Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    morfostruktura
Článek
    2. Mezinárodní karsologická škola v Postojné
    Abriss einer exodynamischen Analyse des Zentralteiles des Böhmerwaldes
    Alpine and Variscan Orogenic Belts Interaction - an Example of the Morphostructural Analysis (Moravosilesian Region of the Bohemian Massif)
    Analiza zintegrowanych danych teledetekcyjnych i tektonicznych Obniženia Zytawsko-Zgorzeleckiego
    Analýza dynamického vývoje reliéfu nikaragujského vulkanického řetězce
    The application of morphostructural analysis and its validation by comparison with documented faults within the Zlaté Hory ore district (the northeastern part of the Bohemian Massif)
    Application of newly developed ArcGIS software extensions for localization of faults and natural zones of methane's escape by morphotectonic analysis (Moravosilesian region)
    Bericht 1994 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 9 Retz
    The boundary zone of the East and West Sudetes on the 1:50 000 scale geological map of the Velké Vrbno, Staré Město and Śnieżnik Metamorphic Units
    Brněnská kotlina - dvojitý prolom se středním pásmem hrásťových ker: problémy vymezení a geneze
    Brunovistulian Terrane - Synthesis of Morphostructural Analysis and Geophysical Data (Moravo-Silesian Area, Czech Republic)
    Compaction of Miocene molasses and neotectonic mobility of the Polish Carpathian Foothils
    Complex structure study of mutual interaction of Alpine and Variscan orogeny using digital elevation model morphostructural analysis (Moravo-Silesian region - Czech Republic)
    Contribution to the neotectonics of the West Carpathians
    Czech-Italian Geomorphological and Geological Workshop in 1998
    Depositional dynamics on flood-plains
    Dynamic Development of the Relief in the Managua Area, Nicaragua
    Dynamic relief development and geological risks of the San Cristobal and Casita Volcanic Groups, Nicaragua
    Etchplain, rock pediments, glacises and morphostructural analysis of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Evorze v korytě horního toku Bílé Opavy
    Formy povrchového i podzemního pískovcového pseudokrasu
    Fotolinie a morfostrukturní analýza reliéfu s. okolí Brna
    Frost-riven cliffs and cryoplanation terraces in the Hostýnské vrchy Hills (east Moravia, Czech Republic)
    Geneza Kotliny Jeleniogórskiej
    Geoinformační potenciál kaňonu Labe v Děčínské vrchovině
    Geomorfological conditions of the southwestern border of the Svitavská pahorkatina Hillyland (Czech Republic)
    Geomorfologická analýza a vývoj údolních meandrů Ohře v Mostecké pánvi
    Geomorfologická specifika vybraných lokalit jaderných elektráren v ČSFR
    Geomorfologické poměry Králického Sněžníku (Česká republika)
    Geomorfologické poměry listu základní mapy Žamberk 14-14 ve východních Čechách
    Geomorfologické poměry povodí Vůznice
    Geomorfologické poměry Skalského hřbetu v jižní části Teplického skalního města
    Geomorfologické poměry Skalského hřbetu v jižní části Teplického skalního města
    Geomorfologické poměry údolí Sázavy u Pohledských Dvořáků východně od Havlíčkova Brodu
    Geomorfologické poměry západní části Lišovského prahu a přilehlé části Blatské pánve
    Geomorfologický vývoj údolí Divoké Orlice v oblasti Zemské brány
    Geomorfologický vývoj údolí Divoké Orlice v oblasti Zemské brány, Orlické hory
    Geomorfologický vývoj údolí Divoké Orlice v oblasti Zemské brány v Orlických horách
    Geomorfologicky zajímavé lokality severní části Žofínské hornatiny
    Geomorfologie horního povodí Zubřiny
    Geomorphic evolution and present-day geomorphic processes of the southern part of the Crimean peninsula (Ukraine)
    Geomorphologic analysis of the Javoří hory Mountains relief
    Geomorphological Analysis of the Development of the South-Eastern Šumava Granite Region
    Geomorphological analysis of the Stožecká hornatina (Mountains)
    Geomorphological aspects of late Saxonian epiplatform orogeny of the Bohemian Massif. Part 1
    Geomorphological aspects of the late Saxonian epiplatform orogeny of the Bohemian Massif. Part 2
    The geomorphological map of Brno surroundings
    Geomorphological observations in the area of the Bečva geodynamic polygon (The Moravskoslezské Beskydy Mountains)
    Geomorphology of the Hodonín town surroundings
    Geomorphology of the Mt. Smrk area in the Moravskoslezské Beskydy Mts. (Czech Republic)
    Geomorphology of the Podyjí National Park in the southeastern part of the Bohemian Massif (South Moravia)
    Georeliéf Jižních vápencových Alp
    Hierarchical Structures and Periodicity in Geology and Geography
    Ideový model morfotektonického vývoje ústecké brázdy
    Interaction between Alpine and Variscan orogeny on the basis of study digital elevation models - Moravosilesian area
    The interesting geomorphological localities of the northern part of the Žofínská Mountains
    Introduction into the Project "Stability Relations of Supporting Systems of Bridges and Tunnels in Stress Fields of Zones of Gravitational Spreading"
    Inventarizace svahových deformací v Bílých Karpatech v oblasti Velké Javořiny a Lopeníku
    Investigation of rejuvenated fault zones in Karviná basin using morphotectonic analysis
    Inženýrskogeologické mapování a geologické poměry v okolí úpatí Krušných hor (Čechy)
    K charakteru neotektonických pohybů a vývoji reliéfu v oblasti Hrubého Jeseníku a východní části Orlických hor
    K otázce kvartérní tektoniky ve východní části Západních Beskyd
    K vývoji údolí Ohře v Doupovských horách
    Komošín u Březovic - zajímavá přírodní památka
    Konfrontace morfotektonické a strukturně-tektonické analýzy křehkého porušení brněnského masívu v širším okolí Ivančic
    Krajina - známá neznámá. 1., Krajinná typologie
    Krajina - známá neznámá. 2., Procesy v krajině
    Krajina - známá neznámá. 3., Funkce krajiny a prostorové metody
    Kritéria geomorfologického hodnocení lokalit výstavby a provozu jaderně energetických zařízení
    Kryogenní tvary v Jeřábské vrchovině
    Krystalický vápenec a s ním spjatá hydrogeologická struktura u Senorad (24-33 Moravský Krumlov)
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Second day: Active processes of the western Eger Graben area : stop 6a-c
    Kulovité a miskovité zvětrávání táborského syenitu v lomu Slapy-Dražičky
    Kvartérna extenzia v pohorí Žiar
    Kvartérní morfogeneze labského údolí ve střední části Českého středohoří: nová data z GIS analýz a relativního datování kamenitých akumulací a svahových depresí : (02-41 Ústí nad Labem)
    Late Holocene evolution of landslides in the frontal part of the Magura nappe: Hlavatá Ridge, Moravian-Silesian Beskids (Czech Republic)
    Litologiczno-strukturalne uwarunkowania rzeźby Sudetów
    Lower Badenian deposits near Kralice nad Oslavou (SW Moravia): result of geophysical, geomorphological and sedimentological research
    Main features of geomorphology of the Sudetes re-assessed in the light of digital elevation model
    Megatvary oválného půdorysu v granitech Českého masívu
    Megatvary oválného půdorysu v granitech Českého masívu
    Miocén a morfotektonika údolí Jihlavy
    Mobility of tectonic zones in the northern part of the Moravo-Silesian region and their earthquake activity
    A Model of the Morphotectonic Development of the Ústecká Brázda Furrow
    Mojmír Hrádek (60)
    Morfometrické a strukturní vlastnosti reliéfu střední Šumavy
    Morfometrické techniky s využitím izobazit na příkladu reliéfu střední Šumavy
    Morfostruktura a zarovnané povrchy Rusavské hornatiny
    Morfostrukturní analýza Červeného kopce v Brně
    Morfostrukturní analýza české části Čantoryjské hornatiny (Slezské Beskydy)
    Morfostrukturní analýza georeliéfu Valašskobystřické vrchoviny a jejího severního předpolí
    Morfostrukturní analýza jako vhodná metoda studia strukturně-geologické stavby aplikovaná na příkladu moravskoslezské oblasti
    Morfostrukturní aspekty reliéfu Západních Beskyd (na příkladu české části Čantoryjské hornatiny)
    Morfostrukturní charakteristika Žďárských vrchů (13-44 Hlinsko, 14-33 Polička, 23-22 Žďár n.S., 24-11 Nové Město n.M.)
    Morfostrukturní charakteristiky a vývoj oblasti seismicky aktivního hronovsko-poříčského zlomu
    Morfostrukturní ovlivnění údolní sítě Rusavské hornatiny
    Morfostrukturní ovlivnění údolní sítě Rusavské hornatiny
    Morfostrukturní polygeneze Vnějších Západních Karpat (na příkladu Západních Beskyd)
    Morfostrukturní rysy Čantoryjské hornatiny (26-11, 16-33 Jablunkov)
    Morfostrukturní vývoj reliéfu kateřinohorské klenby v Krušných horách
    Morfotektonická analýza Krkonoš pomocí metod dálkového průzkumu Země
    Morfotektonická analýza NP Šumava s využitím radarových satelitových snímků
    Morfotektonická analýza západní části krkonošsko-jizerského masivu
    Morfotektonické rysy epicentrální oblasti zemětřesení mezi Roermondem a Heinsbergem
    Morfotektonické rysy reliéfu v povodí Horní Jihlavy
    Morfotektonický výzkum sv. části Rychlebských hor
    Morfotektonika, blokové členění zemské kůry a fyzickogeografická regionalizace
    Morfotektonika epikratonního křídla kolizních předhlubní na příkladu jihovýchodního okraje Českého masívu
    Morfotektonika Obnizenia Zytawsko-Zgorzeleckiego
    Morfotektonika slezského a magurského příkrovu na území Západních Beskyd (Česká republika)
    Morphostructural analysis and geomorphological development of the Nedvědička River valley near Pernštejn
    Morphostructural analysis of Kateřinohorská Vault in Krušné Hory Mts
    Morphostructural analysis of the Bohutický les Upland in the south Moravia
    Morphostructural Conditions of Northern Part of the Malé Karpaty Mts.
    Morphostructural development of the north-eastern part of the Rychlebské hory Mts.
    Morphostructural development of the sandstone relief in the Bohemian Cretaceous Basin
    Morphotectonic analysis of the Bohemian Table relief between the Mostecká pánev Basin and the Džbán Table
    Morphotectonic effects in fault zones
    Morphotectonic evidences of the Quaternary geodynamics in selected localities of nuclear power plants
    Morphotectonic research of the East Sudeten in the Czech Republic and monitoring of present-day tectonic movements
    Morphotectonic research of the NE part of the Rychlebské hory Mts.
    Morphotectonics of SE margin of the Bohemian Cretaceous Basin, two half-grabens and their surroundings north of Brno (Moravia)
    The morphotectonics of the eastern marginal slope of the Ropice-range (The Moravskoslezské Beskydy Mts.)
    Některé vztahy mezi reliéfem a geologickou stavbou v Národním parku Podyjí (33-21, Slavonice, 33-22, Vranov n. Dyjí, 33-24, Hnánice, 34-11, Znojmo)
    Neogene fault activity and morphogenesis in the basement area north of the KTB drill site (Fichtelgebirge and Steinwald)
    Neogene Tektonik und Reliefentwicklung des nördlichen KTB-Umfeldes (Fichtelgebirge und Steinwald)
    Neogene Tektonik und Reliefentwicklung im östlichen Fichtelgebirge
    Neotectonic aspect of the Intrasudetic Shear Zone
    Neotectonic rejuvenation of Variscan structures in relation to tracing of methane escape: preliminary note (Upper Silesian Coal Basin, Moravosilesian area, Bohemian Massif)
    Neotectonics of the Polish Carpathians in the light of geomorphic studies : a state of the art
    Neotektonický vývoj říční sítě sv. části Rychlebských hor a přilehlé oblasti
    Neotektonický vývoj říční sítě sv. části Rychlebských hor a přilehlé oblasti
    The Network of Faults and Hydrographic Network in the Czech Republic as Related with the Network of Ancient Long-Distance Paths
    New findings on the geomorphology of Moravia
    Nové poznatky geofyzikálneho výskumu terciérnych depresií v západnom sektore pribradlovej zóny s ohľadom na hlbšiu štruktúrnu stavbu
    Opálové intuskrustace skalních povrchů
    Oválné hrásťové morfostruktury ve svratecké klenbě moravika na Tišnovsku (24-32 Brno, 24-14 Boskovice)
    Paleogeography and tectonic evolution of the Žernov-Nachod-Kudowa sedimentary area
    Pohyblivost tektonických zón severní části moravsko-slezské oblasti a jejich zemětřesná aktivita
    Pojetí morfostrukturní analýzy reliéfu v pracech českých a slovenských geomorfologů
    Poznámky k morfologii širšího okolí Koněprus (Český kras, Česká republika)
    Poznámky ke geologickému vývoji severozápadní části Hornomoravského úvalu : 24-21 Jevíčko, 24-22 Olomouc, 24-23 Protivanov, 24-24 Prostějov
    Poznatky geofyzikálního průzkumu mezi Luční a Studniční horou v Krkonoších : 03-42 Žacléř
    Preliminary outcomes of geomorphological research in the vicinity of the northwest part of the Pošumavský Zlom fault
    Probíhající morfostrukturní výzkum mariánskolázeňského zlomu
    The problem of "diastrophic" blocks in the marginal parts of the Late Cretaceous Nysa Kłodzka graben, the Sudetes, SW Poland
    Projevy tzv. strukturní kontroly v reliéfu brněnského okolí
    Prologue: An introduction to the dynamic geomorphology of tectonic active zones
    Přínos geomorfologického výzkumu v Národním parku Podyjí v období 1991-2001
    Příspěvek ke geomorfologii nejjižnější části třebíčského masivu
    Quaternary development of Kateřinohorská Vault relief in the Krušné hory Mountains
    Quaternary Tectonic Movement Observation
    Recent geodynamic processes in the Himalaya and the Karakoram
    Recent geomorphological processes in the Nagar region, Hunza Karakoram
    Recentní morfotektonika Vachšského příkrovu v severním Pamiru
    Recentní morfotektonika Vachšského příkrovu v severním Pamiru
    Rekonstruktion von Unterbau-Abtrag im NW-Teil der Boehmischen Masse
    Reliéf Národního parku Podyjí a jeho okolí jako styčné oblasti Českého masivu a Karpatské soustavy
    Research on the marginal sudetic fault activity with use of GPS and precise leveling techniques
    Rock landforms that reflect differential relief development in the north-eastern sector of the Rychlebské hory and the adjacent area of Žulovská pahorkatina (SE Sudeten Mts, Czech Republic)
    Rocks Slopes of the High Tatras Mountains
    Sedimenty spodního badenu u Hostimi: geomorfologická interpretace dosavadních zjištění (23-44 Moravské Budějovice, 33-22 Vranov nad Dyjí)
    Selected analyses of the morphostructure of the NE part of the Rychlebské hory Mts. (Czech Republic)
    Selected results of the geomorphological research in the Šumava mts. in 2005-2007
    Slepencový svah Odnož u Pecky
    Slope Processes in Surroundings of Nové Město nad Metují (Northeast Bohemia)
    Současný stav devastace přírodního prostředí v oboře na Pavlovských vrších
    The stability relations of supporting systems of bridges and tunnels in stress fields of gravitational loosening zones (on the example of the Ivančice viaduct, south Moravia)
    The Sudetic Marginal Fault: a prominent morphotectonic feature of Central Europe
    The Sudetic Marginal Fault: a young morphophotectonic [i.e. morphotectonic] feature at the NE margin of the Bohemian Massif, Central Europe
    Svahové deformace v Bílých Karpatech v oblasti Velké Javořiny a Velkého Lopeníku : 35-12 Strání
    Svahové deformace v oblasti Keprníku, Hrubý Jeseník : (14-24 Bělá pod Pradědem)
    Synthesis of the geomorphological development in the southern part of the Písecká pahorkatina (Hilly land)
    Tectonic Landscape in Southern Part of Malé Karpaty Mts.
    Tektonická stavba bajsinobinskej elevácie v severovýchodnom Mongolsku
    Tektonické a gravitační tvary v údolí Jihlavy na jihovýchodním okraji Českého masívu (24-34, Ivančice)
    Tektoniczne formy rzezby na pólnocznym stoku Karkonoszy
    Tektonika čs. části hornoslezské pánve ve vztahu k vytěžitelnosti slojí s postupem do větších hloubek a vlivům na současný georeliéf
    Testing selected methods of geomorphological analysis when studying dynamics of relief-building processes. (Geomorphological analysis of the seismicity active region of Vyšší Brod)
    Údolní a říční terasy z morfotektonického pohledu
    Úpatní výklenky na žulových balvanech moldanubika
    The Upper Morava and Nysa Pull-Apart Grabens - the evidence of neotectonic dextral transtension on the Sudetic Faults System
    Upper Morava and Nysa Pull-apart Grabens: Implication for Neotectonic Dextral Transtension on Sudetic Faults System
    The use of morphometric parameters in tectonic geomorphology (on the example of the Western Beskydy Mts)
    Užití některých prvků morfostrukturní analýzy v prostředí GIS
    Vegetační poměry kaňonu Labe mezi Děčínem a Hřenskem
    Vliv reliéfu krystalinického základu jv. okraje Českého masívu na strukturní vývoj mladších jednotek
    Vodopády severní Moravy a Slezska
    Vybrané abiotické charakteristiky krajinně-ekologických segmentů Národního parku Podyjí
    Vybrané problémy geomorfologie Vsetínských vrchů
    Využití GIS ARC/INFO při geomorfologickém výzkumu se zaměřením na morfostrukturní analýzu zvolené oblasti
    Vývoj a aplikace programových extenzí ArcGIS pro účely strukturní a morfotektonické analýzy
    Vývoj údolí Labe v Děčínské vrchovině
    Výzkum a dokumentace pseudokrasových jeskyní "Ledové sluje" v Národním parku Podyjí
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 3. část
    Zpráva o gemorfologickém výzkumu úpatní plochy mezi Brankovicemi a Nesovicemi ve Středomoravských Karpatech
    Zpráva o geomorfologickém mapování Kočičích skal a jejich okolí v Polické vrchovině
    Zpráva o geomorfologickém mapování okolí Pěkova v Polické vrchovině
    Žďárky-Pstrążna Dome: a strike-slip fault-related structure at the eastern termination of the Pořiči-Hronov Fault Zone (Sudetes)
    Žďárky-Pstrążna Dome: dextral strike-slip fault-related structure at the eastern termination of the Pořiči-Hronov Fault Zone (Sudetes, Góry Stołowe Mts.)
    The Železné hory mountains in Central Eastern Bohemia : geologic diversity, multiphase tectonics and geomorphologic phenomena formed the Protested Landscape Region