Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    moldanubikum Českého lesa
Článek
    Al-rich micaschist at the Moldanubian-Saxothuringian boundary
    Application of structural succession to characterization of the Bohemian Forest tectonic domain and elucidation of geological history in the Central European Hercynides, western Czech Republic
    Brannerit na uranovém ložisku Dyleň u Mariánských Lázní
    Brannerit na uranových ložiscích Zadní Chodov a Vítkov II v západních Čechách
    Chemické složení silikátů z granát-magnetitového skarnu od Horní Vsi u Mariánských Lázní
    Chráněná krajinná oblast Český les
    Crystal chemistry of monazite and xenotime from Saxothuringian-Moldanubian metapelites, NE Bavaria, Germany
    Czech-Bavarian Geopark in W Bohemia
    Český křemenný val a přilehlé žilné mineralizace v západní části Českého masivu: příklad cirkulace fluid ve střižné zóně (11-34 Tachov, 11-41 Mariánské Lázně, 21-23 Domažlice)
    Detailed geoelectrical measurements on the territory of the Bohemian Massif : Proceedings of the 1st International Conference on the Bohemian Massif
    Early- and Upper Proterozoic and Paleozoic structure in the western Bohemian Massif
    Ein metalateritisches Denudations-Niveau als lithologisch und zeitlich korrelierbarer Bezugshorizont in Phylliten, Glimerschieferen und Gneissen des ostbayerischen Grundgebirges
    Geological interpretation of major regional units: The Moldanubian Zone
    Geologický a mineralogický výzkum polymetalických ložisek a jejich oxidačních zón v oblasti Broumov - Tři Sekery
    Geology and petrography of the Bor massif
    Granitoidy rozvadovského masívu (11-34 Tachov, 21-12 Rozvadov)
    Hydrothermal mineralizations of the West-Bohemian region: P-T-X conditions of deposition and hydrothermal fluid sources
    K-Ar dating in the Teplá-Domažlice zone at the Western margin of the Bohemian Massif
    Lokality Tachovské rokle
    Měděné zrudnění u Mutěnína v Českém lese
    Nové nálezy selenidů a telluridů na uranových ložiscích Zadní Chodov a Vítkov II (z. Čechy)
    Obecné rysy hydrotermálně alterovaných hornin některých uranových ložisek. I.část
    Origin of late Variscan granitoids from NE Bavaria, Germany, exemplified by REE and Nd isotope systematics
    Pb-Zn-Cu mineralization in the historical Broumov-Tři Sekery mining district (Western Bohemia)
    Phosphorus-rich granites and pegmatites of Northern Oberpfalz and Western Bohemia
    Possible ways to Radon Map of Europe - from input data to result
    Pressure instability of magnetic susceptibility of pyrrhotite bearing rocks from the KTB borehole
    Rb/Sr-Gesamtgesteins- und K/Ar-Glimmerdatierungen der Granite von Flossenbürg und Bärnau
    Revision of the geological maps of crystalline basement in the northern part of the Český les Mts., in 1992
    Subsurface distribution and tectonic setting of the late-Variscan granites in the northwestern Bohemian Massif
    Supergenní Cu a Bi mineralizace na lokalitě Tři Sekery u Mariánských Lázní
    Supergenní recentní nerosty na ložisku Dyleň v západních Čechách
    Těžba živců a krajina v Českém lese
    Variscan Granite Plutons along the West Bohemian Shear Zone
    Variscan granitoids in Bärnau-Rozvadov area
    The Variscan tectonics of the Moldanubian gneisses, Oberpfälzer Wald : A compressional history
    Vlivy starých zátěží po těžbě uranových rud v oblasti západních Čech na hydrosféru životního prostředí
    Wärme ud Bewegung während der variszischen Orogenese in den moldanubischen Gneisen Ostbayerns. I.Deformation und Kinematik