Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    moldanubikum strážecké
Článek
    Allanite in Moldanubian amphibolites at Polnička (near Žďár n. S., western Moravia)
    Alpinotypní ultrabazika jihovýchodního okraje Českého masivu
    Amblygonit a produkty jeho přeměny v Li pegmatitu z Rožné
    Amblygonit z lithného pegmatitu z Dolní Rožínky
    Amphibolites in the vicinity of the Nové Město na Moravě (NE part of the Moldanubian Zone, Bohemian Massif) - the evidence of older granulite facies metamorphism
    Apatite from granitic pegmatite exocontacts in Moldanubian serpentinites
    Asociace minerálů vyznamnějších pegmatitových žil v Hatích u Dolních Borů na Západní Moravě
    Asociace minerálů z alpských žil od Mirošova u Nového Města na Moravě
    Autunit a metaautunit z Veselíčka u Nového Města na Moravě
    Beryl z Kovářové
    Blue dravite as an indicator of fluid composition during subsolidus replacement processes in Li-poor granitic pegmatites in the Moldanubicum, Czech Republic
    Boron-bearing 2M1 polylithionite and 2M1+1M boromuscovite from an elbaite pegmatite at Řečice, western Moravia, Czech Republic
    Bournonit a uranofán z Bukova u Bystřice nad Pernštejnem (uranové ložisko Rožná)
    Brannerit v desilikovaných pegmatitech od Níhova na západní Moravě
    Budeč - naleziště citrínů a ametystů
    Byl výskyt uranových rud u Dolní Rožínky v povědomí odborníků již před II. světovou válkou?
    Cassiterite and tusionite as monitors of B and Sn behaviour in the elbaite pegmatite at Řečice near Nové Město na Moravě, western Moravia, Czech Republic
    Chalkomenit z uranového ložiska Petrovice u Nového Města na Moravě
    Charakteristika fluid z křemenné žíly od Budče (moldanubikum)
    Compositional evolution of tourmaline in lepidolite-subtype pegmatites
    Conceptual model for uranium mineralization at the Rožná deposit
    Cr-spinely moldanubických ultrabazických hornin
    Cr-spinely v peridotitech od Drahonína a Hrubšic
    Cummingtonite amphibolites and their position within the West Moravian Moldanubian Zone
    Cyrilovite from Cyrilov, western Moravia, Czech Republic; new data on the type material
    Decompression plagioklase rims around metastable kyanite crystals in Moldanubian granulites - a clue to equilibration volumes in water-deficient metamorphic rocks
    Dekompresní plagioklasové domény v moldanubických granulitech - klíč k odhadům ekvilibračního objemu ve vysoce metamorfovaných horninách
    Diallag ze Stříteže u Dolní Rožánky
    Diffusion-controlled development of silica-undersaturated domains in felsic granulites of the Bohemian Massif (Variscan belt of Central Europe)
    Diffusion-controlled development of silica-undersaturated domains in felsic granulites of the Bohemian Massif (Variscan belt of Central Europe)
    Distinctive compositional trends in columbite-tantalite from two segments of lepidolite pegmatite at Rožná, western Moravia, Czech Republic
    The distribution of REE-U-Th in hydrothermally altered rocks at the Rožná uranium deposit, Czech Republic
    Dotěžení zásob uranu na ložisku Rožná
    Dravit z pegmatitu z Horních Borů u Velkého Meziříčí
    Dvojslídné granity z okolí Ořechova (24-31 Velké Meziříčí)
    Ekonomická a báňsko-technická analýza dobývacích metod na ložisku Rožná
    Evolution of feldspars in granitic pegmatites
    Evolution of ore-forming fluids along the Rožná-Olší shear zone, Bohemian Massif, Czech Republic: Implications for local uranium deposition and comparison with U-mineralization at Schlema, Erzgebirge, Germany
    Fast interaction between bottom sediments and mine waters, Dolni Rozinka uranium deposit, Czech Republic
    Fe-Al sulfáty z Mirošova u Nového Města na Moravě
    Fluid inclusion characteristics of rock crystal sources from the Bohemian-Moravian Highland
    Fosfáty železa a manganu z pegmatitů v okolí Borů
    Genetic model of the Rožná uranium based on the stable isotope and fluid inclusion data
    Geologická charakteristika rudního pole Rožná-Olší
    Geomorfologie povodí horního toku Sázavy
    Harmotom a chabazit z desilikovaného pegmatitu ve Věžné u Bystřice n. Pernštejnem
    Hercynite- vs. Kyanite- Bearing Granulites of the Strážek Moldanubicum: Metamorphic and Structural Relationships
    Heřmanovské koule, mineralogický unikát
    High-Al amphibolites of the Bohemian-Moravian Heights
    Highly mafic amphibolites in the Moldanubian Zone of the Bohemian-Moravian Heights (Českomoravská vrchovina)
    Horní Bory near Velké Meziříčí
    Hydrogeologické poměry při formování uranové mineralizace na ložisku Rožná
    Hydroxylherderit a sdružené berylofosfáty z pegmatitu Rožná-Borovina
    Hydroxylherderit z Rožné
    Ilmenit z Radenic u Velkého Meziříčí
    Jak dál s českým uranem - zajišťuje současná těžba uranu v České republice potřeby našich jaderných elektráren?
    K historii mineralogické lokality Rožná
    Kalcit z uranového ložiska Rožná
    Kinoshitalite with a high magnesium content in sulphide-rich marbles from the Rožná uranium deposit, Western Moravia, Czech Republic
    Kouzlo záhněd
    Křišťály z okolí Borů na západní Moravě
    Lepidolit na Hradisku u Rožné
    Lepidolitový pegmatit od Dobré Vody u Velkého Meziříčí, západní Morava
    Liebigit z uranového ložiska Slavkovice u Nového Města na Moravě
    Liebigit z uranového ložiska Škrdlovice u Žďáru nad Sázavou
    Locality No.1 - Rožná near Bystřice nad Pernštejnem, Hradisko Hill : A large lepidolite subtype pegmatite dike - Type locality of lepidolite - Tourmaline minerals: schorl, elbaite, dravite, foitite, X-site vacant elbaite
    Locality No.1: Rožná near Bystřice nad Perštějnem, a large pegmatit dike of the lepidolite subtype, type locality of lepidolite
    Locality No.2: Věžná near Nedvědice, a pegmatite dike of the beryl - columbite subtype penetrating serpentinite
    Locality No.6 - Lavičky near Velké Meziříčí : Quartz-tourmaline orbicules in leucocratic two-mica granite, tourmaline in barren pegmatite and hydrothermal quartz-tourmaline veins - Tourmaline minerals: schorl, dravite
    Lokalita Hatě u Dolních Borů
    Low-degree partial melting of metapelites - another possible implement for selective concentration of uranium: Example from the Rožná uranium deposit, Bohemian Massif
    Matematické modelování poklesů povrchu vlivem dobývání na ložisku Rožná a jejich prognóza
    Metamorphic and Structural Evolution of the Moldanubian Lower Crust - An Example of the StráĹek Moldanubicum
    Metamorphosed Mg gabbros of the West Moravian Moldanubicum
    Metatorbenit z Branišova u Zvole, 7 km jv. od Nového Města na Moravě
    Mineralizace zlomových systémů a okolních hornin. (2), Třebíčský masiv a jeho blízké okolí
    Mineralizace zlomových systémů a okolních hornin. (3), Třebíčský masiv a jeho blízké okolí
    Minerální asociace forsteritových mramorů s Ba-flogopitem a kinoshitalitem na uranovém ložisku Rožná, Moldanubikum, západní Morava
    Minerální asociace fosfátových nodulí z granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, Moldanubikum. Část 1, Primární a exsoluční fáze
    Mineralogická exkurze do Mirošova a Blažkova u Bystřice nad Pernštejnem
    Mineralogie polymetalického rudního výskytu u Měřína (strážecké moldanubikum)
    Mineralogie polymetalických rudních výskytů ve střední části havlíčkobrodského revíru
    Minerály antimonu v granitických pegmatitech
    Minerály koncentrických nodúl z okolia Heřmanova pri Velkom Meziříčí (Morava)
    Minerály lomu v Polničce u Žďáru nad Sázavou
    Minerály skarnového lomu Železinka ve Věchnově u Bystřice nad Pernštejnem
    Morphological and compositional evolution of tourmaline from nodular granite at Lavičky near Velké Meziříčí, Moldanubicum, Czech Republic
    Možnosti další těžby uranu na ložisku Rožná
    Mramory západní části strážeckého moldanubika mezi Polnou a Chotěboří
    Nález fluorapatitu na uranovém ložisku Chotěboř
    Nález nového křemenného pegmatitu u Věžné
    Nález velkých krystalů záhněd u Řečice u Nového Města na Moravě
    Nálezy čejkaitu v důlní chodbě uranového ložiska Rožná, Česká republika
    Některé aspekty vývoje horního toku Sázavy
    Některé aspekty vývoje horního toku Sázavy
    Nové mineralogické poznatky z havlíčkobrodského rudního revíru
    Nové nálezy minerálů v okolí Velké Bíteše
    Nové nálezy ušlechtilých odrůd opálu na jihozápadní Moravě
    Objev a těžba lepidolitu v Rožné
    Od zahájení těžby uranu na ložisku Rožná uplynulo 50 let
    Origin of the dolomite mineralization from a pegmatite dike at Horni Bory, Moldanubicum, Czech Republic
    Padesát let těžby a průzkumu uranových rud na Vysočině
    Pegmatit s berylem od Žďáru nad Sázavou
    Pegmatit u Dolní Rožínky, Žďár nad Sázavou
    Pegmatitový roj severně od Skleného nad Oslavou
    Pegmatity s krystalovanými Li-turmalíny z oblasti strážeckého moldanubika
    Petrografie dvou pozapomenutých rekordních podzemních hloubkovrtů v moldanubiku uranového ložiska Rožná, západní Morava
    Petrology of anatectic granites of the Strážek part of the Moldanubian Zone
    Polymetalické zrudnění od Svaté Anny u Havlíčkova Brodu
    Poznámky k chemickému složení minerálů cordieritové řady z lokalit Dolní a Horní Bory (západní Morava)
    Poznatky z těžby uranového ložiska Rožná
    Primární minerály fosfátových nodulí z granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, Moldanubikum
    Přehled mineralogických výzkumů rudního pole Rožná-Olší
    Přehled mineralogie, petrografie a historie klasické lokality lepidolitového pegmatitu v Rožné u Bystřice nad Pernštejnem, západní Morava
    Přehled minerálů amfibolitového lomu v Mirošově (západní Morava)
    Přehled skarnů moravské části moldanubika
    Přibyslav - štola pod farou, mineralogie a geologie
    Příspěvek k distribuci pegmatitů ve strážeckém moldanubiku (23-22, Ždár nad Sázavou; 24-11, Nové Město na Moravě; 23-24, Polná; 24-13, Bystřice nad Pernštejnem; 24-31, Velké Meziříčí)
    Pyrit-zeolitová minerální asociace na uranovém ložisku Rožná
    Refinement of the crystal structure of cyrilovite from Cyrilov, Western Moravia, Czech Republic
    Retrograde-metamorphic and hydrothermal alterations at the Rožná uranium deposit (Moldanubian Zone, Czech Republic)
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (24-13 Bystřice nad Pernštejnem)
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (strážecké moldanubikum) a jejich datování
    Role granitů při vzniku uranového ložiska Rožná (24-13 Bystřice nad Pernštejnem)
    The Role of Zinc in Stabilization of Spinel-Bearing Mineral Assemblages - Examples from the Bohemian Massif and NW Namibia
    Rossmanit - nový minerál z Rožné a historie jeho objevu
    Rossmanite, (Li Al2) Al6 (Si6 O18) (BO3)3 (OH)3, a new alkali-deficient tourmaline: Description and crystal structure
    Rožná - ostatnie eksploatowane złoże uranu w Czechach
    Rožná near Bystřice nad Pernštejnem, Hradisko hill
    The Rožná Pegmatite Field, Western Moravia (Czech Republic)
    The Rožná uranium deposit, Bohemian Massif, Czech Republic: cathodoluminiscence and fluid inclusion study
    Ryzí antimon v rutilu z dolomitického mramoru od Studnic u Nového Města na Moravě
    Sanace a rekultivace na uranových ložiscích v rudním poli Rožná-Olší o.z. GEAM Dolní Rožínka
    Sanace následků těžby a úpravy uranové rudy v oblasti Dolní Rožínky
    Secondary mineralization of Rožná uranium deposit and their comparison with the Jáchymov ore district
    Sezónní a dlouhodobý vývoj důlních vod zatopených dolů ČR a jeho ekologické dopady
    Sfalerit různých genetických typů sulfidického zrudnění na uranovém ložisku Rožná
    Skarnové ložisko Budeč u Žďáru nad Sázavou
    Skarns in West-Moravian amphibolites
    The Sklené garnet peridotite : petrology, geochemistry, and structure of a mantle-derived boudin in Moldanubian granulite
    Skoryl-dravit z pegmatitů strážeckého moldanubika
    The Story of Bory Granulites - Early Thoughts
    Structural and metamorphic record of exhumation of the thickened lower crust in the hot orogenic root (NE Moldanubian domain, Bohemian Massif)
    Structural and metamorphic record of thickening and exhumation of the Moldanubian lower crust (NE Moldanubian Domain, Bohemian Massif)
    Strunzit, ein aktueller Neufund aus dem Pegmatit von Dolní Bory bei Velké Meziříčí, Westmähren, Tschechische Republik
    Subsolidus behaviour of niobian rutile from Věžná, Czech Republic: a model for exsolutions in phases with Fe2+ Fe3+
    Sulfidické parageneze na uranovém ložisku Rožná : 24-13 Bystřice nad Pernštejnem
    Tektonicky postižené durbachity v okolí Nového Města na Moravě (24-11 Nové Město na Moravě)
    Thermal evolution of the orogenic lower crust during exhumation within a thickened Moldanubian root of the Variscan belt of Central Europe
    Typologie zirkonu z výskytů hornin durbachitové série v okolí Nového Města na Moravě : 24-11 Nové Město na Moravě
    Uranofán z uranového ložiska Chotěboř, sv. od Havlíčkova Brodu
    Velké krystaly záhněd ze sbírek mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského muzea
    Věžná near Nedvědice
    Výskyt a geneze manetitu [i.e. magnetitu] v Mirošově u Nového Města na Moravě
    Výsledky mapování v měřítku 1:25 000 na listu 23-224 Žďár nad Sázavou
    Využití zásob ložiska uranu Rožná se zvýšilo
    Vývoj chemického složení turmalínu v granitech strážeckého moldanubika
    Wollastonit v mramorech z Nedvědice na západní Moravě
    Záhnědy z dutinových pegmatitů západní Moravy
    Základní charakteristika fluid z křemenné žíly od Budče (moldanubikum) : 23-22 Žďár nad Sázavou
    Žďárské vrchy and Strážek Moldanubian Unit in new geophysical maps