Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    miocén
Článek
    Activity timing of the main tectonic systems in the Carpathian-Pannonian region in relation to the "roll-back destruction of the lithosphere"
    Activity timing of the main tectonic systems in the Carpathian-Pannonian region in relation to the rollback destruction of the lithosphere
    The ages of two problematic open pits in Southern Germany by means of palynological records
    Agglutinated foraminifera from the Spiroplectammina carinata zone (Middle Badenian) of the NW part of Vienna basin (Slovak part)
    Anchitherium aurelianense (Equidae, Mammalia) z lokalit severozápadních Čech (02-33 Chomutov, 11-14 Cheb)
    Antropogenní útvary u Klince a Všenor (příspěvek k semináři 15.XII.1989)
    Architektúra sedimentárnej výplne neogénnych usadenín v severnej časti viedenskej panvy (ložisko Hrušky)
    Badenian evolution of the Central Paratethys Sea: paleogeography, climate and eustatic sea-level changes
    Badenian potassium trachyandesite at the contact of the Bohemian Massif and West Carpathians
    Basic palaeomagnetic data on the Bohemian Massif
    Basin-wide isochronic correlation of the Badenian shallow-water gypsum strata in Ukraine, Poland and the Czech Republic
    Beitrag zur Auswertung der miozänen Foraminiferenfaunen im westlichen Weinviertel auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bentonity Libye - projekt mezinárodní spolupráce
    Bericht 1990 über geologische Aufnahmen auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1990 über geologische Aufnahmen im Raum Goggendorf, Sitzendorf und Mittergrabern auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1990 über geologische Aufnahmen im Raum Platt, Braunsdorf und Ober-Steinabrunn auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1990 über geologische Aufnahmen im Raum Zellendorf - Pernersdorf auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1990 über geologische Aufnahmen in den Miozän- und Quartärsedimenten im Nordost-Teil auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1991 über geologische Aufnahmen im Kristallin und Tertiär auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1992 über die Bearbeitung der Diatomeenfloren von Miozänsedimenten auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1992 über die biostratigraphische Bearbeitung von kalkigem Nannoplankton auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1992 über geologische Aufnahmen auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1992 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1992 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1992 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1992 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1992 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1992 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1992 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär in der Umgebung von Breitenwaida auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1993 über diatomeenführende Ablagerungen der Limberg-Subformation im Raum Eggenburg auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1993 über geologische Aufnahmen auf Blatt 8 Geras
    Bericht 1993 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1993 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1993 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1993 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1993 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1994 über geologische Aufnahmen im Tertiär auf den Blättern 21 Horn, 22 Hollabrunn und 23 Hadres
    Bericht 1994 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 8 Geras
    Bericht 1995-1996 über mikropaläontologische Aufnahmen auf Blatt 55 Obergrafendorf
    Bericht 1995 über geologische Aufnahmen im Tertiär der Neogenen Vortiefe und Waschbergzone auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 1995 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 22 Hollabrunn
    Bericht 1995 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 1995 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 1996-1997 über mikropaläontologische Aufnahmen auf Blatt 55 Obergrafendorf
    Bericht 1996 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 1996 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 1996 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 1996 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 1996 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 1996 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär zwischen Oberschoderlee und Patzmannsdorf auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 1997 über geologische Aufnahmen auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 1997 über geologische Aufnahmen im Teriär und Quartär auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 1997 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 1997 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 1997 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär in der Umgebung von Patzenthal auf Blatt 23 Hadres
    Bericht 2000 über die sedimentologische Bearbeitung der Hollabrunn-Mistelbach-Formation auf den Blättern 24 Mistelbach, 25 Poysdorf, 38 Krems, 39 Tulln und 41 Deutsch Wagram
    Bericht 2000 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2000 über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2000 über geologische Aufnahmen südlich von Mailberg auf Blatt 23 Hadres und in der Umgebung von Tiefenthal auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2001 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2001 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2002 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2002 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2003 über geologische Aufnahmen im Quartär und Neogen auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2003 über geologische Aufnahmen im Quartär und Neogen auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2004 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Bericht 2004 über geologische Aufnahmen im Neogen und Quartär auf Blatt 39 Tulln
    Berichte über geologische Aufnahmen im Tertiär und Quartär auf Blatt 9 Retz
    Bílovické souvrství - nová litostratigrafická jednotka pro sarmat vídeňské pánve na Moravě
    Bioerosive traces in the Badenian corals from Jevíčko, Eastern Bohemia, Czech Republic
    Biostratigrafia príbelských vrstiev
    Biostratigrafická korelace foraminifer a nanofosilií v miocenních sedimentech jižně od Šatova (karpatská předhlubeň) (34-13 Dyjákovice)
    Biostratigrafická korelace nanofosilií a foraminifer v karpatu a spodním badenu karpatské předhlubně na Moravě (předběžné výsledky) (24-22 Olomouc, 24-24 Prostějov, 25-13 Přerov, 34-13 Dyjákovice, 34-14 Mikulov)
    Biostratigrafické a paleoekologické vyhodnotenie bádenských sedimentov okolia Smoleníc
    Biostratigrafické hodnocení badenských sedimentů na listu Olomouc (foraminifery a vápnité nanofosilie) (24-224 Olomouc)
    Biostratigrafické hodnocení badenských uloženin u Slatinek
    Biostratigraphic correlation (foraminifers and nannofossils) of the Karpatian and Lower Badenian sediments in the Alpine-Carpathian Foredeep (Moravia and Lower Austria)
    Biostratigraphische Gliederung und Korrelation: Zentrale und Westliche Paratethys, Thone-Tal und Mediterraner Raum
    Bioturbace jílových sedimentů severočeské hnědouhelné pánve v nadloží hlavní uhelné sloje
    Bioturbation of claystones of the Most Basin in the Bílina Quarry (Miocene, Czech Republic)
    Blatt 22 Hollabrunn. Bericht 1990 über geologische Aufnahmen in Miozän- und Quartärsedimenten im Nordost-Teil auf Blatt 22 Hollabrunn
    Die Bohring Bad Gleichenberg StW2 - Ein Beitrag zu Lithologie, Alteration und Mineralisierung der mizänen Vulkanite des Steirischen Beckens (Österreich). Geologie ohne Grenzen - Festschrift 150 Jahre Geologische Bundesanstalt
    Boring ichnofossils on mollusc shells from the Late Badenian at Rohožník (Malé Karpaty Mts., Slovakia)
    Borings in the oyster shells from the Badenian at Česká Třebová and its neighbourhood (Eastern Bohemia, Czech Republic)
    Brine circulation in the Badenian evaporite basin of the northern Carpathian Foredeep: reconstruction from orientation of bottom-grown gypsum crystals
    Brno-Královo Pole
    Bryozoa spodního badenu jihomoravské části karpatské předhlubně
    Bryozoan event from Middle Miocene (Early Badenian) lower neritic sediments from the locality Kralice nad Oslavou (Central Paratethys, Moravian part of the Carpathian Foredeep)
    C4 plant and climate evolution linked to Miocene CO2
    Calcareous nannofossil biostratigraphy of the Grund Formation (Molasse Basin, Lower Austria)
    Calcareous nannofossils of the Upper Karpatian and Lower Badenian in the Carpathian Foredeep, Moravia (Czech Republic)
    Calocedrus robustior (Cupressaceae) and Taxus schornii (Taxaceae): two new conifers from the middle Miocene Latah Formation of northern Idaho
    Can detailed sampling and taphonomical analysis of Foraminiferal assemblages offer new data for paleoecological interpretations?
    Carbon and hydrogen isotopes in four natural gases from the Slovak and Czech part of the Vienna Basin
    Cenozoic alkaline volcanic series in W Bohemia: age relations and geochemical constraints
    Cenozoic volcanic complex of the České Středohoří Mts.: Volcanostratigraphy and Geochemistry of the Central Part
    Central Carpathian Fault System
    Changes in the composition of the European snake fauna during the Early Miocene and at the Early/Middle Miocene transition
    Chemical distinction between lithogenic and pedogenic iron oxides in environmental magnetism : search for the perfect solution
    The chondrinid land snail Granaria (Stylommatophora: Chondrinidae) in the Miocene of the Alpine Foreland: State of the art and taxonomic reassessment
    Clastic dikes in the brown coal seam near Most in the North Bohemian Basin (Miocene)
    Climate changes in the Early to Middle Miocene of the Central Paratethys and the origin of its echinoderm fauna
    Co přinesla revize mělkých naftových vrtů Cf-600 Drnholec-5 a 7 pro řešení problému hranice karpat/spodní baden? : 34-12 Pohořelice
    Co vypovídají uloženiny sokolovské pánve o proměnách klimatu?
    CO2 fluid inclusions in mantle xenoliths from Lower Silesia (SW Poland): formation conditions and decompression history
    Coal rank and pyrolytic characteristics in two boreholes in the Upper Silesian Basin
    Coarse Clastic Sedimentation in the Upper Badenian-Lower Sarmatian in the Košice Basin - an Example of Sedimentation in the Fault Bordered Basins
    Coexisting Miocene alkaline volcanic series associated with the Cheb-Domažlice Graben (W Bohemia): Geochemical characteristics
    Compaction of Miocene molasses and neotectonic mobility of the Polish Carpathian Foothils
    Comparison of the deep-water and shallow-water Middle Badenian (Miocene) foraminiferal associations - taphonomic analysis
    Composition and origin of coalbed gases in the Upper Silesian and Lublin basins, Poland
    Constraints on the microbial activity in materials deposited in spoil banks of the Sokolov Basin
    Continuous monitoring of the oxidation of algal- and humic-type kerogen in a heated FTIR flow cell
    Continuous monitoring of the oxidation of different types of organic matter in a heated (190°C) FTIR flow cell
    A contribution to taxonomy of some agglutinated foraminifera in the Miocene of Moravia and Slovakia
    Contribution to the knowledge of deep-water (psychrospheric) ostracodes in Miocene sediments of the Paratethys
    Contribution to the petrography of porcellanites in the North Bohemian Brown Coal Basin, locality Dobrčice in the Most area
    Correlation of Karpatian Deposits in the Southern Part of the Carpathian Foredeep
    Correlations of the tuffitic layers in the Carpathian Foredeep (Czech Republic)
    Counterclockwise rotation of paleomagnetic declination derived from Late Cretaceous-Cenozoic sediments in the NW part of the Pannonian Basin
    A critical re-evaluation of monocotyledons as described by Weyland and co-authors from the Rhenish browncoal (Miocene, Germany)
    Cyklické změny foraminiferových společenstiev: nové údaje pre sekvenčnú stratigrafiu?
    Cyprisové jílovce sokolovské pánve - surovina s nízkým obsahem analcimu
    Cyprisové jílovce sokolovské pánve - surovina s nízkým obsahem analcimu
    Částečně exhumovaný tektonický reliéf jihovýchodního okraje Českého masivu na jihozápadní Moravě a severním Rakousku
    Čeleď Sciuridae (veverkovití) na neogenních lokalitách Čech (11-14 Cheb, 24-34 Ivančice)
    The Danube Basin
    Definition of delta Body in Northern Closure of the Vienna Basin (Sarmatian, Czech Republic)
    Dendrogeomorfologický výzkum sesuvné lokality u Čeřeniště
    Depositional architecture, sequence stratigraphy and geodynamic development of the Carpathian Foredeep (Czech Republic)
    Depositional environments of a drawdown evaporite basin recorded in the Badenian gypsum facies in northern Carpathian Foredeep
    Depositional record of an avulsive fluvial system controlled by peat compaction (Neogene, Most Basin, Czech Republic)
    Depositional systems of the Northern Vienna Basin
    Development of sedimentation, molluscs and palynospectra in the Lower Miocene of the south-western part of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic)
    Development of the Carpathian Foredeep in Poland
    Development of the open land areas during the Miocene in the Czech and Slovak parts of the Central Paratethys
    Development of the open land areas during the Miocene in the Czech and Slovak parts of the Central Paratethys
    Die Diatomeen im Oligozän und Miozän der zentralen Paratethys und ihre stratigraphische Auswertung
    Diatomeensedimente Oesterreichs und ihre Paläogeographie, Paläökologie und Biostratigraphie
    Diatomeensedimente Österreichs
    A dinotherium skeleton from Česká Třebová
    The discovery of new sulphur deposits between the Vistula and San rivers (the Carpathian Foredeep, southern Poland) - a historical review
    Discussion of some thermophile palynomorphs from the Miocene sediments in the Carpathian Foredeep (Czech Republic) and Modrý Kamen basin (Slovakia)
    Distribuce alkálií v karbonátových horninách líšeňského souvrství v prostoru mezideponie ve východní části velkolomu Mokrá (Moravský kras)
    Dobrčice
    Duksyt - zywica kopalna?
    Důl Svornost v Ohníči u Bíliny a zdejší miocenní flóra
    Duxite and its geochemical biomarkers ("chemofossils") from Bílina open-cast mine in the North Bohemian Basin (Miocene, Czech Republic)
    Early Miocene birds of Břešťany, Czech Republic
    Early Oligocene to Pliocene Colubridae of Europe: a review
    Early ontogeny and palaeoecology of the Mid-Miocene rissoid gastropods of the Central Paratethys
    Early Sarmatian biota in the northern part of the Danube Basin (Slovakia)
    Early stages of the Polish Carpathian Foredeep development
    The early Vallesian vertebrates of Atzelsdorf (Late Miocene, Austria). 9., Hippotherium (Mammalia, Equidae)
    The East Slovakian Neogene Basin
    Ectothermic vertebrates (Actinopterygii, Allocaudata, Urodela, Anura, Crocodylia, Squamata) from the Miocene of Sandelzhausen (Germany, Bavaria) and their implications for environment reconstruction and palaeoclimate
    Effects of Tectonic- and Compaction-driven, Syndepositional Tilting in the Architecture of a Rift-margin Deltaic Complex: the Bílina Delta (Neogene), Most Basin, Czech Republic
    Elektrosekvenčná analýza sedimentov sarmatu v severnej časti viedenskej panvy
    Entwicklung des Streufeldes und Verbreitung der Moldavite in Mähren
    Entwicklung des Thayatales im Nationalpark Podyjí (Tscheshische Republik) aufgrund der Morphographie und Schotteranalyse
    Erratum in der Publikation "Petrographie, Geochemie und geotektonische Einstufung des miozänen Vulkanismus im Steirischen Becken (Österreich)" veröffentlicht in den Abh. Geol. B.-A., 56/1, s.419-434
    Estimation of the missing eroded sediments in the Bílé Karpaty Unit (Outer West Carpathians)
    Event stratigraphy of the Badenian selenite evaporites (Middle Miocene) of the northern Carpathian Foredeep
    Evolution of the Snake Fauna of Central and East Europe During the Miocene
    Evolutionary history of hoofed mammals during the Oligocene-Miocene transition in Western Europe
    Expansive clays in track subgrade in deep cut (section Třebovice-Rudoltice, Czech Republic)
    Faciální stavba hydrogeologické struktury na území brněnské aglomerace (24-32 Brno, 24-34 Ivančice, 24-41 Vyškov, 24-43 Šlapanice)
    Faciální vývoj eggenburgu na podzemním zásobníku plynu Dolní Dunajovice
    Facies and depositional pattern of Badenian sulphate deposits in the Carpathian Foredeep, Poland
    Facies development of Miocene formations in the southwestern part of the Carparthian Foredeep and its oil and gas prospects
    Features of sandstone palaeorelief preserved: the Osek area, Miocene, Czech Republic
    Fenomén podkrušnohorského terciéru na příkladech Sokolovska a Chebska
    Finding of beavers (Family Castoridae Gray, 1821) from the locality Red Quarry by the village of Suchomasty
    Fische des Nordboehmischen Braunkohlenbeckens
    Fish otoliths as paleobathymetric indicators
    Fish otoliths from the Middle Miocene of Kienberg at Mikulov, Czech Republic, Vienna Basin: their paleoenvironmental and paleogeographic significance
    Die Flora von Parschlug (Steiermark, Österreich) - subtropisch subhumide Vegetationsverhältnisse im Grenzbereich Unter/Mittel-Miozän
    Fluviální sedimenty mezi Jinačovicemi a Kuřimí
    Foraminiferová společenstva z vrtu HV-5 Rybníček : 24-42 [i.e. 24-41] Vyškov
    Foraminifery brněnských písků ve vrtu Černovice TGB-1 : 24-34 Ivančice
    Foraminifery podslezské jednotky a autochtonního karpatu z jámy č.4 Dolu Frenštát (25-23, Rožnov pod Radhoštěm)
    The Foredeep Miocene of Bou Sefra in Northern Tunisia
    Fosilní herpetofauna na lokalitě Mokrá-lom
    Fosilní pobřežní valy na břehu sarmatského jezera : 34-21 Hustopeče
    Fossil biogenic structures (?invertebrate eggs) attached to mollusc shells (Miocene; North Bohemian Brown Coal Basin, Czech Republic)
    Fossil herpetofauna from the Mokrá-quarry site
    Fossil vertebrates from karstic areas in Moravia with respect to the Moravian Karst, Czech Republic
    Further revision of Tertiary floras of Central Bohemia: localities Na Bendovce (Sv. Antonín) near Rakovník, Klínec near Všenory and Na Sulavě near Černošice
    Geisenhausen - eine neue Blattfundstelle aus der oberen Süsswassermolasse Bayerns
    The genus Bulimina (Foraminifera) in the Upper Tertiary sediments of the basins of Central Paratethys
    Geochemical constraints on the source materials of moldavite tektites
    Geochemie vrstevních vod vídeňské pánve (struktura Hrušky) ve vztahu k paleoprostředí, subsidenční historii a diagenezi
    Geochemistry of Miocene lacustrine sediments from the Sokolov Coal Basin (Czech Republic)
    Geochemistry of volcaniclastic rocks of the Carpathian Neogene Foredeep
    Geodynamics and generation of hydrocarbons in the region of the Vienna basin, Austria
    Geological model of Early Sarmatian horizons of the underground gas storage Tvrdonice (Vienna Basin)
    Geological setting, technological data and utilization of weathered coals from the Sokolov Basin, Czech Republic
    Geologická dokumentace zářezu železničního koridoru západně Bělotína (Moravská brána) : 25-123 Hranice
    Geologické doklady kryptovulkanického původu matečné struktury moldavitů - Nördlinger Ries
    Geologické mapování miocenních a kvartérních sedimentů na území listů 34-241 Holíč a 34-243 Tvrdonice v roce 2001 (34-24 Holíč)
    Geologické poměry a podmínky vzniku Kamencového jezera v Chomutově (02-33 Chomutov)
    Geologické poměry města Teplic v Čechách
    Geologicko-ložisková charakteristika a využitie trojfázového dvojrozmerného modelu pri konverzii ropo-plynového ložiska 5.C bádenu Hrušky na PZP
    Geologický a paleontologický výzkum lokality Mušov sv. od Pasohlávek (34-12 Pohořelice)
    Geologický výzkum v Brně-Lužánkách, Příkop (24-324 Brno-sever)
    Geologie a mineralogie hnědouhelných pánví státu Sarawak na ostrově Borneo
    Geology of the Vršany ceramic claystones deposit
    Geology, stratigraphy and paleoenvironment of the Southhern-Moravian Flysch Belt
    Geometrická analýza neogenních šťěrků na několika lokalitách ve střední části karpatské předhlubně (24-43 Šlapanice, 24-44 Bučovice, 24-42 Kojetín, 25-13 Přerov)
    Geomorfologické aspekty údolí řeky Svratky mezi Veverskou Bítýškou a městskou částí Brno-Bystrc : 24-32 Brno
    Geomorphology of the Diendorf Fault Area on the SE margin of the Bohemian Massif in SW Moravia and NE Austria
    Geomorphology of the Podyjí National Park in the southeastern part of the Bohemian Massif (South Moravia)
    A giant early Miocene sunfish from the North Alpine Foreland Basin and its implication for molid phylogeny
    Granite landforms in South Moravia (Czech Republic)
    Graupensandrinne-Ries-Impakt: Zur Stratigraphie der Grimmelfinger Schichten, Kirchberger Schichten und Oberen Süsswassermolasse (nördliche Vormolasse, Süddeutschland)
    Gravitační proudové skluzy a suťové laviny v miocénu okolí Moravských a Nových Bránic (24-34, Ivančice)
    Greigit v sedimentech mostecké pánve
    Gypsum-ghost limestones facies of the Polish sulphur deposits:an analog of selenitic gypsum facies?
    Halloysit ze Želének u Duchcova v severočeské hnědouhelné pánvi
    Hartite from Bílina
    Heavy Minerals from the Malé Karpaty Mts. Miocene
    Historie separátní hnědouhelné pánvičky u Měrunic v severočeském hnědouhelném revíru
    Horizontální posuny na moravsko-slovenském pomezí
    Hydrogeologická problematika meziložních písků na Mostecku
    Ijolitic pegmatoid segregations in olivine nephelinite of Cenozoic Podhorní vrch volcano, W Bohemia
    Illite/smectite diagenesis in the autochthonous Miocene claystones of the Carpathian Foredeep
    Important agglutinated foraminifers in the Miocene of Moravia and Slovakia
    An important aquifer of Lower Badenian clastic sediments in Carpathian Foredeep
    Informace o nových výzkumech geologické stavby ložiska zemního plynu Příbor-Klokočov (25-21, Nový Jičín)
    Interactive use of groundwater hydraulic modelling and GIS application for predicting of groundwater level rise impacts
    Interplay between tectonics and compaction in a rift-margin, lacustrine delta system: Miocene of the Eger Graben, Czech Republic
    Interpretace vulkanických produktů - jeden z klíčů pro rekonstrukci paleoprostředí : exkurzní průvodce semináře Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti, říjen 2008, Sedmihorky u Turnova
    Interpretation of volcanic products - one of the keys to palaeo-environmental reconstructions : excursion giude
    Intraklasty ze spodnobadenských klastik jako svědectví dnes již neexistujících prostředí
    Inversion of the Carpathian Foredeep in Moravia: Reflection seismic evidence
    Inženýrskogeologický průzkum a sanace sesuvu Ostrava-Lhotka
    Iodine-bromide waters of potential balneological use at the borderland of Poland and Czech Republic
    Isotopic composition (O, C, Sr, and Nd) and trace element ratios (Sr/Ca, Mg/Ca) of Miocene marine and brackish ostracods from North Alpine Foreland deposits (Germany and Austria) as indicators for palaeoclimate
    Isotopic composition of miocene fossils and sediments from Rohožník (Vienna basin, Slovakia) and their paleoenvironmental implications
    Jerlochovické stěny - nová chráněná lokalita v okresu Nový Jičín (15-34 Bílovec)
    Jonassonite, Au(Bi,Pb)5S4, a new mineral species from Nagybörzsöny, Hungary
    K paleogeografii karpatu v oblasti Závodu (z. okraj slovenské části vídeňské pánve)
    K problému abnormálních jevů ve vývoji hnědouhelné sloje u Mostu a Bíliny
    K tektonice v křídovém útvaru na Lounsku (12-11 Žatec, 12-12 Louny)
    Kámen Přemyslovského paláce v Olomouci
    Die känozoischen Filholiidae Wenz 1923. Teil 3, Die miozänen Vertreter der Gattung Triptychia (Gastropoda, Pulmonata, Clausilioidea)
    Karotážní korelační schéma hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a důlně geologická praxe
    Karpat - stupeň regionální stratigrafické škály Centrální Paratethydy a jeho problematika
    Karpatská předhlubeň
    Kenozoické vulkanity mezi silnicí E 48 úseku Lubenec - Žalmanov a střední až dolní Mží, jejich postavení v petrografickém systému a význam pro rekonstrukci morfologie terciérního povrchu, západní Čechy
    Kolektory autochtonního miocénu mezi Příborem a Frenštátem p. Radhoštěm na severovýchodní Moravě (25-21 Nový Jičín, 25-23 Frenštát p. Radhoštěm)
    Kompresní křehká deformace v sedimentech karpatu u Nítkovic (střední část karpatské předhlubně)
    Krátká zpráva o mělkých vrtech IK-1 (Ivaň) a VK-1 (Vranovice) : 34-12 Pohořelice
    Křemenné arkózové pískovce mezi Únanovem a Tvořihrází: devonská klastika nebo relikty terciérní durikrusty? (34-11 Znojmo)
    Kvartérní sedimenty a fosilní půdy na Kienberku u Mikulova (34-23 Břeclav)
    Lacustrine fish faunas (Teleostei) from the Karpatian of the northern Alpine Molasse Basin, with a description of two new species of Prolebias SAUVAGE
    Lamniporichnus vulgaris igen. et isp. nov.: traces of insect larvae in stone fruits of hackberry (Celtis) from the Miocene and Pleistocene of the Czech Republic
    Late Miocene (Pannonian) vegetation from Vienna and Danube basins (Czech and Slovak Republics)
    Late Miocene vegetation from the Vienna Basin (Czech and Slovak republics)
    Late Miocene "washhouse" climate in Europe
    Late Sarmatian sediments (Skalica Formation) of the Vienna Basin northeastern margin
    Lesní požáry v miocénu sokolovské pánve
    La limite Oligocene-Miocene en Tunisie Centrale
    Lithofacies analysis of Miocene sediments in the southern part of Carpathian Foredeep, based on the re-interpretation of drill logging data
    Litofaciální analýza miocenních sedimentů jižní části karpatské předhlubně na základě podpovrchových dat
    Litologická charakteristika, rozšíření a geologická pozice domanínského souvrství v j. části třeboňské pánve
    Litostratigrafie a biostratigrafie bádenu a sarmatu na území listu 34-214 Čejkovice (vídeňská pánev)
    Lokalita jantaru Beradai West na ostrově Borneo
    Lower Badenian deposits near Kralice nad Oslavou (SW Moravia): result of geophysical, geomorphological and sedimentological research
    Lower Badenian sediments and fossils from some boreholes in the Carpathian Foredeep southwards of Brno (Czech Republic) - paleoecological and paleogeographic implications
    The Lower Pannonian sands and Pannonian-Sarmatian boundary in the Matzen area of Vienna Basin
    Lower/Middle Miocene structural evolution of the overthrust of the Western Carpathians in South Moravia (Czech Republic)
    Ložiska těžké ropy ve ždánické oblasti
    Macrouridae (Teleostei, Otolithen) im Oligozän und Miozän der Zentralen Paratethys und ihre paläogeographische Bedeutung
    Magnetic anisotropy of the Silesian nappe (Western Outer Carpathians)
    Magnetic fabric and ductile deformation differences between the Magura and Krosno groups of thrust sheets of the Flysch Belt of the West Carpathians and their tectonic implications
    Management of the native sulphur deposits in the Carpathian Foredeep during the period 1953-1993
    Manganové rudy z Ludmírova na Drahanské vrchovině (24-21 Jevíčko)
    Marine Miocene deposits near Nowy Targ, Magura Nappe, Flysch Carpathians (South Poland)
    Mechovky z dočasného odkryvu v okolí obce Rousínovec (karpatská předhlubeň, jižní Morava) : (24-41 Vyškov)
    Měření objemové magnetické susceptibility in situ na dole Družba v sokolovské pánvi
    Metasomatism of Badenian sulphates of the Carpathian Foredeep and its palaeogeographic conditions
    Microfloristic Changes during the Miocene in Central Paratethys Region
    Middle and Late Miocene spatial temperature patterns and gradients in Europe - preliminary results based on palaeobotanical climate reconstructions
    Middle Badenian (Miocene) shallow water agglutinated foraminifera
    A Middle Miocene gastropod shell with epifauna from the locality Buituri (Transylvanian Basin, Romania)
    Mikrofaunistické vyhodnotenie vrtu DNV-1 (Devínska Nová Ves) na základe foraminifer a jeho revízia
    Mikropaleontologické zhodnocení foraminiferových společenstev z vrtů V-1 a V-2 situovaných v areálu "Vily Tugendhat" : 24-32 Brno
    Mikropaleontologický (palynomorfy) výzkum svrchní sloje v oblasti bílinské delty (severní Čechy, miocén) : 02-34 Bílina
    Minerály koprolitů na některých paleontologických lokalitách Čech
    Miocén a morfotektonika údolí Jihlavy
    Miocen w Trzebuni koĺo Myšlenic (Polskie Karpaty Zachodnie)
    Miocene and its basement in sulphur-bearing areas of marginal part of the Carpathian Foredeep - a summary
    Miocene Central Paratethys stratigraphy - current status and future directions
    Miocene compressive tectonics in the southern part of the Carpathian Foredeep (Czechia - SE Moravia)
    Miocene depositional systems and sequence stratigraphy of the Vienna Basin
    Miocene deposits of the Carpathian Foredeep (according to results of oil and gas prospecting)
    Miocene evolution of landscape and vegetation in the Central Paratethys
    Miocene Faulting and Block Rotation (Malé Karpaty Mts.,Brezovské Karpaty Mts.)
    The Miocene flora of Parschlug (Styria, Austria) - revision and synthesis
    Miocene floras from the Mydlovary Formation in South Bohemia (Czechoslovakia)
    Miocene floras of the South Bohemian basins
    Miocene Silicoplacentina (Testacea) from northern part of the Carpathian Foredeep (Poland)
    Miocene small mammals from Jebel Zelten, Libya
    Miocene strike-slip faulting and blok rotation in Brezovské Karpaty Mts.(Western Carpathians)
    Miocene tectonics at the Alpine-Carpathian junction and the evolution of the Vienna basin
    Miocene volcaniclastics of the Carpathian Foredeep in the Czech Republic
    Miocenní mořské sedimenty redeponované do jeskyní střední části Moravského krasu
    Miocenní pánev Vižina a její význam pro poznání paleopotamologických poměrů jihozápadní části Českého krasu
    Miocenní sedimenty od Seloutek na Prostějovsku
    Miocenní sedimenty v Brně-Bohunicích (ubytovna Fakultní nemocnice Brno) : 24-34 Ivančice
    Miocenní sedimenty ve vrtu HVS-2 v areálu spalovny SAKO a.s. v Brně-Líšni : 24-43 Šlapanice
    Miocenní vulkány v sokolovské pánvi
    Miocenní výplň Žabovřeské kotliny ve světle nových poznatků z vrtu Žabovřesky HV-100 (24-32, Brno)
    Miozäne Floren der südböhmischen Becken
    Model vzniku miocenních předhlubní na Ostravsku (15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-11 Velký Újezd, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-21 Nový Jičín)
    Moldavite: an age standard for fission-track dating
    Monspeliensina and Spiroloxostoma, paleogeografically significant foraminiferal genera from the "Rzehakia (Oncophora) Beds" (Upper Ottnangian, Miocene) in the South Slovak Basin (Central Paratethys)
    Morfostratigrafická pozice postbadenských štěrkopísků v hliništi šlapanické cihelny. (24-43, Šlapanice)
    Morphometrical variability of Helicosphaera ampliaperta (calcareous nannoplankton) in the Central Paratethys: biostratigraphic and paleogeographic applications
    Morský vývoj v spodnom bádene v strhársko-trenčskej prepadline z pohĺadu foraminiferových, machovkových a ostrakódových společenstiev a palynológie
    Mořské sedimenty okrajové facie spodního badenu v Olomouci
    Nález boidního hada (Serpentes; Boidae) z miocénu u Ivančic (jižní Morava, 24-34, Ivančice)
    Nález flóry v terciérních sedimentech u Karlštejna (12-41 Beroun)
    Nález fosilní stopy v sedimentech karpatu (34-14 Mikulov)
    Nález podkrkonošského chalcedonu u Radotína
    Nález pteropodů Clio triplicata Audenino v eggenburgu zóny Waschbergu na jižní Moravě (34-23 Břeclav)
    Nález rzehakiových vrstev (ottnang) pod příkrovy na sv.Moravě
    Nálezy badenských fosilií v jeskyni Svážná studna, Moravský kras - důsledky pro speleogenezi (24-411 Jedovnice)
    Nálezy bobrovitých (čeleď Castoridae Gray, 1821) z lokality Červený lom u Suchomast
    Nálezy neogenních sedimentů u Omic (24-34 Ivančice)
    Nálezy redeponovaných spodnobadenských sedimentů u Troubska (24-34 Ivančice)
    Nálezy třetihorního hmyzu na hnědouhelném dole v Bílině (VMG)
    Natroalunit a natrojarosit zo Šace
    Několik poznámek k taxonomii vybraných zástupců aglutinovaných dírkovců v miocénu Západních Karpat
    Některé aspekty migrace chlorovaných etylénů na příkladu lokalit v karpatské předhlubni
    New and unusual Bryozoa from the Badenian (Middle Miocene) of the Moravian part of the Vienna Basin (Central Paratethys, Czech Republic)
    A new Early Miocene Mahonia Nutt. (Berberidaceae) of Europe
    New findings on the geomorphology of Moravia
    New fossil floras from Neogene deposits in the Bełchatów Lignite Mine
    A new loon (Aves: Gaviidae) from the middle Miocene of Austria
    A new mastixioid florula from tektite-bearing deposits in South Bohemia, Czech Republic (Middle Miocene, Vrábče Member)
    New methods in foraminiferal and calcareous nannoplankton analysis and evolution of Oligocene and Miocene of the Southern Slovakia
    A new Miocene Bryozoan from the Sarmatian of the Danube basin
    A new painted snipe (Aves: Rostratulidae) from the early Miocene of the Czech Republic
    A newly recovered collection of the Early Miocene flora of Kymi (Greece) previously misinterpreted as the Upper Miocene flora of Tállya (NE Hungary)
    North Bohemian Porcellanites and their Mineral Composition: the Case of the Dobrčice Quarry, the Most Basin
    Northern Vienna Basin history: Depositional systems within the Miocene time framework
    Nové litostratigrafické jednotky pannonu vídeňské pánve na Moravě
    Nové nálezy fosilních kostí ze Znojemska (Sirenia a Equidae)
    Nové nálezy miocenních měkkýšů v podloží příkrovů vnějších Karpat u Frenštátu pod Radhoštěm (25-23, Frenštát pod Radhoštěm)
    Nové odkryvy kvartérních sedimentů na Starém Brně : Brno 24-32
    Nové pozitívne výsledky pri vyhĺadávaní štruktúrnych a neštruktúrnych ložísk uhĺovodíkov v neogéne Východoslovenskej nížiny
    Nové poznatky o miocenních sedimentech u Nových Syrovic (33-22 Vranov)
    Nové poznatky o rodu Spiroplectinella Kiselman,1972 (Foraminiferida)
    Nové poznatky z geologického mapování na listu 25-122 Suchdol nad Odrou : 25-12 Hranice
    Nové údaje o stratigrafii miocénu na listu 34-23 Břeclav (34-23 Břeclav)
    Nové výsledky mikropaleontologického studia miocénu v Brně-Líšni (24-41 Vyškov)
    Nové výsledky studia spodnobadenských sedimentů a fosilií z některých vrtů v karpatské předhlubni jižně od Brna (24-43 Šlapanice, 24-34 Ivančice)
    Nový křídlonožec (Pteropoda, Limacinidae) pro opavský sádrovcový, svrchní baden (Česká republika)
    Nový výskyt miocenních sladkovodních vápenců u Pyšné (Stolzenhahn) v Krušných horách (02-33 Chomutov)
    O miocénu z vrtů na trase vodovodního přivaděče Vír-Brno (24-34 Ivančice, 24-32 Brno, 24-14 Boskovice)
    O nálezu karpatu (miocén) a dalších výsledcích vrtu Slatinky MH-10 (24-24 Prostějov)
    Occurrence of poeciliid fishes (Teleostei, Cyprinodontiformes) in the European Oligo-Miocene: the genus Paralebias nov. gen.
    Occurrence of the genus Aphanius Nardo (Teleostean fishes, Cyprinodontidae) in the evaporitic Upper Badenian of Eastern Czech Republic
    Oceanic fish otoliths across Oligo-Miocene boundary in Europe. In Search of the Paleogene/Neogene Boundary. Part 3 - The Global Stratotype Section and Point the GSSP for the base of the Neogene (The Paleogene/Neogene Boundary)
    Ökologie der Fischassoziation im miozänen Flözdach des Nordböhmischen Braunkohlenbeckens
    Okrajové vývoje sedimentů karpatské předhlubně na listech map 1 : 25 000 Blansko a Tišnov
    Oligocene and Miocene Uvigerina from the western and central Paratethys
    Oligocene-Miocene CO2 fluctuations, climatic and palaeofloristic trends inferred from fossil plant assemblages in central Europe
    On a Prodeinotherium bavaricum (Proboscidea, Mammalia) skeleton from Franzensbad, Czech Republic
    On Pelobates decheni Troschel, 1861, and Zaphrissa eurypelis Cope, 1866 (Amphibia: Salientia: Pelobatidae) from the Early Miocene of Rott near Bonn, West Germany
    Ophiomorpha isp. - první nález fosilní stopy ze Služína (karpatská předhlubeň)
    Organic matter and fossil content in Serbian oil shales: Comparison with oil shales of Central Europe
    Origin of groundwater mineralization in coarse-grained lower Badenian aquifer in the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin
    Osoblažský zlom a jeho význam
    Otolithes de poissons du Paléocanyon de Saubrigues (Chattien a Langhien), Aquitaine méridionale, France
    Oválné hrásťové morfostruktury ve svratecké klenbě moravika na Tišnovsku (24-32 Brno, 24-14 Boskovice)
    Oxygen and carbon isotopic analysis of Karpatian foraminifera from LKŠ-1 borehole (Southern Slovakian Basin)
    Paläokarpologische Untersuchungen von Taphozönosen des Unter- und Mittelmiozäns aus dem Braunkohlentagebau Berzdorf/Oberlausitz (Sachsen)
    Paleobathymetry of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic) during the Lower Badenian
    Paleobotanické nálezy ve vrtech PMK v karpatské předhlubni na Moravě (24-34 Ivančice, 34-12 Pohořelice)
    Paleoecological and biostratigraphic characteristics of Lower Badenian foraminiferal fauna from HV-5 Rybníček borehole (Lower Badenian, Carpathian Foredeep)
    Paleoecological and biostratigraphic evaluation of foraminiferal fauna in southern part of the Carpathian Foredeep (Karpatian, Czech Republic)
    Paleoecology and eustasy: Miocene 3rd order cycles of relative sea-level changes in the Western Carpathian-North Pannonian basins
    Paleoecology and Isotopic Analysis of Eggenburgian Molluscs from the SW Part of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic)
    Paleoecology of the Lower Badenian Carpathian Foredeep based on foraminiferal fauna in Central Moravia (Czech Republic)
    Paleogene autochthonous deposits at the basement of the Polish Outer Carpathians and their paleogeographical implications
    Paleogeografický a faciální vývoj miocénu na sv. Moravě
    Paleogeografie a litologie autochtonního miocénu na s. Moravě (Abstrakt přednášky)
    Paleogeografie terciérních sedimentů severočeské pánve
    Paleogeographic aspects of the study of otolith faunas in the Miocene basins of the Central Paratethys
    Paleogeographic significance of the Upper Karpatian and Lower Badenian deposits along the eastern margin of the Carpathian Foredeep (South Moravia)
    Paleogeography, paleobathymetry and relative sea-level changes in the Danube basin and adjacent areas
    Paleomagnetic investigation on Late Cretaceous-Cenozoic sediments from the NW part of the Pannonian Basin
    Paleontological and Sedimentological Evidence of NW-SE-Striking Faults in the Northern Vicinity of Brno
    Paleontologická charakteristika a stratigrafické zařazení méně známých lokalit na Hodonínsku (34-21 Hustopeče, 34-22 Hodonín)
    Paleontologické lokality v porcelanitech severočeského terciéru a jejich současný stav
    Paleontologický výzkum na území listu Ústí nad Labem
    Paleopalynology of the lower Miocene of the Carpathian Foredeep in Moravia
    Paleotectonic reconstruction of notrh-west part of Western Outer Carpathians
    Palinspastic Reconstruction and Progradation of the Alpine Thrust System Between Eocene and Miocene at the Junction to the Carpathians
    Palinspastic reconstruction of the Easternmost Alps between Upper Eocene and Miocene
    Palynological data as an evidence for marginal facies in West Bohemian Tertiary
    Palynological investigations in the Swiss Molasse Basin, first results from the USM Lower Freshwater Molasse, Oligocene to Early Miocene)
    Palynologické zhodnocení vrtů Šafov 12 a 13
    Paragenetic study of autohydrothermal mineralization in amygdaloidal volcanic rocks from Dobranka and Kočičí Hlava Hill, České středohoří Mts.
    A pathlogical anomaly of a conch of Pirenella picta mitralis (Eichwald, 1830) from the Badenian at Česká Třebová (Czech Republic)
    Patologické abnormality na ulitách Terebralia lignitárum (Eichwald, 1830) ze spodního badenu u Damníkova ve východ. Čechách
    Petrographie, Geochemie und geotektonische Einstufung des miozänen Vulkanismus im Steirischen Becken (Österreich). Geologie ohne Grenzen - Festschrift 150 Jahre Geologische Bundesanstalt
    Phreatomagmatic structure of the northern environs of the Ohře rift (Saxony)
    Plakoidní šupiny žraloků (Elasmobranchii) z vnějšího flyše a předhlubně Karpat a jejich paleoekologický význam
    Planktonic gastropods (pteropods) from the Miocene of the Carpathian Foredeep and the Ždánice Unit in Moravia (Czech Republic)
    Podzemí v Hostěradicích na Znojemsku
    Pollen analyses of the Kobeřice creek alluvial deposits
    Pollen analysis of the Neogene clay sediments on NE border of the Vienna Basin in Western Carpathians
    The Polyplacophora (Mollusca) of the Badenian from the Moravian part of the Carpathian Foredeep (Czech Republic)
    Porcupines in the Bohemian Karst - excavation results of the first known Miocene Hystrix (Hystrix) parvae (Kretzoi 1951) cave den in Central Europe
    Postmortem transport and resedimentation of foraminiferal tests: relations to cyclical changes of foraminiferal assemblages
    The potential of fossil angiosperm wood to reconstruct the palaeoclimate in the Tertiary of Central Europe (Czech Republic, Germany)
    Poznámky k novým odkryvům postbadenských štěrkopísků v Brně a okolí
    Poznámky ke koncepcím strukturního plánu jižní části brněnského masivu : 24-34 Ivančice
    Pozoruhodné konkrece z miocenního moře
    Pracovní cesta do země lovců lebek
    Preliminary overview of regional endemism in European Neogene ungulates
    Preschen bei Bilin - Florenwechsel im Tertiär
    The present state of some paleontological localities in the Tertiary of the České středohoří Mts.
    Príspevok k hydrogeologickým pomerom na nálezisku uhlovodíkov v Senném a priĺahlých častiach
    Príspevok k poznaniu terciérnych sedimentov a minerálnych vôd Lučenskej kotliny
    Príspevok k poznaniu terciérnych sedimentov a minerálnych vôd Lučenskej kotliny
    Príspevok komplexnej geologicko-geofyzikálnej analýzy k riešeniu geologickej stavby a roponádejnosti východného Slovenska
    Problem of the Miocene/Pliocene boundary as arising from palynostratigraphic studies from Gojna (Southwestern Poland)
    Problematik der Lokalisation des Streufeldes der Moldavite aus dem Eger-Becken
    Problematika stanovení pevnostních parametrů cyprisových jílovců
    Problémy hraničních vrstev karpatu a sp. badenu v jižní části karpatské předhlubně (33-24 Hnánice)
    Projev inverze tvarových prvků na Malé Klajdovce (42-32 Brno)
    Provenience a geneze sedimentů puklin a jeskyní Stránské skály : 24-32 Brno
    Předběžná zpráva o miocenních měkkýších z magdalénienských lokalit v Moravském krasu (24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov)
    Předběžná zpráva o palynologickém výzkumu polohy 21 dolu Bílina (02-34 Bílina)
    Předběžná zpráva o výsledcích studia miocenních fosilií z archeologických lokalit Dolní Věstonice a Předmostí u Přerova (25-13, Přerov; 34-12, Pohořelice)
    Předkřídové zvětrání brněnského masivu u Boskovic (24-23, Protivanov)
    Přehled vltavínonosných klastických sedimentů na Moravě
    Příčiny bobtnání miocénních jílů u Třebovic v Čechách
    Příspěvek k charakteristice mechanického chování miocenních jílů jako základové půdy na Moravě
    Příspěvek ke stáří miocenních sedimentů v okolí Moravských Bránic (24-34 Ivančice)
    Pustkovecký bludný balvan : 15-43 Ostrava
    Původ vody v konkrecích z podloží hlavní sloje v severočeské hnědouhelné pánvi (02-32 Teplice)
    Quantitative calcareous nannoplankton biostratigraphy of the Oligocene/Miocene boundary interval in the northern part of the Buda Basin (Central Paratethys)
    Quantitative subsidence analysis in the Vienna, Danube and East Slovakian Basins
    Radiometrické datování trachyadenyitu od Uherského Brodu (magurská skupina flyšového pásma) (35-12 Strání)
    Raman spectroscopy as a tool for the non-destructive identification of organic minerals in the geological record
    Recent state of knowledge of the deep structure of the Eastern Alps: a review
    Reconstruction of eroded monogenic Strombolian cones of Miocene age: A case study on character of volcanic activity of the Jičín Volcanic Field (NE Bohemia) and subsequent erosional rates estimation
    Rectifications de nomenclature relatives a l'ichthyofaune oligo-miocene dulcaquicole de Boheme
    Rečnye utki (Aves, Anatidae) iz srednego miocena Mongolii
    The red-algal facies of the Lower Badenian limestones of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic)
    Relics of the most distal part of the Neogene foreland basin in SW Moravia
    Reliéf východního okraje Národního parku Podyjí (34-11 Znojmo, 33-24 Hnanice)
    Relikty předmiocenních zvětralin v lomu na Hádech (24-32 Brno)
    A review of Tertiary floras in the Western Carpathians
    Review of the Late Miocene flora of Vegora, western Macedonia, Greece
    Revision of Potamogeton fossils from the Most Basin and their palaeoecological significance (Early Miocene, Czech Republic)
    Revision of the anguine lizard Pseudopus laurillardi (Squamata, Anguidae) from the Miocene of Europe, with comments on paleoecology
    A revision of the Tonnoidea (Caenogastropoda, Gastropoda) from the Miocene Paratethys and their palaeobiogeographic implications
    Revize a stratigrafické zařazení terciérních sedimentů v depresích severně od Brna (24-32 Brno, 24-41 Vyškov)
    Revize některých lokalit řasových vápenců karpatské předhlubně na Prostějovsku
    Rozwój badań utworów miocenu w Karpatach Zachodnich na obszarze Bielsko - Kraków
    Rychlostní poměry ve slovenské části vídeňské pánve a jejím podloží
    The salamander Brachycormus noachicus from the Oligocene of Europe and the role of neoteny in the evolution of salamanders
    Sarmatian depositional environment of the Northern Vienna Basin
    Sarmatian sedimentary record in the Moravian part of the Vienna Basin
    Satellite basin of Skyřice near Most and its fossil flora (Miocene)
    Schweineartige (Suina, Artiodactyla, Mammalia) aus oligo-miozaenen Fundstellen Deutschlands, der Schweiz und Frankreichs. II.Revision von Palaeochoerus POMEL 1847 und Propalaeochoerus STEHLIN 1899 (Tayassuidae)
    Sedimentárně-petrografické studium neogenních a pleistocenních sedimentů v oblasti Brno-Švédské šance : 24-43 Šlapanice
    Sedimentary architecture of the Neogene basin fill in the northern part of Vienna Basin
    Sedimentation and Synsedimentary Deformation in a Rift-margin, Lacustrine Delta System: the Bílina Delta (Miocene), Most Basin
    Sedimente des Wiener Beckens und seiner alpinen und subalpinen Unterlagerung
    A sedimentological and petrographic investigation of the Nižnyj Čaj-K-8 well
    Sedimentologické zhodnocení vybraných písčitých obzorů v oblasti podzemního zásobníku Hrušky
    Sediments of the Miocene (mainly Badenian) in the Matzen area in Austria and in the southern part of the Vienna Basin in Czechoslovakia
    Sedimenty karpatu a spodního badenu na ulici Kopečná v Brně : 24-34 Ivančice
    Sedimenty miocénu a kvartéru odkryté v zemníku u Sudoměřic : 34-22 Hodonín
    Sedimenty spodního badenu u Hostimi: geomorfologická interpretace dosavadních zjištění (23-44 Moravské Budějovice, 33-22 Vranov nad Dyjí)
    Sedimenty výplní krasových dutin v lomu Plešivec u Měňan - předběžná zpráva o výzkumu
    Separátní hnědouhelná pánvička Žichlice v severočeském terciéru
    Sesuvná kalamita na svazích Langhe Cuneesi v sz. Itálii
    Shared Miocene Conifers of the Clarkia Flora and Europe
    Silicified Miocene woods from the North Bohemian Basin (Czech Republic) and from Kuzuluk, district Adapazari (Turkey)
    Some comments on dynamic stability of rock slopes
    Some Comments on Dynamic Stability of Rock Slopes
    Some monocot pollen taxa from the Lower Miocene basal coaly deposits of the Czech and Polish parts of the Żytawa (Zittau) Basin
    Sopostavlenije sakaraulskogo regiojarusa Kavkaza s eggenburgskim jarusom Zapadnych Karpat
    Současný stav názorů na stáří grundského souvrství
    Současný stav názorů na stratigrafii a vymezení sedimentů na rozhraní spodního a středního miocénu (karpat-sp. baden) v karpatské předhlubni : 34-14 Mikulov, 34-12 Pohořelice, 34-21 Hustopeče
    The South Slovakian Basin
    Spodnobadenské sedimenty a morfotektonický vývoj jv. okraje Českého masivu (jihozápadní Morava)
    Společné 3D (třírozměrné) seizmické měření, provedené Geofyzikou, Brno a ÖMV, Wien ve vídeňské pánvi mezi Lanžhotem a Rabensburgem
    The stable isotope archive of Lake Pannon as a mirror of Late Miocene climate change
    Stable isotope geochemistry and the genesis of the Polish native sulphur deposits - a review
    Stable isotope record in Miocene fossils and sediments from Rohožník (Vienna Basin, Slovakia)
    Stable Isotope record in Miocene Fossils and Sediments from Rohožník (Vienna Basin, Slovakia)
    Stable isotope studies of miocene sediments and fossils from the Carpathian Foredeep in Moravia, Czech Republic
    Stavební kámen národní kulturní památky Přemyslovský palác v Olomouci
    Stoiiformes (Teleostei, Otolithen) aus dem Miozän der Karpatischen Vortiefe (Westkarpaten, Mähren) und der zentralen Paratethys insgesamt
    Stopy vrtavé činnosti organizmů na spodnobadenských valounech od Čelechovic na Hané
    Stopy vrtavých badenských organismů na vápencových rockgroundech z Černotína (severní Morava)
    Stratigrafická, petrologická a strukturní situace uhelné pánve Mukah na ostrově Borneo
    Stratigrafická, petrologická, strukturní a mineralogická situace uhelné pávne Merit Pila na ostrově Borneo
    Stratigrafie a litologie miocénu (spodní baden) v okolí Přerova (25-13 Přerov)
    Stratigraphical position of Helicosphaera waltrans nannoplankton horizon (NN5, Lower Badenian)
    Stratigraphy and correlation of the Grund Formation in the Molasse Basin, northeastern Austria (Middle Miocene, Lower Badenian)
    Stratigraphy of the Grund Fm., based on the Foraminifera
    Structures due to Synsedimentary Deformation in Sediments of the Bílina delta (Miocene, Most Basin, Czech Republic)
    Subsidence, lithofacies and diagenesis in the Carpathian Foredeep, Czech Republic
    Survey of the Nassariid gastropods in the Neogene Paratethys (Mollusca: Caenogastropoda: Buccinoidea)
    Systematical Notes
    Špičák Hill near Teplá
    Tercierní uhlonosné relikty v ústecké části severočeského hnědouhelného revíru
    Terénní a laboratorní dokumentace stavebního odkryvu na západním okraji Bělotína, Moravská brána : 25-12 Hranice
    Tertiary Avian Localities of Austria
    Tertiary Avian Localities of Greece
    Tertiary Avian Localities of Macedonia
    Tertiary Avian Localities of Russia (European Part)
    Tertiary Avian Localities of Slovakia
    Tertiary Avian Localities of Switzerland
    Tertiary Avian Localities of the Czech Republic
    Tertiary Avian Localities of Ukraine
    Tertiary Avian Localities of Yugoslavia
    Tertiary Sediments of the Malé Karpaty Mts.
    Tíhové modely oravské neogenní pánve
    To rotate or not to rotate: Palinspastic reconstruction of the Carpatho-Pannonian area during the Miocene
    Traces of boring activity of organisms on marlite cobbles at Česká Třebová (Miocene, lower Badenian, Czech Republic)
    Trachybazalt-ryolitová vulkanická série z tepelské vrchoviny: geochemie a petrologie (11-41 Mariánské Lázně, 11-42 Manětín)
    Tree diversity in the Miocene forests of Western Eurasia
    Trendové analýzy foraminiferových společenstev karpatu ve vrtu Nosislav-3
    Tuffites of the Carpathian Neogene Foredeep (Upper Eggenburgian-Ottnangian, Lower Badenian): mineralogy and geochemistry
    Tuřanská terasa v údolí mezi Stránskou skálou a Bílou horou (24-43 Šlapanice)
    Uhelná (gelinitová) klastická žíla v severočeské pánvi (miocén)
    Uhlonosné sedimenty Českého středohoří
    Úloha geomorfologie při řešení projektu: stabilitní poměry nosných systémů mostních a tunelových staveb ve stressových polích zón gravitačního rozvolnění
    Use of fluorescent microscopy in the study of redeposited palynomorphs in the cave and marine sediments of Moravia (Czech Republic)
    Use of smectite-zeolite alteration product of rhyolitic ignimbrite from Puertas Viehas (Nicaragua) in the manufacture of tiles
    Variability in the sculpture of tektites revealed by scanning electron micrographs
    Vegetation reconstruction at the NW margin of Lake Pannon using Late Miocene seed and fruit assemblages from Eastern Austria
    Vegetational characteristics in Europe around the late Early to early Middle Miocene based on the plant macro record
    The Vienna Basin: A Thin-Skinned Pull-Apart Basin
    The Vienna Basin
    The Vienna basin
    Vliv neotektonické aktivity moravské zlomové zóny na vývoj údolní sítě na středním toku Svratky
    Vltavínonosné sedimenty v okolí Náměště nad Oslavou
    Vrchný miocén juhovýchodného okraja Malých Karpát (vrt Ma-1, Bratislava)
    Vulkanismus na pobřeží Adenského zálivu: Adenská vulkanická série
    Vulkanoklastika středního badenu ve vrtu OS-2 Hať u Hlučína (Slezsko) (15-41 Hlučín)
    Vyhľadávanie telies litotamniových vápencov vo Viedenskej panve pomocou seizmických atribútov
    Výskyt mořského spodního badenu jižně od Bouzova (24-21 Jevíčko)
    Výskyt oligomiocénu v Šarišskej vrchovine
    Výskyt pyritu ve schránkách druhu Terebralia bidentata (Defrance, 1804) z východočeského spodního badenu
    Výskyt vulkanických zirkonů v diatomitech (34-21, Hustopeče; 24-43, Bučovice)
    Výskyty železivců mimo českou křídovou pánev
    Výsledky dosavadního monitoringu a režim hydrogeologických poměrů v zatápěné ostravské dílčí pánvi
    Výsledky geologického výzkumu širšího okolí Hodonína, Ratíškovic a Dubňan (34-22 Hodonín)
    Výsledky studia intraklastů z pohledu mikropaleontologie na lokalitě Troskotovice (34-12 Pohořelice)
    Výsledky systematické revize myctophidů (mimo rod Diaphus) centrální Paratethydy
    Využití GIS při detekci neotektoniky na příkladu Vsetínských vrchů a okolí
    Vývoj miocenní drenáže na Znojemsku a její vztah k třebíčské vltavínonosné redepozici
    Vývoj mydlovarského a domanínského souvrství v okolí Třeboně
    Vývoj reliéfu bazální zvětrávací plochy jihozápadně od Krnova a severně od Žulové
    Výzkum bazálních a okrajových klastik spodního badenu sv. od Novosedel (34-14 Mikulov)
    Výzkum možného výskytu sferulí v crandallitovém proplástku a přilehlých vrstvách na Dole Bílina v severních Čechách, diskuse o možném původu proplástku
    Výzkum organických sedimentů na listech Kyjov a Vracov (34-22 Hodonín)
    Význam hlubokovodních makrouridů ve spodním badenu centrální Paratethydy
    Význam rodu Cytheridea Bosquet.1852 (Ostracoda) pro stratigrafii miocénu vídeňské pánve
    Vzácná mělkovodní dírkovcová (foraminiferová) fauna ze severní části Vídeňské pánve (Hrušky 33)
    Weathering effects on the agrochemical properties of rocks deposited in coal-mine spoil banks, tips and quarry dumpings
    Západokarpatské fosílne ekosystémy a ich vzťah k paleoprostrediu v kontexte neogénneho vývoja eurázijského kontinentu
    Zapis izotopowy zmian srodowiskovych podczas depozycji gipsów badenskich w Kobeřicach kolo Opawy
    Zhodnocení foraminiferových společenstev pocházejících ze sedimentů na území města Brna : 24-32 Brno, 24-34 Ivančice
    Zhodnocení náběhového období PZP Dolní Dunajovice
    Zhodnocení neogenních sedimentů oblasti Vizovických vrchů na základě podpovrchových dat
    Změny hydrogeologických poměrů v oblasti po ukončení těžební činnosti v Rosických uhelných dolech
    Zpráva o geologickém mapování miocenních sedimentů na listu 34-222 Vracov v roce 1999 (34-22 Hodonín)
    Zpráva o geologickém mapování miocénu na listu 1:25 000 34-222 Vracov (34-22 Hodonín)
    Zpráva o mapování miocénu na listu 1:50.000 9-Retz (Dolní Rakousko)
    Zpráva o mikropaleontologickém rozboru vzorků z vrtu Nosislav-3 (34-12 Pohořelice)
    Zpráva o paleontologických sběrech z miocénních odkryvů v Kobeřicích u Opavy (svrchní baden)
    Zpráva o společenstvech foraminifer z J-vrtů (dálnice D47, Bělotín) u Hranic na Moravě (25-13 Přerov)
    Zpráva z výzkumu vrtu Černovice HVI-61 (24-34 Ivančice)
    Zum Alter der jungen Vulkanite in NE-Bayern (und Umgebung)
    Zur biostratigraphischen Gliederung des Neogens des ostslowakien Beckens
    Zur Petrologie bituminöser Schiefer im Böhmischen Massiv
    Zur Stratigraphie und Fazies autochtoner und allochtoner Tertiär-Ablagerungen im Raum Schirnding (Oberpfalz)
    Zvýšení úrovně bezpečnosti činných dolů v OKR proti průvalům a nebezpečným přítokům vod z detritu