Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    moldanubický pluton
Článek
    338-335 Ma old intrusions in the E Bohemian massif - a relic of the orogen-wide durbachitic magmatism in European Variscides
    Abundances and fractionation trends of Rb and Cs in micas from lepidolite- and elbaite-subtype pegmatites in the Moldanubicum, Czech Republic
    Accessory minerals of the Třebíč durbachite massif (SW Moravia)
    Age and depth evidence for pre-exhumation joints in granite plutons: fracturing during the early cooling stage of felsic rocks
    Age and emplacement of late-Variscan granites of the western Bohemian Massif with main focus on the Hauzenberg granitoids (European Variscides, Germany)
    Akcesorické minerály magmatického centra Homolka (centrální moldanubický pluton) (23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Akcesorické Nb-Ta-Ti minerály z pegmatitu v uranovém dole Drahonín, strážecké moldanubikum
    Aktivity ministerstva životního prostředí při vyhledávání a průzkumu lokality hlubinného úložiště radioaktivních odpadů
    Allanit-(Ce) a minerály prvků vzácných zemin vzniklé jeho alterací ve Vlastějovicích
    Ametyst z Dolních Borů
    Antimonová mineralizace ve Vlastějovicích
    Apatity z Čejova
    As-mineralizace ze Sumrakova u Telče
    Das Bavarikum - eine tektonische Einheit im südwestlichen Moldanubikum (Böhmische Masse)
    Beispiele kryogener Verwitterungs- und Abtragungsformen im Eisgarner Granit
    Bericht 1994 über geologische Aufnahmen im Moldanubikum auf Blatt 6 Waidhofen an der Thaya
    Beryl a jeho jihočeské výskyty
    Beryl a produkty jeho přeměny z pegmatitů od Rudolfova u Č. Budějovic
    Berylium v podzemních vodách v oblasti Horních Dubenek na Jihlavsku (23-32 Kamenice nad Lipou, 23-41 Třešť)
    Bildungstiefe und Bildungszeitpunkt von frühen Klüften in Granitplutonen
    Biotit a amfibol z ultradraselných hornin jihlavského plutonu - produkty sekundární hydratace pyroxenu : 23-23 Jihlava
    Biotite stability in peraluminous granitic melts: Compositional dependence and application to the generation of two-mica granites in the South Bohemian batholith (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Biotity třebíčského plutonu
    Bór obsahující minerály z granitických pegmatitů moldanubika
    Cesiem bohatá varieta analcimu z moravských Li-pegmatitů
    Chemické složení turmalínu jako indikátor stupně frakcionace granitů a metagranitů v moldanubiku
    Chemismus hlavních typů granitů v severní části moldanubického plutonu (23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod, 23-23 Jihlava)
    The CL Study of Feldspars from Durbachites - Genetic Implication
    Clintonite-bearing assemblages in chondrodite marbles from the contact aureole of the Třebíč Pluton, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    A comment on 'Two distinctive granite suites in the SW Bohemian Massif and their record of emplacement: constraints from geochemistry and zircon 207Pb/206Pb chronology' by Siebel et al. Journal of Petrology 49, 1853-1872
    Comparison of the new fracture areas created by the formation of en echelon and hackle fringes on joint surfaces
    Comparison of the new fracture areas created by the formation of en echelon and hackle fringes on joint surfaces
    Composition of Nb, Ta, Ti, Sn-bearing oxide minerals from the Homolka phosphorus-rich granite, Czech Republic
    Compositional trends in manganocolumbite from the Puklice I pegmatite, western Moravia, Czech Republic
    Compositional variation of biotite from Variscan granitoids in Central Europe: a statistical evaluation
    Constrains of classification of two-mica granites in the Moldanubian batholith
    Contrasting Styles of Magmatic Zoning in the Central Moldanubian Pluton
    Contribution to understanding the igneous activity during later stages of the Variscan orogeny: preliminary results of petrological, geochemical and structural study of the Plechý pluton (Moldanubian batholith, Bohemian Massif)
    The Correlation between Radioactivity and Mineral Assemblages: an Example from Alkali Feldspar Syenites, Gföhl Unit, Moldanubian Zone
    Coupling between multiple magmatic fabrics of the Třebíč syenite and exhumation of orogenic lower crust
    Detailed geoelectrical measurements on the territory of the Bohemian Massif : Proceedings of the 1st International Conference on the Bohemian Massif
    Development of Fracture Networks in the Melechov Massif and their Analysis
    Dioritic and Gabbroid Rocks from Southern Bohemia and Lower Austria: Geochemical and Mineralogical Constraints on their Role in Genesis of the South Bohemian (Moldanubian) Batholith
    Dioritické horniny v moldanubickém (jihočeském) batolitu (32-22 České Budějovice, 32-24 Trhové Sviny, 33-11 Třeboň)
    Discussion of the article "Indirect method for the age determination of Variscan pluton emplacement in the central part of the Bohemian Massif" by Jaroslav Dvořák
    Distribuce uranu a thoria v aplitických granitech a aplitech klenovského plutonu (23-32 Kamenice nad Lipou)
    Distribuce uranu a thoria v horninách v širším okolí Temelína
    Drahé kameny Českomoravské vysočiny trochu jinak
    Drahokamové beryly z Písku
    Druhá etapa komplexního geologického výzkumu testovací lokality Melechov v období 2004-2006 : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Světlá nad Sázavou [i.e. Havlíčkův Brod]
    Druhý nález wolframitu a scheelitu u Těšenova na Pelhřimovsku
    Dumortierit a turmalín z abysálních pegmatitů od Vémyslic u Moravského Krumlova, gföhlská jednotka, moldanubikum
    Durbachitic igneous activity in the Moldanubian zone
    Dvě populace apatitu v S-granitech melechovského masivu (23-12 Dolní Kralovice, 23-21 Havlíčkův Brod)
    Dvojslídné granity moldanubického batolitu v oblasti mezi Humpolcem a Jihlavou
    Dvojslídné granity plutonu Plechého na Trojmezí České republiky, Německa a Rakouska : exkurze č. 2 "Granitově horská"
    Dvojslídné granity z okolí Ořechova (24-31 Velké Meziříčí)
    Dvousté výročí lepidolitu z Rožné
    The dyke swarm of fractionated tourmaline bearing leucogranite and its link to the Vydra Pluton (Moldanubian Batholith), Šumava Mts., Czech Republic
    The Eisgarn granite and its successors in the South Bohemian Batholith
    Emplacement of Syenite Intrusion into Transtensional Pull-Apart Domain: Structural Evidences and Magnetic Fabric of the Jihlava Pluton, Moldanubian Zone (Bohemian Massif)
    Erzführende Granitoide des Moldanubikums
    Evidence for the reworking of Cadomian crust in variscan granitoids of Central Europe (South Bohemian Pluton, Bohemian Massif, Austria) : zircon Pb-Pb and U-Pb study
    Evolution of granites of the Klenov massif (South Bohemian Batholith)
    Evolution of the SE Bohemian Massif Based on Geochronological Data - A Review
    The evolution of the South Bohemian Pluton
    Evolution of two-mica granites in the South Bohemian batholith
    Excursion in die metamorphen Serien und magmatischen Gesteinskomplexe des Waldviertels, Moldanubikum, Österreich
    Exfoliační klenby v jižním okolí Lipna
    Experimentální výzkum interakce hydrotermálního roztoku obsahujícího Cs s koutským granitem (23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Fabric of porphyritic magmatites inferred from the preferred orientation of feldspar phenocrysts
    Fabrics and emplacement of Variscan ultrapotassic melasyenite plutons: implications for tectonic processes in the orogenic root domain (Moldanubian Zone, Bohemian Massif)
    Ferrocolumbit z beryl-columbitového pegmatitu v Kostelním Vydří u Telče, západní Morava
    Fertile leucogranites and aplites of the Jihlava pegmatite field, western Moravia, Czechoslovakia
    Fluorapatit v jižních Čechách
    Fluorine-enriched rocks on exocontact of the Třebíč durbachite massif: evidence from underlying chondrodite marbles
    Fluorit z Vlastějovic
    Fluvial tertiary sediments in the vicinity of Chvalatice (SW Moravia)
    Fosforem bohaté alkalické živce některých silně diferenciovaných peraluminickým granitů Českého masívu (01-43 Horní Blatná, 11-34 Tachov, 23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Freistadt type granodiorite : Excursion stop No.16: Quarries at Rejta, 1 km SE of Trhové Sviny
    Gabbros and diorites related to the "South Bohemian Pluton"
    Gabbros related to the durbachites (Jihlava Massif, Moldanubian Zone)
    Garnet-bearing granite from the Třebíč pluton, Bohemian Massif (Czech Republic)
    Garnet peridotite in the Moldanubian Zone in the Czech Republic - a heat source for Variscan metamorphism?
    Geneze polymetalického zrudnění od Příbrazu na Jindřichohradecku (22-33 Veselí nad Lužnicí)
    Geochemical and Sr-Nd isotopic constraints on the genesis of ultrapotassic plutonic rocks from the Moldanubian zone of the Bohemian Massif
    Geochemical classification of Variscan granitoids in the Moldanubicum (Czech Republic, Austria)
    Geochemical Comparison of the Subvolcanic Appinite Suite of the British Caledonides and the Durbachite Suite of the Central European Hercynides: Evidence for Associated Shoshonitic and Granitic Magmatism
    Geochemical constraints of hydrothermal alterations of two-mica granites of the Moldanubian batholith at the Okrouhlá Radouň uranium deposit
    Geochemical constraints on the origin of a distinct type of two-mica granites (Deštná-Lásenice type) in the Moldanubian batholith (Czech Republic)
    Geochemical evolution of P-rich granite suites: Evidence from Bohemian Massif
    Geochemický výzkum skupiny granitoidů typu Eisgarn v j.části centrálního masívu moldanubického plutonu
    Geochemický výzkum ševětínského granodioritu (22-44 Hluboká n. Vltavou)
    Geochemie peraluminických granitů centrálního moldanubického plutonu (23-32 Kamenice nad Lipou, 23-33 Veselí nad Lužnicí, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-43 Telč, 33-11 Třeboň, 33-12 Nová Bystřice, 33-13 České Velenice, 33-21 Slavonice)
    Geochemie, petrologie a mineralogie dvojslídných granitů v širší oblasti Novohradských hor (32-24 Trhové Sviny, 32-42 Rožmberk nad Vltavou, 33-13 České Velenice)
    Geochemie, petrologie a mineralogie hornin řazených na českém území ke granodioritu typu Freistadt (32-24 Kaplice, 32-42 Rožmberk nad Vltavou)
    Geochemie, petrologie a mineralogie hornin řazených na českém území typu Weinsberg (32-24 Kaplice, 32-42 Rožmberk nad Vltavou)
    Geochemie řečištních sedimentů v oblasti mezi Lásenicí a Rapšachem (Jindřichohradecko) (23-33 Veselí nad Lužnicí, 33-11 Třeboň, 23-34 Jindřichův Hradec, 33-12 Nová Bystřice)
    Geochemie und Flüssigkeitseinschlusstudien an Molybdänit-haltigen Greisengesteinen des österreichischen Anteils an der Böhmischen Masse
    Geochemie vlkovského granodioritového tělesa
    Geochemistry of Czech part of the South Bohemian Pluton
    Geochmičeskije i geodinamičeskije predposylki formirovanija redkometal'nych rudonosnych granitov Bogemskogo massiva central'noj Jevropy
    Geochronological evidence for the derivation of the Mecsek Mountains, South Hungary, from Variscan Central Europe
    Geochronologie a geologie granitu Zvůle (23-34 Jindřichův Hradec)
    Geochronologische Untersuchungen im österreichischen Teil des Südböhmischen Batholiths: U-Pb Datierungen an Zirkonen, Monaziten und Xenotimen des Weinsberger Granits
    Geofyzikální v zkum východní části melechovského masívu
    Geological interpretation of major regional units: The Moldanubian Zone
    Geological mapping of the two-mica granites in the Weitra-Nové Hrady area
    Geologická pozice, petrologie a geochemie hornin durbachitové série v okolí Nového Města na Moravě
    Geologický profil údolím Římovské přehrady
    Geologický vývoj jihovýchodní části Šumavy : exkurze č. 1 "Jihovýchodní Šumava"
    Geologický vývoj jižní části Šumavy
    Geologický vývoj Šumavy : geologie a geomorfologie okolí Stožce
    Geologický výzkum bezpečného uložení vysoce radioaktivního odpadu v České republice (melechovský masiv)
    Geologický výzkum bezpečného uložení vysoce radioaktivního odpadu v České republice (melechovský masív)
    Geologický výzkum melechovského masivu
    Geologie
    Geologie masivu Boubína a okolí s implikacemi pro historický vývoj oblasti
    Geologisch-petrographische Excursion in der österreichischen Teil des Südböhmischen Batholiths
    Geology and petrology of the Late Paleozoic granitoid complex in the southern Bohemian Massif (Austria)
    Geomorfologický vývoj, geologická stavba a regionální členění reliéfu Novohradských hor a jejich podhůří
    Geomorfologicky zajímavé lokality severní části Žofínské hornatiny
    Geomorphological Analysis of the Development of the South-Eastern Šumava Granite Region
    Geomorphological analysis of the Stožecká hornatina (Mountains)
    Granát magnetitový kvarcit z Hrádku u Olešnice
    Granites of the Novohradské hory Mts and surrounding area
    Granitické NYF pegmatity třebíčského plutonu
    Granitoid magmatism of the NW Bohemian massif revealed : Gravity data, composition, age relations and phase concept
    Granitoids in Bärnau-Rozvadov area
    Granitoids in the Rozvadov Pluton, Western Bohemia and Oberpfalz
    Granitoidy rozvadovského masívu (11-34 Tachov, 21-12 Rozvadov)
    Granity v oblasti trojmezí České republiky, Rakouska a Bavorska : (32-14 Nová Pec)
    Granodiorite Porphyries of the Moldanubian Zone - Evidence for the Beginning of post-Variscan Extension
    Grosulár z Dolního Města na Havlíčkobrodsku
    Ground Geophysical and Geological Mapping in the Central Part of the Moldanubian Pluton
    Hambergit, typický minerál moldanubických pegmatitů
    High-K Gabbros related to the durbachites (Jihlava Massif, Moldanubian Zone)
    High-resolution geochronology of Variscan granite emplacement - the South Bohemian Batholith
    High-temperature to ultrahigh-temperatura metamorphism related to multiple ultrapotassic intrusions: evidence from garnet-sillimanite-cordierite kingizite and garnet-orthopyroxene migmatites in the eastern part of the Moldanubian Zone (Bohemian Massif)
    A highly radioactive syenite from the Moldanubian zone (western Moravia)
    Historie novoveského pegmatitu
    Homolka hill near Lásenice, a topaz-bearing muscovite granite with Sn-(Nb-Ta) mineralization
    The Homolka Magmatic Centre - an Example of Late Variscan Ore Bearing Magmatism in the Southbohemian Batholith (Southern Bohemia, Northern Austria)
    The HT/LP metamorphism of dolomite marbles; an indication of a heat source in the area of the Třebíč Massif
    Hurlbutit z beryl-columbitového pegmatitu v Kostelním Vydří u Telče, západní Morava
    Hybrid generation by mixing enriched mantle magmas with crustal melts: Constraints from the Rastenberg pluton, southern Bohemia
    Hydrated iron phosphates in muscovite-albite granite from Waidhaus (Oberpfalz, Germany)
    Hydrochemický a hydrogelogický monitoring testovací lokality melechovský masiv
    Hydrogeologická režimní měření na melechovském masivu (23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod)
    Hydrogeologický výzkum ve vrtech na melechovském masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-14 [i.e. 23-21] Havlíčkův Brod
    Igneous Activity. Moldanubian Zone
    Indentation pits: a product of incipient slip on joints with a mesotopography
    The index of hackle raggedness on joint fringes
    Indirect method for the age determination of Variscan pluton emplacement in the central part of the Bohemian Massif
    Interaction of Cs, I and Np with granite
    The interesting geomorphological localities of the northern part of the Žofínská Mountains
    Interesting granitoids in the border area of the Czech Republic, Austria and Bavaria
    Interpretace chemismu granitů koutského typu (melechovský masiv, moldanubický pluton) : 23-12 Dolní Kralovice, 23-21 Havlíčkův Brod
    Inženýrskogeologické hodnocení stability sklaních zářezů na dálnici D1 v úseku Praha-Velké Meziříčí
    Jehlicovité uzavřeniny sillimanitu a apatitu v křemeni v některých granitech
    Jihlavský rudní obvod
    Jihočeská karlovarská dvojčata
    Jihočeské dravity
    Jihočeské křemenné žíly
    Jihočeské minerály a jejich produktivní lokality
    Jihočeské minerály a jejich produktivní lokality II
    Jihočeské minerály a jejich produktivní lokality III
    Joint formation in granite plutons: En echelon-hackle series on mirror fringes (Examples: South Bohemian Pluton, Czech Republic)
    Joints in granite plutons as indicator of crustal conditions
    K-rich Magmatism in the Moldanubian Unit, Bohemian Massif - a Complex Story Featuring Variably Enriched Lithospheric Mantle Melts and their Interaction with the Crust
    K/Ar- und 40Ar/39Ar-Daten von Glimmern der Böhmischen Masse. Projekt S47-GEO präalpidische Kruste in Österreich, Dritter Bericht
    The Kaplice dyke swarm of biotite granodiorite porphyry and its relationship to the Freistadt granodiorite, Moldanubian Batholith
    Kinematics of Variscan deformation in the Moldanubian Zone, southern Bohemian Massif : Preliminary results from the Danube section
    Komplexní geologický výzkum melechovského masivu
    Korelace českých a rakouských typologických studií granitoidů moldanubického plutonu
    Kouzlo záhněd
    Krystalované křemeny a krystalové otisky u Hostákova
    Kurze Mitteilung über hoch differenzierte Muskovit-Granite (Typ Šejby) aus dem Novohradské hory-Gebirge (Südböhmen)
    Large Late-Variscan paleomagmetic overprinting on granitoids in southern Bohemian Massif (Austria)
    Large-scale, late-magmatic albitization and mineralization of Eisgarn granite concurrent with regional extension deformation of a marginal segment of the Moldanubian Batholith
    Late-orogenic magmatism in the southern Bohemian Massif - geochemical and isotopic constraints on possible sources and magma evolution
    Late Variscan palaeomagnetic overprint on granitoids in southern Bohemian Massif (Austria)
    Late Variscan stress-field rotation initiating escape tectonics in the south-western Bohemian Massif: a far field response to late-orogenic extension
    Late Variscan Sušice dyke swarm (Moldanubian Zone): quartz micromonzodiorite dykes and their pyroxene gabbro xenoliths
    Late Variscan uplift of Southern Bohemian Massif deduced from paleomagnetic data
    Latest Intrusions of Eisgarn Pluton (South Bohemia-Northern Waldviertel)
    Lavičky near Velké Meziříčí
    Lepidolitový pegmatit od Dobré Vody u Velkého Meziříčí, západní Morava
    Leukokratní granáticko-biotitický granit z jižní části třebíčského plutonu : 23-44 Moravské Budějovice
    Locality No.6: Lásenice near Jindřichův Hradec (Vojířov gamekeeper's lodge), a subvolcanic felsic dike with tungsten mineralization
    Low-grade metamorphic alteration of feldspar minerals: a CL study
    Magmatic history and geophysical signature of a post-collisional intrusive center emplaced near a crustal-scale shear zone: the Plechý granite pluton (Moldanubian batholith, Bohemian Massif)
    Magnetic fabric of the Cerinek stock (Moldanubian Plutonic Complex)
    Makroskopický kasiterit v leukogranitu u Trhových Svin v jižních Čechách
    Mapování moldanubického plutonu mezi Slavonicemi a Starým Městem pod Landštejnem a výzkum gaber u Maříže a Korolup (33-12 Nová Bystřice, 33-21 Jemnice)
    Megatvary oválného půdorysu v granitech Českého masívu
    Megatvary oválného půdorysu v granitech Českého masívu
    Mesoforms of the relief in the northern part of the Novohradské Hory Mts.
    Metamorfná charakteristika exokontaktu jihlavského plutonu v profile rieky Jihlavy
    Metamorfní vývoj hornin monotónní serie v okolí melechovského masivu - fázové vztahy a odhady pT podmínek
    Miedzynarodowa konferencja Genetic significance of phosphorous in fractionated granited - Peršlák, Czechy, 21-24.09.1998
    Migmatization and "secondary" granitic magmas: effects of emplacement and crystallization of "primary" granitoids in Southern Bohemia, Austria
    Migrace paleofluid v granitoidních horninách: studium fluidních inkluzí v horninách a žilách melechovského masivu (23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Milarit z Nové Vsi u Křemže
    Mineralizace zlomových systémů a okolních hornin. 1. : Třebíčský masiv a jeho blízké okolí
    Mineralizace zlomových systémů a okolních hornin. (2), Třebíčský masiv a jeho blízké okolí
    Mineralizace zlomových systémů a okolních hornin. (3), Třebíčský masiv a jeho blízké okolí
    Minerální asociace leukokratních migmatitů na kontaktu třebíčského masivu v Třebíči-"U Kostelíčka"
    Mineralogická charakteristika jižních Čech
    Mineralogické zajímavosti ve sbírkách Muzea Vysočiny v Jihlavě
    Mineralogie a petrografie pegmatitů od Nákří u Zlivi
    Mineralogie, petrografie a klasifikace novoveského pegmatitu
    Mineralogie výplní puklin melechovského masivu (23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Mineralogy and geochemistry of restite enclaves in the peraluminous Lipnice granite, Moldanubian batholith, Czech Republic
    Minerály Křemžské kotliny
    Minerály pegmatitů a alpské parageneze z Rudolfova u Českých Budějovic
    Minerály z lomu od Ševětína
    Moldanubian Pluton as an example of the Late Variscian crustal magmatism in the Moldanubian zone
    The Moldanubian pluton structure (the Litschau CZ/A frontier part) as studied by the ground magnetics and by the gamma-ray spectrometry
    Monazit v některých horninách moldanubika a centrálního masívu a účinky jeho radioaktivity
    Morfologicky zajímavý pyrit z Ševětína u Českých Budějovic
    Morfotektonická analýza NP Šumava s využitím radarových satelitových snímků
    Morfotektonické rysy reliéfu v povodí Horní Jihlavy
    Morphogenesis and tectonic position of Variscan granitoids in the eastern Oberpfalz and Bohemian Forest: Results of the gravity survey
    Morphological and compositional evolution of tourmaline from nodular granite at Lavičky near Velké Meziříčí, Moldanubicum, Czech Republic
    Možnosti a omezení stanovení absolutního stáří monazitu pomocí elektronové mikrosondy
    Muskovitický granit s topazem (typ Homolka)- extrémní diferenciát v jz.části centrálního masívu moldanubického plutonu (22-33 Veselí nad Lužnicí)
    Nález berylu u Přední Výtoně na Českokrumlovsku
    Nález nového lithného pegmatitu z Hrotovic na západní Moravě
    Nález pyritu na křemenných žilách v Bochovicích
    Nález žulového masivku u Albrechtce na Zdíkovsku, Šumava : 22-34 Vimperk
    Naleziště křemene u Třebíče v minulosti dávné i nedávné
    Národní park Šumava
    Natrolit a prehnit z Mohelna
    Nebelstein granite suite
    Některé poznatky z lokalit Dobrá Voda a Dolní Bory-Hatě na Velkomeziříčsku
    Neobvyklá Sn-mineralizace z NYF pegmatitu u Klučova; třebíčský masiv, moldanubikum : 23-44 Mor. Budějovice
    Neobvyklý typ rozpadu allanitu - klíč k datování alterace hornin?
    Nové lokality žlábkových škrapů v žulách centrálního masívu moldanubického plutonu
    Nové minerály ve Vlastějovicích
    Nové poznatky o fluoritové mineralizaci v okolí Jindřichova Hradce
    Nové poznatky o geologické stavbě a litologii moldanubika Šumavy v úseku Borová Lada-Prášily-Kašperské Hory (22-33 Kašperské Hory, 32-11 Kvilda)
    Nové poznatky o geologické stavbě melechovského masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-14 [i.e. 23-21]Havlíčkův Brod
    Nové údaje ze známých i neznámých hornin v okolí Lipnice nad Sázavou : 23-21 Havlíčkův Brod
    Nový nález pegmatitu s granáty v okolí Vyššího Brodu
    Olivinické gabroidní horniny modanubického (jihočeského) batolitu (32-24 Trhové Sviny, 33-12 Nová Bystřice)
    Orientované inkluze sillimanitu v křemenu v granitech melechovského masívu
    Origin of late Variscan granitoids from NE Bavaria, Germany, exemplified by REE and Nd isotope systematics
    Origin of monazite-xenotime-zircon-fluorapatite assemblages in the peraluminous Melechov granite massif, Czech Republic
    Otraženije osobennostej geochimičeskoj evoljucii varisskogo granitoidnogo magmatizma v metallogenii Bogemskogo massiva
    P-rich muscovite granites - latest product of two-mica granites fractionation in the South Bohemian Pluton
    Pegmatity od Šejb v Novohradských horách
    Pegmatity Vlastějovic
    Pelhřimovský stříbronosný revír
    Peraluminické granitoidy sv. moldanubika
    Perimorfózy po kalcitu z Bochovic u Třebíče
    Permeability and microporosity preferred orientation relation with microstructure in the three granite types
    Petrofyzikální a geomechanické vlastnosti vzorků hornin melechovského masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod
    Petrogenesis of Granites of the Klenov Massif
    Petrogenesis of two-mica granites of the Ševětín massif
    Petrogeneze aplitů a pegmatitů klenovského masivu
    Petrogeneze granitů klenovského masivu
    Petrografie a chemismus granitů subtypu Číměř z okolí Okrouhlé Radouně (23-32 Kamenice nad Lipou)
    Petrografie a geochemie granitů lipenského masivu
    Petrographical and geochemical constraints of porphyritic two-mica granite from a northeastern margin of the Klenov massif
    Petrologie, geochemie a přirozená radioaktivita durbachitů třebíčského masivu podél třebíčského zlomu
    Petrologie pararul ložiska uranových rud Okrouhlá Radouň
    Petrology, geochemical character and petrogenesis of a Variscan post-orogenic granite: case study from the Ševětín Massif, Moldanubian Batholith, Southern Bohemia
    Petrology, Geochemistry and Petrogenesis of a Post-Orogenic Variscan Granite: Ševětín Massif, Moldanubian Batholith
    Petrology of the Weinsberg granite in the South Bohemian Batholith
    Petrology of the Weinsberg granite in the South Bohemian Batholith: New data from the mafic end members
    Petrophysical investigations in the Southern Bohemian Massif (Austria): data-acquisition, -organisation and -interpretation
    Petrostrukturní vztahy metamorfovaných a magmatických hornin v oblasti Nové Pece a Trojmezí (Moldanubikum, Šumava)
    Petrostrukturní vztahy mezi granitoidy v oblasti Nové Pece (moldanubikum, Šumava) : (32-14 Nová Pec)
    Phosphorus-rich granites: a specific feature of European Variscan belt
    Physical properties and natural radioactivity of granites of the Rozvadov massif
    Pilzfelsen und Wackelsteine in Granitoiden des Südböhmischen Plutons
    Podrobný geologický a geofyzikální výzkum ringové magnetické struktury v jižní části moldanubického plutonu mezi Novou Bystřicí a Landštejnem (33-121 Nová Bystřice, 33-122 Landštejn)
    Podzemní vody v horní části povodí Jihlavy a jejich podíl na celkovém říčním odtoku
    Polygonální fasety na granitoidech
    Polymetalické mineralizace v třebíčském masivu
    Post-collisional granite generation and HT-LP metamorphism by radiogenic heating: the Variscan South Bohemian Batholith
    Postmagmatické procesy v durbachitech jihlavského masivu
    Poznámky k chemismu granitů melechovského masívu (23-12 Ledeč n. Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod)
    Pozoruhodné proměny lipnické žuly
    Pravděpodobný zdroj šlichových anomálií kassiteritu a wolframitu v okolí Rožmberka nad Vltavou (32-41 Vyšší Brod, 32-42 Rožmberk)
    Preuplift joints in granites: Evidence for subcritical and postcritical fracture growth
    Problémy regionálního geologického členění území Moravy a Slezska
    Projevy hydrotermální mineralizace v činných kamenolomech v z. části Českomoravské vrchoviny
    Průzkum ložisek granitoidů Českého masívu a těžba bloků
    Předběžné výsledky geologického mapování v okolí Borové Lady (moldanubikum, Český masiv) : 32-11 Kvilda
    Příspěvek k poznání mineralogie a petrografie pegmatitů z lomu nedaleko Rudolfova u Č. Budějovic
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. V., Durbachity
    Příspěvek k poznání těles granitoidů západně od Žďáru nad Sázavou
    Příspěvek ke geomorfologii nejjižnější části třebíčského masivu
    Příspěvky k problematice západomoravského krystalinika
    Příspěvky k topografické mineralogii blízkého okolí Třebíče
    Pseudoschichtung (pseudobedding) in Granitoiden des Südböhmischen Plutons
    Radioactivity of the highly fractionated Homolka granite in the Moldanubian pluton, southern Bohemia
    Radioactivity patterns - constraints for the magmatic evolution of the two-mica granites in the Central Moldanubian Pluton
    Radioaktivní akcesorické minerály třebíčského masivu
    Radioelement Distribution and Heat Production of Two-Mica Monzogranites from the Moldanubian Batholith of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Radon na tektonických poruchách
    Rb-Sr systematics of intrusive rocks from the Moldanubicum around Jihlava
    Rb/Sr-Gesamtgesteins- und K/Ar-Glimmerdatierungen der Granite von Flossenbürg und Bärnau
    Regionální albitizace granitů moldanubického plutonu jihozápadně od Rožmberka nad Vltavou (32-42 Rožmberk nad Vltavou, 32-41 Vyšší Brod)
    The Reingers Magnetic Anomaly in the Central Moldanubian Pluton (Southern Bohemia-Lower Austria)
    Rekonstrukce migrace paleofluid v granitoidních horninách na příkladu melechovského masívu
    The relation Between K-Feldspar and Plagioclasse Observed Using CL
    Relationship of Emplacement of the Jihlava Pluton to the Structural Evolution and Tectonics of the Eastern Part of the Moldanubian Zone (Bohemian Massif)
    The relationship of tilt and twist of fringe cracks in granite plutons
    Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic)
    Remnants of granulite-facies rocks in granites of the South Bohemian Pluton
    Remnants of Lower Crustal Mineral Assemblages in Granitoid Rocks: Examples from the South Bohemian Pluton, Austria
    Rock-forming accessory minerals in the granites of the Melechov Massif (Moldanubian Batholith, Bohemian Massif)
    Rubelity z Řečice
    Rubidium-strontium systematics of granitoid rocks of the South Bohemian Pluton
    The Saxo-Danubian Granite Belt: magmatic response to post-collisional delamination of mantle lithosphere below the south-western sector of the Bohemian Massif (Variscan orogen)
    Scheelit ze skarnů u Slavic a Hostákova na Třebíčsku
    Sejpy po těžbě kasiteritu a zlata u obce Sázavka (dříve Smrdov), vsv. od Ledče nad Sázavou
    Sekundární minerály antimonu ze skarnového ložiska Vlastějovice v Posázaví
    Shear wave velocities inferred from surface wave dispersion beneath the Příbram array in the Czech Republic
    Short note on a thorium-rich granite in the Three Corner Area (Dreiländereck) of Austria, the Czech Republic and Germany
    Silica-rich felsitic dikes from southeastern part of the Bohemian Massif
    Silicic dyke rocks associated with two-mica and muscovite granites of the South Bohemian Pluton
    Skalní mísy na Trhosvinensku
    Skorodit FeAsO4.2H2O z Jezdovic u Třeště
    Skrytá krása černého turmalínu
    Sn-mineralizace z NYF pegmatitu u Klučova; třebíčský masiv
    Solidus temperatures of the selected granitic rocks from the Czech part of the Bohemian Massif
    South Bohemian Pluton
    Srovnání chemismu třebíčského durbachitu a jiných durbachitů (23-24 Polná, 23-42 Třebíč, 24-31 Velké Meziříčí, 23-44 Moravské Budějovice)
    Stáří granitů melechovského masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod
    Statistická analýza hydraulických parametrů hornin krystalinika v jihovýchodní části Českomoravské vysočiny : 23-23 Jihlava, 23-24 Polná, 23-32 Kamenice nad Lipou, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-42 Telč, 23-44 Moravské Budějovice, 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-31 Velké Meziříčí, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice, 33-12 Nová Bystřice, 33-21 Slavonice, 33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice
    Stop 3. Vladislav: potassic rocks of the Třebíč Pluton
    Stop 4. Naloučany: alkali feldspar syenites with enigmatic origin
    Stratigraphy. Moldanubian Zone
    Structural evolution and emplacement of the durbachitic Knížecí Stolec pluton, South Bohemian (Moldanubian) batholith
    Structural pattern, magnetic fabric, and geophysical signature of the post-collisional Plechý pluton, Moldanubian Unit, SW Bohemian Massif
    The structural record of Variscan evolution of the Křišťanov granulite massif in relation to the emplacement of durbachitic Knížecí Stolec pluton (Moldanubian Zone)
    Stručná mineralogie granitických NYF pegmatitů Třebíčského plutonu
    Strukturní stavba melechovského masivu
    Struktury a stavby durbachitických plutonů jako indikátory tektonometamorfního vývoje moldanubika (Český masiv)
    Studie zirkonu z alkalického syenitu od Naloučan, moldanubikum
    Studium postmagmatické alterace ilmenitu ve felzitických žilných subvulkanitech od Lásenice na Jindřichohradecku (23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Studium silně diferenciovaných muskovitických granitů (typ Šejby) v Novohradských horách (33-13 České Velenice)
    Subsolidus behaviour of niobian rutile from Věžná, Czech Republic: a model for exsolutions in phases with Fe2+ Fe3+
    Subsolidus evolution of Jihlava ultrapotassic pluton, evidence from the study of secondary minerals
    Subtypen von Eisgarner Granit im Böhmerwald im Bereich des Dreiländerecks Österreich-Bayern-Tschechien: Auf der Suche nach einer grenzübergreifend konsistenten Gliederung und Namensgebung
    Surovinová základna severní části moldanubického plutonu
    Šejby and Nakolice stocks - examples of the phosphorus-rich mineralized granites (a review)
    Tektonicky postižené durbachity v okolí Nového Města na Moravě (24-11 Nové Město na Moravě)
    Térénní revize historického dolování a mineralogie vybraných lokalit jihlavského rudního revíru
    Těžba živců a krajina v Českém lese
    Thorium mineralization in alkali feldspar syenite of the nordmarkite-type dyke in the Třebíč pluton (Czech Republic)
    Timing of the Variscan orogeny in the Southern Bohemian Massif (NE-Austria) deduced from new U-Pb zircon and monazite dating
    Tourmaline-bearing leucogranites from the Moldanubicum
    Tourmaline-Bearing Leucogranites from the Třebíč Pluton in the Moldanubicum
    Tourmaline-Bearing Leucogranites from the Třebíč Pluton in the Moldanubicum
    Tourmaline from the NYF pegmatites; example from the Třebíč massif
    Tourmaline from the NYF Pegmatites in the Třebíč Durbachite Massif
    Tourmaline orbicules in leucogranites as indicator of geochemical fractionation of late solidus to early subsolidus magmatic fluids
    Třebíčský durbachitový masiv
    Třebíčští sběratelé a jejich minerály
    Turmalíny vlastějovických pegmatitů
    Turmalíny z lithného pegmatitu od Dobré Vody u Velkého Meziříčí
    Tvary zvětrávání a odnosu granodioritu ve vrcholových partiích Novohradských hor
    Tvary zvětrávání a odnosu žuly v oblasti Čeřínku
    Tvary žulového reliéfu v přírodním parku Česká Kanada
    Two distinct mantle sources of Hercynian magmas intruding the Moldanubian unit, Bohemian Massif, Czech Republic
    Two distinctive granite suites in the Southwestern Bohemian Massif: replay to F. Finger and M. René
    Two-mica and biotite granites in the Weitra-Nové Hrady area, Austria-Czech Republic
    Two-mica granites in the central part of the South Bohemian Pluton. Geologie ohne Grenzen - Festschrift 150 Jahre Geologische Bundesanstalt
    Two-mica granites of the Plechý (Plöckenstein) pluton in the Triple-Point Area (Trojmezí, Dreiländereck) of Austria, the Czech Republic, and Germany
    Two-mica granites of the South Bohemian Pluton
    Two-mica granites of the southwestern part of the South Bohemian Batholith
    Typologie zirkonu z výskytů hornin durbachitové série v okolí Nového Města na Moravě : 24-11 Nové Město na Moravě
    U-Th-rich zircon, thorite and allanite-(Ce) as main carriers of radioactivity in the highly radioactive ultrapotassic metasyenite porphyry from the Šumava Mts., Moldanubian Zone, Czech Republic
    Ultradraselný křemenný melasyenit od Nebahov na Prachaticku - geochemicky anomální lamproitická hornina (32-21 Lhenice)
    Úpatní výklenky na žulových balvanech moldanubika
    Uranová mineralizace v okolí Tasova
    Uzavřeniny moldanubických pararul v dvojslídných granitech moldanubického batolitu
    Valdíkov u Třebíče, naleziště barevných odrůd křemene
    Valouny vulkanitů z kulmských slepenců: pravděpodobná geotektonická pozice a možné zdrojové oblasti vulkanitů
    Variabilita dvojslídných granitů na uranovém ložisku Okrouhlá Radouň
    Variation of Li-, Be-, Rb-, and Sn-contents in micas from Variscan granites of the South Bohemian Pluton
    Varieties of Eisgarn granite in the Plöckenstein area (South Bohemian Batholith) and their petrogenesis
    Variscan granitoids in Bärnau-Rozvadov area
    Variscan rare metal-bearing granitoids of the Bohemian Massif
    Die variszische Entwicklung auf Kartenblatt 16 Freistadt
    Velké krystaly záhněd ze sbírek mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského muzea
    Vladislav - méně známé naleziště křemenných žil s ametysty
    Vliv radioaktivity monazitu na okolní minerály v žulách centrálního masívu a horninách moldanubika; implikace pro "radioaktivní teplo"
    Výskyt barevného sfaleritu u Ševětína
    Výskyt ilmenitu v podhůří Novohradských hor
    Výskyt krystalovaného křemene u Meziluží na Novohradsku
    Výskyt minerálů s prevariskou šokovou přeměnou v granitoidech melechovského masivu : 23-21 Havlíčkův Brod
    Výskyt scheelitu u Malého Beranova (záp. Morava)
    Výskyt wollastonitu ve skarnu ve Vlastějovicích, střední Čechy (Česká republika)
    Výsledky srovnávacího studia durbachitických plutonitů Českého masivu, Vogéz a Schwarzwaldu
    Vývoj dvojslídných granitů subtypu Číměř v centrálním moldanubickém plutonu
    Vývoj dvojslídných granitů typu Eisgarn v území nezi Besednicí a Novými Hrady (32-24 Trhové Sviny, 33-12 České Velenice)
    Vývoj dvojslídných granitů v oblasti mezi Mrákotínem a Řásnou (23-41 Třešť, 23-43 Telč)
    Výzkum melechovského granitového masivu (23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod)
    Waldglas und Waldglasrohstoffe (Quarzsande) im nördlichen Walviertel [i.e.Waldviertel]
    Wall-Rock-Derived Zircon Xenocrysts as Important Indicator Minerals of Magma Contamination in the Freistadt Granodiorite Pluton, Northern Austria
    Wellsit - zajímavý zeolit z desilikovaného pegmatitu ve Věžné
    Whole-rock and mineral REE patterns: Providing a better insight into rock histories
    Whole rock geochemistry and petrogenesis of granites from the northern part of the Moldanubian Batholith (Czech Republic)
    Xenolithic Diorite Porphyries of the Eastern Margin of the Bohemian Massif
    Záhnědy z dutinových pegmatitů západní Moravy
    Zaniklá lokalita opálů v Třebíči-Borovině
    Zapomenutá lokalita kvalitního grosuláru (hesonitu) Pohleď u Světlé nad Sázavou
    Zeolity z lokality Rejta u Trhových Svinů
    Zhodnocení vlivu vybraných faktorů na výši transmisivity hornin krystalinika v jv. části Českomoravské vysočiny : 23-23 Jihlava, 23-24 Polná, 23-32 Kamenice nad Lipou, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-42 Telč, 23-44 Moravské Budějovice, 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-31 Velké Meziříčí, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice, 33-12 Nová Bystřice, 33-21 Slavonice, 33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice
    Zinnwaldit-masutomilit-elbaitový pegmatit z Kracovic u Třebíče - světový unikát
    Zircon in highly evolved Hercynian Homolka Granite, Moldanubian Zone, Czech Republic: Indicator of magma source and petrogenesis
    Zircon typology, geochronology and whole rock Sr-Nd isotope systematics of the Mecsek Mountain granitoids in the Tisia Terrane (Hungary)
    Zirkonolit v mramoru u Krahulova a stáří HT/LP metamorfózy moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu
    Zirkonová typologie granitoidů moldanubického batolitu
    Zn-rich ilmenite and pseudorutile: subsolidus products in peraluminous granites of the Melechov Massif, Moldanubian Batholith, Czech Republic
    Zur Kinematik des intramoldanubischen Deckenbaues und der Platznahme des Südböhmischen Batholits
    Zur Verbreitung des Eisgarner Granittyps im Bayerischen Wald
    Žďárské vrchy and Strážek Moldanubian Unit in new geophysical maps