Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    minerály jílové
Článek
    7. evropská konference o jílech
    9. Mezinárodní jílová konference AIPEA
    11. konference o jílové mineralogii a petrologii, České Budějovice, 27.-31. srpna 1990
    Accompanying clays of Sokolov coal mines (on the way from wasted opportunity to practical use)
    Aluminium release rates from acidified clay structures : comparative kinetic study
    Analysis of low concentration of free ferric oxides in clays by Vis diffuse reflectance spectroscopy and voltrammetry
    Argilitizácia vplyvom kyslých descendenčných roztokov v Dekýši (Štiavnické vrchy)
    Aspects of order and disorder in clay minerals and layer silicate structures
    Bentonic alteration of basalts in the České Středohoří Mts. (Bohemia)
    Bentonity Libye - projekt mezinárodní spolupráce
    Bericht 1989 über mineralogsche Untersuchungen an Rotböden auf dem Dachstein-Plateau auf Blatt 127 Schladming
    Bílina-Hradiště, klasické naleziště "cimolitu" a "anauxitu"
    Biostratigraphy and Palaeoenvironment of the marly marine transgression of Weissenbachalm Lower Gosau-Subgroup (Upper Turonian-Lower Santonian Grabenbach-Formation, Northern Calcareous Alps, Styria)
    Calcite concretions in Turonian marly silicites, Central Bohemia
    Catagenesis of clay minerals and organic matter in the Přídolí Formation (Upper Silurian), the Barrandian Basin
    Celadonite and saponite nodules from Tertiary volcanic breccia of Račí vrch Hill, České středohoří Mts.
    Changes due to weathering calcareous marlstones of some historical buildings in Prague
    Changes in clay fraction mineralogical composition in the loess profile Praha-Sedlec of the Last Interglacial and Early Glacial
    Changes in mineralogical and chemical composition of the rocks on the contact of the White Carpathians unit and volcanic rocks (east Moravia)
    Changes in the Clay Fraction Mineral Composition in a Loess Profile of the Last Interglacial and Early Glacial in Praha-Sedlec
    Characterisation of some kaolins in relationship with electric insulator ceramics microstructure
    Characterization of intercalated smectites using XRD profile analysis in the low-angle region
    Charakteristíka ílových minerálov v jemných sedimentoch severného gemerika s ohladom na permské horniny
    Chemically, thermally and pressure induced structural changes in clay minerals as reflect by the paramagnetic properties
    Chemostratigrafie miocenních sedimentů mostecké pánve
    Chemostratigraphic determination of equivalent strata and formations in Bohemian Cretaceous Basin
    Clay and man: clay raw materials in the service of man
    Clay mineralogical investigations of Tertiary clay from northern Bohemia
    Clay mineralogy, heavy minerals and trace elements of the red soils in Northern Calcareous Alps, Austria
    Clay minerals - humic acid systems: Cu(II) sorption studied by means of modified electrodes
    Clay minerals from Loštice quarry
    Clay minerals in a loess profile at Dolní Věstonice
    Clay minerals in decontamination processes of aqueous systems
    Clay minerals in the Carboniferous red beds of the Ostrava-Karviná Coal Basin
    Clay minerals including related phyllosilicates: interdisciplinary research and inward integration
    Clay minerals of some soils developed from magmatic and metamorphic rocks
    Clay Minerals of the Fluvial Cave Sediments (Northern Part of the Moravian Karst)
    Clay minerals of the ponor area sediments (northern part of the Moravian Karst)
    Clay Raw Materials and Clay Minerals in the Service of Man
    Clay testing for their use in the ceramic insulating materials
    Clayey alteration products of porphyroides from the Železné hory Mts., Czechoslovakia
    Composition and application possibilities of the "cypris clays" of the Sokolov basin
    Composition of sediments in water reservoirs of the Ohře River and their contamination
    Compositional changes in Silurian shales: conclusions based on calcite concretions research
    Contact metamorphism of Silurian black shales a basalt sill: geological evidence and thermal modelling in the Barrandian Basin
    Dálnice D1 po chemickém posypu mokrá
    Dehydration and rehydration of natural Mg-vermiculite
    The dehydroxylation mechanism of clay minerals
    The deposit of refractory claystones Kačice near Libušín (Central Bohemia)
    The developing of cristobalite in kaolinized volcanic rocks in San Andres mountains in Michoacan (Mexico)
    Diagenesis of Clay Minerals and Organic Matter in the Přídolí Formation (Upper Silurian), the Barrandian Basin, Czech Republic: First Systematic Survey
    Diagenéza expandujúcich ílových minerálov vo východoslovenskej a viedenskej panve
    Dickit z hydrotermální žíly na lokalitě Zlatý důl u Hluboček (kulm Nízkého Jeseníku) : 25-11 Hlubočky
    Dissolution of smectites in hydrochloric acid
    Distribution of iron in the fine fractions of some Czech bentonites
    Distribution of Toxic Metals in Stream Sediments
    Distribution of toxic metals in stream sediments
    The effect of clay mineralogy and pH on sorption and desorption of cadmium and lead: the overlying clay formation, North Bohemian Brown Coal Basin
    The Effect of Clay Mineralogy and pH Sorption and Desorption of Cadmium and Lead: The Overlying Clay Formation, North Bohemian Brown Coal Basin
    The effect of composition of dioctahedral Na-smectites on their swelling
    Effects of Iron Oxidation State and Organic Cations on Dioctahedral Smectite Hydration
    Environmental record in soils on loess in northern Moravia, Czech Republic
    Epigenetické minerály dolů Staříč a Paskov
    Expansive clays in track subgrade in deep cut (section Třebovice-Rudoltice, Czech Republic)
    Experimental reference intensity ratios of various kaolinite forms
    Experimental Reference Intensity Ratios ofVarious Kaolinite Forms
    Experimental study and mathematical modeling of Cs(I) and Sr(II) sorption on bentonite as barrier material in deep geological repository
    Fe3+ ion exchange reactions of clay minerals
    The flocculating effects of water-soluble high molecular weight acrylic compounds on clay and limestone particles
    Genesis of the soil cover of Přední Kobyla site (Bohemian karst): the role of clay
    Geochemistry of a weathering kaolin profile in the Karlovy Vary area (Czech Republic)
    Halloysit ze Želének u Duchcova v severočeské hnědouhelné pánvi
    Halloysite from karst sediments of the Koněprusy area: evidence for acid hydrothermal speleogenesis in the Bohemian Karst, Czech Republic
    Holocene evolution of the soil cover of the protected landscape areas of the Czech Republic
    Identification of clay minerals and micas in sedimentary rocks
    Illite as indicator of postsedimentary alteration of the Permian sediments from the Northern Gemericum
    Illite crystallinity and vitrinite reflectance in Paleozoic siliciclastics in the SE Bohemian Massif as evidence of thermal history
    Illite 'crystallinity', maturation of organic matter and microstructural development associated with lowest-grade metamorphism of Neoproterozoic sediments in the Teplá-Barrandian unit, Czech Republic
    Illitization of illite-smectite in the Jurassic and Paleogene of the eastern Bohemian Massif in relation to organic maturation and thermal history
    Indexové parametry jílové hmoty
    The influence of the hydration changes on the structure of vermiculites
    Infrared and Raman spectroscopy of acid treated vermiculites
    Interakce bayeritu a kyseliny křemičité v slabě kyselém prostředí za normálních podmínek
    Interakce nivní sediment-voda-atmosféra
    Jílová hmota litostratigrafických jednotek Barrandienu a středočeských metamorfovaných ostrovů
    Jílovce cyprisového souvrství
    Jílové minerály fluviálních sedimentů severní části Moravského krasu (24-32, Protivanov)
    Jílové minerály svahových sedimentů vybraných hlubokých svahových deformací na Vsetínsku (25-23 Rožnov, 25-41 Vsetín)
    Jílové minerály štýrských příkrovů v jižní čísti ostravsko-karvinského revíru
    K-Ar dating of illite fundamental particles separated from illite-smectite
    Kaolinite and its influence on the physical and mechanical properties of Cretaceous sandstones used as building and decorative stones
    Kaolinite in the clays of the Most lignite basin
    Kaolinites from uranium deposit Stráž pod Ralskem and their crystallochemical characteristics
    Kaolinization of phylonitized granodiorite
    Kaolins: computer-aided X-ray quantitative phase analysis
    Ke vzniku kaolínů na Karlovarsku
    Kontaminace dnových sedimentů ve vodní nádrži Nechranice
    Krystalografické a geochemické vlastnosti kaolinitu z uranového ložiska Stráž pod Ralskem a modelování jeho interakce s kyselými technologickými roztoky
    Kvantitativní stanovení vybraných minerálů v klastických sedimentech metodou infračervené spektroskopie
    Late Carboniferous weathering and regolith at the Kudowa Trough, West Sudetes : palaeogeographic, palaeoclimatic and structural implications
    Layer structure factor and profile analysis in the low-angle region of the powder XRD of clays
    Mercury distribution and speciation at three contrasting sites in the Czech Republic
    Miaoya - nejsevernější výskyt ložiska REE reziduálního typu v Číně
    The microstructure and mechanical properties of clay rocks
    Mineralogical and geochemical characteristics of tuffites and bentonites of the Carpathian Neogene Foredeep
    Mineralogical and physico-chemical properties of soils from the devastated forest area in Izerskie Mountains
    Mineralogické složení a vývoj důležitých sprašových profilů v České republice (12-243 Praha-sever, 34-124 Pouzdřany)
    Mineralogické složení jílovcových sorbentů severočeské hnědouhelné pánve a jeho vliv na sorpční schopnosti a rekultivační využitelnost
    Mineralogičeskij i mikrostrukturnyj sostav očen´ tjaželych počv ČSSR
    Mineralogie a technogenní kontaminace půd Karvinska
    Mineralogie jílovitých sedimentů z výplní štramberského vápence (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty) : (25-21 Nový Jičín)
    Mineralogy and geochemistry of Southern Bohemia "ortsteins"
    Mineralogy, petrography and geochemistry of sediments used in pollutant sorption experiments
    Mixed-layer crystal structures of the hydrobiotite type in tuffs of the Doupovské hory Mts. region
    Mixed layer minerals in the Banská Štiavnica ore district
    Modelling of the theoretical X-ray diffraction patterns of the polytype structures of chlorite and vermiculite
    Modified clays and their utilization for immobilization the waste materials from water solution
    Modified low-grade aluminosilicates as effective sorbents of hazardeous oxyanions from aqueous systems
    Molecular modelling on intercalated clay minerals
    Molecular simulations of clay minerals
    Několik poznámek k 11.mezinárodní jílové konferenci
    Některé nové mineralogické nálezy v sedimentech Kadaňska
    Nerosty severočeské hnědouhelné pánve - dodatek 1
    Neutron petrophysical characterictics of clays
    New investigations on the salt weathering of Cretaceous sandstones, Czech Republic
    New X-ray Rietveld Refinement of Kaolinite from Keokuk, Iowa
    Nová lokalita offretitu a cowlesitu Lysá hora u Bělé pod Bezdězem
    O několika aplikacích mineralogie při ochraně životního prostředí
    Optimization procedures for quantitative determination of minerals and partitioning of Mn, Cr, Ni and Co in laterites
    Organic and clay diagenesis in sediments of Ostrava-Karviná coal basin
    Organic geochemistry of solutions liberated during during weathering of stock-piled lignite and bituminous coal
    Organic matter and clay minerals as indicators of thermal history in the Transcarpathian depression (East Slovakia Neogene Basin and the Vienna basin)
    Organic maturation in three West Carpathian Neogene Basins
    Photocatalytic activity of montmorillonite?
    Phyllosilicates in the sediment-forming processes : weathering, erosion, transportation, and deposition
    Pliocén u Nového Kostela (chebská pánev)
    Polygenetické sedimenty jv. od Prešova a ich inžinierskogeologické vlastnosti
    Postsedimentárna premena sedimentov permu severného gemerika a hronika Západních Karpat
    Postsedimentárna premena smektitu vo viedenskej podunajskej a východoslovenskej panve
    Použití analýzy jílových minerálů a tvrdoměrných měření skalních výchozů pro vymezení rozsahu kontinentálního zalednění v severním svahu Jizerských hor
    Problematika klasifikace a identifikace tonsteinů
    Problematika smíšených struktur při mineralogické charakteristice jílů
    Prof. Dr. Jaroslav Kokta a Zlaté Hory v Jeseníkách
    Provenience kamene rozbitých gotických skulptur z kladrubského kláštera u Stříbra
    Průzkumné práce na povrchovém výchozu žíly Grüner v Banské Štiavnici. 2. část
    Quantitative X-ray Diffraction Analysis of Minerals in Clays
    Quantitative X-ray diffraction analysis of minerals in clays
    Reductive dissolution and Mössbauer spectroscopic study of Fe forms in the fractions of Slovak Fe-rich bentonites
    Regionální geologické a metalogenetické výzkumy v Jeseníkách v r.1991
    Relikt křídových příbojových štěrků s červenohnědou hlínou v rozsedlinách buližníkového kamýku u Minic (12-21 Kralupy nad Vltavou, 12-23 Kladno)
    Rentgenografická identifikace jílových minerálů holocenních fluviálních sedimentů vybraných profilů na řece Labi
    The role of clay minerals in weathering process of building stones (agressive atmosphere of modern urban agglomerations)
    The role of reactive surface sites and complexation by humic acids in the interaction of clay mineral and iron oxide particles
    Saponit z Těchlovic u Děčína
    A scheme for the classification of micaceous minerals
    Search for clay alternatives to bentonites used as a backfill in radioactive waste repository - mineralogical approach
    Sediments as pollution indicators for heavy metals in the Labe River
    Separation and characterization of pyrophyllite from Lukavice (E. Bohemia)
    Silver and/or copper vermiculites and their antibacterial effect
    Skalní laky subakvatického původu z Českého krasu
    Slavnostní seminář jílových mineralogů a petrologů
    Soil cover of Přední Kobyla site (Bohemian Karst) genesis: role of clay minerals
    Soil cover of the protected areas of Prague as an indicator of environmental changes
    Sorption of alkylammonium cations on montmorillonite
    Sorption properties of reduced-charge montmorillonites
    Současný způsob vyhodnocování mineralogické skladby terciérních sedimentů SHR
    Spektrochemické stanovenie vedĺajších a stopových prvkov v ílových mineraloch
    Spodnoturonské písčité vápence v Kutné Hoře a Miskovicích
    Stone of a Gothic Pieta from Torun (Poland)
    Stopové prvky v ílových mineráloch ako indikátory geologických procesov v sedimentoch permu severného gemerika
    Structural study of acid-treated smectites by IR spectroscopy
    Stručná historie těžby zelené hlinky na Kadaňsku a biostratigrafie doprovodných vulkanosedimentárních hornin (11-22 Kadaň)
    Studium jílové frakce sedimentů kontinentálního zalednění v České republice
    Studium prachových částic v ovzduší SHP zaměřené na zjištění jejich původu
    Study of ion exchange on vermiculite by means of carbon paste electrode
    Thermal decomposition of kaolinite with additions of Mn, Fe, Ni and Co oxides
    Thermal transformations of the Sedlec kaolin in the light of changes of the specific surface area
    Tuffites of the Carpathian Neogene Foredeep (Upper Eggenburgian-Ottnangian, Lower Badenian): mineralogy and geochemistry
    Unusual occurrence of smectite within the Karkonosze granite in Biały Jar near Mt. Śnieżka
    Vermiculite in the soil profile at Nová Ves, South-Bohemia
    Very low to low grade metamorphism in sedimentary rocks: an example from the Barrandian Proterozoic, Czechoslovakia (illite, chlorite, textural stages, kerogen and metabasite mineralogy)
    Voltammetric study of clay minerals properties
    Voltammetric Study of Clay Minerals Properties
    Vyhodnocení geomechanických parametrů sedimentů na lokalitách Mostecké uhelné společnosti, a.s., právního nástupce
    Využití rentgenové práškové difrakční analýzy pro optimalizaci sanačních prací při havárii technologických nádrží
    Výzkum diageneze hornin analýzami jílové frakce. I. kvantitativní analýza fázového minerálního složení pomocí infračervené absorpční spektrometrie
    X-ray quantitative phase analysis of the kaolinitic bond clay from the Cheb basin in West Bohemia
    XI. konference o jílové mineralogii a petrologii
    XRD analysis and modelling of Na-montmorillonite intercalated with octadecylamine
    XVI Konferencja - Mineralogia i Petrologia Skal Ilastych - Karlowe Wary, Czechy, 27.-31.08.2000
    Zapomenutá lokalita Malá Hůrka u České Kamenice
    Zápský pískovec : 13-13 Brandýs nad Labem
    ZDS - a computer program for full analysis of X-ray powder diffraction patterns
    Zeolitová lokalita Farský vrch u Žežic u Ústí nad Labem
    Změny parametrů jílové hmoty - možný korelační faktor uhlonosných pánví Českého masivu
    Zmiešanovrstevnatý minerál typu illit/smektit: separácia, identifikácia, využitie
    Zonal development of residual kaolin in the muscovite granite of the Smrčiny massif (Fichtgebirge)