Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    modelování numerické
Článek
    Aktuální problémy aplikací matematického modelování v řešení hydrogeologických úloh
    Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve bez vegetačního pokryvu
    Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve s vegetačním pokryvem
    Comparison of two methods to assess heterogenity of water flow in soils
    Contaminant trasnport modelling in the vicinity of Bzenec water-withdrawal area
    Flow and fabric development in dykes: studied by means of AMS analogue and numerical modeling
    Hydrogeologické poměry při formování uranové mineralizace na ložisku Rožná
    Modification of the radon concentration field in the soil by placing a house into the soil profile
    Numerická analýza gravitačního rozpadu slezského příkrovu pomocí FDM na příkladu svahové deformace Radhošť-Pustevny : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Numerický model NRTM tunelu v tuhém jílu
    Precise temperature monitoring in boreholes: evidence for oscillatory convection?. Part II, Theory and interpretation
    Record of sea-level change in hemipelagic strata: insights from 2D numerical modeling
    Stanovení tvaru poklesové kotliny a velikosti poklesů
    Stanovenie teplotného poľa pieskovcového masívu Pravčickej brány (ČR) na základe zhodnotenia denných a ročných teplotných cyklov
    Stopovací pokusy na řekách Svitavě a Svratce. Část 2, Modelové vyhodnocení pokusů
    Termokinetické modelování vzniku textur v magmatických horninách
    Vliv elastické anizotropie na seizmická vlnová pole ve studiích struktury litosféry
    Vliv prostorové schematizace na kvalitu numerického modelovaní proudění vody při povodních