Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    model jednorozměrný
Článek
    Contribution of local seismic networks to the regional velocity model of the Bohemian Massif
    Errors due to the common ray approximations of the coupling ray theory
    Grid search hypocentral location method in simple 1-D media
    A layered model of the upper crust in the Aigion region of Greece, inferred from arrival times of the 2001 earthquake sequence
    Matematické modelování údolních nádrží. I, Simulace hydrodynamiky
    One-dimensional qP-wave velocity model of the upper crust for the West Bohemia/Vogtland earthquake swarm region
    Seismic velocity model in the vicinity of Eger Rift from dispersion of surface waves
    Special geophysical methods: deep geo-electrical research in the western margin of the Bohemian Massif
    Specifické problémy při matematickém modelování proudění vody v síti vodních toků
    Vliv prostorové schematizace na kvalitu numerického modelovaní proudění vody při povodních