Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    moldanubikum západní Moravy
Článek
    Accessory minerals of Ti, Nb, Ta and W as indicators of geochemical evolutions in magmatic rocks and related and hydrothermal systems of the Bohemian Massif
    Akcesorický schreyerit ve vanaden bohatém grafitickém kvarcitu z Bítovánek (moldanubikum, západní Morava)
    Allanit a produkty jeho přeměny z pegmatitu a ze skarnu u Rešic, západní Morava
    Almandinový kvarcit z Chotěbudic u Jemnice na západní Moravě
    Alpinotypní ultrabazika jihovýchodního okraje Českého masivu
    Application of cathodoluminescence to the study of metamorphic textures in marbles from the eastern part of the Bohemian Massif
    Artinit z hadcového lomu u Biskoupek u Oslavan, západní Morava - nový minerál pro Českou republiku
    Asociace geikielitu s kasiteritem ve spinelovém mramoru z Třebenic na západní Moravě, Moldanubikum
    Biotitický pegmatit s fluorapatitem od Pohledu u Havlíčkova Brodu
    Bustamit z Pb-Zn skarnu v mramorech moldanubika z Meziříčka u Želetavy, západní Morava
    Characterization of reaction textures in skarn near Rešice, Moldanubicum, Western Moravia
    Charakteristika mramorů podél východního okraje Českého masivu
    Charakteristika mramorů u Jemnice na jihozápadní Moravě (33-21 Slavonice)
    Chondroditový mramor a skarny od Štěpánovic u Třebíče
    Clintonite-bearing assemblages in chondrodite marbles from the contact aureole of the Třebíč Pluton, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    Columbit-tantalit z lepidolitového pegmatitu od Krasonic, západní Morava
    Complex metamorphic zonation of the Thaya dome: result of buckling and gravitational collapse of an imbricated nappe sequence
    Constraining the P-T path of a MORB-type eclogite using pseudosections, garnet zoning and garnet-clinopyroxene thermometry: an example from the Bohemian Massif
    Contrasting metamorphic histories of lenses of high-pressure rocks and host migmatites with a flat orogenic fabric (Bohemian Massif, Czech Republic): a result of tectonic mixing within horizontal crustal flow?
    Cr-bohaté spinely z ultramafických hornin moldanubika
    Cr-spinely moldanubických ultrabazických hornin
    Cr-spinely v peridotitech od Drahonína a Hrubšic
    Crystalline Rock Clasts from the Visean Conglomerates - the Missing Link in the Evolution of the Moldanubian Zone?
    Deciphering mantle-related strain history in the strongly serpentinized Mohelno peridotite
    Determination of SiO2 Raman spectrum indicating the transformation from coesite to quartz in Gföhl migmatitic gneisses in the Moldanubian Zone, Czech Republic
    Dolování chromitu u Drahonína Františkem Šafránkem
    Dolování stříbra v Jemnici na Třebíčsku na lokalitě "U Havířských jam"
    Dolování zlata v širším okolí Hor u Předína na západní Moravě: dějiny výzkumů, historie dolování, topografie a archeologie lokalit a přehled geologických poměrů
    Drahé kameny Českomoravské vysočiny trochu jinak
    Dumortierit a turmalín z abysálních pegmatitů od Vémyslic u Moravského Krumlova, gföhlská jednotka, moldanubikum
    Evolution of feldspars in granitic pegmatites
    Evolution of feldspars in granitic pegmatites
    Exhumation Path of Retrogressed Eclogite from Biskupice, Gföhl Terrane
    Ferrotapiolite as a pseudomorph of stibiotantalite from the Laštovičky lepidolite pegmatite, Czech Republic; an example of hydrothermal alteration at constant Ta/(Ta + Nb)
    Fluid inclusion characteristics of rock crystal sources from the Bohemian-Moravian Highland
    Fluorine-rich clintonite in chondrodite marbles from the Moldanubian Zone, Czech Republic
    From orthogneiss to migmatite: Geochemical assessment of the melt infiltration model in the Gföhl Unit (Moldanubian Zone, Bohemian Massif)
    Galena and Ag-minerals from Rožná uranium deposit
    Geochemie a petrografie amfibolitů v okolí Jemnice a Police : 33-21 Slavonice
    Geochemie a petrografie amfibolitů z Tulešic : 24-33 Moravský Krumlov
    Grafit-tremolitová hornina z Bačkovic u Jemnice : 33-21 Slavonice
    Granát z moldanubických rul uranového ložiska Rožná (24-13 Bystřice nad Pernštejnem)
    Heterogenní brekciovitý amfibolit od Polničky, severovýchodní moldanubikum
    Historické naleziště křemene-křišťálu ve vápencovém lomu v Nové Vsi u Třebíče
    Horniny ve zdivu hranolové věže "Hláska" u hradu Cornštejn
    Horniny z Pooslaví a Pojihlaví jako drahé kameny
    Hrubšice - serpentinite weathering
    Hvězdový křemen z uranového ložiska Rožná
    Hydromagnezit, brugnatellit a coalingit v minerální asociaci puklin serpentinitu z kamenolomu "U Pustého mlýna " u Hrubšic, moldanubikum, západní Morava
    Hydrosilikátové Ni - rudy jihozápadní Moravy
    Internal strain fabric of the Mohelno serpentinized peridotite
    Izotopová geochemie a geochronologie skarnu ze Slatiny (24-33 Moravský Krumlov)
    Jak dál s českým uranem - zajišťuje současná těžba uranu v České republice potřeby našich jaderných elektráren?
    Jihlavský rudní obvod
    K historii těžby grafitu na ložisku Velké Tresné
    Kanonait Mn3+AlSiO5 z Kojetic u Třebíče
    Klinohumit, typický minerál moldanubických mramorů
    Kouzlo záhněd
    Křemenná žíla se záhnědami z kamenolomu Horní Bory
    Kvarcitické ruly s wollastonitem ve východním okolí Jihlavy, moldanubikum, západní Morava
    Leukokratní ortoruly z okolí Jihlavy : 23-23 Jihlava
    Lithné slídy z elbaitových pegmatitů západní Moravy, Česká republika
    Locality No.7 - Bítovánky near Třebíč : Graphite quartzite with minor V-bearing muscovite and accesory V-rich dravite - Tourmaline mineral: V-rich dravite, dravite
    Málo známé hydrotermální křemenné žíly na jihozápadní Moravě
    Manganem bohatý skarn z Meziříčka u Želetavy
    Manganová ruda z Krasonic u Želetavy
    Marbles with carbonatite-like geochemical signature from variegated units of the Bohemian Massif, Czech Republic, and their geological significance
    Mechanical Collapse of Vertically Extruded Orogenic Root System: SW Moldanubian Zone
    Metamorfná charakteristika exokontaktu jihlavského plutonu v profile rieky Jihlavy
    Metamorphic history of skarn in the Gföhl unit Moldanubicum, Bohemian Massif, and implications for their origin
    Metamorphic record of burial and exhumation of orogenic lower and middle crust: a new tectonothermal model for the Drosendorf window (Bohemian Massif, Austria)
    Metamorphosed Mg gabbros of the West Moravian Moldanubicum
    Mineralizace stříbronosných ložisek jihlavské brázdy
    Minerální asociace alpských žil od Templštejna u Jamolic, západní Morava
    Minerální asociace vesuvianu z karbonátových a vápenato-silikátových hornin na Moravě a ve Slezsku
    Mineralogické projevy silicifikace zvětralin amfibolitu u Dukovan
    Mineralogické zhodnocení nálezů z Jihlavy-Starých Hor : abstrakt přednášky
    Mineralogie hadce u Mohelna
    Mineralogie zlata z aluviálních sedimentů malých vodních toků mezi Želetavou a Opatovem na západní Moravě
    Minerály skarnu v Rešicích na západní Moravě
    Moldavite: an age standard for fission-track dating
    Monitoring radiační zátěže pracovního prostředí a radiační ochrana při těžbě radioaktivních surovin v ČR
    Moravské moldanubikum a třebíčský a jihlavský masiv
    Morfotektonické rysy reliéfu v povodí Horní Jihlavy
    Nakládání s volnými vodami z odkališť chemické úpravny v Dolní Rožínce
    Nález nového lithného pegmatitu z Hrotovic na západní Moravě
    Naleziště chondroditu v mramorech v Sokolí u Třebíče
    Naleziště křemene u Třebíče v minulosti dávné i nedávné
    Nerosty z hadců, moravské geody a po stopách rudních dolů na západní Moravě
    New SHRIMP-zircon ages for orthogneisses from the south-eastern part of the Bohemian Massif (Lower Austria)
    Nové nálezy opálů na Náměšťsku
    Nové poznatky o historickém rudním ložisku "U havířských jam" u Jemnice (23-43 Telč)
    Nový lepidolitový pegmatit od Sedlatic u Želetavy, západní Morava
    Nový nález huntitu u Hrubšic na západní Moravě a otázka jeho vzniku
    Nový nález lateritických zvětralin hadců v blízkosti Jemnice na Českomoravské vrchovině (33-214, Uherčice)
    O minerálech berylia ve skarnech
    Opály v západním okolí Třebíče
    Origin of eclogite and garnet pyroxenite from the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif, Czech Republic and its implication to other mafic layers embedded in orogenic peridotites
    Origin of migmatites by deformation-enhanced melt infiltration of orthogneiss: a new model based on quantitative microstructural analysis
    Pb-Zn-Ag vein mineralization of the central part of the Českomoravská vrchovina Upland (Czech Republic): S, C, and O stable isotope study
    Petrografická charakteristika kulmských (?) drob z jihlavské brázdy (23-24 Měřín)
    Petrologie migmatitů v oblasti mezi Humpolcem a Jihlavou (23-21 Havlíčkův Brod, 23-23 Jihlava)
    Plazma z Jiřic u Moravských Budějovic
    Pokojovice u Třebíče - klasická lokalita korundu na Moravě
    The Precambrian history of the south-eastern Bohemian Massif
    Primary oxide minerals in the system WO3-Nb2O5-TiO2-Fe2O3-FeO and their breakdown products from the pegmatite No. 3 at Dolní Bory-Hatě, Czech Republic
    Přehled skarnů moravské části moldanubika
    Příspěvky k topografické mineralogii blízkého okolí Třebíče
    Puklinová mineralizace skarnu u Litovan, západní Morava
    Reliktní minerály v některých opálech Třebíčska a jejich genetický význam
    Scandian columbite and niobian rutile from pegmatites penetrating the Třebíč durbachite massif, western Moravia, Czech Republic
    Scapolite and anhydrite-bearing rocks from the Moldanubian zone of the Bohemian Massif : metamorphosed exhalites and evaporites
    Scheelit ze skarnů u Slavic a Hostákova na Třebíčsku
    Sekaninait z typové lokality Dolní Bory
    Současný stav čištění důlních vod vzniklých v důsledku dobývání uranové rudy na lokalitách Pucov a Olší-Drahonín
    Spinel z Číhalína a Nové Vsi u Třebíče, západní Morava
    "Spodumen" z Číchova - nekonečný příběh omylu
    Statistická analýza hydraulických parametrů hornin krystalinika v jihovýchodní části Českomoravské vysočiny : 23-23 Jihlava, 23-24 Polná, 23-32 Kamenice nad Lipou, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-42 Telč, 23-44 Moravské Budějovice, 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-31 Velké Meziříčí, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice, 33-12 Nová Bystřice, 33-21 Slavonice, 33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice
    Stop 1. Lamberk: felsic granulites and medieval robbers
    Stop 2. The Mohelno peridotite: a fragment of suboceanic mantle in the Náměšť granulite
    Structure and Episodic Evolution of the Lower Crustal Accretionary Wedge: from Deep Retro- to pro-Wedge Orogenic Fabrics
    Středověká hornická aglomerace na Starých Horách u Jihlavy
    Stříbrná mineralizace na ložisku Rožná-Olší
    Technická likvidace hlubinných dolů v České republice
    Tectonometamorphic evolution of the Moldanubian zone near Jemnice (south Moravia, Bohemian Massif)
    Teplotně tlakové podmínky metamorfózy hornin v okolí Jemnice na jižní Moravě
    Thick-skinned versus thin-skinned thrusting: Rheology controlled thrust propagation in the Variscan collisional belt (The southeastern Bohemian Massif, Czech Republic-Austria)
    Tourmaline as a petrogenetic indicator of magmatic, metamorphic and hydrothermal processes in the Bohemian Massif
    Trace elements in garnets of felsic granulites as sediment provenance indicators
    Transformation of mylonitic metagranite to migmatite by open-system interactions during melt flow: an example from the Gföhl Unit (Bohemian Massif)
    Turmalín jako petrogenetický indikátor magmatických metamorfních a hydrotermálních pochodů v Českém masivu
    Two contrasting fabric patterns of olivine observed in garnet and spinel peridotite from a mantle-derived ultramafic mass enclosed in felsic granulite, the Moldanubian Zone, Czech Republic
    Ultra-high-pressure grossular-rich garnetite from the Moldanubian Zone: calc-silicate rock with sub-lithospheric metamorphic imprint
    An ultra-high-pressure metamorphic condition and isothermal decompression path obtained from a garnet-pyroxenite in the Horní Bory granulite of the Bohemian Massif
    Ultrahigh-pressure grossular-rich garnetite from the Moldanubian Zone, Czech Republic
    Unikátní minerální asociace v metamanganolitech z Kojetic u Třebíče
    Vanadový wavelit a variscit z puklin grafitických kvarcitů na západní Moravě
    Vanadový wavellit z puklin grafitických kvarcitů na západní Moravě
    Variation in chemical composition of V-bearing muscovite during metamorphic evolution of graphitic quartzites in the Moravian Moldanubicum
    Variety in chemical zonation of garnet in eclogite from Nové Dvory, Czech Republic
    Velké krystaly záhněd ze sbírek mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského muzea
    Verdelit z Třebíče-Boroviny - Li pegmatit, který unikl pozornosti sběratelů
    Very high-pressure (more then 4 GPa) eclogite associated with the Moldanubian Zone garnet peridotite (Nové Dvory, Czech Republic)
    Vliv zemědělského znečištění na kvalitu povrchových vod v povodí Šlapanky
    Výskyt a historie výzkumů huntitu na Moravě
    Výskyt mramorů, skarnů a pestrých reziduí s opály v Třebíči-Borovině
    Výskyt tří modifikací TiO2 z Havlíčkova Brodu
    Vyskytla se "pětiprvková" (Ag-Bi-Co-Ni-As) formace v rudním poli Rožná-Olší?
    Za náměštským kamenem
    Záhnědy z dutinových pegmatitů západní Moravy
    Záhnědy ze Záseky na Českomoravské vrchovině aneb zpráva o očekávaném nálezu
    Zhodnocení vlivu vybraných faktorů na výši transmisivity hornin krystalinika v jv. části Českomoravské vysočiny : 23-23 Jihlava, 23-24 Polná, 23-32 Kamenice nad Lipou, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-42 Telč, 23-44 Moravské Budějovice, 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-31 Velké Meziříčí, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice, 33-12 Nová Bystřice, 33-21 Slavonice, 33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice
    Zlato a těžké minerály v aluviálních sedimentech mezi Opatovem a Želetavou na západní Moravě