Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    mořské nerostné suroviny
Článek
    Geochemical study of selected minor elements in polymetallic nodules and crust from eastern part Clarion-Clipperton fracture zone, Pacific Ocean
    Lidská společnost a nerostné suroviny
    Oceánské zeolitové kaly
    Oceánské zeolitové kaly
    Právo těžby na volném moři