Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    model fyzikální
Článek
    Assesment of surface deformation due to undermining
    Deformační funkce tektonických struktur v masivu
    Deformation function of tectonic structures in massifs
    Diffusive and convective transport of radon through cracks in the building understructure
    Investigations into the mechanism of translational bloc-type slope movements
    The magnetic and pore fabrics of extruded and pressed ceramic models
    Metody predikce deformací dna lomu vyvolaných vztlakem termálních vod
    Model and Field Studies into the dynamics of Block Slope Structure Formation
    Model studies of an open-pit mine bottom loaded by artesian water pressure
    Nástin optimálního postupu při geofyzikálním průzkumu svahových deformací
    Slope deformations of the Labe River Valley in the České Středohoří Mts.
    Svahové deformace labského údolí v Českém středohoří
    Termální a mechanické modelování konvergentních zón
    Tortuozita jako hydrologická charakteristika?