Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    muskovit
Článek
    Accretion of first Gondwana-derived terranes at the margin of Baltica
    Age and emplacement of late-Variscan granites of the western Bohemian Massif with main focus on the Hauzenberg granitoids (European Variscides, Germany)
    Altersinformation aus Pegmatiten der westlichen Böhmischen Masse: Zone von Erbendorf-Vohenstrauss, Teplá-Barrandium und Moldanubikum
    Apatit a sdružené minerály v metamorfovaných pegmatitech v trase dálničních tunelů u Nakléřova
    Barnatý muskovit a barnatý flogopit v metamorfitech a rudách zlatohorského rudního revíru (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno p.Pradědem)
    Beryl-columbitový pegmatit z Branné, Hrubý Jeseník
    Cadomian versus Variscan fabrics in the Desná dome basement rocks, East Sudetes
    Cadomian versus younger deformations in the basement of the Moravo-Silesian Variscides, East Sudetes, SW Poland: U-Pb SHRIMP and Rb-Sr age data
    Characterisation of some kaolins in relationship with electric insulator ceramics microstructure
    Chemismus ortorul a jejich granátů v severovýchodní části moldanubika : (13-34 Zruč nad Sázavou, 13-43 Golčův Jeníkov, 23-11 Vlašim, 23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Chromem bohatý muskovitický kvarcit od Adolfovic v Jeseníkách
    Chromem bohatý svor z Petrova nad Desnou
    Chronology of Early Carboniferous compressional and extensional events in the Saxothuringian Zone of the Bohemian Massif in the Czech Republic from integraded geochronological and deformational sequence studies
    Constraints on the timing of events in the multiepisodic history of the Teplá-Barrandian complex, western Bohemia, from integration of deformational sequence and Rb-Sr isotopic data
    Cordierit také projevem pozdně impaktní hydrotermální fáze?
    Evidence of contrasting low-grade metamorphic conditions from clay mineral assemblages in Triassic Alpujárride-Maláguide transitional units in the Betic Cordilleras, Spain
    Geochemistry of micas from pegmatites and other rocks of the Bechyně orthogneissoid
    Geochronological constraints of Mesozoic and Tertiary reworking of Paleozoic basement units in SW Carpathians
    Germanium muscovites with excess hydroxyl water, KAl2(Ge3-xAl1+xO10-x(OH)x(OH)2) and the question of excess OH in natural muscovites
    Grafitické kvarcity s vanad obsahujícími minerály v moravském moldanubiku (24-32, Třebíč; 23-24, Polná)
    Hydrated iron phosphates in muscovite-albite granite from Waidhaus (Oberpfalz, Germany)
    Hydrotermální křemen-kalcit-turmalínové žíly na ložiskách železných rud typu Lahn-Dill na Konicku : 24-21 Jevíčko
    Jsou granitické pegmatity jen hračkou pro mineralogy nebo účinný nástroj pro geology?
    K-Ar - systematics on detrital white micas and fine mineral fractions from the Barrandian of the Prague syncline/Czech Republic
    K-Ar modelová stáří muskovitu a biotitu z některých variet choustnické ortoruly
    K výskytu korundu (safíru) v kaplické jednotce moldanubika
    K/Ar-Datierungen an detritischen Muskoviten - "Sicherungskopien" orogener Prozesse am Beispiel der Varisciden
    Kamenolom v Křoví u Velké Bíteše s nálezy alpské mineralizace
    Kinematik und Alter der Blattverschiebungszonen in der südlichen Böhmischen Masse
    Korelace litologicky kontrastních hornin v kutnohorsko-svratecké oblasti : (13-32 Kolín, 13-41 Čáslav, 13-43 Golčův Jeníkov, 13-44 Hlinsko, 23-22 Žďár nad Sázavou)
    Krušnohorské bílé svory (relikty vysokotlakých metasedimentů), jejich specifická mineralogie a petrologie jako ideální kontrolní faktor pro průmyslové využití
    Lineare Krustenstrukturen im Umfeld der KTB-Lokation
    Locality No.7 - Bítovánky near Třebíč : Graphite quartzite with minor V-bearing muscovite and accesory V-rich dravite - Tourmaline mineral: V-rich dravite, dravite
    Locality No.8 - Chýnov near Tábor : Mica-rich rock with Cr-bearing muscovite and accesory Cr-bearing dravite, dravite veinlets in dolomite - Tourmlaine minerals: dravite, Cr-bearing dravite
    Mafické enklávy v diatexitických migmatitech svrateckého krystalinika
    Mineralizace alpského typu z Rudoltic u Sobotína
    Minerály muskovit-biotitických pararul z Lipna nad Vltavou
    Minerály z omického kamenolomu
    Mn3+-rich andalusite to kanonaite and their breakdown products from metamanganolite at Kojetice near Třebíč, the Moldanubian Zone, Czech Republic
    Moravské moldanubikum a třebíčský a jihlavský masiv
    Muscovites: d060 versus d331, 060 spacing: its use for geobarometric purpose
    Muskovit-plagioklasové polohy v dolomitickém mramoru u Prosetína, olešnická jednotka, moravikum - ložní intruze aplitů nebo metaevapority?
    Nedvědice II
    Nodule vápenatosilikátových hornin v poličském krystaliniku a jejich litologický význam
    Ortoruly moldanubika v oblasti mezi Voticemi a Humpolcem
    Pegmatity Hrubého Jeseníku a Rychlebských hor
    The petrogenesis of a wolframite-bearing greisen in the Vykmanov granite stock, Western Krušné hory pluton (Czech Republic)
    Petrov nad Desnou-Holubáč : fuchsitické svory skupiny Červenohorského sedla
    The presumed Teplá-Barrandian/Moldanubian terrane boundary in the Orlica Mountains (Sudetes, Bohemian Massif): structural and petrological characteristics
    Provenance of siliciclastic sediments (Permian to Jurassic) in the Central European Basin
    Příspěvek k minerálnímu složení erlanů a rul v kutnohorském revíru
    Příspěvek k mineralogii kutnohorského rudního revíru: Mn magnetit, Cr muskovit, chromit
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. I., Grafitický kvarcit s vanadovým muskovitem
    Příspěvek ke studiu chemického složení fylosilikátů rulových hornin desenské skupiny
    Pseudomorfózy kyanitu po andalusitu z tepelského krystalinika
    Pseudomorfózy muskovitu a ripidolitu po cordieritu z oblasti kaplické jednotky moldanubika
    Pumpellyite and coexisting minerals in metapelites and veins from the Federico units in the Internal Zone of the Rif, Spain
    Retrograde-metamorphic and hydrothermal alterations at the Rožná uranium deposit (Moldanubian Zone, Czech Republic)
    Studium silně diferenciovaných muskovitických granitů (typ Šejby) v Novohradských horách (33-13 České Velenice)
    Temporal investigations and retrograde metamorphism of the north-eastern part of the Bohemian Massif
    Thick-skinned versus thin-skinned thrusting: Rheology controlled thrust propagation in the Variscan collisional belt (The southeastern Bohemian Massif, Czech Republic-Austria)
    Turmalinicko-muskovitická ortorula z Budislavi u Soběslavi : 23-31 Soběslav
    Two-mica and biotite granites in the Weitra-Nové Hrady area, Austria-Czech Republic
    Variation in chemical composition of V-bearing muscovite during metamorphic evolution of graphitic quartzites in the Moravian Moldanubicum
    Variscan vs Cadomian tectonothermal activity in northwestern sectors of the Teplá-Barrandian zone, Czech Republic: constraints from 40Ar/39Ar ages
    Výskyt minerálů alpské nerostné asociace a dalších asociací v lomu u Barchovic (jzj. od Zásmuk u Kolína)
    Výskyty korundu (safíru) v oblasti kaplické jednotky jihočeského moldanubika
    Vznik a vývoj metagranitů svrateckého krystalinika : 14-33 Polička, 24-11 Nové Město na Moravě
    Zelený muskovit z nových lokalit na Slovensku
    Zoned REE-enriched dravite from a granitic pegmatite in Forshammar, Bergslagen province, Sweden: an EMPA, XRD and LA-ICP-MS Study