Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    mobilita
Článek
    Adsorption of copper and cadmium from aqueous solution by various types of sediments under static and dynamic conditions
    Ag-Bi a Se-galenity v epitermálnych Au-Ag žilách v severnej časti kremnického rudného poĺa
    Anomalous rare earth element, yttrium and zirconium mobility associated with uranium mineralization
    Ashes as an agent for cement-lime based solidification/stabilization of the hazardous waste
    Atmospheric Deposition: A Biogeochemical Process
    Atmospheric Deposition in the Krušné hory Mts. Preliminary Results of Throughfall Measurements
    Behavior of nitrogen and carbon isotopes in an 18-month peat transplant experiment between a polluted and unpolluted wetland
    The Behaviour of Selected Trace Elements in Alpine Soils Developed on Black Shales in the upper part of the "Hauptdolomit" (Seefeld Area, Tyrol, Austria)
    Biotické faktory v exogenním cyklu manganu
    The broadening scope of catchment-level isotope studies (A BIOGEOMON retrospect)
    Chemismus metabazitů metamorfovaného ostrova netvořicko-neveklovského
    Climate change and mobilization of mercury in forest soil: Effects of artificially increased precipitation on mercury and methylmercury in run off
    Comment on the article "Typology and origin of granite in the Cornubian and the Krušné hory-Smrčiny batholiths "by G.S. Rajpoot and J. Klomínský
    A computer model from estimating the behaviour of soil and air gepas ventilation
    Critical thermic isograde in metamorphic-hydrothermal model of vein mineralization on the background of the Variscan events,Gemeric unit,Western Carpathians
    Decreasing immissions of vehicular lead in central Bohemia?
    Difúzia vápnikových iónov vo vodou nenasýtenej zasolenej pode
    Distribuce a mobilita některých kovů při alteraci biotitu z říčanského granitu (13-31 Říčany)
    Distribúcia vybraných ťažkých kovov na haldových poliach Cu ložiska Ľubietová
    Distribution of Or-component in plagioclases of some orthogneisses and migmatites of the Bohemian Massif
    Dynamika výměnu kovů mezi sedimentem a vodným prostředím
    Dynamika změn v obsazích anorganických a organických polutantů: aplikace modelového řešení
    Environmental risks associated with aeration of a freshwater sediment exposed to mine drainage water
    Epigenetické, manganem bohaté polohy v krasových výplních Zlatého koně v Českém krasu
    Experimental study of carbonate formation kinetics in a Ca2+-Mg2+-CO32--Cl-system at a temperature of 25 C
    General genetic model and roots of low metal contents of the Jeseníky Mts. deposits of the stratiform sulphide formation
    Geochemically Anomalous Black Shales of the Western Bohemian Upper Proterozoic
    Geochemie okolí karlovarského vřídla a geochemie alterace granitu
    The Hawley Medal for 2012 to Bronislava Lalinská-Voleková, Juraj Majzlan, Tomáš Klimko, Martin Chovan, Gabriela Kučerová, Jana Michňová, Róbert Hovorič, Jörg Göttlicher, and Ralph Steininger
    Human- and Climate-Induced Changes in the Surface Stream Activity Affecting the Element Cycling
    Hyalophane-zoisite veins from the pyrite-rhodochrosite deposit near Litošice in eastern Bohemia (Czechoslovakia)
    Hydrotermální alterace hauynového trachytu z Tachovského vrchu u Doks
    Increasing silicon concentrations in Bohemian Forest lakes
    Interakce štěpných produktů, uvolněných z úložiště radioaktivního odpadu, s granitem
    Koloběh arzenu v přírodním prostředí : Rizika uvolňování do prostředí při těžbě zlata
    Látková bilance kontaktní metamorfózy pelitických sedimentů bělokarpatské jednotky
    Levels of heavy elements in plants - result of heavy metal remobilisation and plant-soil interaction
    Main geological factors affecting intensity of radon emanations
    Major element geochemistry of recent sediments from the Fláj basin (Krušné hory-Erzgebirge, Czech Republic)
    Major-ion contents in the Vltava and forty other rivers of former Czechoslovakia
    Metabasites from the drill hole Cheb HV-18, West Bohemian Saxothuringian region
    Metal speciation and attenuation in stream waters and sediments contaminated by landfill leachate
    Metamorphic environments: chemical mobility
    Mica phases suistable for fixation of radionuclides of cesium and rubidium
    Microfissural ore fluid migration: The example of a granodiorite hosted gold deposit (Mokrsko, Bohemia)
    Migrace těžkých kovů v kriticky kontaminované oblasti hnědouhelného revíru
    Mobilita toxických prvků v říčních sedimentech
    Mobility of Pb in Sphagnum-derived peat
    The mobility of zinc and its role in stabilization of spinel-bearing mineral assemblages in high-grade felsic rocks of the Moldanubian domain (Bohemian Massif)
    Mobilizace arzénu a vybraných těžkých kovů na složišti hnědouhelného popílku
    Některé problémy vzniku vltavínů II. - Chemické změny v průběhu impaktového procesu
    Obecné rysy hydrotermálně alterovaných hornin některých uranových ložisek. I.část
    Obsahy a migrace těžkých kovů v půdách na rekultivovaných haldách uranových dolů a v jejich okolí
    Photochemical source of aluminum for sediments and its long-term impact on internal phosphorus cycling
    Pouštní a skalní laky
    Rates of Weathering and Erosion Derived from Mass Balance in Small Drainage Basins
    Relationship of Geochemistry to Environment and Ecological Systems
    Riziko pronikání radonu z podloží do budov: inženýrskogeologické aspekty tohoto hodnocení
    The role of reactive surface sites and complexation by humic acids in the interaction of clay mineral and iron oxide particles
    Seminář o radonu v geologickém prostředí
    Spatial and temporal changes in aluminum, iron, and base cations during an acidic episode at East Bear Brook, Maine USA
    Stability of arsenic species in soils contaminated naturally and in an anthropogenic manner
    Stanovení kritických zátěží na základě sledování látkových toků v síti vybraných malých povodí
    Stroncium 90 v půdách České republiky
    Studium izotopů 87Sr/86Sr exogenní zóny v Krušných horách
    Synchysite-(Y)-synchysite-(Ce) solid solutions form Markersbach, Erzgebirge, Germany: REE and Th mobility during high-T alteration of highly fractionated aluminous A-type granites
    Štúdium migračných schopností niektorých prvkov na báze organických komplexov
    Technika DGT jako substituent biomonitorů pro predikci dostupnosti kovů v půdách
    Tellurium in galenas from various types of mineral occurrences in the Bohemian Massif
    Thallium geochemistry in soils affected by Zn smelting
    Vyluhovatelnost rtuti z kontaminovaných materiálů
    Využití sorpčně-desorpčních isoterm k posouzení mobility půdních fosforečnanů během srážkového odtoku
    Využití výsledků geochemického studia flyšových sedimentů pro geologickou interpretaci (použití bóru a poměru Th/U)
    Vztah variací atmogeochemického pole k radonové metronomii
    Water leaching of alkaline metals, Al and Si from selected aluminosilicates
    Water leaching of cesium from selected cesium mineral analogues