Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    moravský devon a spodní karbon
Článek
    3D-rekonstrukce devonského karbonátového systému na základě mikrofaciální analýzy podpovrchového materiálu, konicko-mladečský pruh, Morava
    Aragonit z lomu Dřínová u Tišnova
    Biostratigrafický výzkum valounů vápenců z kulmu Drahanské vrchoviny a Nízkého Jeseníku (14-43 Mohelnice, 15-33 Moravský Beroun, 24-21 Jevíčko, 24-24 Prostějov)
    The Breviphrentis-dominated coral faunule from the Middle Devonian of Moravia, Czech Republic
    Carbonate ramp environment of Kellwasser time-interval (Lesní lom, Moravia, Czechoslovakia)
    Carbonates of the black shale hosted gold deposit at Suchá Rudná, Czechoslovakia
    Character of the alteration accompanying Au-mineralization in the Andělská Hora ore district
    Charakteristika nerostotvorného prostředí na vybraných lokalitách Jeseníků na základě studia fluidních inkluzí
    Chemistry of the Devonian Carbonaceous Slates (Andělská Hora Ore District, Czechoslovakia)
    Clay Minerals of the Fluvial Cave Sediments (Northern Part of the Moravian Karst)
    The comparison of strata-bound massive sulfide deposits using the fuzzy-linguistic diagnosis of the Zlaté Hory deposits, Czechoslovakia, as an example
    Čelechovické vápence v deformačních strukturách na v.okraji boskovické brázdy (24-21 Tišnov)
    Development of Moravian-Silesian Paleozoic Basin
    The development of the Carboniferous accretionary wedge in the Moravian-Silesian Paleozoic Basin
    The development of the Carboniferous accretionary wedge in the Moravian-Silesian Paleozoic Basin
    Devonian Island Elevations under the Scope: Central Europe, Basement of the Carpathian Mountains in Moravia
    Devonian tentaculites from Čelechovice na Hané, Moravia
    The Devonian to Permian volcanism at the eastern margin of the Bohemian Massif
    Devonské pánve při okraji východní Avalonie na Moravě
    Diskuse k práci Hladil, J. et al.: Carbonate ramp environment... Bull. Soc. belge Géol., 100/1-2, 1991, 57-199.
    Distribuce uranu, thoria a zlata v karbonských sedimentech severovýchodní části Českého masívu
    Diversity, patchiness, biomass production, and coverage of seafloor: response to extinction-recovery processes
    Doklad o předdevonské metamorfóze hornin v západní části Nízkého Jeseníku
    Elipsoidy konečné stavby některých kulmských slepenců východního okraje Českého masivu
    Extinction and recovery successions of the Devonian marine shoals: Eifelian-Givetian and Frasnian-Famennian events, Moravia and Bohemia
    Facies against the global isotope control (C and O isotopes, Devonian reef margin, Moravia
    Field Trip 3 - Devonian boundary intervals of Bohemia and Moravia especially the Eifelian/Givetian and Frasnian/Fammenian events with respect to the Silurian/Devonian and Devonian/Carboniferous boundaries
    First find of the undoubted skeletal elements of holothurians in the Devonian of Czech Republic
    First paleontological evidence for an opposite shelving on the Devonian sea floor below the Carpathian Mountains
    Florencit z Nové Vsi u Rýmařova je plumbogumit
    Fluviální sedimenty Holštejnského údolí
    Foraminiferal zonation of the Upper Devonian and Lower Carboniferous in Moravia (Czechoslovakia)
    Formation conditions of Pb-Zn mineralizations in the Bohemia Massif
    Fosilní stopy z lokality Svobodné Heřmanice (spodni karbon, Morava, ČSR)
    Function morphology of Alveolitinae and its dependence on the Kellwasser and other events (Tabulata, M. to U. Devonian, Moravia, CSSR)
    Gahnit, cymrit a celsian z Horního Města
    Genetická interpretace textur a struktur stratiformních ložisek Jeseníků
    Geochemie a speleoterapie
    Geochemie metatrachytů a metaryolitů jižní části devonu vrbenské skupiny v oblasti Horního Města: tektonocké prostředí vzniku protolitu metavulkanitů
    Geochemistry of Clastic Sediments of the Andělská Hora Formation (Jeseníky Mountains, Culm Facies, Bohemian Massif): Implications for the Source Area Nature
    Geofyzikální obraz řečkovicko-kuřimské deprese
    Geologická a strukturní pozorování ve vilémovických vápencích v širším okolí lomu Skalka u Měrotína (24-22 Olomouc, 24-21 Jevíčko)
    Geologické poměry vápencového lomu Skalka v Měrotíně a jeho okolí (24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc)
    Geologický výzkum drobných výskytů kulmu v okolí Městečka Trnávky
    Geology of Palaeozoic sediments of the deep borehole Jablůnka-1 (Beskydy Mts., NE Moravia) : comparison with the deep borehole Münsterland-1
    Geology of the carbonate evolution of the devonian and the Lower Carboniferous near Grygov, Přerov, Sobíšky and Hranice (Northern Moravia)
    Geology of the Paleozoic rocks of the Šternberk-Horní Benešov Zone (Nízký Jeseník Mts., Northern Moravia)
    Gold-Bearing Mineralization Hosted by Black Slates : Example from Bohemian Massif (Czechoslovakia)
    Gravitational movements in the southern part of the Moravian Karst in Famennian and Tournaisian times
    Historie dolování pokrývačských břidlic v oblasti moravskoslezského kulmu
    Hlavní výsledky studia paleozoického vulkanismu ve šternbersko-hornobenešovském pruhu (Nízký Jeseník)
    Horninový materiál středověkých staveb v Olomouci
    Hranice frasnu a famenu mezi Hády a Šumberovou skálou v jižní části Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Hydrografie systému Ochozské jeskyně
    Hydrotermální mineralizace v jižní části Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Hydrotermální žíly s turmalínem z okolí Chabičova na severní Moravě
    Ichnofosilie Dictyodora liebeana (Geinitz, 1867) z masívu Plánivy (mírovský vývoj předpermského paleozoika severně Nectavy) (24-21 Jevíčko)
    Interpretace příčných subhorizontálních až ležatých vrás vrbenské a desenské skupiny
    Intraviséan movements in the Moravo-Silesian zone of the Bohemian Massif
    K postavení brunovistulika ve variscidách jesenického bloku (sv. okraj Českého masívu)
    Ke genezi "sluňáků" na Drahanské vrchovině a v Moravském krasu(24-23 Protivanov a 24-41 Vyškov)
    Klastické granáty a chromity spodního karbonu Moravy a jejich provenience
    Klimatické změny při přechodu z rifové do flyšové sedimentace ve svrchním devonu a karbonu na Moravě
    Korálové datování devonských vápenců na Konicku (v. od Jevíčka) a u Leskovce (jjz. od Horního Benešova) (24-21 Jevíčko, 15-31 Bruntál)
    Krápníková výzdoba jako indikátor nepříznivých vlivů antropogenní činnosti
    Life strategies during the extension and recovery at Eifelian-Givetian and Frasnian-Fammenian boundaries in Bohemia and Moravia
    Lower Carboniferous tectono-sedimentary evolution of the Kulm Basin, Czech Republic: implications for Variscan foreland basin development
    Lower Devonian brachiopods at Petrovice (Drahany Upland, Moravia)
    Lower Paleozoic Corals of Bohemia and Moravia
    Lower Paleozoic NE of Znojmo and its relation to the underlying metamorphic rocks
    Ložiska pokrývačských břidlic v Nízkém Jeseníku a renesance jejich využití
    Ložiska štípatelných jílových břidlic v Evropě se zvláštním zřetelem na moravskoslezský kulm
    Magnetic anisotropy and strain in nappes of E Moravia
    Magnetic anisotropy in the NE part of the Bohemian Massif
    Magnetic fabric relationship between Palaeozoic volcanic and sedimentary rocks in Moravia
    Magnetic fabric relationship between Palaeozoic volcanic and sedimentary rocks in the Nízký Jeseník Mts., NE Moravia
    Main genetic features of the base metal deposits in the Jeseníky Mts. (a review)
    Megablasty chloritoidu v devonu vrbenské skupiny v Hrubém Jeseníku
    Methodology of geophysical investigations in the area of the Jeseníky Mts.
    Metodika vyhledávání lokalit pro podzemní mrazírenské skladovací potravinářské objekty
    Middle Devonian Rugosa from Horní Benešov (Moravia, Czech Republic)
    Middle Devonian trilobites from Čelechovice in Moravia (Czechoslovakia)
    Mikrofaciální srovnání vápencových valounů z některých lokalit kulmu Drahanské vrchoviny
    Mikrofacie devonských vápenců na Moravě (Část I. - klasifikační přístupy)
    Mikrofacie devonských vápenců na Moravě. část II
    Mikrotermometrické studium žilné mineralizace v kulmu u Domašova nad Bystřicí (25-11, Hlubočky)
    Mineralogická charakteristika Cu-Pb zrudnění na lokalitě "Zlatý důl" u Hluboček-Mariánského Údolí u Olomouce
    Mineralogická charakteristika železné rudy typu Lahn-Dill ze štěrků Mírovky na území Mohelnice
    Mineralogie a geochemie sulfidického zrudnění u Oskavy v Jeseníkách
    Minor element geochemistry of pelitic schists of the Zlaté Hory ore district, the Jeseníky Mts.: Devonian tectonic setting of the primary sediment provenance
    Miocenní mořské sedimenty redeponované do jeskyní střední části Moravského krasu
    Mírovské konglomeráty - nejstarší člen flyšových variscid na Moravě
    Model of the origin of Au-mineralization of the Andělská Hora ore district in the Jeseníky Mts. (Czech Republic)
    Model sedimentace psamitů moravskoslezského kulmu
    Moravian Middle and Late Devonian buildups: evolution in time and space with respect to Laurussian shelf
    Moravian Middle und Upper Devonian buildups: time and space evolution in respect of Laurussian shelf
    Moravské paleozoikum
    Morphotectonic evidences of the Quaternary geodynamics in selected localities of nuclear power plants
    Mutual relation of pre-flysch and flysch facies in the Moravian Paleozoic
    Naftově-geologický výzkum paleozoika Nízkého Jeseníku (25-12 Hranice)
    Nález devonského trilobita v kulmských slepencích jižní části Drahanské vrchoviny
    Nález perly u karbonského mlže Posidonia becheri Bronn, 1828
    Nález rostlinných fosilií v kulmských sedimentech u Lošova
    Nález zlatinky v severním okolí Jindřichova ve Slezsku
    Násunové struktury j.uzávěru Moravského krasu
    Některé nové poznatky z mapován na území listu 15-133 Vrbno pod Pradědem (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    New flexible Crinoids from the Silurian and Devonian of the Czech Republic. Taxocrinus sp. (Crinoidea, Flexibilia) in the Middle Devonian of Moravia (Czech Republic)
    New stratigraphical results in the Paleozoic of the Drahanská vrchovina Upland (Moravia, Czech Republic)
    Nové floristické lokality v kyjovickém souvrství (moravskoslezský kulm)
    Nové poznatky o geologii jižní a střední části malonínské hrásti (24-21 Jevíčko a 14-43 Mohelnice)
    Nové poznatky o rybí fauně svrchního devonu na Moravě (24-41 Vyškov)
    Nové stratigrafické údaje z bouzovského a západodrahanského kulmu (24-23, Protivanov; 24-21, Jevíčko)
    Nové výskyty polymetalické mineralizace v údolí Bystřice (kulm Nízkého Jeseníku) (25-11 Hlubočky)
    Odpověď na recenzi Jaroslav Dvořáka (Carbonate ramp environment of Kellwasser time-interval)
    Ohlédnutí za rudným hornictvím na Jesenicku
    Once more on the age of the Andělská Hora Formation in the Nízký Jeseník Mts.
    Onset of Culm deposition in Moravia: transgression or invasion?
    Orientační posouzení mechanických vlastností hornin expres metodou určování rychlostí Vp na vrtných jádrech
    The origin of the Horní Benešov base metal deposit, Czech Republic - A case study
    Oživení seizmické aktivity v širším okolí Opavy v roce 1993
    Paleofacial and paleoclimatic aspects of the Devonian and Carboniferous sedimentation in the Rhenohercynicum and Moravia
    Paleomagnetický doklad pro variskou paleotektonickou rotaci moravských devonských hornin
    Paleozoická klastika u Borotic východně od Znojma (34-11 Znojmo)
    Periglacial features around Ruprechtov (Moravia, Czech Republic)
    Perspektivy hlubších částí svahů platformy Českého masívu na plyn a ropu
    Petrofaciální srovnání drob hornobenešovského a andělského souvrství v Nízkém Jeseníku (severní Morava) (15-13 Vrbno, 15-33 Moravský Beroun)
    Petrofacie ve spodnokarbonských drobách na severním okraji Drahanské vrchoviny (24-21), Jevíčko; 24-22, Olomouc)
    Petrografické složení pískovců mohelnického souvrství a jejich petrofacie (24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice)
    Polymetalické rudy ve spodním karbonu ve vrtu NT-1 (25-22 Frýdek-Místek)
    Ponikevské souvrství a sdružené celky v devonu silezika
    Poslední období využívání zásob ložiska Horní Benešov
    Povrchové tvary v kulmských sedimentech v povodí Bystřice
    A preliminary fluid inclusion study of the Pb-Zn deposit Horní Benešov, Czech Republic
    Problém andělskohorského nasunutí ve světle nových strukturních vrtů (Hrubý Jeseník, ČSFR)
    Program MapInfo a jeho použití při analýze geofyzikálních dat ze Slezské Harty
    První paleontologický doložený povrchový výchoz vintocké facie vápenců vilémovických v Moravském krasu (24-41 Vyškov)
    Předběžné výsledky deformační a paleonapěťové analýzy ve východní části Nízkého Jeseníku
    Předběžné výsledky studia fluidních inkluzí v minerálech ložiska Horní Benešov
    Předběžné výsledky studia koncentrace a zdrojů přirozených radioaktivních prvků v okolí Stupňovité propasti ve Sloupsko-šošůvských jeskyních v Moravském krasu (24-23 Protivanov)
    Příčiny nízkých kovnatostí rud jesenických ložisek stratiformní kyzové formace
    Přírodní rezervace Hůrka u Hranic
    Příspěvek k chemismu, petrografii a genezi paleozoických břidlic střední Moravy (24-21, Jevíčko; 14-43, Mohelnice)
    Příspěvek k petrografii parakonglomerátů kulmu Nízkého Jeseníku
    Příspěvek k poznání fosilní flóry kulmských sedimentů jihovýchodní části Drahanské vrchoviny (Myslejovické souvrství, vise)
    Příspěvek ke stáří spodní části rozstáňského souvrství (Drahanská vrchovina, 24-413, Mokrá-Horákov)
    Radioactivity of Devonian meta-volcanic rocks in N Moravia
    Rebuilding of the shallow water dwellers : Otomari-Kačák and Kellwasser events
    Recentní vznik železitohlinitých konkrecí na lokalitě Podhůra (25-13, Přerov)
    Regionální geologické a metalogenetické výzkumy v Jeseníkách v r.1991
    Regionální zhodnocení gravimetrických a aeromagnetických podkladů z oblasti Jeseníků
    Restoring gradients grom fossil communities: a graph theory approach
    The Results of the Investigations of Gold Ore Deposit Suchá Rudná (Hrubý Jeseník Mts.)
    Rostlinné fosílie z nemetamorfovaného staršího paleozoika Čech a Moravy
    Rozšíření prognózních zdrojů Au-rud na ložisku Zlatý Chlum (14-22 Jeseník)
    Rudní mineralizace ve strukturním vrtu Heřmanovice-1 (SVH-1)
    Ryzí stříbro - nový minerál na ložisku Horní Benešov
    Sedimentological and evolutionary cycles in the Upper Devonian and Lower Carboniferous
    Sedimentologický příspěvek ke studiu račických a lulečských slepenců (24-41, Vyškov)
    Sedimentology of the Andělská Hora Beds in the Sudetes, Poland
    Sekundární minerály ložiska Horní Benešov
    Sekundární minerály Zlatých Hor
    Significance of Amphipora floatstones within the Lažánky Limestone (Late Givetian), Moravian Karst
    Skalní sesuv na trati mezi Libinou a Troubelicemi (14-44 Šternberk)
    Slabě metamorfované pískovce heřmanovických vrstev (vrbenská skupina) z vrtu SV-H-1 u Heřmanovic
    Sledování koncentrace přirozených radioaktivních prvků ve vybraných jeskyních severní a střední části Moravského krasu (24-41 Vyškov, 24-23 Protivanov)
    Slices of the Moravicum in the northern part of the Drahany Upland (Czech Republic): a tectonic zone between different palaeozoic sedimentary complexes
    Slide paraconglomerates in Lower Carboniferous of Nízký Jeseník Mts. (Culm of Moravian-Silesian Belt, Bohemian Massif)
    Současný stav a perspektiva Zbrašovských aragonitových jeskyní (25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí)
    Spodnokarbonské vápence při západním okraji brněnského masívu (24-14, Boskovice)
    Sponge borings in stromatoporoids and tabulate corals from the Devonian of Moravia (Czech Republic)
    Squamulae formation on ardous terms: teratology of Caliapora and "Caliapora-like" corals
    Srovnání magnetometrických a geometrických metod deformační analýzy v kulmských slepencích u Hostěradic (34-11 Znojmo)
    Stáří andělskohorského souvrství: nová fakta a jejich možná interpretace (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    State of mining, prospecting and research of ore deposits in the Palaeozoic of Moravia and Silesia (with emphasis on the Jeseníky Mts. area)
    Stavba Hrubého Jeseníku v představách profesora R. Kettnera a jeho následovníků
    Stratigraphy. Autochthon. Moravo-Silesian Zone
    Struktury a textury rud polymetalického ložiska Oskava v Jeseníkách
    Středně devonské konodontové fauny v moravském paleozoiku (15-31 Bruntál)
    Studie vlivu výchozů ložisek na kvalitu půdy. Část první: metodika šetření konkrétního případu
    Studium fluidních inkluzí v horninách strukturního vrtu SVH-1 Heřmanovice
    Studium pruhu štípatelných jílových břidlic (Svatoňovice, okr.Opava)
    Studium závislosti obsahu a distribuce přirozených radioaktivních prvků ve spodnokarbonských sedimentech paleozoika střední Moravy (24-41 Vyškov, 24-23 Protivanov, 24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice)
    Styk geologických struktur jesenického a drahanského regionu mezi Mohelnicí, Uničovem a Litovlí (14-43 Mohelnice, 14-44 Šternberk)
    Submarine Exhalative Mineralization in an Anoxic Environment: The Pb-Zn Deposit of Horní Benešov - A Case History
    Svahová karbonátová sedimentace ve spodním karbonu Drahanské vrchoviny (24-21, Jevíčko)
    Svrchnodevonští konodonti z vrbenské skupiny od Rýmařova (14-42 Rýmařov)
    Tektonická a klimatická kontrola ukládání hádsko-říčských a křtinských vápenců v Lesním lomu v Brně-Líšni
    Tektonicky podmíněné eventy v karbonu na Moravě
    Tektonický význam boskovické brázdy
    Tektonika jižní části šternbersko-hornobenešovského pruhu v Nízkém Jeseníku
    Tertiary boring in Devonian limestone rockgrounds from Hranice (northern Moravia, Czech Republic)
    Těžké minerály fluviálních sedimentů v západní macošské větvi Amatérské jeskyně (24-23 Protivanov)
    Thinning and fining-upward megasequences in Middle Devonian carbonate slope deposits, Moravia, Czech Republic
    Transpression and transtension in the Devonian Culm of the Nízký Jeseník Mts.
    Trilobites of the Carboniferous Limestone facies from boreholes in North Moravia (Czech Republic)
    Trilobitová fauna čelechovického devonu
    Trondhjemity brněnského masívu (24-32 Brno)
    Třesínská krasová zvodeň při východním okraji Českého masívu a problémy jejího racionálního využití a ochrany
    Ukončení komplexního výzkumu vrtů v konickém paleozoiku (sz. část Drahanské vrchoviny) (24-21 Jevíčko)
    Upper Devonian Kellwasser Crisis on carbonate ramps
    Určenie polohy päty vrtu v priestoru jaskyne
    Valouny vulkanitů z kulmských slepenců: pravděpodobná geotektonická pozice a možné zdrojové oblasti vulkanitů
    Variscan and Post-Variscan fluid flow in the Rhenohercynicum of the Ardennes (southern Belgium) and in the eastern part of the Bohemian Massif
    Variscan Crustal Boudinage in the Bohemian Massif: Gravimetry, Magnetometry and Structural Data from the Desná Dome
    Variscan internal/external tectonics in N Moravia 1.Research plans and preliminary results
    Vergleich zwischen Foraminiferen und ähnlichen Mikrofossilien aus dem Mitteldevon von Čelechovice/Mähren und aus der Eifel
    Viséská gravelitová sedimentace v kulmu Nízkého Jeseníku
    Vplyv činnosti Rudných baní Zlaté Hory v Jeseníkoch na čistotu ovzdušia v priĺahlej oblasti
    Vulkanosedimentární cykly a s nimi sdružená mineralizace na severovýchodě Českého masívu
    Vulkanosedimentární ložiska Fe rud na severní Moravě a ve Slezsku
    Výročí objevu Hlinitých jeskyní
    Výskyt křemen-kalcitových žil s barytem v Nové Vsi na Drahanské vrchovině (24-22, Olomouc)
    Výsledky detailní šlichové prospekce v severním segmentu antiklinoria Třemešná-Vysoká
    Výsledky geologického mapování na listu 14-224 Jeseník (14-22 Jeseník)
    Výsledky petrologického výzkumu klastických sedimentů spodního karbonu ve vojenském výcvikovém prostoru Březina (střední Morava) (24-41, Vyškov; 24-23, Protivanov)
    Využití odpadních kalů z těžby drob jako netradiční cihlářské suroviny
    Využití odpadních kalů z těžby drob jako netradiční cihlářské suroviny
    Vývoj mohelnického souvrství mezi Městečkem Trnávkou a Mírovem (24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice)
    Výzkum asociací těžkých minerálů v sedimentech jeskyní severní části Moravského krasu a jejich vztah k paleohydrografii (24-23 Protivanov)
    Výzkum prognóz rudních ložisek Jeseníků a přilehlých oblastí
    Výzkum vulkanických hornin ze spodnokarbonských slepenců moravskoslezské oblasti (24-41 Vyškov, 25-12 Hranice, 15-34 Vítkov)
    Význam poloh ostrohranných klastů v sedimentech vnitrojeskynní facie Zazděné jeskyně, Moravský kras (24-23 Protivanov)
    Vznik rudických a východoslovenských sedimentárních geod a achátů
    Zeolity v pikritech z těšínitové asociace na lokalitě Hončova hůrka u Příbora (severní Morava)
    Zhodnocení vrtných prací na lokalitě Hlásnice (Zn-Pb) v prognózní ploše Šternberk-Chabičov
    Zlatonosná mineralizace na lokalitě Suchá Rudná
    Zonality of the Devonian carbonate sediments in Moravia (ČSFR)
    Zpráva o geologickém mapování na listech 14-223 Lipová-lázně a 14-241 Branná
    Zpráva o geologickém mapování na listu Jevíčko (24-21 Jevíčko)
    Zpráva o geologickém mapování na listu Šternberk (14-44 Šternberk)
    Zpráva o průzkumu jeskynního systému pod závrtem č.37 v severovýchodní části Moravského krasu
    Zpráva o strukturně-geologickém výzkumu střední části konicko-mladečského devonu (24-21 Jevíčko)
    Zvláštní typ sintru ve zbrašovských aragonitových jeskyních (25-12 Hranice)
    Žíla camptonitu z kulmu od Mariánského Údolí u Olomouce
    Žíla lamprofyru v bazálních devonských klastikách od Tasovic u Znojma (Dyjský masív) (34-13 Dyjákovice)