Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    mokřad
Článek
    Behavior of nitrogen and carbon isotopes in an 18-month peat transplant experiment between a polluted and unpolluted wetland
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Křivoklátsko - královský les ve středu Čech
    Holistický přístup ke struktuře a funkci mokřadů a jejich degradaci
    Isotope systematics of sulfate-oxygen and sulfate-sulfur in six European peatlands
    Kokořínsko Protected Landscape area : rare species, protection and conservation
    Kras střemeníčsko-rachavské skupiny ker konicko-mladečského devonu (Javoříčský kras): vyhodnocení vrtných prací
    Kvantitativní antropogenní zásahy do podzemní vody, jejich ekologické dopady a interakce podzemní a povrchové vody
    Late Glacial and Early Holocene environmental record from lake sediments in the Czech Republic
    Malá povodí jako trvalý zdroj informací
    Malé vodní nádrže - významný krajinný prvek
    Možnosti a přínosy revitalizací vodního prostředí
    Národní park Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer
    Paleoekologický výzkum bývalých jihomoravských jezer
    Palynological and palaeoalgological study of the lakes in the Czech Republic
    Removal of phosphorus in constructed wetlands with sub-surface horizontal flow in the Czech Republic
    Response of root and sediment phosphatase activity to increased nutrients and salinity
    Revitalizace šumavských mokřadů a rašelinišť
    Soliflukční (geliflukční) proudy na lokalitě přírodní památky "Dobrá studně" (Ochoz u Tišnova) (24-14 Boskovice)
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. V., Otázka přirozeného bezlesí v českých zemích a na Slovensku
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. VI., Osudy bezlesí v dnešní době
    Subfosilní měkkýši ložiska slatin u Spišské Belé východně od Vysokých Tater
    Úloha mokřadů v koloběhu energie, vody, živin, uhlíku a těžkých kovů v krajině
    Umělý mokřad na Stříbrném potoce
    Vegetation reconstruction at the NW margin of Lake Pannon using Late Miocene seed and fruit assemblages from Eastern Austria
    Vliv drenážních systémů na koncentrace dusičnanů v povrchových vodách v povodí VN Švihov
    Vliv stavu a využívání krajiny na povodňovou situaci
    Výzkum organických sedimentů na listech Kyjov a Vracov (34-22 Hodonín)
    Význam mokřadů pro ovlivnění vodní bilance krajiny
    Wetland plant decomposition under different nutrient conditions: what is more important, litter quality or site quality?