Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    minerály horninotvorné
Článek
    Akcesorické minerály magmatického centra Homolka (centrální moldanubický pluton) (23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Alkalické subvulkanické horniny roztockého intruzívního centra v Českém středohoří
    Alkaline and Ultramafic Carbonate Lamprophyres in Central Bohemian Carboniferous Basins, Czech Republic
    Alkaline Ultramafic Sill at Dvůr Králové nad Labem, Eastern Bohemia : Petrological and Geochemical Constraints
    Alteration products of granite on the contact with the Karlovy Vary thermal springs
    Altered pyroclastic rocks in the Czech part of the Upper Silesian Basin
    Amphibolite facies metamorphism of the Mariánské Lázně Complex
    Apatite Enrichment in Nephelinite from Slánská Hora Hill, Central Bohemia
    Arsenic in contaminated soils and anthropogenic deposits at the Mokrsko, Roudný, and Kašperské Hory gold deposits, Bohemian Massif (CZ)
    Behaviour of zircon in high-grade metamorphic rocks - evidence from Hf isotopes, trace elements and textural studies
    Behaviour of zircon in high-grade metamorphic rocks: evidence from Hf isotopes, trace elements and textural studies
    A Belt of High-K Plutonic Rocks Related to Crustal Extension: Evidence from the European Variscan
    Beryllium in Waters of Czech Forested Ecosystems and the Release of Beryllium from Granites
    The cambisoils on varies parent rocks in the Mts. Krušné hory
    A Cautionary Tale of Spinel Peridotite Thermobarometry: an Example from Xenoliths of Kozákov Volcano, Czech Republic
    Changes in mineralogical and chemical composition of the rocks on the contact of the White Carpathians unit and volcanic rocks (east Moravia)
    Characterization of reaction textures in skarn near Rešice, Moldanubicum, Western Moravia
    Charnockitové xenolity severočeských kenozoických bazaltoidů
    Compositional variations in the sodalite-bearing nepheline phonolite from Želenický vrch Hill, North Bohemia
    Conditions of contact metamorphism in the Eastern envelope of the Giant Mts. (Karkonosze) granite: Preliminary report
    Continuation of the Mariánské Lázne Complex under the Doupov Mts. volcanic complex, W. Bohemia
    Contrasting metamorphic paths in the SE part of the Karkonosze-Izera block (Western Sudetes)
    Contribution on to geology and mineralogy of the skarns of the Bohemian part of the Krušné hory Mts.
    The Correlation between Radioactivity and Mineral Assemblages: an Example from Alkali Feldspar Syenites, Gföhl Unit, Moldanubian Zone
    Correlation of lithologically contrasting rocks from the Kutná Hora-Svratka Region, Czech Republic
    DAG 391 meteorite as a product of basaltic volcanism on asteroid (4)Vesta
    Deformation and seismic properties of lherzolite and granulite xenoliths from NE Pannonian basin (Bákony-Balaton Hills and Little Hungarian Plain)
    Development of the Gföhl Migmatites through Partial Melting and Textural Annealing of High-Grade Orthogneiss via Process of Disintegration of Solid State Texture
    Distribution of Or-component in plagioclases of some orthogneisses and migmatites of the Bohemian Massif
    Eclogite-facies metamorphism at the eastern margin of the Bohemian Massif - subduction prior to continental underthrusting?
    Eclogite-facies rocks in the Saxonian Erzgebirge, Germany : High pressure metamorphism under contrasting P-T conditions
    Eclogites from the Czech part of the Erzgebirge: multi-stage metamorphic and structural evolution
    Eclogites with a short-lived granulite facies overprint in the Moldanubian Zone, Czech Republic: petrology, geochemistry and diffusion modelling of garnet zoning
    Die Eklogite des Erzgebirges
    Evidence of glaucophane schist facies metamorphism in the East Karkonosze, West Sudetes, Poland
    Evidence of ultra high pressure conditions in eclogites from the Moldanubian zone, Bohemian Massif
    Faciálne podmienky variskej prográdnej metamorfózy v lodinskom komplexe kryštalinika Čiernej hory
    Fe-spinelides in young volcanics of the České středohoří Mts.
    Feldspathoids and their alteration products in the melilitic rocks of Northern Bohemia, Czechoslovakia
    FTIR microspectroscopy of some chondrites, achondrites, stony irons and lunar meteorite
    Fylonity jižní části vrbenské skupiny a jejich prekurzory : 14-42 Rýmařov
    Garnet-bearing ultramafic rocks from the Erzgebirge, and their relation to other settings in the Bohemian Massif
    Geochemický a petrologický výzkum tělesa blanické ortoruly (23-11 Vlašim, 23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Geochemie, petrologie a mineralogie hornin řazených na českém území typu Weinsberg (32-24 Kaplice, 32-42 Rožmberk nad Vltavou)
    Geochemistry and mineralogy of gabbroic rocks of the Mariánské Lázně metabasite complex
    Geochemistry of amphibolites and paragneisses from the contact of the Kutná Hora Crystalline Unit, Moldanubicum and Bohemicum (Central Bohemia, Czech Republic)
    Geochemistry of metamorphic minerals from the Moldanubian rocks, the Bohemian Massif
    Geometry and P-V-T-X conditions of microfissural ore fluid migration: the Mokrsko gold deposit (Bohemia)
    Geotermometrie granátických amfibolitů mariánskolázeňského komplexu (11-41 Mariánské Lázně)
    Granátem bohaté pásky v amfibolické rule u Sobotína (14-42 Rýmařov)
    Granáty z leukokratního miarolitického granitu od Milína
    Granulites and Non-granulites : Contribution to the Classification and Nomenclature of Metamorphic Rocks (II)
    Hauyno-analcimit u Sovolusk na Tepelské vrchovině
    Heavy minerals and metallogenic model of territory
    High, medium and low pressure assemblages from the Czech part of the Královský Hvozd Unit (KHU) in the Moldanubian Zone of SW Bohemia
    The Homolka Magmatic Centre - an Example of Late Variscan Ore Bearing Magmatism in the Southbohemian Batholith (Southern Bohemia, Northern Austria)
    Horniny vrtů K-1/ZO, K-2/St a K-3/Ro ze železnobrodského krystalinika. Část III. Rudní minerály
    HP melting and its relationship to the granulite facies metamorphism - an example of the "Gföhl nappe" in the Kutná Hora Crystalline Complex
    The HT/LP metamorphism of dolomite marbles in the eastern part of the Moldanubicum; a manifestation of heat flow related to the Třebíč Durbachite Massif
    Hydrotermální alterace hauynového trachytu z Tachovského vrchu u Doks
    In-situ or tectonic origin of garnet peridotite, eclogite and granulite of the Bestvina unit at Kutna Hora (Bohemian Massif)?
    Inverted metamorphic zonation in a basement-derived nappe sequence, eastern margin of the Bohemian Massif
    Karbonáty vzácných zemin a oxidy Ti-Nb-Ta a Y jako akcesorie v metaryolitech ještědského krystalinika (03-13 Hrádek nad Nisou, 03-32 Jablonec nad Nisou)
    Kontaktní metamorfóza spojená s intruzí hornin těšínitové asociace na lokalitě Krmelín
    Korund z Hosínovy Lhoty u Mokré
    Krušnohorské bílé svory (relikty vysokotlakých metasedimentů), jejich specifická mineralogie a petrologie jako ideální kontrolní faktor pro průmyslové využití
    Krystalochemie minerálů skarnu z Vlastějovic nad Sázavou
    Krystalochemie slíd a deformace jejich krystalových struktur
    The Kšely Granite, Lesser Known Granite Type of the Bohemian Massif
    Late- to post-magmatic extensive alteration of the Fichtelgebirge granite pluton (NW Bohemian massif): evidences from mineral chemistry and stable isotope data
    Late Cadomian crustal tilting and Cambrian transtension in the Teplá-Barrandian unit (Bohemian Massif, Central European Variscides)
    Leucit chybí v severočeské neovulkanické oblasti
    A Low-Variance Mineral Assemblage with Talc and Phengite in an Eclogite from the Saxonian Erzgebirge, Central Europe, and its P-T evolution
    Mathematical Modelling of Factors Affecting the Regression Line Method for Separation of Ferromagnetic AMS from Total Rock AMS
    Melafyry levínské plošiny
    Metabasic rocks of the Rudawy Janowickie and Lasocki Range - their significance in the study of metamorphic evolution of the East Karkonosze Complex (West Sudetes, NE Bohemian Massif)
    Metamorfní segregace s hyalofanem a minerální asociace v okolních horninách sedimentárního obalu sz. části keprnické klenby v Hrubém Jeseníku (14-24 Bělá)
    Metamorfní vývoj Želešického amfibolitového tělesa (brněnský masiv) : 24-34 Ivančice
    Metamorfóza dolomitických hornin při severovýchodním okraji moldanubika
    Metamorphic and microstructural evolution of orthogneisses and granulites of the Eger complex (NW Bohemian Massif) - record of progressive granulitization of the lower crust?
    Metamorphic petrology of metabasites from the Branisko and Čierna Hora Mountains (Western Carpathians, Slovakia)
    Metamorphic PT conditions estimated for eclogite and garnet peridotite from Spačice and Uhrov localities, Bohemian Massif
    Metamorphic Zoning in the Polička Crystalline Unit
    Metamorphism of Amphibolites from the Polish Part of the Staré Město Zone
    Metasomatické žíly pyroxenického pegmatoidu z pláště žulovského granitového plutonu (14-22 Jeseník)
    Microtextural and geochemical evidence for magma hybridization in the genesis of calc-alkaline granitoids
    Mineral assemblage of eclogites from the Mariánské Lázně complex
    The mineral parageneses and mineralogical evolution of the ophiolitic eclogites and related rocks from the Sierra Nevada (Betic Cordillera, Southeastern Spain)
    Mineralchemie und Geothermobarometrie der Intrusivgesteine der Gabbroamphibolitmasse von Neukirchen b. Hl. Blut (Nordostbayern)
    Minerální a horninová asociace z lomu Zámčisko, Hrubý Jeseník
    Minerální asociace wollastonit + vesuvian v nedvědických mramorech a její petrogenetický význam (24-13, Bystřice n. Pernštejnem)
    Mineralogie a petrografie kinzigitů ze Lhenic a Ktiše v Jižních Čechách
    Mineralogie hadce u Mohelna
    Mineralogie křídových aleuropelitů z profilu Bystrý potok (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty) : 25-22 Frýdek-Místek
    Mineralogie, petrografie a klasifikace novoveského pegmatitu
    Mineralogie žil alpského typu na železnorudném ložisku "Ulrichbrücke" u Rejvízu
    Mineralogy and geochemistry of restite enclaves in the peraluminous Lipnice granite, Moldanubian batholith, Czech Republic
    Mineralogy and petrography of the kinzigites from Lhenice and Ktiš in the South Bohemia (Czech Republic)
    Mineralogy and petrology of mafic blueschists from the Rýchory Mts. crystalline complex (West Sudetes, Bohemian Massif)
    Mineralogy and petrology of some artefacts from Kosoř near Prague
    Minerály amfibolizovaného "eklogitu" z moldanubika poblíž morávní linie u Olbramkostela (jižní Morava) (33-224, Kravsko)
    Minettes of the Železné hory mountains (Iron Mts.), Eastern Bohemia
    Modelling the hydrologic and biogeochemical response of a catchment area to anthropogenic inputs
    Moravské moldanubikum a třebíčský a jihlavský masiv
    Na-sanidine megacrysts from the Shavarin Caram volcano, Mongolia
    Nekotoryje vysokobarnyje metamorfičeskije kompleksy Zapadnych Sudet, Pol'ša. I., Petrografija i chimija mineralov
    Neobvyklá žilná hornina ze štoly pod Matčinou horou u Zbiroha : 12-32 Zdice
    Nerostné asociace z lomu Mirošov u Strážku (západní Morava) (24-13, Bystřice n. Pernštejnem)
    New evidence for UHP metamorphism in the Bohemian Massif of the Central European Variscan
    New geochemical data of othogneisses and rock forming minerals in the SW part of the Moldanubian zone
    Nové mineralogické nálezy z Lipové na Ústecku
    Nové poznatky o meteoritech ze sbírky Národního muzea v Praze
    Nové poznatky z oboru meteoritiky
    Nový lepidolitový pegmatit od Sedlatic u Želetavy, západní Morava
    Nový typ hyperdraselného granulitu v granulitovém masivu Blanského lesa (32-21 Prachatice)
    Ojedinělý výskyt amfibolit-serpentinového masivku v kaplickém krystaliniku
    Olivines-monticellites and clinopyroxenes in melilitic rocks, Ploučnice river region, Czechoslovakia
    Pegmatit od Slavětic u Týna nad Vltavou
    Peridotite liquid trapped within foidite magma in the Železná hůrka quaternary volcano (Czech Republic)
    Petrogenesis and geochemistry of mafic rocks from the Kutná Hora Crystalline Complex and the neighbouring part of the Rataje Micaschist Zone
    Petrogenesis of alkali pyroxenite and ijolite xenoliths from the Tertiary Loučná-Oberwiesenthal Volcanic Centre, Bohemian Massif in the light of new mineralogical, geochemical, and isotopic data
    Petrogenesis of Variscan high-temperature Group A eclogites from the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif, Czechoslovakia
    Petrogenetic relationship between deformation and alteration on the example of the extension tectonics of the Veporicum crystalline basement (Central Western Carpathians)
    Petrograficko-mineralogická studie mladotického intruzivního shluku (12-31 Plasy)
    Petrografie vybraných tonsteinů v uhelných slojích OKR
    Petrologie valounů granulitových hornin v lulečském vápenci v lomu Luleč (24-41 Vyškov)
    Petrology, geochemistry and metamorphic evolution of the ophiolitic eclogites and related rocks from the Sierra Nevada (Betic Cordilleras, Southeastern Spain)
    Petrology of amphibolites of the Polish part of the Staré Město Zone
    Polymetamorphic evolution of the Královský hvozd unit (KHU)
    Polymetamorphic evolution of the Královský Hvozd Unit (W Bohemia, Bohemian Massif)
    Postmagmatické procesy v durbachitech jihlavského masivu
    The povondraite occurrence in Alto Chapare, Cochabamba, Bolivia
    Poznámky k nerostnému složení camptonitu z Mariánského Údolí u Olomouce (25-11 Hlubočky)
    Preliminary Data on P-T Conditions of Metamorphism of Metapelites from the Stronie Group (Orlica-Snieznik Dome, Sudetes, SW Poland)
    Pressure-Temperature and Fluid Evolution of Quartzo-Feldspathic Metamorphic Rocks with a Relic High-Pressure, Granulite-Facies History from the Central Erzgebirge (Saxony, Germany)
    Probable anticlockwise P-T evolution in extending crust: Hlinsko region, Bohemian Massif
    Prograde eclogite in the Gföhl Nappe, Czech Republic: new evidence on Variscan high-pressure metamorphism
    Prograde metamorphism and decompression of the Gföhl gneiss, Czech Republic
    Proterozoic volcanics geochemistry and mineral chemistry: a contribution to the Barrandian Upper Proterozoic stratigraphy (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Přibyslav - štola pod farou, mineralogie a geologie
    Příspěvek k petrografii a mineralogii hlavních typů gabronoritických až kvarcdioritických plutonitů intruzívního shluku u Mladotic, západní Čechy
    Pumpellyite-actinolite facies quartzites from the eastern cover of the Žulová pluton (NE Bohemian Massif)
    Reakční textury a PT podmínky vybraných eklogitů gföhlské a monotónní jednotky
    A Record of Oceanic and Continental Stages in Evolution of the Sudetic Ophiolites - New Evidence from Stable Isotope Composition of Silicate Minerals
    Recrystallized members of Upper Proterozoic ultramafic magmatism in the Variscan felsic/mafic stratified plutonic series in the Teletín quarries (Central Bohemian Pluton, Bohemian Massif)
    Regional typization of the iron skarns of the Bohemian-Moravian Heights (Českomoravská vrchovina)
    Remnants of Lower Crustal Mineral Assemblages in Granitoid Rocks: Examples from the South Bohemian Pluton, Austria
    Retrograded eclogite from the Staré Město Belt, NE margin of the Bohemian Massif
    Rock-forming accessory minerals in the granites of the Melechov Massif (Moldanubian Batholith, Bohemian Massif)
    Rock-forming minerals of lamprophyres and associated mafic dykes from the Krušné hory/Erzgebirge (Czech Republic)
    Rock-forming minerals of polzenite and cognate melilitic rocks from Northern Bohemia, Czechoslovakia
    Rozdělení mikroprvků v hlavních nerostech vyvřelých hornin
    Rudní akcesorie rul plášťě žulového masívu (14-224 Jeseník)
    Sedimentárně petrografické a geochemické studium Javoříčských jeskyní
    Serpentinite stock south of Niedamirów-Lasocki Range, Sudetes compared with other circum-Karkonosze ultramafic bodies
    Serpentinity sobotínského amfibolitového masivu (14-42 Rýmařov)
    Skaĺy egzotyczne i mineraly ciezkie w plaszczowinie magurskiej w rejonie Rytra (Karpaty)
    Skarnoidní hornina z Obřích skal v Hrubém Jeseníku (14-24 Bělá p. Pradědem)
    Skarns in the Bohemian part of the Western and Central Krušné hory Mountains
    Skarns in West-Moravian amphibolites
    The Spačice eclogite: constraints on the P-T-t history of the Gföhl granulite terrane, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    Stanovení kvantitativního zastoupení minerálů v horninách - metoda RTG práškové difrakce na příkladu olivínu
    Stop 2. The Mohelno peridotite: a fragment of suboceanic mantle in the Náměšť granulite
    Stop 3. Vladislav: potassic rocks of the Třebíč Pluton
    Stop 4. Naloučany: alkali feldspar syenites with enigmatic origin
    The Story of Bory Granulites - Early Thoughts
    Structural and metamorphic record of the relic ocean crust: the Letovice crystalline complex
    Structural position and metamorphism of peridotite and eclogite bodies within granulite in the Bestvina unit, Bohemian Massif
    Studie hornin-artefaktů z lokality Kosoř
    Subsolidus evolution of Jihlava ultrapotassic pluton, evidence from the study of secondary minerals
    Supplement to secondary and rock-forming minerals of the Jáchymov ore district
    Svrchnopaleozoické lamprofyry moravskoslezské oblasti
    Svrchnopaleozoické žilné horniny české části krkonošsko-jizerského krystalinika
    Tephra layers in Lower Pleistocene loess of Middle Europe
    The Teplá crystalline complex (ZTT North) metamorphism III
    Tertiary Phonolite Laccolith of Mariánská Hora Hill, N. Bohemia: Geological, Petrological and Mineralogical Characteristics
    Ti-rich granodiorite porphyries from the northeastern margin of the Klenov massif (Moldanubian Zone of the Bohemian Massif)
    Two-stage origin of the Hercynian volcanics in the Sudetes, SW Poland
    Ultrapotassic plutonic rocks of the durbachite series in the Bohemian Massif : petrology, geochemistry and petrogenetic interpretation
    Upper Palaeozoic dyke rocks of the Bohemian part of the Krkonoše-Jizera Crystalline Unit
    Vertical extrusion and middle crustal spreading of omphacite granulite: a model of syn-convergent exhumation (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Vybrané skranové a sblížemé metamorfogenní mineralizace Českého masivu
    Vztah mezi pegmatity a alpskými žilami v kamenolomu u Horních Borů
    Weakly alkaline trachybasalt - rhyolite series from the Teplá Highland, western Bohemia - geochemical constraints
    Zircon growth in mafic granulites from southern Bohemian Massif: laser ablation ICPMS trace element and Hf isotopic study of metamorphic minerals and zircon
    Zur Petrogenese praekambrischer Metasedimente und cadomischer Magmatite im Moravikum
    Želetice Group: Very low-grade Palaeozoic sequence at the base of Moravicum, Czech Republic