Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    mineralogie
Článek
    "... osmdesátiny s uranem" - Jiří Čejka jubilující
    150 let od narození českého mineraloga prof. Karla Vrby (10.11.1845)
    Albín Heinrich (1785-1864)
    Alexander Josef Bernard (1859-1912): sto let od úmrtí
    Arnoštovi k osmdesátinám
    Die Ausstellung "Mineralschätze Mährens"
    Automatizovaná databáze IČ spekter minerálů
    Baia Sprie a Cavnic - významná polymetalická ložiska Rumunska
    Beitrag zur Mineralogie der Jamesoniten
    Blahopřejeme k významnému životnímu jubileu docentu RNDr. Josefu Staňkovi, CSc.
    Celostátní seminář "Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů"
    Československá zeměpisná jména v názvosloví minerálů
    Činnost mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze v roce 1995
    Distribution and composition of the dry deposition in Prague during the winter season
    Dmuchavka - klasická pomůcka
    Dr. Joseph Anthony Mandarino zemřel
    Dr. Ludmila Slavíková - badatelka s odvážnou duší : Ludmila Slavíková-Kaplanová (1890-1943)
    The duke Lobkowitz Collection
    Expozice Příroda Olomouckého kraje ve Vlastivědném muzeu v Olomouci
    Foreword to the thematic set on "Uranium: mineralogy, crystalography and geochemistry. A special issue honoring the 85th birthday of Jiří Čejka"
    František Xaver Zippe - rodák z Kytlic v severních Čechách
    Franz Xaver Maximilian Zippe (1791-1863) : böhmischer Erdwissenschafter als Inhaber des ersten Lehrstuhls für Mineralogie an der Universität Wien
    Franz Xaver Maximilian Zippe (1791-1863). Inhaber des ersten Lehrstuhls für Mineralogie an der philosophischen Fakultät der Universität Wien
    Franz Xaver Maxmilian Zippe (1791-1863) a jeho odkaz současnosti
    Franz Xaver Maxmilian Zippe a jeho význam pro rozvoj české mineralogie a geologie
    Franz Xaver Maxmilián Zippe
    Gnostická teorie dat - nový přístup k hodnocení dat
    Historie mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze (1976-1992)
    The History of Mineral Collecting 1530-1799 - With notes on twelve hundred early mineral collectors
    Ing. RNDr. František Kupka, CSc. in memoriam
    Jan Hus Bernard oslavil osmdesátku
    Johan Gadolin
    Johannes Kentmann (1518-1574) a jeho sbírka nerostů
    Jubilantka RNDr. Marcela Bukovanská, CSc. (*25.4. 1935 v Praze)
    K 90. narozeninám pana Ing. Jaromíra Pelze
    K 90. narozeninám RNDr. Tomáše Kruti, CSc
    K chemismu některých sulfidů z ložiska Běstvina
    K devadesátinám Dr. Tomáše Kruti, CSc.
    K historii a významu mineralogicko-petrografických sbírek přírodovědecké fakulty UJEP : vědecká konference Praha 30.10-2.11.1984
    K historii mineralogických výzkumů těžených fluoritových ložisek (Česká republika)
    K nedožitým devadesátinám RNDr. Karla Tučka, CSc.
    K osmdesátinám RNDr. Zdeňka Trdličky, CSc.
    K sedmdesátinám Doc. RNDr. Pavla Povondry, DrSc.
    K sedmdesátinám prof. RNDr. Josefa Staňka, CSc.
    K šedesátinám Prof. RNDr. Františka Čecha, DrSc.
    K životnímu jubileu prof. RNDr. Lubora Žáka, CSc.
    K životnímu jubileu prof. RNDr. Milana Nováka, CSc.
    K životnímu jubileu profesora ing. Jaroslava Bicana, CSc.
    K životnímu jubileu RNDr. Milana Fišery, CSc.
    Kapitolky ze staré mineralogie Krkonoš
    Memorial of František Čech 1929-1995
    Metody separace monominerálních frakcí
    Mezinárodní mineralogická asociace, její organizace a úkoly
    Miedzynarodowe sympozjum Tourmaline 1997 : Skalský Dvůr, Czechy, 20-25.6.1997
    The Mineral Collection of Archduches Maria Anna
    Mineralog J. H. Bernard oslavil 85. narozeniny
    Mineralogické a petrologické metody v paleontologii
    Mineralogický výzkum
    Minerály popsané z československého území a jejich stručná analýza
    Moje vzpomínky na docenta Pavla Povondru
    Moje vzpomínky na Ing. A. Kašpárka
    Náš zlatej Jirko, nikdy nezapomeneme
    Některé poznatky ze 16.generálního kongresu IMS v Pise
    Německá geologická společnost ocenila vědeckou práci RNDr. Stanislava Vrány
    Nové algoritmy identifikace objektů na bázi gnostické analýzy prostorových proměnných
    Nově přepracovaný systém minerálů : podle chystaného německého vydání "Encyklopedického přehledu minerálů"
    O několika aplikacích mineralogie při ochraně životního prostředí
    Od Společnosti pro báňské vědy ke Společnosti pro soubornou mineralogii
    Odešel sběratel minerálů Zdeněk Němec
    Odolen Kodym (1898-1963)
    Odstraňování rezavých povlaků hydratovaných oxidů z minerálů
    Padesát let od úmrtí významného českého geologa a mineraloga Odolena Kodyma (1893-1963)
    Pan profesor Josef Staněk oslavil 85 let
    Pětaosmdesátiny prof. RNDr. Jana Petránka, DrSc.
    Plánování experimentů
    Počítačová evidence expozice mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea
    Počítačové modelování RTG difrakčních záznamů
    Podíl prof. Vrby na vytvoření sbírek mineralogického muzea Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity v Praze
    Postavení separačních metod v mineralogii
    Potkal jsem anděla aneb leporelo posledních 20 let spolupráce s RNDr. Františkem Veselovským
    Použití separátoru pro dělení dle souspádnosti v mineralogii
    Prof. Dr. Bohuslav Fojt, CSc., *22.11.1929
    Prof. Jaroslav Kokta a Vysoká škola báňská v Ostravě
    Prof. RNDr. František Čech, DrSc. (1929-1995)
    Prof. RNDr. Jan Kutina, DrSc. již není mezi námi (*23.7.1924 - +14.8.2008)
    Prof. RNDr. Josef Staněk, CSc. osmdesátníkem
    Prof. RNDr. Lubor Žák, CSc. odešel (*29. červenec 1925 Praha - +6. srpen 2008 Praha)
    Profesor Karel Vrba a meteoritika 19. století
    Profesor RNDr. Jan Kutina, CSc., zemřel
    Profesor RNDr. Jan Kutina, DrSc., zemřel
    Přehled mnohorozměrných statistických metod : (Přístup orientovaný na počítačové zpracování dat)
    Přehled publikovaných přednášek mineralogicko-petrologického oddělení NM za období 1962-1988
    Publikace pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2008 s dodatky za rok 2007
    Publikace pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2009
    Publikační činnost pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea (červenec 1995 až 1997)
    Radim Nováček (21.3. 1905 - 13.2. 1942)
    Radim Nováček, RNDr., docent, profesor in memoriam Univerzity Karlovy v Praze : *21.03.1905, popraven v nacistickém koncentračním táboře Mauthausen 13.02.1942
    Relikty báňských prací na Kosíři
    Rentgenové analýzy prašného spadu a polétavého prachu pražské aglomerace
    Report on "Accessory Minerals as Petrogenetic Indicators": The joint 15th Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland and the 2nd Central-European Mineralogical Conference at Szklarska Poręba, September 10-14, 2008
    RNDr. Jaroslav Švenek (*30.4. 1927 v Klenové u Klatov +19.2. 1994 v Praze)
    RNDr. Jaroslav Švenek (*30.4.1927 - +19.2.1994)
    RNDr. Jiří Litochleb šedesátníkem
    RNDr. Jiří Litochleb šedesátníkem
    RNDr. Jiří Losert, CSc. - významný český geolog-exulant
    RNDr. Tomáš Kruťa, CSc., devadesátiletý
    Rozpočet krystalochemických prvků na koncové členy
    RTG difrakční fázové analýzy prašného spadu a polétavého prachu
    Secondary Uranium Minerals. The Mineralogy, Geochemistry and Crystal Chemistry of the Secondary Uranium (VI) Minerals
    Sedimenty české křídové pánve na území hl.m. Prahy
    Seminář k výročí 100 let od založení mineralogicko-petrologického oddělení
    Seznámení s programových produktem ZDS a některé jeho aplikace v RTG difrakci
    Současnost a perspektivy mineralogie na ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů
    Současnost a výhled do budoucnosti mineralogicko-petrologického oddělení. Publikační činnost pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení za období 1992-1993
    Společnost Národního muzea a činnost její mineralogické sekce v roce 1997
    Společnost Národního muzea a její mineralogická sekce v roce 2003
    Společnost Národního muzea a její mineralogická sekce v roce 2007
    Studium prašného spadu pražské aglomerace
    Šedesátiny Jiřího Čejky
    Šíření produktů štěpení a radiolýzy z vyhořelého paliva puklinami žulových masívů v České republice
    To the 100th Anniversary of the Death of Victor Leopold Ritter von Zepharovich
    Třebíč nerostopisná
    Univ. prof. RNDr. Bohuslav Fojt sedmdesátníkem
    Univ. prof. RNDr. Bohuš Fojt, CSc. osmdesátníkem
    Vybrané metody vyhodnocení nestandartních souborů geochemických dat
    Vyhodnocování RTG-difraktogramů pomocí RTG a příprava dat pro statistické zpracování
    Výroční sjezd kanadských geologických asociací
    Využití elektronového mikroskopu BS 340
    Využití flotace při separaci minerálů
    Využití katodoluminiscence při studiu mineralogických vzorků
    Vývoj mineralógie a petrológie na Slovensku : K 50. výročiu Katedry mineralógie a petrológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
    Význam Kašpara Šternberka pro mineralogické sbírky Národního muzea a české hornictví
    Význam osobnosti prof. K. Vrby pro Národní muzeum
    Významné jubileum mineraloga, profesora RNDr. Josefa Staňka, CSc.
    Vzpomínka na docenta Pavla Povondru a společné studium turmalínů
    Vzpomínka na Dr. Karla Tučka
    Vzpomínka na mineralogické určovací besedy
    Vzpomínka na prof. dr.Vojtěcha Rosického
    Vzpomínka na Prof. Vladimíra Boušku, DrSc.
    Vzpomínka na profesora Františka Čecha
    Vzpomínka na profesora RNDr. Jana Oswalda
    Vzpomínka na RNDr. Františka Pechara, CSc.
    Vzpomínka na RNDr. Karla Tučka, CSc.
    Vztah mezi indexy odrazu a vlnovou délkou anizotropních minerálů a nulovou bireflexí
    Das wissenschaftliche Erbe von Gustav Tschermak-Seysenegg (1836-1927): Eine Zusammenstellung biographischer Daten seiner Doktoranden
    Z historie mineralogicko-petrologického oddělení NM (do roku 1976)
    Za prof. Jaroslavem Bauerem
    Za profesorem Františkem Čechem
    Za přítelem Vladimírem Svobodou
    Zajímavosti a nálezové zprávy - bibliografický přehled za léta 1975-1993
    Základy statistiky a teorie pravděpodobnosti
    Zaniklý těžební a zpracovatelský areál Hory u Vrbice
    Zdeněk Mrázek zemřel před deseti léty - 15.2.1952-15.4.1984
    Zemřel Antonín Kašpárek (11. září 1925 - 20. března 2013)
    Zemřel mineralog RNDr. František Novák
    Zemřel mineralog RNDr. František Novák, CSc.
    Zemřel vysokoškolský pedagog PaeDr. Václav Pavlíček (*25. 6. 1946 - ?4. 8. 2012)
    Znovuobjevená geologická expozice České geologické služby v Praze
    Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1991. Mineralogicko-petrologické oddělení.
    Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1991. Výzkumná chemická laboratoř
    Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1992. Mineralogicko-petrologické oddělení
    Život a dílo prof. dr. Karla Vrby
    Životní jubileum blahopřání k 80. narozeninám
    Životní jubileum docenta RNDr. Jana Husa Bernarda, CSc. a profesora RNDr. Josefa Staňka, CSc.
    Životní jubileum p.g. Petry Burdové
    Životní jubileum RNDr. K.Melky, CSc
    Životní jubileum RNDr.Tomáše Kruti, CSc