Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    model hydrodynamický
Článek
    Analysis of in situ experiments using the EIS (Electrical Impedance Spectrometry) method
    Aplikace numerického modelování při návrhu sanace kontaminované podzemní vody
    Aquifer Parameters Estimation: Numerical Experiments and Application to a Groundwater Basin
    Chemické závody Sokolov - příklad úspěšně sanované ekologické zátěže
    Contaminant trasnport modelling in the vicinity of Bzenec water-withdrawal area
    Contamination of groundwaters by heavy metals in the city of Ust Kamenogorsk, north-eastern Kazakhstan
    Databáze vrtů provedených v údolní nivě pravého břehu Odry mezi ústím Zábřežky a ústím Ostravice v Ostravě
    Efektivita provedených revitalizačních zásahů při zpětném procesu zmeandrování toků z hlediska ochrany krajiny a možností zvýšení zadržení vody
    Ekogeologický a hydrogeologický výzkum okolí Kašperských Hor v chráněné krajinné oblasti Šumava
    Estimation of aquifer parameters under steady state conditions using inverse modelling
    Fluidtransport im tiefen Kristallin zwischen Fränkischer Linie und dem Eger-Graben? Eine Diskussion möglicher Antriebsmechanismen
    Groudwater pollution modeling within the Middle Turonian aquifer near Mimoň water supply area, Northern Bohemia
    Interactive use of groundwater hydraulic modelling and GIS application for predicting of groundwater level rise impacts
    Koloběh živin v eutrofizované nádrži (Jordán, Jižní Čechy)
    Konference "Hydrologie půdy v malém povodí"
    Matematické modelování údolních nádrží. I, Simulace hydrodynamiky
    Mining of Uranium by Acid Levaching and Its Environmental Consequences
    Modelling of ground water flow in nonhomogeneous media using an integral equation method
    Modelling of groundwater flow in the Jizera Basin
    Modelování hydrogramu odtoku ve vadózní zóně zdrojových oblastí v povodí Labe
    Modelování proudění podzemní vody a transportu kontaminace v pravobřežní údolní nivě řeky Odry v oblasti Ostrava-Nová Ves od ústí Zábřežky po soutok Odry a Ostravice
    Modelové řešení rozsahu ochranných pásem podzemních vodních zdrojů
    Modelové řešení zranitelnosti křídového kolektoru
    Ochrana podzemních vod levobřežní části údolní terasy Bečvy pod odkališti sádrovce závodu Precheza
    OSS ČEPRO Hněvice - sanační systém nové generace
    Prediction of thermal water discharge zones on the basis of structural-tectonic and geophysical analysis in relation to the exploitation in Sokolov Basin: preliminary note (Ohře Rift, Bohemian Massif)
    Rainfall-runoff processes modelling using the Sacramento and Brook models in the Cal Rodó catchment (Pyrenees, Spain)
    Regionální hydrogeologický výzkum polické křídové pánve (04-31 Meziměstí, 04-33 Náchod, 04-34 Martínkovice)
    Revitalizace a hydroinformatika na Ploučnici
    Runoff hydrograph modelling in the vadose zone of the source areas in the basin of the Elbe
    Simulace proudění podzemní vody v oblasti křídových a kvartérních sedimentů dolního toku Jizery
    Simulation and verification of evapotranspiration and rainfall-runoff processes in the Liz (Czech Republic) and Gallina (Italy) experimental basins
    Simulation of groundwater flow in Cretaceous and Quaternary deposits at the lower course of the River Jizera
    Tectonic setting of Sokolov basin in relation to prediction of thermal water discharge zones
    Use of 15N and 18O isotopes to study supply and distribution of nitrate contamination in selected water sources in the Elbe basin
    Vliv regionálního jímání podzemní vody na přírodní poměry
    Vliv vybraných ekologických zátěží na tok Labe
    Výsledky dosavadního monitoringu a režim hydrogeologických poměrů v zatápěné ostravské dílčí pánvi
    Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe
    Využití genetických algoritmů v koncepčním srážkoodtokovém modelu
    Water regime changes due to deforestation induced in Czech Republic
    Zahloubení železniční stanice Bratislava-filiálka