Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    moldanubikum Šumavy
Článek
    Acidifikace šumavských jezer - Černého a Čertova
    Almandin od Malenic u Volyně
    Altersinformation aus Pegmatiten der westlichen Böhmischen Masse: Zone von Erbendorf-Vohenstrauss, Teplá-Barrandium und Moldanubikum
    Alumosilikáty, ilmenit, fluorapatit a šokový křemen u Lipna nad Vltavou
    Amfiboly z lomu Vápenný vrch u Černé v Pošumaví
    Amphibolit- und granulitfazielle Metabasite am SW-Rand des Teplá-Barrandiums (SW Furth im Wald/Nordostbayern)
    Analýza puklinových systémů v české části povodí Svarožné
    Andalusit, kyanit a sillimanit - typické minerály kaplické jednotky moldanubika
    Anwendung des SAR-DGM bei der tektonischen Interpretation des Moldanubikums am Westrand der Böhmischen Masse
    Arzenopyrit z Keplů na Šumavě
    Asymmetric zoning profiles in garnet from HP-HT granulite and implications for volume and grain-boundary diffusion
    Balanced Crustal Density Model along Geotraverse 9HR in Western Bohemia
    Basic and ultrabasic rocks at the Bohemicum/Moldanubicum boundary along the Central Bohemian Fault
    Basic and Ultrabasic Rocks at the Bohemicum/Moldanubicum Boundary Along the Central Bohemian Fault
    Bedrock and soil compositions: Crucial factors governing phosphorus input and trophic status of forest lakes in Bohemian Forest
    Behaviour of zircon in high-grade metamorphic rocks - evidence from Hf isotopes, trace elements and textural studies
    Behaviour of zircon in high-grade metamorphic rocks: evidence from Hf isotopes, trace elements and textural studies
    Beryl a jeho jihočeské výskyty
    Bestnaesit-(Ce) z grafitového dolu v Bližné u Černé v Pošumaví
    Biogeochemický cyklus bóru v povodí šumavských jezer
    Blue dravite as an indicator of fluid composition during subsolidus replacement processes in Li-poor granitic pegmatites in the Moldanubicum, Czech Republic
    Carboniferous (Namurian) deformation in the Blanský les massif, Southern Bohemia : U-Pb zircon evidence
    Charakter paleofluid spjatých se vznikem Au-ložisek ve středočeské metalogenetické zóně
    Chemisch-analytische Untersuchungen an einer Schlacke aus dem Begbaugebiet am Osser (Lam, Bayerischer Wald)
    Chráněná krajinná oblast Blanský les - čerstvá dvacítka
    Chrom-vanadové granáty z grafitového ložiska Domoradice u Českého Krumlova
    A comment on 'Two distinctive granite suites in the SW Bohemian Massif and their record of emplacement: constraints from geochemistry and zircon 207Pb/206Pb chronology' by Siebel et al. Journal of Petrology 49, 1853-1872
    Comparison of glacial relief landforms and the factors which determine glaciation in the surroundings of Černé Jezero lake and Čertovo Jezero lake (Šumava Mts., Czech Republic)
    Contamination of roads in Klatovy by natural radionuclides from waste rock dumps of the former uranium mine Ustaleč
    Crystallization history of a pyroxenite xenolith in a granulite inferred from chemical and single-crystal X-ray data
    Deciphering the petrogenesis of deeply buried granites: whole-rock geochemical constraints on the origin of largely undepleted felsic granulited from the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif
    Diffusion-controlled high-T decompression reactions in felsic granulites of southern Bohemia
    Diopsidický erlan od Hořic na Šumavě
    Distribuce tremolitových mramorů v Českém masivu
    Dvoufázová destrukce paleoreliéfu : dva příklady z Vimperské vrchoviny
    The eclogites in the Monotonous Series of the Moldanubian zone and the theory of thermal pulses : a discussion
    The eclogites in the Monotonous series of the Moldanubian Zone and the theory of thermal pulses: a reply
    Electronically conducting brittle-ductile shear zones in the crystalline basement of Rittsteig (Bohemian Massif, Germany): Evidence from self potential and hole-to-surface electrical measurements
    Evolution of crustal fluids in a shear zone during retrograde metamorphism, regional uplift, and cooling : The Kašperské Hory gold deposit, Moldanubian Unit, Bohemian Massif
    Exhumation, strain localization, and emplacement of granitoids along the western part of the Central Bohemian shear zone (Bohemian Massif)
    Exhumierung, Verformungslokalisierung und Platznahme von Granitoiden am Beispiel des variscischen Klatovy-Plutons (Böhmische Masse, Zentraleuropäische Varisciden)
    Exkursion 6 : Westrand der Böhmischen Masse : Ostbayerisches Moldanubikum - Gabbroamphibolitmasse von Neukirchen b. Hl. Blut, SW-Ecke des Bohemikums
    Formation conditions of various calcite types an unusual alteration pproducts of wollastonite in calcite marble near Nezdice (Varied Group of Moldanubicum), Czech Republic
    Frühpaläozoische Plutonite im Bereich des Neukirchen-Kdyně-Massivs
    Gahnit a pargasit v krystalickém vápenci s magnetitem v Zechovicích u Volyně v jižních Čechách
    Geological interpretation of major regional units: The Moldanubian Zone
    Geologická stavba okolí Kašperských Hor
    Geologický profil údolím Římovské přehrady
    Geologický průzkum uranového zrudnění prováděný horažďovickým závodem JD-GP 7 v létech 1953-1962
    Geologický vývoj jihovýchodní části Šumavy : exkurze č. 1 "Jihovýchodní Šumava"
    Geologický vývoj jižní části Šumavy
    Geologický vývoj Šumavy : geologie a geomorfologie okolí Stožce
    Geologie
    Geologie
    Geologie Horažďovicka
    Geologie masivu Boubína a okolí s implikacemi pro historický vývoj oblasti
    Das geologische "Lamer Fenster" im Künischen Gebirge (Královský Hvozd) des ostbayerischen Moldanubikums
    Geology
    Geomorfologické mapování lokality Městiště
    Geomorphological analysis of the Stožecká hornatina (Mountains)
    Glimerit - neobvyklá surovina šumavských kameníků
    Grafitonosné struktury mezi Českým Krumlovem a Českými Budějovicemi s ložiskově geologickými prognózami
    Grafitová ložiska jižních Čech
    Granitoid gneisses with relict orbicular metagranitoids from the Varied Group of the southern Bohemian Massif Moldanubicum: protolith derived from melting of Archaean crust?
    Granulites of the Bohemian Massif : A metamorphic history
    Der Grenzbereich Moldanubikum-Bohemikum: Isotopengeochemische Untersuchungen an Gesteinen und Mineralen der Forschungsbohrung Rittsteig (Nordostbayern)
    Die Historie des Eisenerzbergbaus im Eisensteiner Hochtal im Böhmerwald
    Historie novoveského pegmatitu
    Hoch-, Mittel- und Niederdruckparagenesen im Rahmen des Künischen Gebirges
    Hořice na Šumavě - významná lokalita nerostů reakčních erlanů pestré skupiny moldanubika
    Hydratované oxidy železa a manganu z dolu Václav v Bližné
    Ilmenit z eklogitických hornin od Mříče u Křemže
    Jak využívat zemské teplo na Šumavě?
    Jihočeské minerály a jejich produktivní lokality
    Jihočeské minerály a jejich produktivní lokality II
    Jihočeské minerály a jejich produktivní lokality III
    Jihočeský grafit
    K výskytu korundu (safíru) v kaplické jednotce moldanubika
    Kašperskohorské zlato (Šumava, Česká republika)
    Klinohumit, typický minerál moldanubických mramorů
    Konkavverwitterung und Polygonmuster in den Granuliten des Kleť/Schönnger-Gpfels 1084 m im Blanský les/Blansker Wald (Südböhmen)
    Korund od Malšína u Českého Krumlova
    Korund z Hosínovy Lhoty u Mokré
    Korund ze skapolitem bohaté vápenatosilikátové horniny v moldanubických mramorech u Krtů na Strakonicku
    Křemenné žíly a krystalované křemeny jihozápadních Čech
    Křemeny z Milenců u Nýrska
    Late Neoproterozoic and Lower Ordovician magmatic events in the western Bohemian Massif (Bayerischer Wald, Germany) - preliminary results from SHRIMP dating
    Látkové a izotopické složení krystalických vápenců z oblasti dolu Václav v Bližné u Černé v Pošumaví
    Li-pegmatit v Nové Vsi u Křemže
    Locality No.4 - Bližná near Černá v Pošumaví : Elbaite subtype pegmatite penetrating marble with exomorphic tourmaline - Tourmaline minerals: dravite, schorl, uvite, elbaite, liddicoatite
    Locality No.7: Nová Ves near Český Krumlov, a pegmatite dike of the petalite subtype penetrating serpentinite
    Lokalita erlanových nerostů Chvalšovice u Volyně
    Lom Bohdašice - mineralogie lokality
    Ložisko grafitu Kněží hora u Katovic
    Ložisko grafitu u Spolí na Českokrumlovsku
    Ložisková situace grafitu u Černé v Pošumaví před výstavbou vodní nádrže Lipno
    Mafic K- and Mg-rich magmatic rocks from the western Mühlviertel (Austria) area and the adjacent part of the Šumava Mountains (Czech-Republic)
    Mafic K, Mg-rich magmatic rocks from western Mühlviertel (Austria) and adjacent part of the Šumava Mts. (Czech Republic)
    Mapování glaciálních forem georeliéfu v okolí Prášilského jezera na Šumavě
    Marbles with carbonatite-like geochemical signature from variegated units of the Bohemian Massif, Czech Republic, and their geological significance
    Margarit a sekundární korund v andalusitovém pegmatitu u Benešova nad Černou: důsledky pro interpretaci vzniku korundu v andalusitových pegmatitech moldanubika
    Metamorphe Goldvererzungen und assoziierte Seifenlagerstätten im Moldanubikum des Bayerischen Waldes und des südöstlichen Böhmerwaldes
    Metamorphic and structural evolution of Moldanubian rocks in the northern Bavarian Forest (Bohemian Massif, Variscan belt)
    Metamorphic evolution of micaschists and gneisses of the northern Bayerische Wald and the Künische Gebirge (Bohemian Massif, Variscan belt)
    Metamorphism and microstructures along a high-temperature metamorphic field gradient: the north-eastern boundary of the Královský hvozd unit (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Mineralizace vápencového lomu na vrchu Radvanka u Hejné
    Mineralogická a petrografická charakteristika metamorfitů odkrytých lomem poblíž Chvalšovic u Volyně
    Mineralogie, petrografie a klasifikace novoveského pegmatitu
    Mineralogy and petrography of the kinzigites from Lhenice and Ktiš in the South Bohemia (Czech Republic)
    Minerály činného a zatopeného lomu u obce Krty u Strakonic
    Minerály činného lomu u obce Velké Hydčice u Horažďovic (r.1991-98)
    Minerály hadců ze Starého Smolivce
    Minerály kaplické jednotky v okolí Moravice u Frymburka
    Minerály Křemžské kotliny
    Minerály ložisek Rabí a Rabí - Lišná u Sušice
    Minerály muskovit-biotitických pararul z Lipna nad Vltavou
    Minerály okolí Čachrova
    Minerály opuštěného lomu u obce Rabí u Sušice (r. 1991-99)
    Minerály plagioklasových erlanů z lomu od Chvalšovic u Volyně
    Minerály vápencového lomu na vrchu Radvanka u Hejné
    Minerogeneze kasejovických zlatonosných žil
    Monitoring of slow slope processes: the case study Na Hradě (Bohemian Forest, Czech Republic)
    Morfotektonická analýza NP Šumava s využitím radarových satelitových snímků
    Možnosti využití geotermální energie na území Národního parku Šumava
    Nález korundu (safíru) ve Vyšším Brodě
    Nález molybdenitu u Černé v Pošumaví
    Nález žulového masivku u Albrechtce na Zdíkovsku, Šumava : 22-34 Vimperk
    Namurská deformace v granulitovém tělese Blanského lesa: U-Pb datování na zirkonech
    Národní park Šumava
    Nerostné suroviny na území mapy 21-442 Železná Ruda : 21-44 Železná Ruda
    Nerosty z lomu nedaleko Malenic u Volyně
    Netolicko - kdysi zdroj nejlepšího jihočeského vločkového grafitu (flince)
    New interesting types of granitoids in the Three-Corner-Country (Dreiländereck) of Austria, Czech Republic and Germany
    Nové mineralogické nálezy v okolí Vyššího Brodu
    Nové minerály z lokality Lazec u Českého Krumlova
    Nové minerály z lomu Plešovice u Českého Krumlova
    Nové nálezy ilmenitu na Prachaticku
    Nové nálezy minerálů v mramorech Sušicka a Horažďovicka
    Nové nálezy v lomu Vyšný u Českého Krumlova
    Nové poznatky o prostorovém uspořádání glaciálních akumulačních forem reliéfu v okolí Černého jezera na Šumavě
    Nové poznatky o prostorovém uspořádání glaciálních akumulačních forem reliéfu v okolí Černého jezera na Šumavě
    Nový typ hyperdraselného granulitu v granulitovém masivu Blanského lesa (32-21 Prachatice)
    Nový typ Zn-Pb zrudnění v metamorfovaných krystalických vápencích z Vápenného vrchu u Černé v Pošumaví (32-23 Český Krumlov)
    P-T evolution and reaction textures in retrogressed eclogites from Svetlik, the Moldanubian Zone (Czech Republic)
    Pegmatit z Podmokel u Sušice
    Pegmatity z Chvalovic
    Pennin z lomu Krty na Strakonicku
    Petrologie pyroxenitu u Brtí v pestré strážovské serii moldanubika
    Petrostrukturní vztahy metamorfovaných a magmatických hornin v oblasti Nové Pece a Trojmezí (Moldanubikum, Šumava)
    Phase Petrological Study of the Bohemicum/Moldanubicum Boundary Zone (an Example from its Westernmost Part at the Czech/German State Border
    Phase Petrological Study of the Bohemicum/Moldanubicum Boundary Zone (an Example from its Westernmost Part at the Czech/Germany State Border)
    Polymetalické zrudnění horažďovického zlomového pásma
    Polymetamorfní vývoj geologické stavby jednotky Královského hvozdu
    Polymetamorphic evolution of the Královský Hvozd Unit (W Bohemia, Bohemian Massif)
    Potassic granulites from the Blanský les Massif (Moldanubian Zone, Bohemian Massif)
    Průzkum a těžba wolframových rud v okolí Horažďovic
    Průzkum jihočeského grafitu po r. 1945
    Předběžné výsledky geologického mapování v okolí Borové Lady (moldanubikum, Český masiv) : 32-11 Kvilda
    Přehled nejvýznamnějších lokalit granitických pegmatitů jižních Čech
    Příspěvek k mineralogii lokality Hamr u Sušice
    Příspěvek k mineralogii polymetalického ložiska Plánička-Stříbrník u Klatov v jz. Čechách (Česká republika)
    Příspěvek k poznání mineralogie lokality Mříč u Křemže
    Pseudomorfózy muskovitu a ripidolitu po cordieritu z oblasti kaplické jednotky moldanubika
    Radioaktivita v podzemní vodě a radonový index
    Re-Os dating of gold deposits using accessory molybdenite at the Kašperské Hory and Petráčkova hora mines, Czech Republic
    Regionální mineralogická expozice v Městském muzeu Horažďovice
    Relationships between vegetation and environment within the montane floodplain of the Upper Vltava River (Šumava National Park, Czech Republic)
    Research of geodynamic activity in the vicinity of Obří Hrad, Šumava Mts.
    Rutil od Rožmitálu na Šumavě
    Rutily na Klatovsku
    Scapolite and anhydrite-bearing rocks from the Moldanubian zone of the Bohemian Massif : metamorphosed exhalites and evaporites
    Scolecodonts? or their immitation by graphite floccules in the crystalline limestone of Varied Group, South Bohemia
    Selected landforms and their significance in the analysis of the slope origin in the Losenice River valley, Šumava Mts.
    Short note on a thorium-rich granite in the Three Corner Area (Dreiländereck) of Austria, the Czech Republic and Germany
    Skalní kůže Horažďovicka a Sušicka
    Skorylový pegmatit na vrchu Hrádek u Sušice
    Smutný osud geologického vrtu H-1 v jižních Čechách
    Současná situace a minerály uranového ložiska Ústaleč
    Stará Jímka lake - important former glacial lake in the Bohemian/Bavarian forest
    Structural and petrological relations among granitoids near Nová Pec (Moldanubian Zone, Šumava-Bohemian Forest)
    The structural record of Variscan evolution of the Křišťanov granulite massif in relation to the emplacement of durbachitic Knížecí Stolec pluton (Moldanubian Zone)
    Study of isotopes and palaeofluids : Character of palaeofluids in the western part of the Bohemian Massif, a fluid inclusions study
    Šumava a Blanský les - srovnání na základě malakofauny
    Těžba uranu na Horažďovicku
    Thermobarometry of the Rittsteig Phyllites
    Todorokit z grafitového ložiska Lazec, sz. od Českého Krumlova
    Tourmaline composition as a recorder of crystallization in open and closed systems in the elbaite subtype pegmatite from Bližná
    Tourmaline of the elbaite-dravite series from an elbaite-subtype pegmatite at Bližná, southern Bohemia, Czech Republic
    Turmalín turmalínovců a křemenných sekrecí z kaplické jednotky
    Two distinctive granite suites in the Southwestern Bohemian Massif: replay to F. Finger and M. René
    Two distinctive granite suites in the SW Bohemian Massif and their record of emplacement: constraints from geochemistry and zircon 207Pb/206Pb chronology
    U-Pb SHRIMP and Nd isotopic data from the western Bohemian Massif (Bayerischer Wald, Germany): Implications for Upper Vendian and Lower Ordovician magmatism
    Unikátní výskyt ortopyroxenitu u Bohouškovic nedaleko Křemže
    Uranocircit z uranového ložiska Damětice
    Uranová mineralizace oblasti jihozápadních Čech
    Use of Hf isotopes for tracing metamorphic processes
    Uvit v žíle s alpskou paragenezí na ložisku Lazec u Českého Krumlova
    Užití některých prvků morfostrukturní analýzy v prostředí GIS
    Vanadové granáty z grafitového ložiska Český Krumlov-Městský vrch
    Vliv alochtonního vápence na druhovou diversitu vytěženého rašeliniště (Hůrecká slať, Šumava)
    Volume balancing in ductile shear zones by the quantification of accessory zircon in oriented thin sections
    Výprava ku Kleti
    Výskyt kinzigitu u Ktiše
    Výskyt, těžba a zpracování krystalických vápenců na Horažďovicku
    Výskyty amfibolových azbestů v Křemžské kotlině
    Výskyty goethitu v Křemžské kotlině
    Výzkum dutinové mineralizace na grafitovém ložisku Lazec u Českého Krumlova (32-21 Prachatice)
    Významné geologické lokality na území národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava
    Whole-rock geochemical and mineralogical constraints on the genesis of the metaigneous Variscan lower crust in Central Europe - case study of the Lišov granulite Massif, Southern Bohemia
    Wolframové rudy Horažďovicka
    Wollastonit z Nezdic na Šumavě
    Z historie exploatace grafitu v jižních Čechách
    Z historie vrtání v moldanubickém krystaliniku na Českokrumlovsku
    Za geologií Pootavím a Povydřím : exkurze č. 3 "Západní Šumava"
    Za nerosty do lomu u Černé v Pošumaví
    Zajímavý výskyt aktinolitu a titanitu na Žižkově vrchu u Sušice
    Zarovnané povrchy ve vrcholových partiích Špičáku a Rozvodí (Královský hvozd)
    Zircon ages for high pressure granulites from South Bohemia, Czech Republic, and their connection to Carboniferous high temperature processes
    Zircon growth in mafic granulites from southern Bohemian Massif: laser ablation ICPMS trace element and Hf isotopic study of metamorphic minerals and zircon
    Zlatonosná mineralizace v okolí Horské Kvildy na Šumavě, Česká republika
    Zur Geologie des nördlichen Bayerischen Waldes und des südöstlichen Oberpfälzer Waldes - ein Überblick
    Zur tektonometamorphen Entwicklung der Zentralböhmischen Scherzone zwischen Svatá Kateřina und Rittsteig unter besonderer Berücksichtigung der Forschungsbohrung Rittsteig (Böhmische Masse)