Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    moréna
Článek
    Comparison of glacial relief landforms and the factors which determine glaciation in the surroundings of Černé Jezero lake and Čertovo Jezero lake (Šumava Mts., Czech Republic)
    Doklady vývoje Labského dolu v pozdním glaciálu a holocénu
    Dynamics of landform evolution in the Makalu-Barun region, Nepal Himalaya
    Genesis and petrography of glacial deposits in the Czech Republic
    Geomorfologický vývoj polské části Sudet: přehled současných výzkumných poznatků
    Geomorfologický výzkum polární oázy Machu Picchu, King George Island, Jižní Shetlandy, Antarktida
    Geomorphology of the Gharesa glacier region in the Karakoram
    Glacial history of the Czech Republic
    Glacial lake outburst floods in the area of Huarás, Cordillera Blanca, Peru
    Die Glazialmorphologie des Schwarzen Sees im Šumava-Nationalpark. Ein Exkursionsbericht
    Historia zlodowacenia doliny Łomnicy w Karkonoszach w zapisie mikromorfologii powierzchni ziarn kwarcu
    Hypothesis for the last stage of glaciation in the Černé Lake area (Bohemian Forest, Czech Republic)
    IGCP projekt č.378 zdárně pokračuje
    The lakes in the Czech Republic - palynological and palaeoalgological study
    Late pleistocene evolution of periglacial and glacial relief in the Karkonosze Mountains : new hypotheses and research perspectives
    Lateglacial/holocene sedimentary record from the Labe source area, the Krkonoše Mts.
    Mechové jezírko v Krkonoších - fyzickogeografická studie
    Nové poznatky o kvarternej stratigrafii a zaľadneniach v západných Tatrách a ich predpolí (vo vzťahu k oblasti Vysokých Tatier)
    Nové poznatky o prostorovém uspořádání glaciálních akumulačních forem reliéfu v okolí Černého jezera na Šumavě
    Nové poznatky o prostorovém uspořádání glaciálních akumulačních forem reliéfu v okolí Černého jezera na Šumavě
    Nový pohled na zalednění Jeleního dolu
    Odvodnění jezera Paron v Peru
    Protrhávání morénových hrází v souvislosti s ústupem zalednění v pohoří Cordillera Blanca v Peru
    Příspěvek ke geomorfologii okolí Prášilského jezera (povodí Jezerního potoka)
    Relict rock glaciers in the Central European Mid-Mountains. State-of-the-art
    Stará Jímka lake - important former glacial lake in the Bohemian/Bavarian forest
    Sudetské porfyry jako vůdčí souvky v ledovcových uloženinách Polska a ČSFR
    Svahové deformace v okolí Machu Picchu, Cuzco, Perú
    Tyrolské granáty
    Výzkum pleistocénního zalednění Krkonoš v roce 2007
    Zasiegi ladolodów plejstocenskich i deglacjacja obszaru miedzi Sudetami i Walem Slaskim
    Zlodowacenie Śnieżnych Kotłów w Karkonoszach Zachodnich w świetle analizy morfometrycznej oraz GIS