Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    monitoring
Článek
    1. Hydrogeologické novinky ze Železných hor a přilehlé Dlouhé meze
    3-D monitoring of active tectonic structures in the Western Carpathians
    3-D monitoring of microdisplacements in the zone of Euroasian and African collision
    3-D trend of aseismic creep along active faults in western part of the Gulf of Corinth, Greece
    3D monitoring of the selected active tectonic structures in Poland, Italy and Greece
    10 years monitoring of Sněžník Massif - changes in Czech part of the network
    40 let trvání lesnicko-hydrologického výzkumu v Beskydech
    Acidification in Central Europe: its causes and effects
    Acidification of head water streams in the Czech Republic : Preliminary results from monitoring physic-chemical and biological parameters. A work towards a system for water quality classification using the benthic fauna
    Acidification of two small basins in the Krušné hory Mts.
    Active tectonic structures in the W part of Slovenia - setting of micro-deformation monitoring net
    Aerial monitoring of the environment : Surrounding uranium mines Stráž p.Ralskem-Hamr in Czech Republic
    Air exchange in the Kateřinská Cave - first contribution
    Aktuální problémy ochrany přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary při těžbě uhlí
    Alarming limits in slope deformation monitoring
    Ambient air quality and deposition trends in the Czech Republic
    Analysis of atmospheric input, soil solution and runoff from a small mountain forested catchment
    Analysis of factors forming the groundwater regime in the West Bohemian seismoactive region
    Analysis of manifestation of tectonic activity in seismically active regions of the Bohemian Massif
    Analysis of water effect on slope stability in clayey rocks
    Analýza časových řad koncentrací metanu v ostravské dílčí pánvi
    Analýza hydrologických dat z Modravských povodí
    Analýza projevů tektonické aktivity v seizmoaktivních oblastech Českého masivu
    Analýza vlivu vody na stabilitu svahu v jílovitých horninách
    Application of newly developed rotational sensor for monitoring of mining induced seismic events in the Karvina region
    Assessment of maximum earthquake intensities and design response spectra for localities in Czech Republic
    Atmogeochemické monitorování
    Atmosférická depozice ekologicky významných látek na stanicích Hříběcí boudy a Rýchory v Krkonoších v roce 2003
    Atmosférické depoziční toky vybraných chemických prvků a jejich vzájemná korelace v oblasti Českého krasu
    Atmospheric deposition and the chemistry of precipitation in the Krušné hory (Erzgebirge) Mts. - Vysoká Pec, 1978-1992
    Atmospheric deposition in spruce forests in Bohemia - the filtering approach
    Atmospheric deposition into small drainage basins studied by Geological Survey
    Atmospheric fossil fuel CO2 measurement using a field unit in a Central European city during the winter of 2008/09
    The Behaviour of Radon in the Underground of the Radioactive Waste Repository of Richard; Remedial Measures to Reduce Doses to Workers
    Beryllium Geochemistry in the Lesni Potok Catchment (Czech Republic), 7 Years of Systematic Study
    Biogeochemical processes during the treatment of acid mine drainage: The Kentucky wetland project
    Biogeochemický monitoring malých povodí
    Biomonitoring říčního systému povodí Odry
    Biomonitoring stopových prvků, polychlorovaných bifenylů a organochlorových pesticidů v říčních ekosystémech ČR
    Biomonitoring vybraných složek ekosystému Labe : vývoj v období 1993-1996-1999
    Biotické faktory v exogenním cyklu manganu
    Carbon dioxide field in the West Bohemian Spring Region: Introductory results
    Changes in mass element fluxes and their importance for critical loads: GEOMON network, Czech Republic
    Changes in mass element fluxes and their importance for critical loads (GEOMON network, Czech Republic)
    Characteristics of two small basins in the Šumava Mts. (South Bohemia)
    Chemical changes in acid runoff along its pathway through granitic minicatchment in Stormyra Basin, Sweden
    Chemismus atmosférických srážek v oblasti Českého krasu : případová studie: Velkolom Čertovy schody
    Climate Warming: Evidence Monitored in the Subsurface
    Comment on the "Geodynamic pattern of the West Bohemia region based on permanent GPS measurements" by V. Schenk, Z. Schenková and Z. Jechumtálová (Stud. Geophys. Geod., 53(2009), 329-341)
    Comments to "Retrieval of source parameters of an event of the 2000 West Bohemia earthquake swarm assuming an anisotropic crust", Stud. Geophys. Geod.., 51, 231-254
    A comparison of exposure due to Chernobyl accident and radon exposure in the Czech Republic
    Complex, nature-friendly management of rock-fall risk in the Bohemian Switzerland National Park
    Concentration of CO2 in soils and caves of the Moravian karst (Czech Republic)
    Contents of nitrates in ground water (lesson of the Czechoslovak experience)
    Continuous gas monitoring in the West Bohemian earthquake area, Czech Republic
    Continuous gas monitoring in the West Bohemian earthquake area, Czech Republic: First results
    A contribution to discussion on lower limitation of energy-frequency distribution
    Contribution to experimental geomechanical and seismological measurements in the Jeroným Mine
    Coordinated Effects Monitoring and Modelling for Developing and Supporting International Air Pollution Control Agreements
    Covered catchment experiment at Gardsjön: Changes in runoff chemistry after 4 years of experimentally reduced acid deposition
    Current induced seismicity in the Paskov mine field (Ostrava region)
    Current results from 3-D monitoring of active faults in the Western Carpathians
    Časová a prostorová variabilita vybraných klimatologických a hydrologických prvků na území Krkonoš za období 1961-2000
    Česká hydrologická služba
    Česká hydrologická služba
    Česko-polská spolupráce na hraničních vodách
    Decade of seismological observations in the northern part of Moravo-Silesian region
    Deformační funkce tektonických struktur v masivu
    Deformation function of tectonic structures in massifs
    Deformation trends in the Jezeří Castle massif, Krušné Hory Mts.
    Deformations effects on cracks in massifs and their interpretation
    Department of Engineering Geology
    Department of Geodynamics
    Deposition and Fate of Lead in a Forested Catchment, Lesni Potok, Central Czech Republic
    Deposition of Selected Elements to the Spruce (Picea Abies L.Karst) Stand in the Krušné hory Area
    Depozycja zanieczyszczeń z atmosfery wraz z opadami atmosferycznymi na obszarze Karkonoszy w latach 1994-2004
    Deset let sledování jakosti vody v rámci Mezinárodní komise pro ochranu Labe
    Detection of the origin time and seismic ground motion of quarry blasts
    Determination of characteristic features of slope movements present-day activity by monitoring in thick-bedded sandstones of the Bohemian Cretaceous basin
    The development of mean water chemistry and the significance of acid episodes during 15 years of declining acid deposition
    Digital seismic station Klokočov in North Moravia
    Displacements registered around the 13 March 2006 Vrbové earthquake M=3.2 (Western Carpathians)
    Dissolved organic carbon trends resulting from changes in atmospheric deposition chemistry
    Distribution of PCBs in sediments of the Červený potok, stream contaminated by technical PCB mixtures Delor, Czech Republic
    Dlouhodobé sledování kontaminace půd rizikovými látkami v brněnské aglomeraci
    Dlouhodobý monitoring oblasti nádrží Dalešice a Mohelno a JE Dukovany
    Dlouhodobý trend a sezónní variace aktivity tritia v povrchových vodách před spuštěním JE Temelín
    Does NaOH supplement control sulphate production in aerated mine lake sediment?
    Dopady těžby hnědého uhlí na zvodnělý systém sokolovské pánve v souvislosti s ochranou karlovarských pramenů
    Důlní vody na lokalitě Čistá, Důl Jeroným
    Dynamic modelling at Integrated Monitoring sites - Model testing against observations and uncertainty
    Dynamika průsaku vody do vodárenského přivaděče Bedřichov
    Earth surface dynamics in the Antarctic coastal oasis witnessing recent deglaciation - an example from the maritime Antarctica, King George Island, South Shetlands
    Earthquake swarms in the western part of the Bohemian Massif and their link with crustal fluids
    Earthquakes in the Czech Republic since 2000
    Earthquakes on the Eastern Margin of the Bohemian Massif Recorded by the stations of the IPE Brno
    Effects of air pollution on biogeochemical cycling of elements in forest ecosystems in a gradient study from Czech Republic and Poland to Denmark - the APOS-Project
    Effects of groundwater exploitation on the Borjomi mineral water reservoir in Georgia
    Element Budgets
    Emission Abatement Strategies and the Environment (EASE) for the Black Triangle
    Endogeneous factors influencing origin and evolution od [i.e. of] slope deformations
    Environment quality in the Czech Republic at the regional level (evaluation of the results from Košetice observatory)
    Erratum to: "The West Bohemian 2008-Earthquake Swarm: When, where, what size and data, Stud. Geophys. Geod., 53, 351-358"
    Ervěnický koridor - zakládání a konsolidace sypaného zemního tělesa za proměnlivých stabilitních podmínek v dobývacích prostorech lomů Jan Šverma a velkolomu Čs. armády - 1. část
    Estimation of long-term trends in the tropospheric 14CO2 activity concentration
    Evaluation of rock massif during application of New Austrian Tunnelling Method (NATM) in fault zones of Mrázovka tunnel in Prague
    Evaluation of the geological phenomena threatening historical heritage structures in the Czech Republic dominating the landscape scenery
    Experience with long term experimental exposure of building stones
    Experimentální hydrologická základna Jizerské hory
    Experimentální výzkum povodňového odtoku v oblastech s poškozenými porosty
    Expresní výpočetní metoda kvantifikace zdrojů podzemních vod z údajů hydrogeochemického monitoringu
    Extrémní hydrogeologická situace roku 2002 z pohledu inženýrské geologie
    Faktory působící na krajinu a obyvatele při těžbě surovin a příklady opatření ke zmírnění a regulaci ekologických důsledků
    The first experience and results in the application of the GMS-92 Geomechanical Monitoring System at the Doubrava Colliery, the Ostrava-Karviná Coalfield (the Czech Republic)
    First experiences in x-ray diffractometry and scanning electron microscopy of dust sumples from an experimental monitoring network in the North Bohemian brown coal basin
    First results of conical borehole strain gauge probes applied to induced rock mass stress changes measurement
    First steps for monitoring on possibly active fault zone in East Rhodopes, Bulgaria
    Fluids and earthquake swarms in Western Bohemia region
    Fluxes and Trends of Nitrogen and Sulphur Compounds at Integrated Monitoring Sites in Europe
    Frenštát seismic network and its contribution to observations of the natural and induced seismicity on the territory of Northern Moravia and Silesia
    Fundamental mobility trends in the northern part of the Moravo-Silesian zone (the Bohemian Massif) - a complex geodynamic analysis
    Funkce zemědělských odvodňovacích systémů v současných a budoucích hospodářských a klimatických podmínkách
    Gas monitoring in the Nový Kostel swarm quake region, NW Bohemian, Czech Republic 2004-2007
    Gas monitoring in the swarm quake area of West Bohemia (Czech Republic) and the Vogtland (Germany)
    General Geomorphological Maps and Geomorphological Information Systems (case study monitoring of protected areas in East Bohemia, Czech Republic)
    Geodynamic interdisciplinary studies into slope failures in localities of archaeological significance
    Geodynamic pattern of the West Bohemia region based on permanent GPS measurements
    Geodynamic research concerning recent movements in the Karkonosze Mts. and Karkonosze foreland
    Geodynamics in study and protection of archaeological monuments: Castle of Giants, Czech Republic, and Machu Picchu, Peru
    Geoekologické monitorování území inčukalnského podzemního zásobníku plynu
    Geoekologie do 21. století
    Geoelectrical imaging of slope deformations - towards repeated measurements, effective electrode array and limitations
    Geoenvironmental problems and cross-border cooperation in Central America : Managua, Nicaragua, December 5-8, 2005
    Geologické a hydrogeologické poměry údolí Lukovského potoka před nasypáním tělesa Radovesické výsypky
    Geomechanical and geophysical monitoring as basic for creating the physical model
    Geomechanical monitoring systems in the ČSA Mine in Karviná: some experience and knowledge gained from the installation in situ
    Geomorfologické aspekty monitoringu pohybů skalních bloků v pseudokrasových lokalitách Ostaš, Hejda a Kočičí skály
    GEONAS - geodynamic network of permanent GNSS stations within the Czech Republic
    Geophysical and soil gas monitoring methods for the characterization of CO2 degassing sites - What can we learn from natural analogues?
    Geotechnický monitoring při sanaci nestabilního svahu
    Geotechnický monitoring při stavbě tunelu Valík u Plzně
    Geotechnický monitoring tunelu Slivenec včetně měření na definitivním ostění tunelu
    Global Change in the Mountains
    GPS Network SUDETEN and Preliminary Results of Two Campaigns 1997 and 1998
    Groundwater-Quality Monitoring - Effective Method of Hydrogeological System Pollution Prevention
    High resolution temperature monitoring in a borehole, detection of the deterministic signals in noisy environment
    Historický vývoj metod hodnocení indikačních plynů samovznícení uhlí
    Historie experimentálních povodí v Jizerských horách
    Hodnocení režimu a jakosti podzemní vody v oblasti územní působnosti pobočky ČHMÚ Brno
    Hodnocení zatížení plavenin a sedimentů v českém úseku povodí Labe v letech 1999-2001
    Human- and Climate-Induced Changes in the Surface Stream Activity Affecting the Element Cycling
    Hydrická rekultivace na Mostecku. První výsledky hydrobiologického průzkumu hydricky rekultivovaného Mostecka
    Hydrochemical monitoring of a forested catchment with extremely high aluminium concentrations in runoff: the Lysina catchment, Czech Republic
    Hydrochemický a hydrogelogický monitoring testovací lokality melechovský masiv
    Hydroekologický výzkum ÚH AV ČR v Jizerských horách
    Hydrogeochemická bilance kyselého povodí s extrémně vysokým obsahem hliníku v odtoku: Lysina, Slavkovský les
    Hydrogeological and Geotechnical Changes in Sokolov Basin Caused by Coal Mining
    Hydrogeological aspects of agrochemical warehouse reconstruction to an oil product warehouse and its monitoring
    Hydrogeological effects of seismicity in the Hronov-Poříčí fault zone area
    Hydrogeologická režimní měření na melechovském masivu (23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod)
    Hydrogeologické aspekty ochrany ekosystému před negativní antropogenní činností : optimalizace ekosystémů v povodí
    Hydrological aspect of mine inundation in the Rosice - Oslavany Coal Basin
    Hydrological regime of some springs in the Upper Oder River Basin
    Hydrologické charakteristiky malého horského povodí
    Hydrologické charakteristiky režimu podzemních vod
    Hydrologický režim podzemních vod a pramenů
    Hydrologický výzkum v malých zemědělských povodích
    Hydrologický výzkum v povodí Volyňky a autoregulace hydrologického cyklu v povodí Liz
    Hydrologie Moravského krasu
    The Hydrology of the Covered Catchment : Water Storage, Flowpaths and Residence Times
    ICP IM activities, monitoring sites and available data
    The impact if industrial sources of pollution and contaminated sites on water quality and the ecosystem
    The impact of not detonated blasts of TNT in the geophysical prospecting boreholes in Halenkovice village
    Impact of some site dependent factors on GPS displacement monitoring
    The impact of the retention curve hysteresis on prediction of soil water dynamics
    Impacts of brown coal mining on the water-bearing system of the Sokolov coal basin with aspects of Karlovy Vary thermal springs protection
    Importance of Runoff Episode for Sulfur Budget in Forested Catchment
    Indikace dynamických geologických procesů v západních Čechách
    Induction log in the remedy after the uranium exploatation in Northern Bohemia
    The influence of long-term N-fertilization on episodic leaching of nitrate from a small forested catchment at Gardsjön, Sweden
    Influence of temperature changes on the Vladislav Hall vault
    The influence of the limestone-quarry Čertovy schody (Czech Republic) on the precipitation chemistry and atmospheric deposition
    Informace o sanačních pracích v šachtě Pravřídla, provedených v roce 2000 a nových skutečnostech z doby jeho hloubení v roce 1881
    Input-output budgets measured in a national network of small catchments
    Integrated GIS and Remotely Sensed Data for Input and Runoff Monitoring
    Integrovaný monitoring látkových toků v krajině - metoda malých povodí
    Interpretace údajů o vlivu technogenní činnosti při úpatí Krušných hor na průběh endogenních a exogenních pochodů v okolním horninovém prostředí
    Interpretation of data about technogenic activity at the toe of Krušné hory Mts. affecting endogenous and exogenous processes in the rock environment
    Interpretation of rockbursts recorded by the local seismic station Kladno-Vinařice during the year 1993
    Invertebrates as geochemical monitoring objects
    Investigation of ground velocities during the rockbursts
    Investigation of the recent crustal movements of the eastern part of the Bohemian Massif using GPS technology
    Investigation of the triggering factor leading to an increased landsliding in the Czech Republic due to enormous saturation of rock environment
    Investigation on stability of mountainous EUPOS sites' coordinates
    Investigations regarding Bear Cave massif (Lower Silesia) long-term stability
    Is fractal dynamics of movements on unstable rock slopes anticipating their catastrophic collapse?
    Isotopengeochemisches Monitoring - demonstriert am Beispiel von zwei Mineralquellen in Bad Brambach, Vogtland
    Jakost vody v ČR : komplexní monitoring
    Jde Šumava ve stopách Krušných hor? Srovnání vlivu acidifikace
    Jednoduchý model odhadu transportu plavenin
    Jezeří znovu v ohrožení?. Část II.
    Jsou lesní porosty efektivními pumpami uhlíku?
    K historii sledování slapových sil v důlních dílech
    K výsledkům řešení dílčího výzkumného záměru "Rozvoj teorie poklesové kotliny, její důsledky v hornické krajině, omezení a zahlazování následků po hornické činnosti"
    Karst phenomena in the Rychlebské Mts. and their tectonic setting (Czech Republic)
    Kolísání a tendence v režimu odtoků povodí českého Labe
    Koloběh živin v eutrofizované nádrži (Jordán, Jižní Čechy)
    Komplexní sledování geotechnických problémů lokality Čistá-Důl Jeroným, období 2004-2005
    Komplexní vyhodnocení jakosti vody řeky Berounky
    Komplexní zhodnocení geofaktorů životního prostředí Jizerských hor
    Kontrolní sledování na svahové deformaci Karolinka
    The Krakatau volcano 125 years after the catastrophic eruption (August 27, 1883)
    Kryogeotechnický monitoring ve vrcholových partiích Luční hory
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Second day: Active processes of the western Eger Graben area. Stop 9
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Third day: (A) Geodynamic observation of fluid driven earthquake swarms and mantle fluid transport processes in the Nový Kostel epicentral area : stop 12
    Kvalita vody v řece Bílině
    Kvantifikace plošného a difuzního znečištění v povodí Labe
    Landslide database for modelling and landslide map production
    A layered model of the upper crust in the Aigion region of Greece, inferred from arrival times of the 2001 earthquake sequence
    Lead, zinc and copper deposition over the past 200 years for eight sites spanning a pollution gradient in the Czech Republic
    Lesnicko-hydrologický výzkum v beskydských experimentálních povodích
    Lesnicko-hydrologický výzkum ve Výzkumním ústavu lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady
    Likvidace vodorovného hlavního důlního díla štoly Jezerka kombinovanou metodou foukané a plavené základky
    Local seismicity at the Hronov-Poříčí Fault (Eastern Bohemia)
    Lokálny monitoring kvality podzemných vod v polnohospodártsve
    Long-term changes and trends in precipitation input to Czech landscapes
    Long-term changes of runoff chemistry in a small catchment affected by forest die-back
    Long-term cloud and fog water deposition monitoring in southern Czech Republic
    Magnetická susceptibilita rašelin jako indikátor antropogenních imisí v České a Polské části Krkonoš
    Malá povodí jako trvalý zdroj informací
    Manifestation of crustal dynamics and kinematics in the western part of the Ohře/Eger Rift, Czech Republic
    Methanogenesis in town gas stored in an underground storage gas reservoir
    Methodic analysis of data obtained by monitoring micro-tectonic movements with TM-51 crack gauges in the Polish Sudeten
    Metoda systematické likvidace Dolu J. Šverma v Žacléři jako příklad minimalizace ohrožení životního prostředí oblasti
    Micro-deformation monitoring of active tectonic structures in W Slovenia
    Microseismic array in the epicentral area of Kraslice
    Microseismic array in the epicentral area of Kraslice
    Microseismic study using small arrays in the swarm area of Nový Kostel: increased detectability during an inter-swarm period
    Minulosť a možnosti hydrologického výskumu v malých povodiach na Slovensku
    Mlynářův Luh Catchment
    Mobility of tectonic zones in the northern part of the Moravo-Silesian region and their earthquake activity
    Modeling of tree species influence on long-term soil acidification (Načetín, Ore Mts., Czech Republic)
    Modely a metody zpracování dat z monitorování podzemních vod na příkladu jižní části vysokomýtské synklinály
    Modern fluvial sediment provenance and pollutant tracing: a case study from the Dřevnice River Basin (eastern Moravia, Czech Republic)
    Modification of the Lennartz apparatus for the seismic array in West Bohemia
    Modification of the Lennartz Apparatus fot the Seismic Array in West Bohemia
    Mokrsko - přenos As z půdy do rostlin
    Monitoring a sanace svahových deformací na Vsetínsku (25-32 Gottwaldov, 25-14 Valašské Meziříčí)
    Monitoring a upravený režim těžby Lomu Most
    Monitoring and assessment of air pollution effects on a European scale in the framework of the convention on long-range transboundary air pollution
    Monitoring and documentation of flaking-off phenomena in the historical Jeroným Mine
    Monitoring hladiny podzemní vody v tělese Radovesické výsypky
    Monitoring kvality vody v oblasti jaderné elektrárny Dukovany
    Monitoring malého povodí Lysina - hledání odpovědi na otázku imisního poškození vrcholové části Slavkovského lesa
    Monitoring mikropohybov v jaskyniach západného Slovenska
    Monitoring mobilních polutantů v půdách a podzemních vodách a jeho ekonomika
    Monitoring, modelling and study of environmental fate of persistent organic compounds in the Kosetice observatory, south Bohemia - the results of 14 years project
    Monitoring of air-ground temperature coupling and examples of shallow subsurface warming in Slovenia
    Monitoring of atmospheric excess 14C around Paks nuclear power plant, Hungary
    Monitoring of dust sources in North Bohemian brown coal basin
    Monitoring of earthquakes and hydro-parameters of healing springs in the West Bohemia spa region
    Monitoring of recent tectonic activity in Italy
    Monitoring of slow slope processes: the case study Na Hradě (Bohemian Forest, Czech Republic)
    Monitoring of stone sculptures and reliefs in Bethlehem near Kuks (Eastern Bohemia)
    Monitoring of stone sculptures and reliefs in Bethlehem near Kuks (Eastern Bohemia, Czech Republic)
    Monitoring of strain accumulation along active faults in the Eastern Gulf of Corinth: instruments and network SETUP
    Monitoring of tilts and microtremors for detection of slope failure in the forefield of an open pit mine
    Monitoring radiační zátěže pracovního prostředí a radiační ochrana při těžbě radioaktivních surovin v ČR
    Monitoring systems
    Monitoring tektonických pohybov v dobrovodskej zlomovej zóne
    Monitoring temporal gravity changes in different geological conditions
    Monitoring v povodí vodárenských nádrží Souš a Josefův Důl
    Monitoring ve vodním hospodářství v rezortu MZe
    Monitoring zátěže hydrosféry uranovým průmyslem ve střední části povodí řeky Svratky
    Monitorování a hodnocení hydrosféry v ČR v souladu se směrnicemi ES v oblasti ochrany životního prostředí
    Monitorování atmosférické depozice v oblasti Krkonoš
    Monitorování hladiny podzemních vod v lokalitě Stráž pod Ralskem
    Monitorování podzemních vod
    Monitorování podzemních vod
    Monitorování sezónních změn půdní vlhkosti metodou pulzní reflektometrie (12-24 Praha)
    Monitorování variací atmogeochemického pole v Léčebných lázních Jáchymov : vztah variací ke klimatu lázeňského místa a vnitřnímu klimatu lázeňských objektů
    Morphostructural development of the north-eastern part of the Rychlebské hory Mts.
    Morphotectonic effects in fault zones
    Morphotectonic research of the East Sudeten in the Czech Republic and monitoring of present-day tectonic movements
    Movement tendencies in the Moravia region: kinematical model
    Možnost prognózy důlních otřesů v uhelných dolech z kontinuálních konvergenčních měření
    Možnost využití geofyzikálních metod při sanaci následků hornické činnosti
    Možnosti a omezení Ellenbergových indikačních indexů pro odhad změn vodního režimu v Jizerských horách
    Možnosti geotechniky při prevenci škod způsobených stavební činností na životním prostředí
    Možnosti hodnocení znečištění povrchových vod podle metodiky OECD na příkladu radioaktivních látek
    Možnosti odvodnění pomocí elektropneumatických a sifonových drénů a příklad aplikace na lokalitě Most-Ležáky
    Možnosti revitalizace drobných vodních toků - řešení na příkladu dvou případových studíí
    Nabljudenija za tektoničeskimi mikrosmeščenijami v Jevrope v svjazi s zemletrjasenijami v Irane i Turcii v 1997 i 1999 gg.
    Nástin optimálního postupu při geofyzikálním průzkumu svahových deformací
    Nekrasové mezoformy podzemních prostor v neovulkanitech Ústeckého kraje
    Netradiční použití geochemických metod při monitorování životního prostředí
    Neuinterpretation seismohydrologischer Anomalien im Schwarmbebengebiet Oberes Vogtlandt/NW-Böhmen
    New developments in geo-environmental research: magnetic proxies for screening and monitoring of environmental pollution
    Niektoré možnosti využitia štatistického spracovania režimných pozorování
    Niektoré poznatky o režime hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov na území Slovenska
    Nitrátová směrnice z pohledu zemědělské praxe
    Nová metoda dekontaminace horninového prostředí pomocí vymývání ropných látek ekologicky neškodným roztokem detergentu
    Nový systém sledování bočních svahů lomu ČSA
    Obecné zásady postupů směřujících ke stabilizaci sesuvů
    Occult precipitation in the highest mountains of the Czech Republic: Monitoring, assessment and time variation
    Ochrana a využití vod v příhraničním krystaliniku Ústeckého kraje
    Ochrana ovzduší a její mezinárodní problémy
    Ochrana podzemních vod levobřežní části údolní terasy Bečvy pod odkališti sádrovce závodu Precheza
    Ochrana podzemních vod z pohledu vodohospodářské bilance
    Oprámy u Kaznějova - příklad neřešené ekologické zátěže
    Optická čidla pro indikaci a sledování některých geomechanických projevů horského masivu při hlubinném dobývání
    Optimalizace kontrolního sledování skalních svahů pro prognózování katastrofických pohybů
    Optimization of monitoring of rock slopes for prediction of catastrophic displacements
    Optimization of satellite InSAR techniques for monitoring of subsidence in the surroundings of Karviná mine: Lazy plant
    Osmdesáté výročí Stavební geologie - Geotechnika, a.s.
    Ovlivnění podzemních a povrchových vod likvidací dolů - dolnoslezská uhelná pánev
    Ozone deposition to a coniferous and deciduous forest in the Czech Republic
    Partial results of monitoring of stability deterioration on Pravčice Rock Arch, NW Bohemia
    Participation of the Analytical Laboratory of the Czech Geological Survey in the INCO-Copernicus Project
    PASSEQ 2006-2008: Passive seismic experiment in Trans-European Suture Zone
    Peaks over threshold method in comparison with block-maxima method for estimating high return levels of several Northern Moravia precipitation and discharges series
    Peat bogs influence on runoff processes : case study of the Vydra and Křemelná River basins in the Šumava Mountains, southwestern Czechia
    Periodic gravity changes in the young tectonic movement investigation of selected area in the Polish Western Carpathians
    Pesticidy v pitných vodách
    Podíl drenážního odtoku na celkovém odtoku z povodí
    Podněty pro úpravy toků ve vztahu k maximálním průtokům
    Podzemní stavby severozápadní části Městského okruhu Hlavního města Prahy. Část 2, Systém a výsledky podrobného geotechnického průzkumu
    Podzemní voda a její ochrana
    Pohyblivost tektonických zón severní části moravsko-slezské oblasti a jejich zemětřesná aktivita
    Pohybové aktivity Krušných hor v předpolí lomu Československá armáda
    Posouzení bezpečnosti kamenité přehrady Šance pomocí numerických modelů kalibrovaných podle výsledků měření in situ
    Posouzení vlivu centrální skládky odpadu okresu Ústí nad Orlicí v Českých Libchavách
    Povodně na Dyji a příprava rekonstrukce vodního díla Znojmo
    Povodňová historie v krasovém kaňonu řeky Berounky v okolí obce Srbsko v posledních dvou stoletích
    Poznatky z měření půdního metanu v ostravské dílčí pánvi
    Poznatky z řešení projektu VaV ČBÚ č. 23/2003: "Využití důlní degazace pro předcházení neřízených výstupů metanu na povrch po likvidaci dolu"
    Precise temperature monitoring in boreholes: evidence for oscillatory convection?. Part 1, Experiments and field data
    Precise temperature monitoring in boreholes: evidence for oscillatory convection?. Part II, Theory and interpretation
    Precursory groundwater level changes in the period of activation of the weak intraplate seismic activity on the NE margin of the Bohemian Massif (central Europe) in 2005
    Prediction methods based on multichannel statistical extrapolation and their application on induced seismic events
    Preliminary Results of Detailed Seismological Monitoring in Hrubý Jeseník Mts
    Present dynamics of a landslide process in the Black Sea coast region N of Varna (Bulgaria)
    Principles of environmental geochemistry
    Problematika dusičnanů v podzemní vodě v kvartérních sedimentech dolního toku Jizery
    Problematika stability výchozů uhelné sloje při úpatí Krušných hor na Dolech Nástup v Tušimicích
    Problematika těžby závěrných svahů na Dolech Nástup Tušimice
    Prognóza obnovení přírodního hydrologického režimu termy Pravřídla v Teplicích po zastavení čerpání z Obřího pramene na Duchcovsku
    Projevy seismo-tektonické aktivity v sv. části Českého masivu v období 2004-2005
    Prologue: An introduction to the dynamic geomorphology of tectonic active zones
    Provoz podzemních zásobníků plynu při vysokých přetlacích
    Průzkum a sanace znečištění - současný stav a výhled problematiky v České republice
    První výsledky spektrální analýzy variací atmogeochemického pole
    První zkušenosti s merkurometrickým monitorováním z pohyblivého stanoviště na území České republiky
    Předběžné výsledky inženýrskogeologického studia svahové deformace hřebene Ledových slují
    Předběžné výsledky monitoringu na sesuvu v Halenkovicích u Zlína
    Předpovědi letního nebo podzimního zvýšení hladiny podzemní vody na příkladu vrtu V 12 v Baníně
    Přípravy k zavedení směrnice EU o jakosti povrchových zdrojů pitné vody
    Příspěvek k problematice výskytu a složení huminových látek ve vodách povodí přehradní nádrže Fláje
    Quantitative verification of geographical erosion research methods and other application possibilities of small basin field control
    Radiocarbon in the air of Central Europe: Long-term investigations
    Realizace ochranných opatření pro ochranu přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary
    Recent crustal movements in Late Tertiary tectonic zones of the Sudetes and Northern Sudetic Foreland, SW Poland
    Recent displacements registered in selected caves of Dobrá Voda karst area in Slovakia
    Recent movements along tectonic failures in the Západní Cave (Ještěd Ridge, Northern Bohemia)
    Recent solution of the distributed control and measurement system in the Jeroným Mine - modular system
    Recent tectonic microdisplacements registered in Bedřichov tunnel "A" in the Jizerské hory Mts. (N Bohemia)
    Recovery from Acidification in the Forested Covered Catchment Experiment at Gardsjön : Effects on Biogeochemical Output Fluxes and Concentrations
    Regional geodynamic network HIGHLANDS, the Bohemian Massif
    Regional geodynamic network "West Sudeten" a westward wide-ranging extension of present "East Sudeten" network
    Regional seismic array in Central Bohemia
    Regionální hodnocení látkových toků v síti malých povodí GEOMON
    Registration of microdisplacements at a Cordillera Blanca fault scarp
    Rekultivace odkališť ve správě bývalých Rudných dolů Příbram, s.p. v rámci útlumového programu rudného hornictví
    Relationship of Sulphate and Nitrate Concentration and pH of Precipitation
    Remarks to prediction and monitoring
    Reply to comment of T. Fischer and J. Horálek on "Geodynamic pattern of the West Bohemia region based on permanent GPS measurements" by V. Schenk, Z. Schenková and Z. Jechumtálová
    Report on initiation of morphotectonic research of the contact zone of the Rychlebské hory Mts. and the Hrubý Jeseník Mts.
    Results of integrated monitoring at the Czech ICP-IM station Košetice Observatory
    Results of seismological measurements by the Kraslice network in the period 1991-1998
    Results of two-years' seismo-hydrological monitoring in the area of the Hronov-Poříčí Fault Zone, Western Sudetes
    Režim plavenin v povodí Želivky
    Režim podzemních vod Bytčanské kotliny a jeho ovlivnění vážskou derivací
    River bed and stream bank monitoring
    Riziko výstupu důlních plynů do kanalizační sítě
    The role of groundwater quality monitoring in the strategy of groundwater protection
    Rozšíření a modernizace systému náklonoměrného monitorování rizikových svahů velkolomu ČSA v Mostě
    RTG difrakční fázové analýzy prašného spadu a polétavého prachu
    Sanace sesuvu lokality Růžďka - obec
    Sanace sesuvu na silnici I/35 u tunelu Hřebeč a jeho komplexní monitoring
    Sanace starých ekologických zátěží v CHEMOPETROL, a.s.
    Sandstone relief geohazards and their mitigation: rock fall risk management in the Bohemian Switzerland National Park
    Second generation of conical strain gauge probe for stress measurement in rock massif
    Seismic activity after 2000 swarm and new results in the Western Bohemia/Vogtland Area
    Seismic activity in the Czech Republic in 2007
    Seismic activity in the Czech Republic in 2008
    Seismic monitoring at the Jelšava deposit
    Seismicity and seismotectonics of West Saxony, Germany - new insights from recent seismicity observed with the Saxonian seismic network
    Seismicity in the Area of Western Bohemia
    Seismicity monitoring at the Lubenik deposit
    Seismological measurement in the Moravo-Silesian Region in 2003
    Seismological monitoring in Ostrava area
    Seizmické riziko při povrchové těžbě u svahů Krušných hor
    Selected analyses of the morphostructure of the NE part of the Rychlebské hory Mts. (Czech Republic)
    Selected results of the geomorphological research in the Šumava mts. in 2005-2007
    Sezónní a dlouhodobý vývoj důlních vod zatopených dolů ČR a jeho ekologické dopady
    Sezónní změny obsahu PAH v půdách a atmosférickém spadu a jejich vztah k datům kontinuálního monitoringu ovzduší v Brně
    Shear wave velocities inferred from surface wave dispersion beneath the Příbram array in the Czech Republic
    Sledování hladin podzemní vody v jeskyních na Paní hoře v Českém krasu a jejich abnormální stav v roce 2013
    Sledování imisní situace v malých sídlech položených v okolí povrchových lomů SHP
    Sledování jakosti podzemních vod v ČR
    Sledování jakosti vody v povodí Flájského potoka v Krušných horách
    Sledování kvality říčních sedimentů v tocích ve správě Povodí Labe
    Sledování kvality vody a nasycených ploch na experimentálních povodích ČHMÚ, VUV T. G. M. a FSV ČVUT v Jizerských horách
    Sledování kvality vody v povodí Teplé
    Sledování malých povodí v rámci systému GEOMON
    Sledování náklonů a hladiny spodních vod při úpatí Krušných hor z hlediska stability v oblasti Jezeří
    Sledování plavenin v ČR a jeho vyhodnocení pro Labe
    Sledování režimu podzemních vod v údolních nivách na jižní Moravě
    Sledování výstupu plynu v uzavřeném podzemí v lokalitě Orlová na vrtu OV 24a
    Slope deformations of the Labe River Valley in the České Středohoří Mts.
    Slope instability at Machu Picchu: ideas and questions
    Slope instability hazard evaluation and landslide site monitoring in the Flysch Western Carpathians (Czech Republic)
    Slope Monitoring Applied to Rock Fall Management in NW Bohemia
    Sloučeniny aktivního chloru a jejich monitoring v hydrosféře České republiky
    Small basin research: an introduction to the workshop
    Small Catchment Research
    Some experience with safety oriented rockslope monitoring
    Současné morfogenetické procesy na Machu Picchu
    Současné problémy a nové trendy v důlní hydrogeologii
    Současnost experimentálních povodí Jizerských hor
    Současný stav a perspektiva zpřístupnění historické lokality Důl Jeroným - Čistá, Slavkovský les
    Source characterization of the Central European aerosol
    Spatial and temporal variation of the soil moisture in a small catchment: monitoring and modelling
    Specific pollution of surface water and sediments in the Klabava River basin
    Spectral investigation of the mining induced seismic events in the Lazy Mine
    Srovnání povodí ovlivněného průmyslem s intenzivně zemědělsky obhospodařovaným povodím
    Stabilitní poměry Jezeří v současné etapě povrchové těžby uhlí pod Krušnými horami
    Stability of tunnel heading using coupled modelling
    Stabilní izotopy v hydrologii povodí Uhlířská
    Stan aktualny i długoterminowe zmiany składu chemicznego wód opadów atmosferycznych i jezior w Karkonoszach
    Stanovení hranic území dotčeného projevy deformací povrchu v důsledku hlubinného dobývání uhlí v české části hornoslezské pánve
    Stanovení limitu ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Litovelské Pomoraví
    Stanovenie teplotného poľa pieskovcového masívu Pravčickej brány (ČR) na základe zhodnotenia denných a ročných teplotných cyklov
    Stanovenie významných radionuklidov v machoch z okolia jadrovej elektrárne Temelín
    Starnutie pozorovacích objektov na sledovanie podzemných vôd
    State-of-the-Art of Hydrogeological Investigations in Hard Rocks: The Czech Republic
    Static and dynamic gravity investigation of Corinth Rift active faults, Central Greece
    Statistical characteristics and trends of mean annual and monthly discharges of Czech rivers in the period 1961-2005
    Statistické zpracování vodohospodářských dat. 10., Klasifikace podzemních vod diskriminační analýzou
    Stav a vývoj lesních půd na TVP v Krkonoších v letech 1980-1998
    Stav trofie našich vodních zdrojů na mapách
    Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. 1, Regional changes in the Slavkov Forest, Czech Republic between 1991 and 2001
    Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. 2, Monitoring of long-term changes in two small catchments with contrasting vulnerability
    Strontium isotopic signature in two forest catchments with contrasting lithology (Bohemian Massif, Central Europe)
    Structural and stress analysis in mining practice in the Upper Silesian Coal Basin
    Stručný přehled historie paleontologického bádání v permokarbonu boskovické brázdy na Moravě a perspektivy ochrany stávajících lokalit
    Studies of rock blocks displacements on the upper edge of the "Szczeliniec Wielki" Massif
    Studium prašného spadu pražské aglomerace
    Studium svahových deformací na Příhrazské plošině u Mnichova Hradiště, list mapy 03-34-01 v měřítku 1:10 000 (03-34 Sobotka)
    Súčasné pohyby registrované vo vybraných jaskyniach dobrovodského krasu
    Sulfur isotope dynamics in the system: bedrock-forest soil-spruce canopy-atmosphere
    Sulfur isotopes as a tracer in small catchment studies
    Sulfur isotopes in 13 small catchments after 13 years of decreasing air pollution
    Sulphur isotope dynamics in two mountaintop forest catchments in the Black Triangle, Central Europe
    Surface ozone measurements using the diffusive samplers in mountain forested areas of the Czech Republic
    Surface versus underground measurements of active tectonic displacements detected with TM 71 extensometers in Western Slovenia
    Survey of a carbon dioxide pressure field in the Western Bohemia Spring Region
    Svahová deformace Ruines de Séchilienne ve Francii - hrozba s velkým dosahem
    Svahové deformace labského údolí v Českém středohoří
    Svahové deformace na radhošťském hřebenu v Moravskoslezských Beskydech, mapové listy 25-23-09 a 25-23-10 v měřítku 1:10 000 (25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Svahové deformace v NPR Pulčín - Hradisko (CHKO Beskydy)
    Svahové pohyby v Rusavské hornatině
    Swedish national monitoring data for regional modelling of acidification in 143 lakes
    Systém bazálního monitoringu půd v chráněných územích
    Tailing dams - practical problems of ageing
    Technické požadavky na skládky a podmínky ukládání odpadů na skládky - technický podklad pro návrh prováděcí vyhlášky k novému zákonu o odpadech
    Tectonic setting and newly organised monitoring of recent tectonic deformation in the Rychlebské Hory Mts.
    Tectonic structure and seismic activity in West Bohemia swarm region
    Televizní kamera v horizontálních vrtech
    Temperature effects on one bay of St Vitus' Cathedral
    Tempo degradacji powierzchni dróg i ścieżek turystycznych w Karkonoszach Wschodnich
    Temporal and spatial variation in sulphur fluxes and delta 34 S ratios in Central Europe
    Temporal variations of soil gas radon concentration
    Tenzometry - jejich využití při sledování vodního režimu půd a průsaků ze skládek
    Teplota drenážní vody jako indikátor formování odtoku
    Testing selected methods of geomorphological analysis when studying dynamics of relief-building processes. (Geomorphological analysis of the seismicity active region of Vyšší Brod)
    Těžké kovy v povodí Odry
    Thermal instability of the fluid column in a borehole: application to the Yaxcopoil hole (Mexico)
    Time prediction of a rock fall in the Carinthian Alps
    Time variations of absorption
    Transforming hydrographs in the hillslope subsurface
    Trend assessment of deposition, throughfall and runoff water chemistry at the ICP-IM station Kosetice, Czech Republic
    Trends in air pollution, atmospheric deposition and effects on spruce trees in the Eastern Erzgebirge
    Trends in sulphur and nitrogen deposition fluxes: GEOMON network, Czech Republic
    Trends in water chemistry of acidified Bohemian lakes since 1984
    Trvalé sledování vlivu srážek a výšky hladiny vody na půdní objemovou vlhkost ve svrchní vrstvě půdy v povodí Dyje
    Twelve years of hydrochemical monitoring of the GEOMON network, Czech Republic
    Underground coal mining in the Karviná region and its impact on the human environment (Czech Republic)
    Usazené srážky na Šumavě
    The use of bio-indication methods for monitoring a model river basin in the GEOMON system in the Czech Republic
    The use of S, Pb and Fe isotopes to study the dynamics of groundwater movement in the vicinity of a toxic industrial waste repository on granitic bedrock
    The use of SAR interferometry for the study of landslips in the Polish Flysh Carpathians
    Using sulfur and lead isotope ratios to trace the movement of a groundwater contamination plume: Toxic waste repository Pozdatky, Czech Republic
    Variations in the gas composition, the delta13C of methane and the Fe concentration at the Wettinquelle mineral spring, Bad Brambach (Germany) : interaction between earthquake swarm processes, fluids and microbiological activity
    Vegetační porost krajiny a vodní hospodářství
    Verifikace pohybů a přetvoření měřením na pozorovací stanici
    Vícerozměrná statistická analýza povodní na řece Sázavě v období 1961-2000
    Vliv drenážních systémů na koncentrace dusičnanů v povrchových vodách v povodí VN Švihov
    Vliv důlní činnosti na kvalitu vody v řece Olši
    Vliv jaderné elektrárny Dukovany na obsah radioaktivních látek v řece Jihlavě a nádržích Dalešice a Mohelno v období 2001-2009
    Vliv klimatické variability a antropogenní činnosti na podzemní odtok
    Vliv poklesu atmosférické depozice na chemické složení vod Slavkovského lesa
    Vliv povodně v červenci 1997 na jakost povrchových a podzemních vod
    Vliv průmyslových zdrojů znečištění a starých zátěží na jakost vody a ekosystém
    Vliv půdního profilu na srážkoodtokový proces
    Vliv regionálního jímání podzemní vody na přírodní poměry
    Vliv vegetační pokrývky na režim odtoku povrchové a podzemní vody
    Vliv vegetačního porostu a jeho změn na vodní režim půd v pramenných oblastech Krkonoš
    Vliv velkých staveb na odtok v zemědělsko-lesním povodí Cerhovického potoka
    Vliv vybraných ekologických zátěží na tok Labe
    Vliv využití půdy ve zdrojové oblasti na velikost drenážního odtoku
    Vlivy starých zátěží po těžbě uranových rud v oblasti západních Čech na hydrosféru životního prostředí
    Vodárenská nádrž Želivka - problémy jakosti vody viděné v roce 1996
    Vodní bilance půdního profilu v pramenné oblasti Labe - Krkonoše
    Vodní režim krystalinika a nitráty ve vodách
    Vplyv činnosti Rudných baní Zlaté Hory v Jeseníkoch na čistotu ovzdušia v priĺahlej oblasti
    Vyhodnocení monitoringu jakosti vod v malém zemědělsko-lesnickém povodí: diskrétní a kontinuální přístup
    Vyhodnocení svahových deformací v modelových územích České republiky
    Výsledky 70-letého pozorování podzemní vody ve vrtu V-12 v jímacím území brněnského vodovodu
    Výsledky biodegradace ropných uhlovodíků na letišti Hradčany
    Výsledky desetiletého měření atmosférické depozice v Krkonoších
    Výsledky dosavadního monitoringu a režim hydrogeologických poměrů v zatápěné ostravské dílčí pánvi
    Výsledky geotechnického a geomechanického monitoringu na Dole Jeroným za období let 2009-2013
    Výsledky kontrolního sledování skalních masivů v obci Hřensko za období červen 1996-prosinec 1998
    Výsledky kontrolního sledování stability výsypky Merkur
    Výsledky monitoringu mikroskopických hub ve zpřístupněných jeskyních České republiky
    Výsledky monitoringu některých sanačních prací
    Výsledky stoletého pozorování hladiny podzemní vody ve vrtu V 12 v Baníně
    Využití dat DPZ při detekci a sledování sesuvů v Moravskoslezských Beskydech : 25-24 Turzovka
    Využití kalů z čištění odpadních splaškových vod pro účely ozelenění odvalu po těžbě a zpracování radioaktivních surovin
    Využití laserového skenování v geotechnice
    Využití měřických metod při kontrolním sledování přetvárných projevů výsypek v severních Čechách
    Využití metody IFIM pro bentické společenstvo
    Využití moderních leteckých metod pro hodnocení zátěže životního prostředí se zaměřením na vliv těžby uranu (úkol VaV/630/3/97)
    Využití opuštěných děl pro vědecké účely
    Využití sledování látkových toků v síti vybraných malých povodí v ČR jako vstupních údajů pro výpočet kritických zátěží
    Vývoj chemického složení podzemní vody při jejím dlouhodobém a intenzívním čerpání ze střednoturonského kolektoru
    Vývoj látkových toků a překročení kritických zátěží v České republice
    Vývoj látkových toků síry a dusíku v síti malých povodí GEOMON
    Vývoj specifického znečištění Labe v letech 1990-2000
    Vývoj znečištění ovzduší na území SHP v období 1994-2006
    Výzkum modelového sesuvného území u Třebenic (02-43 Litoměřice)
    Výzkum svahových pohybů v Národím parku Podyjí
    Význam a přínos jednotného systému protiotřesové prevence pro bezpečnost a ekonomiku důlního provozu v OKR
    Význam boru při monitorování antropogenních deponií
    Význam hyporheické zóny pro samočištění mělkých řek na příkladu nitrifikace. 1., Experimenty a měření
    Význam mokřadů pro ovlivnění vodní bilance krajiny
    Vzorkování a monitoring kontaminovaných půdních a podzemních vod : kritické hodnocení současného stavu
    Vztah geologických věd k integrovanému monitorování životního prostředí
    Vztah variací atmogeochemického pole k radonové metronomii
    Water table fluctuations in the West Bohemian earthquake region
    The West Bohemian 2008-earthquake swarm: When, where, what size and data
    The Western Slovakia extensometer net - targets and current results
    Zahlazování následků hornické činnosti po těžbě lomu Chabařovice
    Zahraniční spolupráce na projektech podporovaných British Council, Prague
    Zahraniční spolupráce na projektech podporovaných The British Council, Prague
    Zatápění uranového dolu Hamr I
    Zatížení Labe DDT
    Zemětřesení s geotermální příchutí : neklidný Rýnský příkop
    Zemětřesení v jihovýchodní Asii otřáslo i krystalinikem Krušných hor
    Změny aktivity svahových pohybů severozápadního okraje Příhrazské plošiny
    Změny hydrogeologických poměrů v oblasti po ukončení těžební činnosti v Rosických uhelných dolech
    Zpracování dat o čerpání ryolitových vod statistickými metodami
    Zpracování dat z měření koncentrací metanu na starých jamách na území Ostravy
    Zpráva o karsologickém výzkumu a dokumentaci významných speleologických objektů na lokalitě Vitošov v letech 2000-2005
    Zpráva o průběhu, výsledcích výzkumu a záchranné dokumentaci ve vápencovém lomu Vápenky Vitošov, s.r.o., v letech 1998-1999
    Živé zlomy : pohyb v zemské kůře