Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    modul pružnosti
Článek
    Ad "O přetvárných charakteristikách zemin a skalních hornin"
    Deformační závislost modulů pružnosti pískovců
    K připomínkám Ing. I. Herleho
    O přetvárných charakteristikách zemin a skalních hornin