Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    model trojrozměrný
Článek
    3D projection and interpretation of earthquakes in the Western Bohemia area
    The Bohemian Cretaceous Basin from the crystalline basement to Quaternary: 3D modelling of the geological structure
    Crustal structure in the Carpatho-Pannonian region: insights from three-dimensional gravity modelling and their geodynamic significance
    Current results from 3-D monitoring of active faults in the Western Carpathians
    Digital elevation model of the crystalline basement, NW Bohemia
    Digitální model geologický, navržený jako plátový model
    Diskuze nad výsledky 3D georadarového měření na kře Maleníku (Helfštýn a okolí)
    Geological model of Early Sarmatian horizons of the underground gas storage Tvrdonice (Vienna Basin)
    Geophysical constraints and model of the "Saxothuringian and Rhenohercynian subductions - magmatic arc system" in NE France and SW Germany
    Jak oživit zkameněliny : trojrozměrná virtuální paleontologie
    Laserová fotogrammetrie stěn bedřichovského tunelu (úsek A)
    Laserové snímání krajiny jako zdroj přesných třírozměrných vstupních dat do GIS
    Miocene compressive tectonics in the southern part of the Carpathian Foredeep (Czechia - SE Moravia)
    Model reliéfu krystalinika v podloží sedimentů české křídové oblasti (Dlouhé meze) : 13-44 Hlinsko, 23-22 Žďár nad Sázavou
    Model reliéfu kulmu v podloží miocenních sedimentů u Stříteže nad Ludinou (oblast Moravské brány) : 25-12 Hranice
    Morphotectonic research of the East Sudeten in the Czech Republic and monitoring of present-day tectonic movements
    New results of seismic exploration in Vienna Basin
    Numerický model NRTM tunelu v tuhém jílu
    Passive seismic experiment mosaic - a pilot study of mantle lithosphere anisotropy of the Bohemian Massif
    Použití konfokální mikroskopie v geologii
    Present-day seismicity of the South-Eastern Elbe Fault System (NE Bohemian Massif)
    Přínos prostorového seizmického měření v prospekci uhlovodíků
    Seismic exploration below the Flysch Nappes (in the Czech and Polish Carpathians)
    Statistical evaluation of the 3D monitoring of displacements of Dinaric Fault Zone in Postojna Cave, Slovenia
    Stripped image of the gravity field of the Carpathian-Pannonian region based on the combined interpretation of the CELEBRATION 2000 data
    Strukturní aspekty vývoje vulkanického centra Českého středohoří
    Studium ploch nespojitosti ve vzorcích hornin pomocí počítačové tomografie
    Study of organically modified clays : molecular modelling and experiment
    Study of tectonic pattern of the Dubňany seam in the Czech part of the Vienna Basin
    Vertical extrusion and horizontal spreading of orogenic lower crust: a key exhumation mechanism in large hot orogens
    Vizualizace a 3D modely tektonické sítě bedřichovského tunelu
    Vulkanické centrum Českého středohoří, strukturní aspekty vývoje
    Využití digitálního modelu terénu ATLAS v podmínkách ložiska Krásno
    Využití laserového skenování v geotechnice
    Využitie seizmických atribútov pri interpretácii 3D seizmických meraní
    X-ray nanotomography in fluid inclusions study