Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    morfologie krystalu
Článek
    80 let od památného nálezu křepického zlata
    100 let nálezu whewellitu v severočeské uhelné pánvi
    Albinizovaný apofylit z Libodřic na Kolínsku
    Allanit-(Ce) a minerály prvků vzácných zemin vzniklé jeho alterací ve Vlastějovicích
    Allanit-(Ce) z lokalit žulovského masivu
    Almadén ve Španělsku - nejvýznamnější ložisko rtuti na světě
    Almandin od Malenic u Volyně
    Ammonium minerals from burning coal-dumps of the Upper Silesian Coal Basin (Poland)
    Anatas ve sbírce mineralogicko-petrologického oddělení Přírodovědeckého muzea Národního muzea
    Anatas z Krupky
    Anizotropija i tekstura olivinosoderžaščich mantijnych porod pri vysokich davlenijach
    Antimonová mineralizace ve Vlastějovicích
    Apatit z lokality Bienergraben u Sobotína
    Aragonit a další jeskynní minerály
    Aragonit z bentonitového ložiska Braňany
    Aragonit z Braňan
    Aragonit z Libníče u Rudolfova
    Aragonit z lomu "Horka" u obce Hřídelec
    Aragonit z Měrunic
    Aragonit ze sicilských ložisek síry
    Aragonity ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Arborescent palladiferous gold and empirical Au2Pd and Au3Pd in alluvium from southern Serra do Espinhaço, Brazil
    Arsenopyrit z Libodřic u Kolína
    "Augit" z Paškapole: klasický minerál Českého středohoří ve světle moderní klasifikace
    Babingtonit z Vernířovic
    Báňsko-geologická charakteristika lokality Obří důl v Krkonoších
    Barytokalcit ze Stříbra
    Bertrandit a další minerály Be
    Beryl a jeho jihočeské výskyty
    Beryl
    Beryl-columbitový pegmatit na Lysé hoře u Maršíkova
    Beryl z Kovářové
    Bestnaesit-(Ce) z grafitového dolu v Bližné u Černé v Pošumaví
    Brannerit na uranových ložiscích Zadní Chodov a Vítkov II v západních Čechách
    Brdské lokality hvězdového křemene
    Brookit ve sbírce mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea
    Budeč - naleziště citrínů a ametystů
    Celestiny ze Sahary
    Chalcedony z Petřkovické hůrky
    Chessy ve Francii - světoznámé naleziště azuritu
    Chondrodit v mramorech v okolí Písku, jižní Čechy
    Clasts of Variscan high-grade rocks within Upper Viséan conglomerates - constraints on exhumation history from petrology and U-Pb chronology
    Cryogenic cave calcite from several Central European caves: age, carbon and oxygen isotopes and a genetic model
    Cyrilovite from Cyrilov, western Moravia, Czech Republic; new data on the type material
    Cyrkon jako wskaznik genezy lupków z Czarnowa we wschodniej okrywie granitu Karkonoszy
    Čedičové amfiboly na Novojičínsku
    Čedičový amfibol a augit v Českém středohoří
    "Český granát" z Korutan
    Další poznatky o mineralogii solných pňů v Íránu
    Diopsid z alpských žil sobotínského amfibolitového masivu
    Diopsidy z Maršíkova a Sobotína
    Do Alp za drahokamovými almandiny
    Dolování a zpracování železné rudy v okolí Kraskova a Třemošnice v Železných horách
    Druhotné minerály mědi z Jáchymova
    Druhotné nerosty mědi na českých a slovenských nalezištích
    Dva mineralogicky zajímavé amfiboly z jižních Čech
    Dvě lokality podbeskydských vyvřelin
    Dvě významné lokality křišťálu na severní Moravě
    Event stratigraphy of the Badenian selenite evaporites (Middle Miocene) of the northern Carpathian Foredeep
    Farmakosiderit z Přebuzi v Krušných horách
    Fluorapatit v jižních Čechách
    Fluorit z Vlastějovic
    Fluoritové jeskyně v severních Čechách : málo známý speleologický fenomén
    Gahnit ZnAl2O4 - typický spinel granitických pegmatitů
    Garnet-bearing granite from the Třebíč pluton, Bohemian Massif (Czech Republic)
    Die Gneise des Erzgebirges - hochmetamorphe Äquivalente von neoproterozoisch-frühpaläozoischen Grauwacken und Granitoiden der Cadomiden
    Goethes Karlsbader Zwillinge und andere Zwillinge der Feldspäte
    Granáty z Malé Úpy v Krkonoších
    Henclová - nová lokalita pseudomalachitu v Slovenskej republike
    Historické dolování Fe-rud v širším okolí Bojkovic
    Hořenec u Bíliny - světová lokalita krystalů aragonitu
    Hořice na Šumavě - významná lokalita nerostů reakčních erlanů pestré skupiny moldanubika
    A HRTEM study of cronstedtite: determination of polytypes and layer polarity in trioctahedral 1:1 phyllosilicates
    Hydrotermální křemenné žíly od Olbramova u Nových Hradů
    Ikait - málo známý minerál zaledněných jeskyní: výskyt v občasném sezónním zalednění jeskyně Koda (Český kras)
    Ilmenit z Kozohlod u Golčova Jeníkova
    Jehlicovitý baryt z lomu Dřínová u Tišnova
    Jihočeské křemenné žíly
    Jihočeské minerály a jejich produktivní lokality III
    Jihočeské zlato
    K mineralogii Českého středohoří
    K výskytu diamantů na ložisku Vestřev v Podkrkonoší
    Kalcit v Českém středohoří
    Kalcit z lokality Kotouč u Štramberka
    Kalcit z Prahy-Radotína
    Kalcity z Měděnce v Krušných horách
    Kamenolom v Křoví u Velké Bíteše s nálezy alpské mineralizace
    Karbonáty v lomu Markovice
    Karkonosze intragranitic pegmatites and their minerals
    Karlovarská dvojčata a některé jejich lokality
    Kašperskohorské zlato (Šumava, Česká republika)
    Klasická lokalita Mariánská hora v Ústí nad Labem
    Klasické zeolity a příbuzné minerály Českého středohoří
    Klinozoisit z Vernířovic
    Knappenwand, Untersulzbachtal, Rakousko
    Kouzlo záhněd
    Krupkait - povstání z popela
    Krystalované křemeny a krystalové otisky u Hostákova
    Krystalovaný mastek ze Zadního Hutiska u Vernířovic
    Krystalovaný olivín v tufech Vlčí hory u Černošína
    Krystalovaný pyrit zlatohorských ložisek
    Krystaly minerálů a problémy mikrosvěta
    Křemen - nerost sbírkový, užitkový, ozdobný a magický (I)
    Křemen z lokality Kněževes
    Křemenné žíly a krystalované křemeny jihozápadních Čech
    Křišťál a záhněda v pelosideritech rosicko-oslavanské pánve
    Křišťály od Velkých Kunětic - Staré Červené Vody
    Křišťály z Velkých Kunětic
    Křišťály z žulovského masívu
    Levyn a další zeolity z Hackenbergu u České Kamenice
    Lokalita Ahníkov a její pozoruhodná mineralogie
    Lokalita erlanových nerostů Chvalšovice u Volyně
    Lokalita Hatě u Dolních Borů
    Lokalita krystalovaného křemene Hutě u Bechyně
    Lokalita zajímavých minerálů u Smrkovic nedaleko Písku
    Lokalita žezlového křemene Mirotínek u Horního Města
    Lom Bohdašice - mineralogie lokality
    Lom Lahošť u Duchcova
    Makroskopický kasiterit v leukogranitu u Trhových Svin v jižních Čechách
    Málo známé hydrotermální křemenné žíly na jihozápadní Moravě
    Mineralizace vápencového lomu na vrchu Radvanka u Hejné
    Mineralizacja pomagmowa bazaltoidów Małego Śnieżnego Kotła
    Minerální asociace axinitu v pegmatitech Českého masivu
    Mineralogické poměry některých fluoritových ložisek v ČR. 3
    Mineralogické poměry okolí Sobotína
    Mineralogie lokality apatitu od Opalic u Kamenného Újezda
    Mineralogie lomů u Vrbičky v Doupovských horách
    Mineralogie ložiska Strkovice
    Mineralogie, petrografie a klasifikace novoveského pegmatitu
    Mineralogie zlata z aluviálních sedimentů malých vodních toků mezi Želetavou a Opatovem na západní Moravě
    Minerály alpské parageneze z rudních žil štoly sv. Antonína Paduánského a kamenolomu před Vrbovým mlýnem v Kutné Hoře
    Minerály hadců ze Starého Smolivce
    Minerály hořící haldy dolu Ignác v Markoušovicích u Trutnova
    Minerály hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Minerály lomu v Polničce u Žďáru nad Sázavou
    Minerály ložisek Vysoký Kámen u Krásna (greisen a živec)
    Minerály muskovit-biotitických pararul z Lipna nad Vltavou
    Minerály okolí Čachrova
    Minerály skupiny epidot-klinozoisit-allanit-dissakisit z pegmatitu u Rudy nad Moravou
    Minerály skupiny mixitu z lokalit v České republice
    Minerály Sn-W revíru Krásno u Horního Slavkova
    Minerály uranového ložiska Medvědín (Horní Mísečky), Krkonoše
    Minerály uranového revíru Horní Slavkov
    Minerály z hořících hald v Zastávce u Brna a Oslavanech - přehled současného stavu výzkumu
    Minerály z lomu od Ševětína
    Minerály zaniklých lignitových dolů v širším okolí Kyjova
    Minerály žulového lomu v Ruprechticích u Liberce
    Molybdit - jeden z nových minerálů doc. Pavla Povondry
    Monazit z pegmatitů u Dolních Borů - historie a současnost
    Nález fluorapatitu na uranovém ložisku Chotěboř
    Nález nového lithného pegmatitu z Hrotovic na západní Moravě
    Nález velké dutiny s krystaly kalcitu v Horním Lánově
    Nález velkých krystalů záhněd u Řečice u Nového Města na Moravě
    Naleziště chondroditu v mramorech v Sokolí u Třebíče
    Naleziště křemene u Třebíče v minulosti dávné i nedávné
    Nálezy antimonu na hořícím odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Nálezy kalcitu na Jilemnicku
    Nálezy minerálů v okolí obce Bílinka v Českém středohoří
    Naše největší záhněda z Vysočiny
    Natrolit z Brodu u Příbrami (příbramské uranové ložisko)
    Neobvyklý krystalový vývoj galenitu na polymetalickém ložisku Radětice jv. od Příbrami (Česká republika)
    Neobvyklý nález datolitu z Libodřic na Kolínsku
    Neobvyklý P-, Li- a Sn-bohatý pegmatit z Vernéřova u Aše, Česká republika
    Nerosty skupiny tetraedritu a jejich výskyt v České a Slovenské republice
    Nerosty v pelokarbonátových konkrecích na hnědouhelném lomu Libouš u Chomutova
    Neues über Victor Leopold Ritter von Zepharovich (* 13. 4. 1830, + 24. 2. 1890) - Leben und Werk des österreichischen Montanisten, Geologen und Mineralogen
    Nevěřil jsem, že jde o diamanty
    Nigerit a högbomit - blízcí příbuzní spinelu
    Niobový a tantalový rutil - hojné variety rutilu
    Niobový rutil a další minerály Ti, Nb, Ta a Sn
    Nordstrandit z lomu v Děpoltovicích u Karlových Varů (Česká republika)
    Nová lokalita offretitu a cowlesitu Lysá hora u Bělé pod Bezdězem
    Nové minerály IV
    Nové minerály ve Vlastějovicích
    Nové minerály z lokality Lazec u Českého Krumlova
    Nové minerály z lomu Plešovice u Českého Krumlova
    Nové nálezy milleritu na dole Staříč v ostravsko-karvinském revíru
    Nové nálezy minerálů v mramorech Sušicka a Horažďovicka
    Nové nálezy minerálů v oblasti severočeské pánve
    Nové nálezy minerálů v ostravsko-karvinském revíru
    Nové nálezy na pegmatitové žíle Maršíkov II u Velkých Losin
    Nové nálezy nerostů v kamenolomu Těškov u Rokycan
    Nové nálezy supergenních minerálů na rudním ložisku Horní Rokytnice v Krkonoších
    Nové nálezy v lomu Vyšný u Českého Krumlova
    Nové výskyty strontnaté mineralizace na Třinecku
    Novoveská Huta - lokalita vzácných sekundárních minerálů mědi
    Nový nález hibschitu z Mariánské hory v Ústí nad Labem
    O granátech ze svahu Zlatého chlumu (875 m)
    O největších a nejmenších krystalech
    O záhnědách písecké pegmatitové oblasti
    O zlatech z Jesenicka
    Obecné almandiny z Kolína-Zálabí
    Obří krystaly z pegmatitu v Brazílii
    Opětovný nález dutinového pegmatitu v Kovářově
    Owyheeit z rudního revíru Freiberg (SRN) a jeho doprovodné minerály
    Oxidické sekundární minerály antimonu z ložiska Hynčice pod Sušinou
    Palygorskit se supergenními minerály olova z Křižanovic v Železných horách (Česká republika)
    Pazourek z Bobrůvky u Křižanova
    Pegmatit u Dolní Rožínky, Žďár nad Sázavou
    Pegmatit z Podmokel u Sušice
    Pegmatity pod Karkonoszami
    Pegmatity s krystalovanými Li-turmalíny z oblasti strážeckého moldanubika
    Pegmatity Vlastějovic
    Pezzottait, Cs(Be2Li)Al2Si6O18, nový minerál skupiny berylu
    Phosphorus - an omnipresent minor element in garnet of diverse textural types from leucocratic granitic rocks
    "Písekit" a další minerály vzácných zemin - monazit-(Ce) a xenotim-(Y)
    Placer gold and other economic minerals from the remnants of palaeofan deposits in the foreland of the East Sudetes, Poland
    Poběžovicko a Sepekov - nejvýznamnější české lokality hercynitu
    Pozdní zirkony ze syenitových mylonitů z lomu Plešovice, granulity Blanského lesa
    Pozoruhodné nálezy stroncianitu, ropy a asfaltu
    Pozoruhodný objev krystalové jeskyně v příbramských dolech
    Prachovice v Železných horách - nejvydatnější české naleziště kalcitu
    Prachovické kalcity
    Pravděpodobný výskyt vzácného minerálu segnititu na lokalitě Přebuz
    Prehnitové pseudomorfózy z Libodřic
    Primary minerals of the Jáchymov ore district
    Provenance of Würmian loess and loess-like sediments of Moravia and Silesia (Czech Republic): a study of zircon typology and cathodoluminiscence
    Průzkum méně známých rozsypů zlata v jižních Čechách
    Přehled dalších minerálů píseckých pegmatitů
    Přehled mineralogie, petrografie a historie klasické lokality lepidolitového pegmatitu v Rožné u Bystřice nad Pernštejnem, západní Morava
    Přehled minerálů amfibolitového lomu v Mirošově (západní Morava)
    Přehled významných současných lokalit aragonitu v Českém středohoří
    Přetvořené turmalíny moldanubika
    REE mineralizace ložiska Bayan Obo ve Vnitřním Mongolsku
    Resorption, growth, solid state recrystallisation, and annealing of granulite facies zircon - a case study from the Central Erzgebirge, Bohemian Massif
    Revize dufrenitu z Poniklé
    Revize limonitu z Poniklé u Jilemnice
    Revize výskytu nickamínku ve Velikonoční jeskyni u Týnčan
    Rodochrozit
    Růst mladšího křemene na štěpných plochách kopírujících deformační lamely PDF šokových křemenů Čech
    Sádrovce z Března u Chomutova
    Sádrovce z Prahy
    Sádrovcový kras v údolí řeky Nidy (Polsko)
    Sádrovec z Března u Loun
    Samsonit z polymetalických žil příbramského uranového ložiska
    Sbírkové amfiboly českých vulkanitů
    Sekundární minerály mědi na lokalitě Farbiště u Ponik
    Sekundární minerály mědi v horninách kulmu (spodního karbonu) na Olomoucku
    Sekundární minerály mědi z lokality Špania Dolina na Slovensku
    Sekundární minerály mědi z okolí Ĺubietové na Slovensku
    Sekundární minerály mědi ze Zlatých Hor, Nýznerova, Ludvíkova a Nové Vsi u Rýmařova
    Semseyit a fizélyit z polymetalického ložiska Bohutín u Příbrami, Česká republika
    Sensitive high-resolution ion microprobe analysis of zircon reequilibrated by late magmatic fluids in a hybridized pluton
    Siegenit a heazelwoodit v asociaci s milleritem z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram, Česká republika
    Skorodit FeAsO4.2H2O z Jezdovic u Třeště
    Skoryl-dravit z pegmatitů strážeckého moldanubika
    Skorylový pegmatit na vrchu Hrádek u Sušice
    Sobotínský aktinolit
    Současné možnosti sběru morionu a záhnědy na severní Moravě
    Současný stav lokality Obrnice u Mostu
    Spinel z Číhalína a Nové Vsi u Třebíče, západní Morava
    Spinelidy v brněnském masivu
    Spinelidy z okolí Křemže
    Spinely
    Spodumen LiAlSi2O6 - jedinečný pyroxen
    Stručný přehled mineralogických poměrů v žulovském masivu ve Slezsku
    Stručný přehled minerálů ostravsko-karvinského revíru
    Sůl kamenná, jakou ji neznáme
    Suletice - staronová lokalita amfibolu v Českém středohoří
    Supergenní Cu-Zn karbonáty z rudního ložiska Horní Rokytnice v Krkonoších
    Supergenní mineralizace slivického pásma (žíla Karel) jv. od Příbrami, Česká republika
    Supergenní mineralizace z haldy šachty č. 16 Příbram - Háje
    Supergenní minerály mědi z ložiska Gelnica (Slovenské Rudohorie)
    Supergenní minerály polymetalického ložiska Obří důl v Krkonoších
    Štúdium minerálov z jaskynných sedimentov z jaskyne "Za Hájovnou", Javoříčsky kras
    Texture controlled elastic anisotropy of amphibolites from the Kola superdeep borehole SG-3 at high pressure
    Tourmaline from the NYF Pegmatites in the Třebíč Durbachite Massif
    Travertine of Karlovy Vary Spa and its newly formed features
    Turmalíny
    Turmalíny jako cep
    Typológia zirkónu granitoidných hornín veporského plutónu
    Typologie zirkonů a předběžné výsledky mineralogického a izotopického výzkumu drahokamových zirkonů z bazaltů východního Saska (Německo)
    Typologie zirkonu z výskytů hornin durbachitové série v okolí Nového Města na Moravě : 24-11 Nové Město na Moravě
    Typology, chemistry and origin of zircon from alkali basalts of SE Saxony (Germany)
    Tyrolské granáty
    Ultrabasit : ein wiederentdecktes Originalmineral in der Baldauf-Sammlung
    Uralit z Olešnice u Trhových Svinů
    Uranocircit z uranového ložiska Damětice
    Valdíkov u Třebíče, naleziště barevných odrůd křemene
    Velké drúzové dutiny na rudních ložiskách Čech
    Velké krystaly záhněd ze sbírek mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského muzea
    Velké podeformační krystaly zirkonů z granulitů Plešovic
    Vladislav - méně známé naleziště křemenných žil s ametysty
    Vlčí hora u Černošína - klasické naleziště augitu, amfibolu a olivínu
    Výskyt Cu-Fe zrudnění v kamenolomu Rosice-Zastávka u Brna
    Výskyt kalcitu v Čmeláčí jeskyni ve Vratíkovském krasu
    Výskyt krystalovaného křemene u Meziluží na Novohradsku
    Výskyt sádrovce v bývalé cihelně v Krumvíři
    Výskyt spinelidů na Moravě a ve Slezsku
    Výskyt tremolitu-hexagonitu v dolomitových mramorech Chýnovské jeskyně (jižní Čechy)
    Výskyt wollastonitu ve skarnu ve Vlastějovicích, střední Čechy (Česká republika)
    Výskyt železnatého gahnitu a dalších spinelidů v plášti žulovského masivu
    Výskyty amfibolových azbestů v Křemžské kotlině
    Výskyty barytu na Teplicku
    Výskyty berylu v Sudetách. 1. část
    Výskyty berylu v Sudetách. 2. část
    Výskyty různých morfologických forem aragonitu v Lounském středohoří
    Výskyty supergenních Cu-minerálů ve středních Čechách
    Vzácné a nové minerály Českého středohoří
    Vzácné a nové zeolity z Českého středohoří
    Wollastonit z Nezdic na Šumavě
    Ytriový spessartin z aplit-pegmatitů brněnského batolitu
    Za acháty do Techerău
    Za kongsberským stříbrem
    Za křišťály a záhnědami na Připolární Ural
    Za minerály do portugalské Panasqueiry
    Za minerály obřích dutin do Stříbra
    Za nerosty do lomu u Černé v Pošumaví
    Za pargasitem do Pargasu
    Za pyritem do španělského Navajúnu
    Záhněda z lomu Žákova strouha u Hosína
    Záhnědy, moriony a citríny z Cínovce
    Záhnědy na Liberecku
    Záhnědy z dutinových pegmatitů západní Moravy
    Zajímavá lokalita Sn-W minerálů v Jeřmanicích u Liberce
    Zajímavé výskyty minerálů na solných pních v jižním Íránu
    Zajímavosti o kalcitu
    Zajímavosti z Bečvár
    Zajímavý nález chalcedonových nodulí z Klokočova u Příbora na severní Moravě
    Zapomenutá lokalita Malá Hůrka u České Kamenice
    Zeolitová lokalita Farský vrch u Žežic u Ústí nad Labem
    Zinkolivenit z rudního revíru Krupka, Krušné hory (Česká republika)
    Zinnwaldit-masutomilit-elbaitový pegmatit z Kracovic u Třebíče - světový unikát
    Zircon Typological Investigations from the Seufzergründel Placer Near Hermsdorf in the Saxon Switzerland, Eastern Germany
    Zircon typology, geochronology and whole rock Sr-Nd isotope systematics of the Mecsek Mountain granitoids in the Tisia Terrane (Hungary)
    Zirkon v uhelných tonsteinech ostravsko-karvinského revíru
    Zkamenělá dřeva Českého středohoří
    Zlato z ložiska Rosia Montana (Rumunsko), nalezené ve Vodňanech, známé jako Křepické
    Zlato z náplavů Opavy u Vrbna pod Pradědem
    Zpráva o nálezu natrolitu z lomu Markovice
    Zpráva o výskytu aragonitu u Měrunic v Českém středohoří
    Živce a křemen