Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    mramor
Článek
    Amfiboly z tremolitových mramorů v Českém masivu
    Aplikace polní gama spektrometrie při rozlišování zrudněných mramorů na lokalitě Bližná v Černé v Pošumaví
    Application of cathodoluminescence to the study of metamorphic textures in marbles from the eastern part of the Bohemian Massif
    Asociace geikielitu s kasiteritem ve spinelovém mramoru z Třebenic na západní Moravě, Moldanubikum
    Barrandienské mramory
    Bělostný svět kararského mramoru
    Bericht 1995 über geologische Aufnahmen im Kristallin und Tertiär auf Blatt 8 Geras
    Bestnaesit-(Ce) z grafitového dolu v Bližné u Černé v Pošumaví
    Bustamit z Pb-Zn skarnu v mramorech moldanubika z Meziříčka u Želetavy, západní Morava
    Chabazit z Černé v Pošumaví
    Charakteristika mramorů podél východního okraje Českého masivu
    Charakteristika mramorů u Jemnice na jihozápadní Moravě (33-21 Slavonice)
    Chondrodit v mramorech v okolí Písku, jižní Čechy
    Chondroditový mramor a skarny od Štěpánovic u Třebíče
    Clintonite-bearing assemblages in chondrodite marbles from the contact aureole of the Třebíč Pluton, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    Common high-pressure metamorphic history of eclogite lenses and surrounding metasediments: a case study of calc-silicate reaction zones (Erzgebirge, Germany)
    Comparative Rheology Map - a New Approach Connecting Experimental and Natural Observations
    Composition of Fluids and their Effect on Stability Fields of Silicate Minerals in Amphibolite Facies Metamorphic Rocks
    Decorative marbles from the Krkonoše-Jizera Terrane (Bohemian Massif, Czech Republic): provenance criteria
    Deformační vývoj moldanubika v okolí Ledče nad Sázavou
    Deformation and seismic properties of crustal rocks
    Diskuse interpretace izotopů Sr a Nd v moldanubických amfibolitech a mramorech
    Distribuce tremolitových mramorů v Českém masivu
    Dolomite marbles at contact of the Moldanubikum and Moravicum in the area between Jasenice and Oslavany
    Drahé kameny na Moravě v době římské
    Dravity z Českomoravské vrchoviny
    Fluorine-rich clintonite in chondrodite marbles from the Moldanubian Zone, Czech Republic
    Formation conditions of various calcite types an unusual alteration pproducts of wollastonite in calcite marble near Nezdice (Varied Group of Moldanubicum), Czech Republic
    Fyzikální vlastnosti podlahových materiálů
    Gahnit a pargasit v krystalickém vápenci s magnetitem v Zechovicích u Volyně v jižních Čechách
    Gahnite-bearing marbles and their significance for regional classification of the eastern part of the Bohemian Massif
    Geological Distribution of Tremolite Marbles in the Bohemian Massif and CL-study of their Prograde Metamorphic Reactions in the Olešnice Group
    Geologická pozice a minerální asociace proterozoických mramorů na jihovýchodním okraji Českého masívu
    Graphite with inorganic isotopic signature from marble xenoliths in Třebíč (Moldanubicum)
    Historické naleziště křemene-křišťálu ve vápencovém lomu v Nové Vsi u Třebíče
    Horniny z Pooslaví a Pojihlaví jako drahé kameny
    The HT/LP metamorphism of dolomite marbles; an indication of a heat source in the area of the Třebíč Massif
    The HT/LP metamorphism of dolomite marbles in the eastern part of the Moldanubicum; a manifestation of heat flow related to the Třebíč Durbachite Massif
    Hyalit z okolí Moravských Budějovic
    Hydrotermální mineralizace v lomu Dřínová u Tišnova
    Influence of Initial Grain Size on Microstructural Stability and Rheology of a Dynamically Recrystallized Polycrystalline: Marble as a Case Study
    Influence of initial grain size on microstructural stability of dynamically recrystallized marble
    Interplay between Detailed P/T Estimates and Natural Deformation Mirostructures as a Base for the Thermal and Rheological Modelling
    Inverse rheological behaviour of marbles and quartzites resulting from superposed HT/LP extension on Barrovian compressional fabric
    Jasenické mramory
    Jeskyně Na Špičáku
    Jihočeské dravity
    Kalcitický mramor s magnetitem na lokalitě "Mlýnský vrch" u Heřmanovic (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Kamené ozdoby moravských neolitiků
    Karbonátové facie východního okraje barrandienského svrchního proterozoika
    Karbonáty v lomu Markovice
    Kinoshitalite with a high magnesium content in sulphide-rich marbles from the Rožná uranium deposit, Western Moravia, Czech Republic
    Klinohumit, typický minerál moldanubických mramorů
    Klinozoisit-epidot z trhlin mramorů, skarnů a amfibolitů jihozápadní Moravy
    Korund ze skapolitem bohaté vápenatosilikátové horniny v moldanubických mramorech u Krtů na Strakonicku
    Krasové jevy Kravského lomu v Horních Albeřicích
    Krystalický vápenec a s ním spjatá hydrogeologická struktura u Senorad (24-33 Moravský Krumlov)
    Krystalová struktura a chemismus wollastonitu z vybraných moravských a slezských lokalit (24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 14-41 Šumperk, 14-22 Jeseník)
    Látkové a izotopické složení krystalických vápenců z oblasti dolu Václav v Bližné u Černé v Pošumaví
    Locality No.4 - Bližná near Černá v Pošumaví : Elbaite subtype pegmatite penetrating marble with exomorphic tourmaline - Tourmaline minerals: dravite, schorl, uvite, elbaite, liddicoatite
    Locality No.8 - Chýnov near Tábor : Mica-rich rock with Cr-bearing muscovite and accesory Cr-bearing dravite, dravite veinlets in dolomite - Tourmlaine minerals: dravite, Cr-bearing dravite
    Lokalita vzácných sulfosolí Lengenbach u Binnu (kanton Wallis, Švýcarsko)
    Lom Bohdašice - mineralogie lokality
    Marbles, calc-silicate rocks and skarns of the Moldanubian Unit (Bohemian Massif, Czechoslovakia) : Carbon and oxygen isotope and fluid inclusion constraints on their formation conditions
    Marbles with carbonatite-like geochemical signature from variegated units of the Bohemian Massif, Czech Republic, and their geological significance
    Metamorfované karbonáty silezika u Velkého Vrbna: překrásné klamné fosilie a velmi nejasné zbytky skutečných fosilií (14-23 Králíky)
    Metamorphosed carbonates of Krkonoše Mountains and Paleozoic evolution of Sudetic Terranes (NE Bohemia, Czech Republic)
    Microfabric of fresh and weathered marbles: Implications and consequences for the reconstruction of the Marborpalais Potsdam
    Minerální asociace forsteritových mramorů s Ba-flogopitem a kinoshitalitem na uranovém ložisku Rožná, Moldanubikum, západní Morava
    Mineralogická exkurze do Mirošova a Blažkova u Bystřice nad Pernštejnem
    Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezku opomíjené sběrateli (IX) - Žulovsko
    Mineralogický výzkum Chýnovské jeskyně a lomu na Pacovské hoře u Chýnova
    Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill na lokalitě "Maria Trost" u Heřmanovic (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Mineralogy and chemistry of the bi-metasomatic contact zone between gneiss and marble from Žulová, Czech Republic
    Minerály Křemžské kotliny
    Minerály lomu Kamenné doly u Písku
    Minerály nedvědických mramorů
    Minerály opuštěného lomu u obce Rabí u Sušice (r. 1991-99)
    Moldanubian marbles and regional subdivisions of the Moldanubicum
    Moravské moldanubikum a třebíčský a jihlavský masiv
    Mramor s obsahem REE z Horních Dunajovic v lukovské jednotce moravika, západní Morava
    Mramor z Hasištejna v Krušných horách
    Mramory uzavřené v amfibolitech brněnského masivu u Želešic (jižní Morava) (24-34 Ivančice)
    Mramory v metadioritové subzóně brněnského masivu (24-34 Ivančice)
    Mramory západní části strážeckého moldanubika mezi Polnou a Chotěboří
    Muskovit-plagioklasové polohy v dolomitickém mramoru u Prosetína, olešnická jednotka, moravikum - ložní intruze aplitů nebo metaevapority?
    Naleziště chondroditu v mramorech v Sokolí u Třebíče
    Nálezy kalcitu na Jilemnicku
    Nálezy limonitu v Albeřické jeskyni
    Nature and Provenance of Exotic Rock Types from Lower Carboniferous Conglomerates (Eastern Bohemian Massif)
    Nedvědice I
    Nordenskiöldin CaSnB2O6 z Kozlova u Nedvědice, nový vzácný akcesorický minerál pro nedvědické mramory
    Nové minerály z lokality Lazec u Českého Krumlova
    Nové nálezy minerálů v mramorech Sušicka a Horažďovicka
    Nový typ Zn-Pb zrudnění v metamorfovaných krystalických vápencích z Vápenného vrchu u Černé v Pošumaví (32-23 Český Krumlov)
    Nový výskyt zkrasovělých krystalických vápenců, Janské Lázně-Sluneční stráň II, Krkonoše : 03-42 Trutnov
    On the genesis of two meridionally trending lineations in rocks of the Orlica-Śnieżnik Dome: evidence from marbles of the Stronie formation
    P-T-d Evolution of Marbles and Mica Schists in the Krowiarki Range, the Lądek-Snieznik Metamorphic Unit, West Sudetes
    Pacova hora u Chýnova (Chýnovská jeskyně a lom) - nové poznatky mineralogického výzkumu
    Paragenetická charakteristika hypogenních minerálních asociací uranového ložiska Zálesí u Javorníku ve Slezsku
    Pb-Zn mineralizace u Horních Louček na Tišnovsku
    Pegmatit z Podmokel u Sušice
    Pennin z lomu Krty na Strakonicku
    Petrogeneza marmurów z poludniowo-wschodniej czesci metamorfiku Snieznika (Sudety)
    Petrology of the contact zone between eclogite and marble, Stümpelfelsen, Hammerunterwiesenthal, Westerzgebirge
    Porovnávacie mikroštruktúrne štúdium mramorov a kvarcitov v serii Branné - reologický paradox
    Poznámky k charakteru a vývoji jeskyní v Rychlebských horách
    Poznámky k charakteru a vývoji jeskyní v Rychlebských horách
    Problems in interpreting AMS parameters in diamagnetic rocks
    Přehled mineralogie, petrografie a geologie nedvědických mramorů, svratecké krystalinikum
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních Na Pomezí u Jeseníku : 14-22 Jeseník
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v Ochtinské aragonitové jeskyni
    Příspěvek k mineralogii lokality Hamr u Sušice
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. II., Kalcitické mramory
    The Ramzová tectonic zone: the contact between Lugicum and Silesicum
    Raznoobrazije sostava turmalinov i ich chimičeskaja klassifikacija na osnove metoda RHA
    Revised age of the Maly Bozków limestone in the Klodzko metamorphic unit (early Givetian, late Middle Devonian) implications for the geology of the Sudetes, SW Poland
    Růžový klinozoisit z Třebenic u Třebíče
    Ryzí antimon v rutilu z dolomitického mramoru od Studnic u Nového Města na Moravě
    Sedliště near Polička
    Skalní kůže Horažďovicka a Sušicka
    Složení moldanubických mramorů - významný argument pro prekambrické stáří pestré skupiny
    Sněžníkovský mramor
    Spinel z Číhalína a Nové Vsi u Třebíče, západní Morava
    "Spodumen" z Číchova - nekonečný příběh omylu
    Staré dolování a pyritové zrudnění na Jonášově kopci nedaleko Lhoty u Olešnice
    Die Steinrohstoffe für den Bau des Klosters Teplá in Westböhmen - Eine 800jährige Entwicklungsgeschichte
    Stopovací zkoušky v krasu skupiny Branné v Rychlebských horách (14-22 Jeseník)
    Structure and petrology of the western part of the Meliata Unit, West Carpathians
    Study of the effect of moisture content and bending rate on the fracture toughness of rocks
    Svědectví hornin na Rýchorách : Změní se názor na historii a stavbu severní části Českého masivu
    Tourmaline composition as a recorder of crystallization in open and closed systems in the elbaite subtype pegmatite from Bližná
    Tourmaline of the elbaite-dravite series from an elbaite-subtype pegmatite at Bližná, southern Bohemia, Czech Republic
    Tremolit a další amfiboly v mramorech olešnické skupiny svratecké klenby moravika
    Turmalín-skapolitové polohy v mramorech olešnické skupiny moravika: Metaevapority nebo ložní intruze oligoklasitů?
    Turmalíny z metamorfovaných karbonátových hornin (záp. Moravy)
    Tvary georeliéfu na "ledečských vápencích"
    Unusual mineralization with niobian titanite and Bi-tellurides in scheelite skarn from Kamenné doly quarry near Písek, Moldanubian Zone, Bohemian Massif
    Uralské rubíny
    Ušlechtilé kameny v obnoveném Stavovském divadle v Praze
    A Variscan continental collision of the West Sudetes and the Brunovistulian terrane: a contribution from structural and metamorphic record of the Stronie Formation, the Orlica-Śnieżnik Dome, SW Poland
    Vesuvian bohatý titanem ze skarnoidů z Nedvědice na západní Moravě
    Výskyt malayaitu ve skarnoidech u Nedvědice na západní Moravě
    Výskyt mramorů nedvědického typu na Klucanině u Tišnova : 24-32 Brno
    Výskyt mramorů, skarnů a pestrých reziduí s opály v Třebíči-Borovině
    Výskyt tremolitu-hexagonitu v dolomitových mramorech Chýnovské jeskyně (jižní Čechy)
    Výskyty krystalických vápenců v asociaci a amfibolity z jižní části zábřežského krystalinika (24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice)
    Výsledky gamaspektrometrického a petrografického výzkumu "heřmanovických mramorů" v lomu v Heřmanovicích (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Výzkum dutinové mineralizace na grafitovém ložisku Lazec u Českého Krumlova (32-21 Prachatice)
    Wollastonit obsahující horniny ve východní části moldanubika a jejich význam pro diskusi regionální metamorfózy této oblasti
    Wollastonit v mramorech z Nedvědice na západní Moravě
    Wollastonit z Nezdic na Šumavě
    Xenolity mramorů uzavřené v tonalitech budislavského masivu (poličské krystalinikum) (14-33 Polička)
    Z historie vrtání v moldanubickém krystaliniku na Českokrumlovsku
    Zajímavé výskyty křišťálů v krystalických vápencích na Jesenicku
    Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech z okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy
    Zirkonolit v mramoru u Krahulova a stáří HT/LP metamorfózy moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu
    Zpráva o výzkumu tremolitových mramorů u Kuroslep na západní Moravě (olešnická skupina, moravikum) (24-33 Moravský Krumlov)
    Zur Petrogenese praekambrischer Metasedimente und cadomischer Magmatite im Moravikum
    Želetice Group: Very low-grade Palaeozoic sequence at the base of Moravicum, Czech Republic