Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    model matematický
Článek
    2D povodňový model Prahy a povodeň 8/2002
    3-D Density Models of the Earth's Crust in the Bohemian Massif
    12 let digitálního modelování lomu na Dolech Bílina
    Accuracy estimates of normal heights computed at GPS sites
    Accuracy of normal heights determined using improved geopotential models
    Ad "O přetvárných charakteristikách zemin a skalních hornin"
    Aktuální problémy aplikací matematického modelování v řešení hydrogeologických úloh
    Aktuálnost "Metody čísel odtokových křivek - CN" k určování přímého odtoku z malého povodí
    Algoritmické modelování horninového prostředí
    Alkaline leaching uf uranium ore from the North Bohemian Cretaceous, Czech Republic
    Alpine and Variscan Orogenic Belts Interaction - an Example of the Morphostructural Analysis (Moravosilesian Region of the Bohemian Massif)
    Analogue and numerical modelling of shape fabrics: application to strain and flow determination in magmas
    Analogue and numerical modelling of shape fabrics: consequences for strain and flow determination in magmas
    Analytic functions describing line profiles influenced by size distribution, strain and stacking faults
    Analytical Expression for Fresnel Volumes and Interface Fresnel Zones of Seismic Body Waves. Part 1: Direct und Unconverted Reflected Waves
    Anisotropiy of magnetic susceptibility of rocks in the Rayleigh Law region: modelling errors arising from linear fit to non-linear data
    Aplikace MIKE SHE na povodí horní Jizery
    Aplikace numerického modelování při návrhu sanace kontaminované podzemní vody
    Aplikace počítačového modelování při řešení rekultivační problematiky Dolů Bílina
    Aplikace stochastických modelů při řešení problematiky sanace turonské zvodně v oblasti Stráže pod Ralskem
    Aplikácia geoštatistiky pri modelovaní parametrov životného prostredia
    Aplikácia geoštatistiky pri modelovaní rozloženia tuhého spadu v Košiciach
    Application methodology of mathematical modelling for evaluation of groundwater resources
    Application of experimental stress analysis in geotechnics for the minimization of the structure failure
    Application of two biogeochemical models (PnET-BGC/CHESS and MAGIC) to the Lysina Catchment, Czech Republic
    Aproximace doby koncentrace odtoku na malých přirozených povodích
    Aquifer Parameters Estimation: Numerical Experiments and Application to a Groundwater Basin
    Ar-Ar thermochronology in transpressive zones: from numerical modelling towards natural examples (Western Carpathians)
    Are mantle plumes adiabatic?
    Assessment of Groundwater Vulnerability
    Automatizovaná databáze IČ spekter minerálů
    The black box of the stress analysis based on calcite twinning
    Bullen's parameter "éta": a link between seismology and geodynamical modelling
    CAD systém pro tvorbu geologického modelu uhelné sloje
    Changes in moment of inertia due to mantle circulation
    Characteristics of the Random Excitation of Mechanical System
    Charakteristika a možnosti vybraných softwarových produktů pro modelování svahových pohybů
    Chyby a nepresnosti vstupných údajov v hydrogeologických výpočtoch a modeloch
    Climate changes of the last millennium inferred from borehole temperatures: Results from the Czech Republic - Part I
    Co vyplývá z matematického modelu vzniku tektitů?
    Comparison between Two Methods of Modelling the Flow in a Mantle with Laterally Variable Viscosity
    Comparison of calculated and measured soil-gas radon concetration and radon exhalation rate
    Comparison of methods of mathematical modelling of the wave field in shallow seismics
    A computer model from estimating the behaviour of soil and air gepas ventilation
    Contribution to the methodology for reserves estimations of highly variable ore mineralizations
    Control volume method for the dynamo problem in the sphere with the free rotating inner core
    Critical load of heavy metals in soils calculated from mass balance in small watersheds
    Critical Loads of Heavy Metals in Soils
    Critical loads of trace metals in spils [i.e. soils]: a method of calculation
    Critical time, critical load and target load to reach harmful concentrations of heavy metals in soil ecosystems:The first-order kinetic model
    Crossrail: Historie projektu a zkušenosti spojené s numerickým modelováním v londýnských jílech
    Crustal temperatures along the Central Segment of the European Geotraverse
    Crystal chemical relationships in the tourmaline group: Structural constraints on chemical variability
    Další rozvoj prostorových a časových modelů ložisek nerostných surovin
    Databáze v geovědách
    Deformation in Front of Obliquely Moving Rigid Body
    Density and geothermal modelling of the Western Carpathian Earth's crust
    Density Models of the Earth's Crust Along Seismic Profiles
    Detailed evaluation of deformation behaviour on the bottom of the open-pit mine Jiří
    Determination of the geopotential scale factor from TOPEX/POSEIDON satellite altimetry
    Determination of the orientation of magnetic minerals from the anisotropy of magnetic susceptibility
    Determination of the Representative Elementary Volume for Mathematic Modelling of the Groundwater Flow
    Diffusive and convective transport of radon through cracks in the building understructure
    Direct modeling of the gravitational field using harmonic series
    Discussion of the features of synthetic amplitude - distance curves of teleseismic P waves for global Earth models
    Dissipation-based treatment of non-steady grain coarsening
    Distribuce prvků v uhlí modelové světové subbitumenní a hnědouhelné sloje
    Distribuce stopových prvků v českém černém a hnědém uhlí
    Dlouhodobá stabilita opuštěných dolů, využívaných jako podzemní úložiště
    "Dobývání uhlí pod vodonosnými horizonty" - stručná informace o výsledcích výzkumného programu, řešeného Vědeckovýzkumným uhelným ústavem v Ostravě-Radvanicích
    Dynamic modelling at Integrated Monitoring sites - Model testing against observations and uncertainty
    Dynamika skapových vod (Císařská jeskyně, Moravský kras) (24-23 Protivanov)
    Efektivita provedených revitalizačních zásahů při zpětném procesu zmeandrování toků z hlediska ochrany krajiny a možností zvýšení zadržení vody
    Effect of a viscosity interface at 1000 km depth on mantle circulation
    The effects of coal mining on the landscape of the Ostrava region
    Emission Abatement Strategies and the Environment (EASE) for the Black Triangle
    Energie postupových větrových vln
    Energy of Seismic Waves Radiated by Finite Circular Source - Numerical Approach
    Estimating high levels exceedance probabilities by point process approach with applications to northern Moravia precipitation and discharges series
    Estimation of aquifer parameters under steady state conditions using inverse modelling
    Evaluation of dynamics of groundwater storages using the water balance simulations
    Experience in modelling a particular hydrogeological problem on a three-dimensional physical model
    Experimental modelling methods of stress analysis for determination of underground structure stability
    Experimental study and mathematical modeling of Cs(I) and Sr(II) sorption on bentonite as barrier material in deep geological repository
    Experimental study of failure history in jointed rock mass
    Explicit formula for the geoid-quasigeoid separation
    Expresní stanovení stopových prvků v uhlí
    Extrusion tectonics and elevation of lower crustal metamorphic rocks in convergent orogens
    Fabric of porphyritic magmatites inferred from the preferred orientation of feldspar phenocrysts
    Finite Diffrence Schemes Adaption for Full Wave Equation Migration
    Formy využití prostorového matematického modelování horninového prostředí a návazného programového systému
    The Fractal Modelling of Evolution of the Organized Structures in Geology
    Fuzzy model pro předpověď stupně ohroženosti povodí povodněmi z přívalových dešťů
    Generel zásobování vodou hlavního města Prahy
    Geochemie rop a plynů a modelování jejich tvorby ze zdrojových hornin v oblasti styku Západních Karpat a Českého masívu
    Geochemie rop a plynů a modelování jejich tvorby ze zdrojových hornin v oblasti styku Západních Karpat a Českého masívu
    Geodynamic evolution and palaeogeography of the Polish Carpathians and adjacent areas during Neo-Cimmerian and preceding events (latest Triassic-earliest Cretaceous)
    Geoid determination through ellipsoidal stokes boundary-value problem by splitting its solution to the low-degree and the high-degree parts
    Geoinformační technologie a modelování hydrogeologických procesů - současné problémy a trendy
    Geologicko-ložisková charakteristika a využitie trojfázového dvojrozmerného modelu pri konverzii ropo-plynového ložiska 5.C bádenu Hrušky na PZP
    Geologický model
    Geologický model na počítači řady IBM PC-AT 1 MB RAM, grafické prostředí EGA/VGA
    Geoštatické modelovanie hladiny podzemních vód v oblasti Žitného ostrova
    Global geodynamic long-term variations and expanding Earth hypothesis
    Gravity activities in West Bohemia in 1992
    Groundwater development, management and protection at regional scale: the Police basin (Czech Republic)
    Groundwater flow in multilayered rock continuum with discontinuities. 1. Influence of an aquitard conductivity on the flow in adjoining aquifers
    Groundwater flow in multilayered rock continuum with discontinuities. 2. Modelling of the consequences of an aquitard jointed zone
    Hierarchy and periodicity of ruptures in the Earth's crust (Model of PER systems)
    Hlavní směry báňské geotechniky a navazujícího výzkumu stabilitních problémů
    Homogeneous velocity models of the West Bohemian swarm region obtained by grid search
    Horizontální napětí v české části hornoslezské pánve
    How much can we trust some moment tensors or an attempt of seismic moment error estimation
    Hydraulické vyhodnocení dynamiky odtoků a rozlivů
    Hydrogeological Environment in Hard Rocks : An Attempt at its Schematizing and Terminological Considerations
    Hydrogeologický model teplických terem ve vztahu k důlní činnosti
    The impact of the retention curve hysteresis on prediction of soil water dynamics
    Implementation of the Seismic Subroutine Packages MODEL and CRT to UNIX Operating System
    The importance of radiative heat transfer on superplumes in the lower mantle with the new post-perovskite phase change
    Improving the geostatistical models of deposits by introducing geology into geostatistics: case history of the ore resource estimation of the Mokrsko west gold deposit
    Induced seismicity by open pit mining in northwest Bohemia
    The influence of rheological weakening and yield stress on the interaction of slabs with the 370 km discontinuity
    The influence of shape-forming factors on fold morphology in the Krkonoše crystalline complex
    Interaction of freshly precipitated silica gel with aqueous silicic acid solutions under ambient and near neutral pH-conditions: a detailed analysis of linear rate law
    Interactive program for kinematic problems in laterally heterogeneous media
    Interakce křemen-voda: interpretace tvaru kinetických křivek
    Interpretation of Electric and Electromagnetic Soundings in Anisotropic Layered Media
    Interpretation of the dispersion curves of short-period Rayleigh waves observed in the West Carpathians
    Isostatic State of Czechoslovak Territory
    Izmenenija udelnych soprotivlenij i otnositelnych dielektričeskich pronicajemostej ot vlažnosti pri častote f=80 MGc
    Je pokles atmosférické depozice dostatečný k regeneraci acidifikovaných půdních a povrchových vod? : aplikace modelu MAGIC na povodí Lysina ve Slavkovském lese
    Jezeří znovu v ohrožení?. Část I.
    K novým časovým modelům ložisek vápenců a cementářských surovin
    K problematice dlouhodobé stability vodní jámy Jeremenko
    K výběru referenčního hustotního modelu
    K výsledkům řešení dílčího výzkumného záměru "Rozvoj teorie poklesové kotliny, její důsledky v hornické krajině, omezení a zahlazování následků po hornické činnosti"
    Kavernový zásobník plynu Příbram-Brod
    Koloběh živin v eutrofizované nádrži (Jordán, Jižní Čechy)
    Komplex programů Gama pro řešení přímé a obrácené gravimetrické a magnetometrické úlohy
    Komplexní modelování ložisek nerostných surovin a jeho využití při automatizovaném projektování, plánování a řízení těžby
    Komputerové modelowanie stratygrafii i procesów sedymentacyjnych
    Korekce geologických modelů ložisek cementářských surovin na základě výsledků technologického vzorkování
    Krátká zpráva o průběhu workshopu "Aplikace matematického modelování při těžbě ložisek uhlovodíků, podzemního skladování plynu a ochrany podzemních vod" konaného 13.-15. listopadu 1995 v Třebíči
    Krátkodobá predikce odtoku modelem PONS na vybraných povodích
    Kvantifikace plošného a difuzního znečištění v povodí Labe
    Kvantitativní interpretace tíhových anomálií dvojrozměrných struktur s použitím počítače
    Kyselé deště stále s námi
    Laboratory-scale simulation of underground coal classification
    Layered velocity models of the Western Bohemia region
    Linearized Inverse Approach to determination of the Explicit Form of Geoid Radius
    Localization method of the seismic induced events at Příbram seismic network
    Long-wavelength character of subducted slabs in the lower mantle
    Lower mantle thermal structure deduced from seismic tomography, mineral physics and numerical modelling
    Má rozpouštění "nových povrchů" geochemcký význam?
    MAGIC applied to roof experiments (Risdalsheia, N; Gardsjön, S; Klosterhede, DK) to evaluate the rate of reversibility of acidification following experimentally reduced acid deposition
    MAGIC library - a novel tool to assess acidification of lakes in Sweden
    Magnetocrystalline anisotropy of rocks and massive ores: a mathematical model study and its fabric implications
    Magnetotelluric Models of Inhomogenity Zones
    Mapa náchylnosti terénu Krkonoš ke vzniku lavin vytvořená pomocí nástrojů GIS a statisticko-pravděpodobnostních metod
    Mass Transfer of Ion-Exchanging Pollutants in Groundwater
    Matematické modelování poklesů povrchu vlivem dobývání na ložisku Rožná a jejich prognóza
    Matematické modelování stability závěrných svahů uhelných velkolomů
    Matematické modelování vrstevnatého prostředí
    Matematicko-statistický model systémového třídění hornin těšínitové asociace jeko podklad pro úvahy o jejich chemismu a vzniku
    Matematický model třírozměrné deformace horninového masívu. 1.díl
    A Mathematical Model of Combined Flow in Fractures and Overlying Layers
    Mathematical model of tektites formation
    Mathematical Modelling of Factors Affecting the Regression Line Method for Separation of Ferromagnetic AMS from Total Rock AMS
    Mathematical modelling of tektite formation
    Mathematical modelling of the behaviour of passive fabric elements (and corresponding AMS) in the transpression zone
    Mean Equatorial Gravity Derived from Various Geopotential Models
    Mechanical intrusion models and their implications for the possibility of magma-driven swarms in NW Bohemia Region
    Metalogenetický model Slanských vrchov
    Metoda bioindikace a evaluace úrodnosti půd - podklad pro hodnocení kvality zemědělských rekultivací, aplikace v podmínkách Rheinbraun A.G.
    Metodické postupy v interaktivním programovém systému pro aplikaci moderních metod hodnocení uhelných ložisek a jejich dílčích částí v komplikovaných podmínkách
    Metodický postup ekonomického hodnocení využitelnosti ložiska nerostné suroviny
    Metodika vytvoření modelu černouhelného ložiska hornoslezské pánve a následný výpočet zásob
    Metody predikce deformací dna lomu vyvolaných vztlakem termálních vod
    Microstation PC - nový grafický standard pro geologii
    Minimální počet měřených ukazatelů konečné deformace pro výpočet deformační elipticity (empirický test)
    Miocene evolution of landscape and vegetation in the Central Paratethys
    Model Aladin as regional climate model for Central and Eastern Europe
    Model Analysis of Carbon and Nitrogen Cycling in Picea and Fagus Forests
    Model of burial and thermal history of the Tobolka-1 borehole profile in the Prague basin
    Model podzemního zásobníku plynu
    Modeling of tree species influence on long-term soil acidification (Načetín, Ore Mts., Czech Republic)
    Modelling magnetic anisotropy of samples from the KTB-1 borehole (Germany) under pressure conditions
    Modelling of georelief influence on wind streaming by the use of GIS technology
    Modelling of ground water flow in nonhomogeneous media using an integral equation method
    Modelling of groundwater flow in the vicinity of tunnel structures
    Modelling of hysteresis curves of magnetite-hematite mixtures
    Modelling of metallogenetic development of the Bohemian Massif
    Modelling of soil erosion hazards as a response of land use changes
    Modelling of the slope stability at Mosty u Jablunkova
    Modelling Soil Acidification in a Roofed Catchment : Application of the SAFE Model
    Modelling the hydrologic and biogeochemical response of a catchment area to anthropogenic inputs
    Modelová interpretace výsledků měření mísící zóny v Labi pod vypouštěním z ČOV Hradec Králové
    Modelování budoucího vývoje chemismu Plešného jezera
    Modelování hydrogramu odtoku ve vadózní zóně zdrojových oblastí v povodí Labe
    Modelování ložiska Cínovec
    Modelování proudění metanu v horninovém prostředí pomocí programu FLUENT
    Modelování rozvodnice a primárních terénních charakteristik na experimentálním povodí Modrava 2
    Modelování vazkoplastického tečení pomocí MKP v programu CRISPATH
    Modelování vlivu krajinného pokryvu na srážkoodtokové vztahy v povodí Olše
    Modelování vztahu: zásoby surovin-zásoby užitkové složky- kvalita zásob
    Modelování změn reliéfu krajiny jako důsledku těžby vápenců na Koněprusku (CHKO Český kras)
    Modelovanie prenosu iontov látok cez nenasýtenú zónu
    Modelovanie výberu zásob pomocou dynamického programovania
    Modelové řešení rozsahu ochranných pásem podzemních vodních zdrojů
    Modelové řešení širšího prostoru ložiska jílu : K víceúčelovému využití na rekreační nádrž a rekultivaci starého odkaliště
    Modelové řešení zranitelnosti křídového kolektoru
    Modelové výpočty přírodních zdrojů podzemních vod
    Modely a metody zpracování dat z monitorování podzemních vod na příkladu jižní části vysokomýtské synklinály
    Modification of Runcorns Equations to Convection Flows
    Molecular simulations of montmorillonite intercalated with aluminium compley cations. Part I.: Intercalation with /Al13 O4 (OH)24+x(H2O)12-x/ (7-x)+
    Molecular simulations of montmorillonite intercalated with aluminium compley cations. Part II.: Intercalation with Al(OH)3 - fragment polymers
    Molecular simulations of Zn-montmorillonite
    Movement of rigid inclusions in viscous fluids: results, problems and perspectives of numerical modelling
    Náhrada části plynové podušky inertním plynem v PZP Žukov - modelová studie
    Napětí v elastické litosféře generované plášťovou konvekcí
    The nature of radiohaloes in biotite: Experimental studies and modeling
    Negativní vlivy plošného znečištění na vodní toky a možnosti nápravy
    Některé aspekty zpracování údajů z databáze uhelných pánví České republiky
    Některé otázky spolehlivosti numerického modelování transportu kontaminantů podzemní vodou
    Některé poznatky vyplývající z matematického modelování napěťových poměrů pro projektování porubních bloků
    New Approach to Interpretation of Superposed Cleavage Patterns in Weak Rocks result of Independent Movements of Rigid Basement Promotories on an Example of the Gemer Unit
    The new method for assessing the radon risk of building site
    Non-linearity in multidirectional P-wave velocity: confining pressure behaviour based on real 3D laboratory measurements, and its mathematical approximation
    Nová metodika stanovení radonového indexu pozemku
    Nové algoritmy identifikace objektů na bázi gnostické analýzy prostorových proměnných
    Nové metody výpočtů zásob nerostných surovin
    Nový prístup k určovaniu základných charakteristík podzemných zásobníkov plynu zmiešaného režimu
    Numerical model of heat flow in back-arc regions
    Numerical Modelling of Magnetic Susceptibility of Rocks Deformed in Transpression Regime
    Numerical modelling of tektite origin in oblique impacts: Implication to Ries-Moldavite strewn field
    Numerical solution of re-suspension of cohesive sediments in the reservoir of Střekov on the lower reach of Czech Elbe
    Numerical testing and implementation of elastic-plastic models of geomaterials
    Numerické testování a implementace pružnoplastických modelů geomateriálů
    Obnovit či neobnovit přečerpávání vody do Černého jezera?
    Odvození účinkové funkce vlivů poddolování z měření poklesů
    On the Applicability of Theoretical Models of the Motion of Crystals in Viscous Magma
    On the determination of the Earth's model - the mean equipotential surface
    Optimal model for geoid determination from airborne gravity
    Optimalizace svahů
    Optimalizácia prieskumu na ložiskách kaolinových surovín Lučeneckej kotliny
    Optimalizačné problémy dobývania ložísk
    Optimalizované a viacrozmerné evolučné trendy Pupinovej typologickej klasifikácie zirkonov
    Osnova výuky modelování lomů a jejich těžby
    Ozone deposition to a coniferous and deciduous forest in the Czech Republic
    Pánevní analýza a modelování geotermické historie: extenzní neogenní pánve a příkrovová pásma Západních Karpat
    Perpendicular linear fabrics in granite: markers of combined simple shear and pure shear flows : qranite: From Segregation of Melt to Emplacement Fabrics
    Petrochemické srovnání redwitzitů severozápadní části Českého masivu : 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-41 Mariánské Lázně
    Plánování experimentů
    Počítacie stroje v hydrogeológii
    Počítačová simulace sopečných výbuchů
    Počítačové modelování RTG difrakčních záznamů
    Počítačový model dobývania na zával pre ložisko Mano-Gabriela
    Podobnost v hornické geotechnice
    Podzemní laboratoř BCF v Maďarsku - vyhodnocení polních zkoušek hornin numerickými metodami
    Posouzení bezpečnosti kamenité přehrady Šance pomocí numerických modelů kalibrovaných podle výsledků měření in situ
    Possibilities and Problems of Deterministic Numerical Modelling of Groundwater Flow in Hard Rocks : Parametric Case Study in Central Bohemia
    Posúdenie možnosti konverzie ropného ložiska Uhřice-2 na PZP a vplyv konverzie na zvýšenie vyťažitelnosti ropy
    Použitie Markovovho reťazca pri faciálnej sekvenčnej analýze pestrých vrstiev vrchnej kriedy račanskej jednotky na severnej Orave
    Praktické uplatnění konvektivně difuzního modelu pro řešení výstupu metanu na územích s ukončenou hornickou činností
    Principles of optimatization of mineral deposit exploration programmes
    Probabilistic earthquake hazard assessment for locality Praha
    Problem-oriented constitutive modelling of geomaterials
    Problematika eroze v GIS a její využití při rekultivaci území postižených těžbou
    Problémově orientované konstitutivní modelování geomateriálů
    Problems in interpreting AMS parameters in diamagnetic rocks
    Problémy teoretického modelu ve vědách o Zemi
    Proces preparace zvodněného systému narušeného antropogenní činností a jeho matematické modelování
    The process of restoration of a water-bearing system affected by industrial Activity of Man and its modelling
    Prognóza snížení hladiny podzemní vody na úpatí Krušných hor postupem povrchové těžby uhlí - matematický model AQUIFEM 1
    Projekt PPŽP 630/3/1997: Dynamika změn v obsazích anorganických a organických polutantů
    Propustnost závalového prostoru stěnového porubu
    Prostředky experimentální analýzy v geotechnice a jejich využití k minimalizaci rizika selhání konstrukce
    Přehled modelů deformace homogenního elastického poloprostoru různým zatížením
    Příspěvek k tlakovému rozpouštění dobře vytříděných pískovců v podmínkách hydrostatického tlaku
    Rainfall-Runoff Models as the Tools for Water Balance Evaluation and for Estimation of Natural Groundwater Storages
    Refraction and wide-angle reflection seismic profiling
    Refraction seismics in vertical gradient medium : The present state and future requirements
    Reinterpretation of the travel times of P waves generated by quarry blasts in Western Bohemia
    Relation between phase density and component concentration in groundwater flow modelling
    The Relationship Between the Lisle Orientation Tensor and the Susceptibility Tensor
    Revitalizace a hydroinformatika na Ploučnici
    River bed and stream bank monitoring
    Robustní postup pro odhad hydraulických parametrů povrchové vrstvy půdy z měření provedených Guelphským permeametrem a diskovým infiltrometrem
    Rock bursts in the Czech part of the upper Silesian Coal Basin - Features, theoretical models and conclusions for practice
    Role of Basin-Margin Physiography and Sediment Supply History in Sequence Architecture: Insights from Field Studies and Computer Modelling
    Role of Norway spruce monoculture in soil and water acidification
    Runoff changes in areas differing in land-use in the Blanice River basin - application of the deterministic model
    Runoff hydrograph modelling in the vadose zone of the source areas in the basin of the Elbe
    Řešení neustáleného proudění vody v nasycené půdní zóně pomocí separace časových a prostorových proměnných
    Řešení vibračního problému v mineralogii
    Sanace kontaminovaných zvodní. 2., Úloha numerického modelování při výběru sanační metody
    Saturnin, R language script for application of accesory-mineral saturation models in igneous geochemistry
    Seismic tomography in civil engineering investigation
    Seizmické riziko při povrchové těžbě u svahů Krušných hor
    Sensor of rotational movement around vertical axis for seismic measurement
    Shallow seismic investigations of the vertical velocity gradient media
    Shaping of clay fragments during transport: a theoretical model
    Signals of extreme weather conditions in Central Europe in GRACE 4-D hydrological mass variations
    Significance of Clinopyroxene-Olivine-Plagioclase Fractional Crystallization in the Formation of Plutonic Rocks
    Simple method for fold shape estimation from compass data
    Simulace proudění podzemní vody v Třeboňské pánvi pomocí numerických modelů
    Simultaneous Interpretation of Several VES Curves
    Skúsenosti s modelovaním ložísk nerudných surovín a projektovanie ich ťažby
    Skúsenosti s využitím osobného počítača PMD 85-2 pri modelovaní ložiska zeolitových tufov Nižný Hrabovec
    Slope optimalization by the apriori integration methods
    Soil erosion by water: contemporary research methods and their use
    Soil moisture dynamics in levees during flood events - variably saturated approach
    Soil water regime in head water regions - observation, assessment and modelling
    Solution of the 1.2/2-D Inverse Gravity Problem Using Different Nonlinear Iterative Formulas
    Spatial and temporal variation of the soil moisture in a small catchment: monitoring and modelling
    Specifické problémy při matematickém modelování proudění vody v síti vodních toků
    Spheroidal vs. triaxial magnetic particles in ams to stratin relationship models: virtually no difference
    Stabilita svahu uhelného velkolomu stanovená metodou konečných prvků
    Stabilitní problémy prostředí oslabeného stavebními aktivitami
    Stability of tunnel heading using coupled modelling
    Stability problems of a medium weakened by construction works
    The stability relations of supporting systems of bridges and tunnels in stress fields of gravitational loosening zones (on the example of the Ivančice viaduct, south Moravia)
    Stanovení tvaru hladiny podzemní vody v okolí Přelouče
    Statistické metody tvorby modelů náchylnosti území ke vzniku svahových deformací
    Stopovací pokusy na řekách Svitavě a Svratce. Část 2, Modelové vyhodnocení pokusů
    Strain Distribution and Fabric Development Modelled in Active and Ancient Transpressive Zones
    Strategie řízení těžby ropného ložiska Dambořice s ohledem na záměr jeho pozdějšího využití k uskladňování zemního plynu
    Stress and dedformation [i.e. deformation] states in structures and structural elements using coupled modelling
    Stress and deformation states in underground structures using coupled modelling
    Struktura náhodného budícího signálu mechanických systémů
    Subsurface temperature changes due to the crustal magmatic activity - numerical simulation
    Svahové modely vodnej erózie pody, súčasný stav a perspektívy
    Syndepositional Geometry and Post-Depositional Deformation of the Krkonoše Piedmont Basin: A Preliminary Model
    Šíření produktů štěpení a radiolýzy z vyhořelého paliva puklinami žulových masívů v České republice
    Tectonosedimentary Evolution of N Bohemia Based on the Digital Elevation Model of Crystalline Basement and Upper Paleozoic Strata: Preliminary Results
    Tektonická stavba-faktor ovlivňující rozložení teploty v československé části hornoslezské pánve
    Temperature effects on one bay of St Vitus' Cathedral
    The temporal and spatial distribution of rainfall intensity in urban watersheds
    Temporal variations in sea surface topography and dynamics of the Earth's inertia ellipsoid
    Teorie možnosti v hydrologii a vodním hospodářství
    Termodynamické modelování loužících roztoků ložiska Stráž pod Ralskem
    Tertiary Evolution of the Intra-Carpathian Area: a Model
    Testing global geopotential models through comparison of a local quasi-geoid model with GPS/leveling data
    Theoretical models for the relationship between magnetic anisotropy and strain: effect of triaxial magnetic grains
    Theoretical models of the AMS to strain relationship: a review
    Thermal Signatures of Heat Transfer in the Earth's Crust
    A Thin Viscous Sheet Model for Weak Zone Deformation
    Three-dimensional quantitative interpretation of gravity anomalies in the south-west part of the Malé Karpaty Mts. (Western Carpathians)
    The Tidal Force Function and Tidal Torques
    Tíhový účinek n-bokého hranolu obecně orientovaného prostoru
    To the problem of decision making process concerning the mining activity damping in Ostrava-Karviná basin
    Total Dynamics of Quartz-Water System at Ambient Conditions
    Transition from Convergence to Escape: Field Evidence from the West Carpathians
    Translační vlny při stálém přítoku do obdélníkového koryta s velmi nadkritickým prouděním provzdušněné vody
    Typová analýza geofyzikálních dat
    Uncertainty of hydrological forecast due to inputting precipitation forecast and simple probabilistic approach for the Labe (Elbe) River catchment
    Úspěšnost konverze PZP Lobodice ze svítiplynu na zemní plyn
    Validation of 3D synthetic seismograms based on the ray-Born approximation
    Variational approach to modelling present-time mantle convection
    Velocity distribution modelling on building site of the nuclear power plant of North Moravia - A case history
    Verifikace pohybů a přetvoření měřením na pozorovací stanici
    Vertikální simulace pohybu vody půdním profilem v Třeboňské pánvi
    Vliv kyselého deště na povrchové vody : Modelování vývoje minulosti a budoucnosti povodí Lysina ve Slavkovském lese
    Vliv výběru interpolační metody na přesnost výpočtu zásob uhelného ložiska
    Vliv vybraných ekologických zátěží na tok Labe
    Výpočet a prezentace ploch v geologii
    Výpočet mezních charakteristik zdroje potenciálních polí
    Výsledky dosavadního monitoringu a režim hydrogeologických poměrů v zatápěné ostravské dílčí pánvi
    Výsledky novodobé těžby rud s obsahem zlata na ložisku Zlaté Hory-západ
    Využití 3D modelování při exploataci hlubinných ložisek
    Využití erozního modelu při rekultivaci a sanaci území postižených těžbou
    Využití fotogrammetrické metody Rolleimetric pro geotechnické hodnocení skalních svahů
    Využití genetických algoritmů v koncepčním srážkoodtokovém modelu
    Využití GIS ARC/INFO při geomorfologickém výzkumu se zaměřením na morfostrukturní analýzu zvolené oblasti
    Využití Lindenmayerových systémů k simulaci vývoje páskování hornin
    Využití matematického modelu pro posouzení navržených protipovodňových opatření v lukách u Příchovic
    Využití matematického prostorového modelování geologických poměrů pro uhelný velkolom
    Využití měřických metod při kontrolním sledování přetvárných projevů výsypek v severních Čechách
    Využití teorie sítí k vytvoření modelu výstupu plynu z utlumovaných dolů na povrch
    Využití výpočetních metod k řešení problematiky plynodynamických jevů v hlubinných dolech
    Výzkum a činnost katedry vodního hospodářství a environmentálního modelování FŽP ČZU v Praze
    Výzkum důlních vod uranového ložiska Olší-Drahonín
    Výzkum hlubinné stavby Českého masivu začíná
    Výzkum malých povodí
    Význam hyporheické zóny pro samočištění mělkých řek na příkladu nitrifikace. 2., matematické modelování
    Water flow in a single fracture with variable aperture
    Weathering and Erosion Aspects of Small Catchment Research
    Working Group Report Relations between Scale, Model Approach and Model Parameters
    Zahloubení železniční stanice Bratislava-filiálka
    Základní modely situací uvolňování metanu v podzemí
    Základní přístupy k ekonomickému hodnocení využitelnosti ložiska nerostné suroviny
    Základní přístupy k ekonomickému hodnocení využitelnosti zdrojů nerostných surovin
    Závislost koncentrace prvku v uhlí a v popelu na obsahu popela v uhlí
    Zero-Frequency Tidal Distortion Due to the Orbital Elements of Tide-Forming Bodies
    Zhodnocení současných možností matematického modelování proudění podzemních vod a transportu polutantů
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
    Zkušenosti s dalším rozvojem prostorových a časových modelů
    Zpráva o 15. kongresu Karpato-balkánské asociace
    Zródła współczesnych naprężeń tektonicznych w Europie Środkowej w świetle modelowań elementami skończonymi