I pegmatite, western Moravia, Czech Republic
    Contrasting metamorphic paths in the SE part of the Karkonosze-Izera block (Western Sudetes)
    Corundum in the continental Upper Cretaceous sandstone in southern Bohemia, its composition, provenance and corrosion
    Crandallite group minerals in the uranium ore district of Northern Bohemia (Czech Republic)
    Crystal chemistry of apatite in tourmaline-bearing alkali-feldspar orthogneiss near Hluboká nad Vltavou, southern Bohemia
    Crystal chemistry of biotites from granitoids Karlovy Vary massif, Czechoslovakia
    Crystalochemistry of analcime
    Cummingtonit z Přísečnice v Krušných horách
    České diamanty
    Čierne bridlice a Sb, Fe-zrudnenie na lokalite Pezinok-Trojárová
    Dawsonit z vrchnokriedových slieňovcov vo vrte Soblahov
    Development of metamorphism in the Gemeric/Veporic contact zone (Western Carpathians)
    Diagenesis of Clay Minerals and Organic Matter in the Přídolí Formation (Upper Silurian), the Barrandian Basin, Czech Republic: First Systematic Survey
    Distribuce a mobilita některých kovů při alteraci biotitu z říčanského granitu (13-31 Říčany)
    Distribution of Toxic Metals in Stream Sediments
    Drahé kameny Českomoravské vysočiny trochu jinak
    Drahé kameny lovců sobů
    Drahé kameny v gotice
    Drahé kovy (Au,Ag) v ortuťovom ložisku Rákoš
    Důkaz niklu v minerálech
    Důkaz vanadu v minerálech
    Dusky apatite from the Variscan granitoids of the Western Carpathians
    The Effect of Clay Mineralogy and pH Sorption and Desorption of Cadmium and Lead: The Overlying Clay Formation, North Bohemian Brown Coal Basin
    The effect of mechanical activation on the thermal decomposition of chalcopyrite
    Die Eklogite des Erzgebirges
    Elbaite pegmatites in the Moldanubicum: a new subtype of the rare-element class
    Elipsometrické metody pro stanovení optických parametrů pevných látek
    Epigenetické, manganem bohaté polohy v krasových výplních Zlatého koně v Českém krasu
    Evansit z grafitového ložiska v Českém Krumlově
    Evidence of glaucophane schist facies metamorphism in the East Karkonosze, West Sudetes, Poland
    Experimental Reference Intensity Ratios ofVarious Kaolinite Forms
    Ferberit - nový minerál v štiavnicko-hodrušskom rudnom poli
    Feroaxinit z alpské žíly v amfibolu u Libodřic (západně od Kolína)
    Feromagnetické nerosty ze sokolovské pánve
    Ferrocolumbit z beryl-columbitového pegmatitu v Kostelním Vydří u Telče, západní Morava
    Ferrous moldavites
    Florencit z Nové Vsi u Rýmařova je plumbogumit
    Fluorian and hydrous garnets of the regionally metamorphosed Moldanubian skarn, example from Vlastějovice, Czech Republic
    Formation conditions of calcite veins in the quarry "V Kozle (Hostim I, Alkazar)" in the Bohemian Karst
    Gahnit, cymrit a celsian z Horního Města
    Gahnit z Dolní Rožínky, jv. od Nového Města na Moravě
    Garnets in metabasite hornfels of the contact aureole around gabbronorite at Mladotice (Western-Bohemia)
    Geochemical and structural evolution of micas in the Rožná and Dobrá Voda pegmatites, Czech Republic
    Geochemická banka dát pre Západné Karpaty
    Geochemické zhodnocení výsledků třídění hornin těšínitové asociace
    Geochemie der Sulfiden aus der Blei-Zink Lagerstätte Oskava
    Geochemie, petrologie a mineralogie hornin řazených na českém území ke granodioritu typu Freistadt (32-24 Kaplice, 32-42 Rožmberk nad Vltavou)
    Geochemistry of micas from pegmatites and other rocks of the Bechyně orthogneissoid
    Geologická stavba a uránové zrudněnie v perme severovýchodnej časti Slovenského rudohoria
    Geologicko-štruktúrne pomery kryštalinika východnej časti Veĺkej Fatry
    Geology of the Žulová pluton mantle (Bohemian Massif, Central Europe)
    Gorceixite from the Volcanogenic Formation in the Družba strip mine in the Sokolov Basin (North-West Bohemia)
    Granáty z leukokratního miarolitického granitu od Milína
    Granitoidy středočeského plutonu: petrochemické skupiny a některé otázky jejich původu
    Granulite facies metabasites in the Náměšť granulite complex, western Moravia
    Greigit z cyprisového souvrství na dole Družba v sokolovské pánvi
    Habachtal - historické naleziště smaragdů
    Heavy Minerals from the Malé Karpaty Mts. Miocene
    Hemimorfit - prvý nález v permských bazaltoch Západných Karpát
    Historické a významné mineralogické lokality Českého středohoří a jejich současný stav
    Hliník - stříbro z hlíny
    Hollandit z Písečné u Jeseníku
    Horní Slavkov a Krásno - opuštění svědkové dávné hornické slávy Císařského lesa (CHKO Slavkovský les)
    Horniny vrtů K-1/ZO, K-2/St a K-3/Ro ze železnobrodského krystalinika. Část III. Rudní minerály
    Hořečnatý apjohnit z Chvaletic v Železných horách
    Hyalophane and Ba-muscovite in a pegmatite-aplite vein from Krhanice, Central Bohemia, Czechoslovakia
    Hyalophane-zoisite veins from the pyrite-rhodochrosite deposit near Litošice in eastern Bohemia (Czechoslovakia)
    Hydrated iron phosphates in muscovite-albite granite from Waidhaus (Oberpfalz, Germany)
    Hydrogrossular (Ca3Al2(SiO4)3-x(OH4x) and maghemite (Fe2O3) from Raduša, Macedonia
    Hydrotermální žíly s turmalínem z okolí Chabičova na severní Moravě
    Hyperaluminický metapegmatit od Hanova (Tepelská plošina)
    Identification of Goethite in the Fine Fractions of Czech Bentonites by Mössbauer Spectroscopy
    Illite as indicator of postsedimentary alteration of the Permian sediments from the Northern Gemericum
    Intruzívny komplex vo východnej časti stratovulkánu Strechový vrch (Slanské vrchy) a jeho prognózne aspekty
    Inverted metamorphic zonation in a basement-derived nappe sequence, eastern margin of the Bohemian Massif
    Jarosit z grafitového ložiska Bobrovník u Jeseníku
    Jefremovit (NH4)2Mg2(SO4)3 z kladenských hořících hald
    JUDr. Ladislav Chvála - příklad sběratele minerálů
    Karbonatické fylity v Kamenistej doline: veporikum
    Karbonáty vzácných zemin a oxidy Ti-Nb-Ta a Y jako akcesorie v metaryolitech ještědského krystalinika (03-13 Hrádek nad Nisou, 03-32 Jablonec nad Nisou)
    Karkonosze intragranitic pegmatites and their minerals
    Katodová luminiscence : čtení zápisu z dob vzniku horniny
    Klinopyroxenicko-granatické metabazity Tríbeča
    Klinozoisit-epidot z trhlin mramorů, skarnů a amfibolitů jihozápadní Moravy
    Kodifikace zkratek minerálů
    Kolik existuje v České republice minerálních druhů?
    Kontaktní metamorfóza spojená s intruzí hornin těšínitové asociace na lokalitě Krmelín
    Korundovo-flogopitové horniny z kryštalinika Nízkych Tatier
    Kristall Galerie, Swakopmund, Namibie - stojí za návštěvu
    Krupkait z Bohutína u Příbrami
    Krystaly minerálů a problémy mikrosvěta
    Kryštalochemická väzba Ag v Zlatoidčianských žilách
    Kvantitativní stanovení vybraných minerálů v klastických sedimentech metodou infračervené spektroskopie
    Kvantitativní určování minerálních fází rentgendifrakčními metodami
    Kyanite from Early Paleozoic rocks of the Gemericum (Western Carpathians) and its implications for baric conditions of Variscan metamorphism
    Kyslé subvulkanické členy staršieho paleozoika gemerika
    Launayit - 22PbS.13Sb2S3 - nový minerál na ložisku Sb-rud Dúbrava v Nízkých Tatrách
    Lokalita vzácných sulfosolí Lengenbach u Binnu (kanton Wallis, Švýcarsko)
    Lom ve Studenci : okno do geologické minulosti Podkrkonoší
    Magnetické vlastnosti minerálů a jejich použití pro identifikaci minerálů
    Magnetite indicator of genesis and potential granitoid ore-bearing in the Hodruša-Štiavnica Intrusive Complex (Late Tertiary, Western Carpathians)
    Major and trace element distributions in garnet from the high pressure granulites of the Bohemian Massif
    Manganatý danalit z Horních Novosedel, sv. od Písku
    The Mariánské Lázně granite: petrology and geochemistry, western Bohemia
    Matematicko-statistický model systémového třídění hornin těšínitové asociace jeko podklad pro úvahy o jejich chemismu a vzniku
    Melility polzenitů a příbuzných hornin severních Čech
    Měření barev rudních minerálů pomocí mikrokolorimetru Lovibond-Nelson
    Metagabbro from Výškovice, Mariánské Lázně Metabazite Complex, Western Bohemia
    Metamorfní segregace s hyalofanem a minerální asociace v okolních horninách sedimentárního obalu sz. části keprnické klenby v Hrubém Jeseníku (14-24 Bělá)
    Metamorphic equilibria in the beginning stages of the biotite subfacies in Early Paleozoic volcano-sedimentary rocks of Gemericum
    Metamorphism in the Teplá Upland, Bohemian Massif, Czech Republic (Preliminary report)
    Metamorphosed within-plate tholeiites from the Strzelin complex, NE part of the Bohemian Massif
    Metauranocircit z Údolí, jjv. od Lokte
    Minerale, die nach Personen aus Sachsen bennant sind
    Mineralizace Cu-Ag-V-Hg v melafyru ze Studence u Jilemnice (Podkrkonoší)
    Mineralizace uranového ložiska Předbořice u Milevska
    Mineralógia a genéza Cu-porfýrového ložiska Zlatno v Štiavnických vrchoch
    Mineralogical Study of "Strigovite" from Pegmatites of the Žulová Granitic Massif (Czech Republic)
    Mineralogická charakteristika Cu-Pb zrudnění na lokalitě "Zlatý důl" u Hluboček-Mariánského Údolí u Olomouce
    Mineralogická charakteristika železné rudy typu Lahn-Dill ze štěrků Mírovky na území Mohelnice
    Mineralogické lokality severovýchodní části Českého masivu významné v 19. století
    Mineralogické vlastnosti vltavínů z Čech a Moravy
    Mineralogické výzkumy v Českém Krasu
    Mineralogické zajímavosti březohorského ložiska
    Mineralogicko-geochemická charakteristika amfibolů z dioritoidních hornin dyjského masívu
    Mineralogický zajímavý pegmatit u obce Řípec
    Mineralogie a geneze recentních submarinních hydrotermálně sedimentárních sulfidických rud spjatých s riftovými zónami
    Mineralogie
    Mineralogie manganem bohatého skarnu z Vernířovic
    Mineralogie stříbrského rudního obvodu
    Mineralogy and geochemistry od submarine massive sulphides from the East Pacific Rise area
    Mineralogy and petrology of mafic blueschists from the Rýchory Mts. crystalline complex (West Sudetes, Bohemian Massif)
    Mineralogy of dark mica from the Wiborg rapakivi batholith, southeastern Finland
    Minerals of the hisingerite-neotocite series from Chvaletice, Železné hory Mts., Eastern Bohemia, Czech Republic
    Minerály kaustické přeměny z dolu Kateřina
    Minerály na známkách - XIV
    Minerály na známkách - XV
    Minerály na známkách - XXIII
    Minerály na známkách XIX
    Minerály na známkách XVII
    Minerály na známkách XVIII
    Minerály na známkách XX
    Minerály na známkách XXI
    Minerály na známkách XXII
    Minerály na známkách XXIV
    Minerály stříbra ve sbírkách Národního muzea
    Minerály z Kněží hory u Těškova (okres Rokycany)
    Minerály žil alpského typu v severovýchodní části Českého masivu
    Montánní vosk z karbonátových hornin Barrandienu
    Mordenit z Morcinova, jz. od Lomnice nad Popelkou
    Možnosti použití fotoluminiscence při určování nerostů
    Mřížkové parametry z práškových dat
    Nález berylu v metapegmatitu z Chebzí
    Nález kolumbitu v jílovité břidlici barrandienského ordoviku
    Nález kryptomelanu z lokality Kamienna Góra, Dolní Slezsko (Polsko) (85-043 Nysa (Polská republika), list navazuje na 14-24 Jeseník)
    Nález polymetalického zrudnění u Pačejova na Horažďovicku
    Náměšťský kámen
    Nature of Olivine in Minettes
    Návrat k příbramským meteoritům z roku 1959
    New data bismutoferrite and chapmanite from the Bohemian occurrences
    Neživé Krkonoše aneb svědectví geologické sbírky Krkonošského muzea
    Niekoĺko poznatkov o petrogenéze hornín z vrtu KS-1 (vjv. okolie Klenovca)
    The Nízke Tatry Mts, crystalline complex-new facts and interpretation (Western Carpathians, Czechoslovakia)
    Nízkoteplotné metasedimenty krakloveskej formácie veporického kryštalinika (Západné Karpaty)
    Nová Hornicko-geologická expozice v Kadani
    Nové nálezy druhotných minerálů v ČSR
    Nové nálezy vzácných turmalínů z pegmatitů Čech a Moravy
    Nové poznatky o mineralogii uranového ložiska Příbram
    Nové poznatky o vltavínonosných sedimentech v okolí Vrábče
    Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v endokontaktní zóně středočeského plutonu jv. od Příbrami (22-21 Příbram)
    Nové sekundární nerosty na fluorit-barytovém ložisku Harrachov
    Nové sulfáty železa ze zlatohorského revíru v Jeseníkách
    Nové výskyty milleritu v ostravsko-karvinském revíru
    Nové výskyty selenidů na některých uranových ložiskách západních a jihozápadních Čech
    Obsah telúru v mineralizovaných štruktúrach 1.žilného systému v Kremnickom rudnom poli
    Ohlédnutí za XXX. ročníkem mezinárodních expozic minerálů v Tišnově
    Ongonite from Ongon Khairkhan, Mongolia
    Optoakustická spektra minerálů v ultrafialové a viditelné oblasti
    Organické minerály. Nejistý původ a nejisté příbuzenské vztahy
    Origin and relationships of bismuth secondary minerals at the Moldava deposit in the Krušné hory Mts.
    Oxyfluorures de terres rares de la coupole granitique de Cínovec (Zinnwald), République tchéque
    Paragenetická studie rudního výskytu v Bohutíně u Šumperka
    Paragenetické vzťahy zlato-kremenného zrudnenia s antimónovými rudami ložiska Pezinok
    Pegmatity s drúzových dutinami západomoravského krystalinika
    Pektolit z Louk nad Olší (Těšínsko)
    Petrochemie granitoidů v jižní části středočeského plutonu
    Petrológia granaticko-klinopyroxenických metabazitov Malej Fatry
    Petrológia hornín kryštalinika zemplinika
    Petrologie erlánových hornin se scheelitovou mineralizací
    Petrologie litického masívu a jeho pláště
    Petrology, geochemistry and metamorphic evolution of the ophiolitic eclogites and related rocks from the Sierra Nevada (Betic Cordilleras, Southeastern Spain)
    Petrology of Lower Pleistocene continental deposits - Beroun highway
    Philipsbornite, arzenoflorencite-(La), and arzenoflorencite-(Nd) from the uranium district in northern Bohemia, Czechoslovakia
    Phlogopites from subvolcanic melilitic rocks, Ploučnice River region, Czechoslovakia
    Pokus o rekonstrukci geologické historie vltavínonosných sedimentů na Moravě
    PolyLX - the MATLAB TM Toolbox for quantitative analysis of microstructures
    Polymetalické zrudnění v mirovickém metamorfovaném ostrově
    Postsedimentárna premena sedimentov permu severného gemerika a hronika Západních Karpat
    Posúdenie kvality technologických koncentrátov z ŽB Slovinky
    Príspevok k vekovým reláciam kryštalických bridlíc lubietovského kryštalinika
    Pristine vs. contamined trends in Nb, Ta-oxide minerals of the Jihlava Pegmatite District, Czech Republic
    Problems of petrographic identification of Upper Cretaceous ignimbrites from southern Vietnam
    Předběžné výsledky šlichové prospekce na granátovou surovinu v oblasti Lhenicka (jižní Čechy)
    Přehled dosavadních znalostí o žulovském masívu ve Slezsku, Česká republika (14-24 Jeseník)
    Přehled minerálů berylia (mimo skupiny berylu) v Českém masivu
    Přehled minerálů-prvků zjištěných v České republice
    Příspěvek k poznání mineralogie a petrografie pegmatitů z lomu nedaleko Rudolfova u Č. Budějovic
    Příspěvek ke krystalochemii mixitu z lokalit v Českém masivu
    Příspěvek ke studiu chemického složení fylosilikátů rulových hornin desenské skupiny
    Pseudokrasové mikroformy ve staurolitickém svoru Hrubého Jeseníku
    Quantitative mineralogical analysis of Carboniferous sedimentary rocks
    Quantitative X-ray Diffraction Analysis of Minerals in Clays
    The Question of Metasomatite Analyse in Neovolcanites of Slovakia
    Radioaktivní baryt od Teplic
    Refinement of the crystal structure of cronstedtite-3T
    Regionální mineralogická expozice v Městském muzeu Horažďovice
    Rentgenografické kvantitativní stanovení kaolinitu a křemene v kaolínu z Únanova
    Rentgenogramy apatitu z lokalit Dobřejovice, Mirkovice a Opalice
    Retrograded eclogite from the Staré Město Belt, NE margin of the Bohemian Massif
    Rhabdophane group minerals in the uranium ore district of northern Bohemia (Czech Republic)
    Rock-forming minerals of polzenite and cognate melilitic rocks from Northern Bohemia, Czechoslovakia
    Roquesite from the Sn-W deposit of Cínovec in the Krušné hory Mts. (Czechoslovakia)
    Rudolf Dvořák a jeho sbírka minerálů
    Ryzí stříbro - nový minerál na ložisku Horní Benešov
    Řešení vibračního problému v mineralogii
    Sběr a výzkum klastů
    Sekundární sulfáty z Kaňku u Kutné Hory
    Sénarmontit - neobvyklý minerál ze struskových hald ve Lhotě u Příbrami
    Sfalerit s vysokým obsahem kadmia z metapegmatitu skupiny Orlíku v Hrubém Jeseníku
    Shock metamorphism of some minerals: Basic introduction and microstructural observations
    Skarnoidy v oblasti Jasenia-Kyslej (Nízke Tatry)
    Skarns of the central part of the Krušné hory Mts. - mineralogy, geochemistry and their implications for the skarn origin
    Skorodit z Sb ložiska Pezinok
    Some knowledge of changes during the heating of magnetic minerals
    Současný způsob vyhodnocování mineralogické skladby terciérních sedimentů SHR
    Spektrochemické stanovenie vedĺajších a stopových prvkov v ílových mineraloch
    SPINEL - program k přepočtu chemických dat minerálů spinelové skupiny
    Spinel na skarnovom výskyte Včelín (hodrušsko-štiavnický intruzívny komplex)
    Spinel-olivine geothermometry of peridotites and gabbros in the Ransko intrusive complex
    Standardy minerálů pro mikroanalytické měření na EMA a SEM v laboratořích ČGÚ
    Stanín z ložiska Slovinky
    Stanovenie stopových obsahov prvkov v magnetitoch metódami atómovej spektrometrie
    Steady-state luminescence measurement for qualitative identification of rare earth ions in minerals
    Stručný přehled minerálů yttria a vzácných zemin
    Strunzit aus dem Pegmatit von Otov bei Domažlice, ČSSR
    Stříbro a jeho minerály
    Studium postmagmatické alterace ilmenitu ve felzitických žilných subvulkanitech od Lásenice na Jindřichohradecku (23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Sulfidická mineralizace v křemen-karbonátové žíle v Lomnici nad Popelkou
    Sulfoantimonate (III) von der Lokalität Baeita, Sozialistische Republik Rumänien
    Sulphidic mineralization in the Polička crystalline complex: a discussion of the sediment-hosted type mineralization
    Supergenní minerály z Cínovce
    Supergenní recentní nerosty na ložisku Dyleň v západních Čechách
    Svět nerostů - dlouhodobá expozice mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského muzea v Brně
    Swelling Volumes of H-montmorillonites III. Natrification
    Symplezit z Horních Novosedel u Písku
    Šejby and Nakolice stocks - examples of the phosphorus-rich mineralized granites (a review)
    Thermometry of arsenopyrite-pyrite mineralization in the Dúbrava antimony deposit (Western Carpathians)
    Ti-Nb-Ta minerály v leukogranitoch Tríbeča
    Tirolit z Doubravice, s. od Jičína
    Titan - bájná síla bohů
    Topotaktické srůsty rauenthalitu a phaunouxitu z Plané u Mariánských Lázní
    Tourmaline and associated minerals in alkali-feldspar orthogneiss near Hluboká nad Vltavou, southern Bohemia
    Traces of structural H2O molecules in baryte
    Transparent loess heavy minerals of Napajedla surroundings
    Třebíčští sběratelé a jejich minerály
    Tucson Gem and Mineral Show 1995 a účast Národního muzea na ní
    Tungsten in metabasic rocks of Edough Mts. crystalline complex (NE Algeria)
    Turčovský granit - produkt postorogénneho magmatizmu A-typu?
    Turmalín skoryl-dravitové řady z Českého Krumlova
    Turmalín ze Spišsko-gemerského rudohoří
    Turmalíny z lithného pegmatitu od Dobré Vody u Velkého Meziříčí
    Turmalíny z metamorfovaných karbonátových hornin (záp. Moravy)
    Typomorphism of biotites from the crystalline complex of Desná area
    Uranová mineralizace a kerogenní hmota na ložisku Jasenice-Pucov
    Uranová mineralizace v dolnoslezské pánvi
    Uranové sekundární minerály z uranového ložiska Rožná na západní Moravě
    Uzavřeniny cizích hornin v granitoidech středočeského plutonu v okolí Sedlčan
    Vanadinit z permských bazaltov v Malužinoj
    Vanadový turmalín z Bítovánek u Želetavy
    Vein Barite Mineralization of the Bohemian Masiff: Sulphur, Oxygen and Strontium Isotopes and Fluid Inclusion Characteristics and their Genetic Implications
    Vésigniéit a volborthit ze Studence, jjv. od Jilemnice
    Vjačeslavit, U4+(PO4)(OH).nH2O ze severočeské křídy - první výskyt v Československu
    Volborthit, Cu3(VO4)2.3H, ze Studence u Jilemnice
    Voltammetric Study of Clay Minerals Properties
    Vyhledávání scheelitové mineralizace v okolí Brlohu západně od Písku
    Výskyt rumelky a Hg-tennantitu pri Vyšnom Klátove
    Výskyt valleriitu v Štiavnických vrchoch
    Výskyt vulkanitů se sulfidickou mineralizací v metabazitové zóně brněnského masívu u České (24-32 Brno)
    Výskyty jarositu na grafitových ložiskách Bobrovník u Jeseníku a Konstantin u Velkého Vrbna
    Výskyty zeolitů v oblasti žulovského masívu
    Využití výpočetních metod v rentgenografii minerálů
    Výzkum nerozpustných zbytků v jílovito-karbonátových sedimentech severočeské křídy
    Významné mineralogické lokality Českého středohoří
    Vznik hrachovce
    Vznik hrachovce
    Vztah infračervených absorpčních spekter a krystalochemie minerálů
    Wellsit - zajímavý zeolit z desilikovaného pegmatitu ve Věžné
    Whewellit z příbramského uranového ložiska
    Z nových nálezů minerálů v ČR a SR
    Za minerály a slavnou hornickou minulostí do rumunského Banátu
    Za minerály do italského Val Malenca
    Zajímavá lokalita zirkonu u Plešovic u Č. Krumlova
    Zaniklá a neplatná česká a slovenská osobní a zeměpisná jména v mineralogickém názosloví
    Zemřel František Peštál, významný sběratel minerálů v Třebíči
    Zeolity - význačné minerály podbeskydských vyvřelin
    Zeolity brněnského masívu
    Zeolity v pikritech z těšínitové asociace na lokalitě Hončova hůrka u Příbora (severní Morava)
    Zircon from granitoid rocks of the Tríbeč-Zobor crystalline complex : its typology, chemical and isotopic composition
    Zirkóny hodrušského intruzívneho komplexu
    Zlato, jeho odrůdy a nerosty
    Zlato-strieborná mineralizácia žíl v hodrušskom rudnom poli
    Zoisova sbírka minerálů v Přírodovědeckém muzeu Slovinska
    Zonální Sb-arzenopyrit z Vyšnej Boce v Nízkych Tatrách
    Zonálnosť nízkotlakovej a polyfázovej metamorfózy v otvorenom systéme pre fluidnú fázu v rulovo-amfibolitovom komplexe gemerika
    Železnatý dravit z Turkaňského pásma v severní části Kutnohorského rudního obvodu
    Živce z intrúzie granodioritového porfýru na lokalite Zlatno