Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    muzeum
Článek
    7th International Symposium "Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurgy, Leiden (The Netherlands)"
    40 let ochrany a prezentace hornických památek uhelného hornictví v Severočeském hnědouhelném revíru
    150 let od narození českého mineraloga prof. Karla Vrby (10.11.1845)
    180 let Národního muzea a petrografické sbírky
    200 let od zaražení Ševčinského dolu na Březových Horách
    A závěrem ... současný stav a sběratelské možnosti v oblasti Horního Slavkova - Krásna
    Addendum (1) zu Basse & Weddige (2004): Typen-Katalog der Trilobiten-Sammlung des Naturmuseums und Forschungsinstituts Senckenberg : Typen und Typoide des Senckenberg-Museums, Nr. 87
    Anatas ve sbírce mineralogicko-petrologického oddělení Přírodovědeckého muzea Národního muzea
    Annotated bibliography of trilobite works from 1770 to 1800
    Antimonit ve sbírce Jihočeského muzea
    Antimonové minerály ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Aragonit ze sicilských ložisek síry
    Aragonity ve sbírkách Národního muzea v Praze
    An assortment of palaeopathological findings from the anthropological collection of the Institute of Archaeology in Prague in funds of the National Museum
    Die Ausstellung "Mineralschätze Mährens"
    Beitrag zur Erkenntnis der Pb-Sulfoantimonaten (III)
    Bibliografie Karla Tučka
    Bibliografie pracovníků Přírodovědného ústavu VMO
    Bohemian Mineralogy in the Early 19th Century : the "Vaterländisches Museum des Königreichs Böhmen" in Prague
    Bohemian mineralogy in the early 19th century : the Vaterländisches Museum in Böhmen
    Bolsovian Calamostachys incrassata (Němejc) emend. and its spores from the Kladno-Rakovník Basin of the Czech Republic
    Bornit-chalkozínová mineralizace na fluoritovém ložisku Moldava v Krušných horách
    Brochantit ze Zálesí u Javorníka ve Slezsku
    Brookit ve sbírce mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea
    Broušené záhnědy a citríny ze sbírky Moravského zemského muzea v Brně
    Bučina u Hraničního rybníka - stará hornická lokalita
    Budování hornického muzea v přírodě v Krásně, důlní kolejová doprava o rozchodu 900 mm
    Budování přírodovědných sbírek a odborného přírodovědného pracoviště Muzea Vysočiny v Jihlavě
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea 1993-2005 : seznam publikovaných článků
    Celorepublikové kolokvium muzejníků v Brně
    Cementační Ag(+Hg)-Ni asociace stříbronosných polymetalických žil březohorského ložiska
    Cesty za poznáním - část 1: Česká a Slovenská republika
    Cesty za poznáním - část 2: Některá muzea a veřejnosti zpřístupněné doly v Polsku, Německu, Nizozemí a Maďarsku
    Cesty za poznáním - část. 2. Některá muzea a veřejnosti zpřístupněné doly v Polsku, Německu, Nizozemí a Maďarsku
    Cesty za poznáním. 1. část: Česká a Slovenská republika
    Cesty za poznáním. 1. část: Česká a Slovenská republika
    Chemical preparation of vertebrates from the Lower Permian of the Boskovice Furrow
    Chodby pod Landekem
    Chondrodit z grafitového ložiska Lazec, 4 km sz. od Českého Krumlova
    Chrustenická šachta: 100 let od založení díla, 10. výročí důlního skanzenu
    The collection of actinopterygian fishes from the Vrchlabí Formation (Lower Permian, Asselian) of the Krkonoše Piedmont Basin (Bohemia) at the Natural History Museum in Vienna
    Les collections du département de géologie et de paléontologie du Muséum d'histoire naturelle de Geneve. 71. La collection générale (Trilobita)
    Les collections du département de géologie et de paléontologie du Muséum d'histoire naturelle de Geneve. 82., La collection générale (Graptolithina)
    Commemoration of Joachim Barrande's 200th birth anniversary (1799-1999) in the National Museum, Prague
    Contribution to knowledge on ontogenetic developmental stages of Lepidodendron mannebachense Presl, 1838
    Česká hornická historie ve skanzenech, zpřístupněných dolech a muzeích v ČR
    České muzeum stříbra v Kutné Hoře
    České nerosty ve sbírkách Fersmanova muzea v Moskvě
    "Český granát" z Korutan
    Činnost geologicko-mineralogického oddělení Muzea města Ústí nad Labem
    Činnost mineralogické sekce společnosti Národního muzea v letech 1999 a 2000
    Činnost mineralogické sekce Společnosti národního muzea v období 2005-2006
    Činnost mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze v roce 1995
    Činnost mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze v roce 1996
    Činnost mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v roce 2001
    Činnost mineralogické sekce společnosti Národního muzea v roce 2002
    Činnost mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v roce 2004
    Čtyřicet let činnosti geologické oborové komise pracovníků muzeí České republiky
    Čtyřicet let přírodovědeckého Sborníku Severočeského muzea
    Day 4, stop 1: Chrustenice - Museum of Iron Ore Mining
    The Devonian brachiopod collections of Portugal - a palaeontological heritage
    Doktor Jiří Kouřimský sedmdesátníkem!
    Dr. Ludmila Slavíková - badatelka s odvážnou duší : Ludmila Slavíková-Kaplanová (1890-1943)
    Drahé kameny na Moravě od konce 18.století do začátku našeho století
    Drahé kameny pegmatitů ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Drahé kameny v gotice
    The duke Lobkowitz Collection
    Durchwachsene weibliche Zapfen von Pseudovoltzia liebeana (Geinitz) Florin aus dem Zechstein (Oberperm) von Thüringen
    Dva roky skanzenu Mayrau ve Vinařicích u Kladna
    Early Devonian (Emsian) hyolith Ottomarites discors (Barrande, 1867) with colour pattern
    Ein Riff des Unterdevon bei Koněprusy
    Epilogue
    Ergänzung zur Flora von Willershausen am Harz - Material im Naturmuseum Augsburg
    Excursion 2 - Field Guide for "Fluorite and Barite Mineralization Regimes in the Erzgebirge-Krušné hory"
    Exkurze mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze
    Exkurze mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze do Podkrkonoší
    Expozice "Geologie a mineralogie Českomoravské vrchoviny" v Muzeu Vysočiny v Jihlavě
    Expozice Příroda Olomouckého kraje ve Vlastivědném muzeu v Olomouci
    Expozice štolového patra na dole Anselm
    Frič museum in Lázně Bělohrad
    Fritz Seemann - geolog a nejnadanější žák profesora J. E. Hibsche
    Gahnit z Dolní Rožínky, jv. od Nového Města na Moravě
    Geologické a mineralogické sbírky turnovského muzea
    Geologické exkurze k desetiletí Muzea Českého krasu
    Geologicko-mineralogická expozice v jihlavském muzeu
    Geologický pavilon Fr. Pošepného HGF VŠB Ostrava : sbírka ložisek radioaktivních surovin
    Geologie a montánní vědy
    A geometric approach to cranial sexual dimorphism in fossil skulls from Předmostí (Upper Palaeolithic, Czech Republic)
    Geopark Barrandien otevřen
    Georg Bruder - geolog a pedagog
    The Goethe collection of the Teplá monastery in Bohemia, Czech Republic - history and current inventory
    Goethe und die Geologie - ein geotouristisches Nutzungskonzept zu den geologischen Betrachtungen in den Schriften Johann Wolfgang von Goethes
    Die GOETHEsche Gesteinssammlung im Stift Tepl - Geschichte und aktuelle Bestandsaufnahme
    The hexactinellid sponge Cyathophycus from the Lower Ordovician Klabava Formation on the Prague Basin, Czech Republic
    Hibschova sbírka výbrusů - doklad k prvnímu geologickému mapování Českého středohoří
    Historické báňské práce na cínovou rudu u Čisté v okrese Sokolov
    Historický vývoj dolu Anselm v Ostravě
    Historie a současnost dolování v okolí Baia Mare v sz. Rumunsku
    Historie berounského muzea s přihlédnutím ke geologickým sbírkám
    Historie mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze (1976-1992)
    History of discovery and study of new primary minerals at Jáchymov
    The History of Mineral Collecting 1530-1799 - With notes on twelve hundred early mineral collectors
    Hodně zdraví do dalších let (k významnému životnímu jubileu RNDr. Drahomíry Březinové)
    Hornická muzea - vzpomínky na hornickou minulost
    Hornická muzea a muzea metalurgie v Maďarsku
    Hornické aktivity firmy Baťa, a.s. Zlín a možnosti jejich využití v současném cestovním ruchu
    Hornické muzeum Krásno (areál cínového dolu Vilém)
    Hornické muzeum na dole Anselm
    Hornické tradice a Landek
    Hornicko-geologický park Měděnec - unikátní historické báňské dílo Mědník
    Hornický památník na Jestřebích horách
    Hornický skanzen Mayrau
    Hubert Klein - významný sběratel minerálů Jesenicka
    Impaktový kráter Tswaing v Jihoafrické republice
    In memoriam Františka Peštála st. (1903-1977)
    The incidence of Harris lines in the non-adult Great Moravian population of Mikulčice (Czech Republic) with reference to social position
    Ing. Franz Kiegler - geolog a muzejní pracovník
    Je útlum v našem současném hornictví tím posledním? Proč útlum v hornictví málo obohatil sbírky báňské techniky v muzeích
    Jílovský zlatonosný revír - minulost a současnost
    Josef Emanuel Hibsch (* 26.3.1852 Homole, Tschechische Republik, + 4.11.1940 Wien). Sein wissenschaftliches Wirken nach dem Ersten Weltkrieg in Österreich
    Jubilantka RNDr. Marcela Bukovanská, CSc.
    Jubileum RNDr. Václava Nováka - muzejníka, mineraloga, geofyzika, hydrogeologa, geomorfologa, učitele, sběratele, popularizátora geologických věd
    K 85. životnímu výročí PhDr. Jiřího Majera, CSc.
    K nedožitým devadesátinám RNDr. Karla Tučka, CSc.
    K otázce výskytu wurtzitu v polymetalických rudách březohorského rudního revíru (Příbram, střední Čechy)
    K padesátiletí hornické expozice v NTM
    K padesátým narozeninám RNDr. Stanislava Štamberga, CSc.
    K šedesátinám RNDr. Dušana Kopy
    K vědecké revizi sekundárních minerálů uranu ze sbírek Národního muzea
    K výstavě "350 miliónů let lesa"
    K zájmu Johanna Wolfganga von Goethe o geologické formace Čech
    K zpřístupnění historické budovy dolu Vojtěch na Březových Horách Okresním muzeem Příbram
    K životnímu jubileu Astridy Kupkové
    K životnímu jubileu Ireny Jančaříkové
    Das Kambrium von Skryje und Týřovice
    Kamenná tvář budovy Národního muzea v Praze
    Karlovarský aragonit ve sbírkách Muséum National d' Histoire Naturelle v Paříži
    Kašpar M. hrabě Sternberg - velikán světové přírodovědy
    Kašpar Maria Šternberk, 6.1.1761-20.12.1838
    Kašpar Šternberk a evropská přírodověda
    Konference o využití kulturní památky UNESCO Rammelsberg 2006
    Konkurenceschopnost českých hornických technických památek ve srovnání s obdobnými památkami Polska a Slovenska na trhu cestovního ruchu
    Die Kreide der Elbtalzone
    Kristall Galerie, Swakopmund, Namibie - stojí za návštěvu
    Křišťál v mineralogických sbírkách NM v Praze
    Laubeho spolupráce s teplickým muzeem a jeho sbírky
    Leštěné dekorační kameny v petrografické sbírce Národního muzea
    Liebigite recently formed from the dump of mine No.16 (Příbram, Háje), Bohemia, Czech Republic
    Life of Kašpar Maria Sternberg
    Lingulate brachiopods from the Chýnice Limestone (upper Emsian, Barrandian; Czech Republic)
    Los museos del oro en Europe
    Lower Ordovician Nephrotheca Sarkaensis (Orthothecida, Hyolitha) with fossilized intestinal contents in situ (Šárka Formation, Bohemia)
    Ložisko Tsumeb v Namibii
    Mají se sdružovat hornická muzea v ČR i v Evropě?
    Der "Manebacher Saurier" - ein neuer grosser Eryopide (Onchiodon) aus dem Rotliegend (Unter-Perm) des Thüringer Waldes
    Markazitové konkrece z dolu B.Šmeral u Mostu
    The meritorious cooperation of Josef Emanuel Hibsch with the museums in Ústí nad Labem and Vienna
    Metauranocircit z Údolí, jjv. od Lokte
    Mikrostruktura dentice bobrovitých
    Milířská dolina
    Mineralog Radomír Sládek
    Mineralog RNDr. Jiří Kouřimský, Csc. pětasedmdesátníkem
    Mineralogická expozice Slovenského národného múzea v Bratislavě
    Mineralogická muzea státu Minas Gerais v Brazílii
    Mineralogická sbírka prof. Františka Pošepného a Národní muzeum
    Mineralogická sekce společnosti Národního muzea v roce 1998
    Mineralogická vycházka - Hornický skanzen Důl Mayrau, Vinařice
    Mineralogické lokality severovýchodní části Českého masivu významné v 19. století
    Mineralogické výskumy Františka Ulricha na Slovensku
    Mineralogické výzkumy Českého středohoří v historii i současnosti
    Mineralogické zajímavosti ve sbírkách Muzea Vysočiny v Jihlavě
    Mineralogicko-ložiskové zbierky Banského múzea v Banskej Štiavnici
    Mineralogicko-petrologické oddělení
    Mineralogický dar Františka barona Kasky Národnímu muzeu
    Mineralogie, petrografie a klasifikace novoveského pegmatitu
    Minerály ostrova Elba
    Minerály stříbra ve sbírkách Národního muzea
    Minerály žil alpského typu v severovýchodní části Českého masivu
    Der Moldavit von Straning im Krahuletzmuseum in Eggenburg, Niederösterreich
    Montanistická literatura v knihovně NTM
    Mordenit z Morcinova, jz. od Lomnice nad Popelkou
    Morphological features of Protolepidodendron scharianum Krejčí (1880) ex Kräusel et Weyland, 1929 from the Givetian of the Czech Republic
    Muscle scars, systematics and mode of life of the Silurian Family Drahomiridae (Mollusca, Tergomya)
    Muzeum břidlice v Budišově nad Budišovkou - nová expozice
    Muzeum břidlice v Budišově nad Budišovkou
    Muzeum těžby a zpracování zlata na Novoknínsku
    Muzeum těžby polymetalických stříbronosných rud Mikulov
    Muzeum v Jiřetíně pod Jedlovou (Muzeum Jiřetín pod Jedlovou)
    Muzeum zkamenělých stromů v Lounech
    Nálezy rodu Castor L. a Trogontherium F. (čeleď Castoridae, Rodentia, Mammalia) z lokality Chlum u Srbska
    Národní kulturní památka Důl Michal, Ostrava-Michálkovice
    Nationalmuseum Prag
    Naturforschung im Spielfeld der Wissenschaftspolitik im Vormärz: die Beziehungen der k.k. Hofnaturalienkabinette in Wien zur Gesellschaft des Vaterländischen Museums in Böhmen
    Návrh na využití důlních objektů, ve kterých byla ukončena těžba
    Nejkrásnější ametystová drúza se stoletou tradicí
    Nej...nej...nej mezi citrínem a záhnědou z Národního muzea
    Největší české granáty
    Několik postřehů z cesty po Itálii očima mineraloga
    Některé nové mineralogické nálezy v sedimentech Kadaňska
    "Německá drahokamová cesta" - malý průvodce
    Nerostné bohatství rtuťových rud ve slovinské Idriji : Po 500 letech těžby z dolů muzeum
    Neues Moldavitmuseum in Český Krumlov/Böhmisch Krumau
    A newly recovered collection of the Early Miocene flora of Kymi (Greece) previously misinterpreted as the Upper Miocene flora of Tállya (NE Hungary)
    Neživé Krkonoše aneb svědectví geologické sbírky Krkonošského muzea
    Nová expozice Hornického muzea OKD Ostrava
    Nové poznatky o meteoritech ze sbírky Národního muzea v Praze
    Nově zřízené muzeum v Bohušově na Osoblažsku
    Novopacká klenotnice v novém
    Nový gemologický výzkum údajných největších českých granátů
    The Nový Knín mining museum: A rich gold mining history
    Nový nález hibschitu z Mariánské hory v Ústí nad Labem
    Nový nález trilobita Holoubkovia klouceki (Růžička, 1926) (Lichida) v mílinském souvrství (tremadok) v Barrandienu : (12-33 Plzeň)
    The oldest description and illustration of muscle scars in platyceratid gastropods, published by Daniel Oehlert in 1883
    Opět střídání stráží v Jenštejnském domě
    Opožděné vernisáže, aneb, Výstava západomoravských vltavínů v Muzeu Vysočiny v Jihlavě v roce 1968
    Ordovician Tergomya and isostrophic Gastropoda (Mollusca) of Bohemia: Types and referred specimens in the collections of the National Museum, Prague, Czech Republic
    Osudy sbírky nerostů Františka Peštála st. z Třebíče
    Otevření nové expozice "Život v době mamutů aneb diorama pleistocenní krajiny" v Muzeu Českého krasu
    Das Palaeontologische Museum in Moskau
    Paleontologické oddělení
    Paleontologické výzkumy přírodovědeckého oddělení Muzea v Hradci Králové v roce 1999
    Paleontologické výzkumy přírodovědeckého oddělení Muzea v Hradci Králové v roce 2000
    Patologické pygidium Eccoptochile clavigera (Beyrich, 1845) (Trilobita) z letenského souvrství českého ordoviku v pražské pánvi (Barrandien) : 12-41 Beroun
    Pětasedmdesátiny ing. Jiřího Čejky, DrSc. : Bibliografie Jiřího Čejky za léta 1999-2004
    Pieta ze sbírek Metropolitního muzea v New Yorku (USA)
    Pleurocystitidae indet. (Cystoidea, Rhombifera) in the Bohemian Devonian (Czech Republic)
    Počítačová evidence expozice mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea
    Podíl prof. Vrby na vytvoření sbírek mineralogického muzea Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity v Praze
    Podkrušnohorské technické muzeum
    Podzemní lomy v okolí Maastrichtu : Zpráva o akci TMS Permon Sint Pietersberg 2002
    Polská hornická historie v muzeích, v navštěvovaných dľlních dílech a skanzenech
    Poznámky k výskytu hvězdového křemene na vrchu Strážník u Jilemnice
    Pozvánka do muzea - Německé hornické muzeum v Bochumi
    Prague ´62
    Pravděpodobně nejstarší dochovaný popsaný jedinec trilobita z území České republiky
    Pražské millerity
    Preschen bei Bilin - Florenwechsel im Tertiär
    The present state of some mineralogical localities of the České středohoří Mts.
    The present state of some paleontological localities in the Tertiary of the České středohoří Mts.
    Prezentace speleologických výzkumů v expozici Větřák
    Problematika koroze a konzervace skla
    Prof. Dr. František Dvorský 1846-1917
    Prof. RNDr. Radim Nováček (21.3.1905 - 13.2.1942)
    Projekt skanzenu mědirudného dolu v El Teniente v Chile
    Průvodce expozicí "Jeskyně a jeskyňáři v Českém krasu" v Muzeu Českého krasu v Berouně
    Průvodce geologicko-paleontologickou expozicí Barrandienu v Muzeu Českého krasu v Berouně
    První evropské gemologické symposium v Idar-Obersteinu v Německu a 75. výročí založení DGemG (Něměcké gemologické společnosti)
    Přehled materiálu popsaného G.C. Laubem ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Přehled publikací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2006 a 2007 s dodatky za rok 2005
    Přehled publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Márodního muzea (říjen 1999-listopad 2000)
    Přehled publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea (červenec 1997 - červenec 1998)
    Přehled publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea (prosinec 2001 - prosinec 2002)
    Přehled publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2005 s dodatky za rok 2004
    Přehled publikovaných přednášek mineralogicko-petrologického oddělení NM za období 1962-1988
    Přehled výzkumů velkých pleistocénních obratlovců v severozápadní části Hornomoravského úvalu
    Příprava hornického muzea v mědirudné oblasti v Allihies v Irsku
    Přírodní kámen v architektuře Národního muzea
    Přírodovědecké oddělení Severočeského muzea v Liberci
    Přírodovědný ústav VMO v roce 2005
    Přírodovědný ústav VMO v roce 2006
    Přírůstky drahých kamenů v mineralogických sbírkách Národního muzea v Praze
    Přírůstky sbírky tektitů Západomoravského muzea v Třebíči v letech 1991-1996
    Příspěvek k datování těžby železných rud na Českolipsku
    Příspěvek k poznání senonské ústřice Oscillopha dichotoma (BAYLE, 1849)
    Publikace pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2008 s dodatky za rok 2007
    Publikace pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2009
    Publikační činnost pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea (červenec 1995 až 1997)
    Regionální mineralogická expozice v Městském muzeu Horažďovice
    Reichenstein-Złoty Stok: zajímavá historická lokalita v Rychlebských horách
    Retgersit ze Smrkovce u Mariánských Lázní
    A review of Silurian discinoid brachiopods from historical British localities
    Rhyolithkugeln und ihre Mineralisation im fluidalen "Nesselhofporphyr" bei Tambach-Dietharz/Thüringer Wald
    Rhyolithkugeln und ihre Mineralisation innerhalb der oberen Randfazies des Älteren Oberhöfer Quarzporphyrs am Felsenschlag bei Gehlberg/Thür. Wald
    RNDr. Eva Purkyňová, CSc., jubilující
    RNDr. Jaroslav Švenek (*30.4.1927 - +19.2.1994)
    RNDr. Jiří Kouřimský, CSc., zemřel
    RNDr. Josef Beneš (29.8.1927 - 19.2.2001)
    RNDr. Karel Tuček, CSc. a Městské muzeum v Nové Pace
    RNDr. Milada Vavřínová (14.12.1918 - 10.8.2001)
    RNDr. Tomáš Kruťa, CSc., devadesátiletý
    RNDr. Vlastislav Zázvorka, CSc. zemřel
    Die Rotliegendflora des Thüringer Waldes. Teil 1, Einführung und Keilblattpflanzen (Sphenophyllales)
    Die Rotliegendflora des Thüringer Waldes. Teil 2, Calamiten und Lepidophyten
    Die Rotliegendflora des Thüringer Waldes. Teil 3, Farne
    Die Rotliegendflora des Thüringer Waldes. Teil 4, Farnsamer und Farnlaub unbekannter taxonomischer Stellung
    Die Rotliegendflora des Thüringer Waldes. Teil 5, Ginkgophyten, Coniferophyten
    Die Rotliegendflora des Thüringer Waldes. Teil 6, Wurzeln und fertile Organe. Algen und Bakterien. Vegetation
    Rudní ložiska České republiky - nově otevřená součást stálé hornické expozice muzea v Krásně (okres Sokolov)
    Ředitelé evropských geologických služeb v berounském geoparku
    Sběratelé minerálů na Oslavansku
    Sbírka a expozice moravských vltavínů v Západomoravském muzeu v Třebíči
    Sbírka vltavínů a tektitů v Západomoravském muzeu v Třebíči
    Sbírkové amfiboly českých vulkanitů
    Sbírky a expozice mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea
    Second find of crinoid "Vletavicrinus haueri" Waagen et Jahn, 1899 in Přídolí Limestone, Upper Silurian, Barrandian Area (Czech Republic)
    Seminář geologů muzeí České a Slovenské Republiky, Prudká na Moravě 2.-5. června 2003
    Seminář geologů muzeí České a Slovenské republiky "Třebíč 2000" - průvodce po exkurzních lokalitách
    Seminář k výročí 100 let od založení mineralogicko-petrologického oddělení
    Seznam publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea (srpen 1998 - září 1999)
    Shell breakage and repair in the Ordovician gastropod Barrandicella? tarda from the Upper Ordovician of Bohemia (Czech Republic)
    Shell morphology, presumed mode of life, and shell repair of the Lower Devonian paragastropod Antigyra from Bohemia (Czech Republic)
    Silicifikovaná dřeva v západním Podkrkonoší
    Skorylový pegmatit na vrchu Hrádek u Sušice
    Slavnostní otevření důlní expozice v Chrustenické šachtě
    Slezské "valouny zlata"
    Solný důl Wieliczka, Polsko
    Some Pennsylvanian arborescent lycopsid cones and their microspores from the British coalfields
    Současná muzea hornictví a hutnictví v Maďarsku
    Současnost a výhled do budoucnosti mineralogicko-petrologického oddělení. Publikační činnost pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení za období 1992-1993
    Současný stav příprav realizace zóny technických památek v Mostě
    Společnost Národního muzea a činnost její mineralogické sekce v roce 1997
    Společnost Národního muzea a její mineralogická sekce v roce 2003
    Společnost Národního muzea a její mineralogická sekce v roce 2007
    Spolupráce Přírodovědného ústavu Vlastivědného muzea v Olomouci a občanského sdružení Natura Opava
    The state of the Sternberg's original collection
    Statistical evaluation of conulariids of the Lower Palaeozoic of the Prague Basin
    Stav dokumentace krasových jevů v podmínkách muzea Blansko
    Sternberg's Type Collection of Carboniferous Fossil Plants in the National Museum, Prague
    Stříbro a jeho minerály
    Studium minerálních paragenezí sekundárních minerálů na vybraných lokalitách Českého masivu
    Studium minerálních paragenezí sekundárních minerálů na vybraných lokalitách Českého masivu (II)
    Studium minerálů uranylu ze sbírek Národního muzea
    Studium minerálů uranylu ze sbírek Národního muzea (II)
    Succinite and some other fossil resins in Poland and Europe (deposits, finds, features and differences in IRS)
    Sulfoantimonate (III) von der Lokalität Baeita, Sozialistische Republik Rumänien
    Svět drahých kamenů
    Svět nerostů - dlouhodobá expozice mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského muzea v Brně
    Symplezit z Horních Novosedel u Písku
    Šedesátiny RNDr. Zdeňka Gáby
    Štúdium drahokovovej mineralizácie vo vzorkách z depozitov Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici
    Technická památka mezinárodního významu - vodní kolo dolu Drkolnov v Příbrami
    Tektity ve sbírkách Moravského zemského muzea v Brně
    Terénní činnost mineralogického pracoviště Vlastivědného muzea Olomouc v letech 1990-1995 (1.část)
    Terénní činnost mineralogického pracoviště Vlastivědného muzea Olomouc v letech 1990-1995 (2.část)
    Termická analýza minerálů uranylu III. Křemičitany uranylu
    Tertiary Avian Localities of Denmark
    Tertiary Avian Localities of Germany
    Tertiary Avian Localities of Greece
    Tertiary Avian Localities of Hungary
    Tertiary Avian Localities of Moldavia
    Tertiary Avian Localities of Russia (European Part)
    Tertiary Avian Localities of Slovakia
    Tertiary Avian Localities of Switzerland
    Tertiary Avian Localities of the Czech Republic
    Tertiary Avian Localities of the United Kingdom
    Tertiary Avian Localities of Ukraine
    Těžba nerostných surovin v okolí Olomouce
    Těžba zlata na Novoknínsku - historie a současnost
    Third International Workshop on Ichnotaxonomy (WIT-III) : Prague and Jevičko, Czech Republic, September 4-9, 2006
    Die Tierknochen der Höhlen von Mladeč in Mähren, Tschechische Republik
    Topaz - světová naleziště a přehled a jejich zastoupení v drahokamové kolekci Národního muzea v Praze
    Třebenice - Museum of Bohemian Garnet
    Tucson Gem and Mineral Show 1995 a účast Národního muzea na ní
    Two additonal, isolated, paucispiral operculs from the Lower Devonian Koněprusy Limestone (Bohemia, Barrandian Area)
    Two new bellerophontiform tergomyans (Mollusca) from the Early Devonian (Lochkovian) of the Barrandian Area, Bohemia (Czech Republic)
    Type specimenns of fossils in the National Museum, Prague vol.2, palaeozoic crinoidea, supplement 1991-1997
    Type specimens from the Cassian Beds in the collection of the NHM Vienna
    Typen der Geologisch-Paläntologischen Abteilung
    Typen-Katalog der Trilobiten-Sammlung des Naturmuseums und Forschungsinstituts Senkenberg : Typen und Typoide des Senckenberg-Museums, Nr. 86
    Ultrabasit : ein wiederentdecktes Originalmineral in der Baldauf-Sammlung
    Unikátní nález zkamenělého stromu v Ohři
    The use of recently re-discovered glass plate photodocumentation of those human fossil finds from Předmostí u Přerova destroyed during World War II
    Úvod a souhrn k semináři Agricolovi žáci
    Validation of Araciphyllites austriacus J. Kvaček et Herman (Monocotyledones:Araceae)
    Ve východobavorském zámku Theuern se uskutečnilo již desáté Bavorsko-české kolokvium
    Velké krystaly záhněd ze sbírek mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského muzea
    Verdelit z Třebíče-Boroviny - Li pegmatit, který unikl pozornosti sběratelů
    Vlastivědné muzeum Jesenicka a jeho geologické sbírky
    Vltavíny a jejich sběratelé na Znojemsku
    Vltavíny ve sbírce Jihomoravského muzea ve Znojmě
    Volborthit, Cu3(VO4)2.3H, ze Studence u Jilemnice
    Vratislavské granáty
    Výroční zpráva o činnosti Slezského zemského muzea za rok 1998
    Výskyt a těžba ozdobných kamenů na historických lokalitách Krušných hor a Podkrušnohoří
    Výstava "90 rokov múzejníctva v Banskej Štiavnici"
    Výstava "Kámen ze všech pohledů" v Muzeu Mladoboleslavska
    Výstava "Kameny z okolí i z dálek" v Čelákovicích
    Výstava Kašpara M. Sternberga v Národním muzeu v Praze 1998
    Výstava Meteority, Země a my v Národním muzeu v Praze
    Výstava "Poselství meteoritů" v Národním muzeu
    Výstava "Spolupráce slovenských a českých jeskyňářů při výzkumu podzemí"
    Výzkum jeskyně Balcarka
    Výzkum minerálů uranylu v Národním muzeu v Praze
    Význačné životní jubileum PhDr. Jiřího Majera, CSc.
    Význam Kašpara Šternberka pro mineralogické sbírky Národního muzea a české hornictví
    Význam osobnosti prof. K. Vrby pro Národní muzeum
    Vzpomínka na mineralogické určovací besedy
    Vzpomínka na RNDr. Karla Tučka, CSc.
    Das wissenschaftliche Erbe von Gustav Tschermak-Seysenegg (1836-1927): Eine Zusammenstellung biographischer Daten seiner Doktoranden
    Z historie mineralogicko-petrologického oddělení NM (do roku 1976)
    Z historie pojmenování nového minerálu - tučekitu
    Z největších geologických osobností Jesenicka
    Za kongsberským stříbrem
    Za minerály a slavnou hornickou minulostí do rumunského Banátu
    Záchrana a prezentace hornických památek na Březových Horách Okresním muzeem Příbram
    Záchrana hornických památek v širším regionu Slavkovského lesa demonstrovaná na příkladu transferu těžního parního stroje z dolu Marie v Královském Poříčí do areálu depozitářů Okresního muzea Sokolov v Krásně
    Zajímavé nálezy zlata v jílovském revíru
    Zajímavé poznatky z cesty do Polska
    Zatraktivnění Hornického muzea OKD Ostrava
    Zatraktivnění Hornického muzea OKD Ostrava
    Zdeněk Doubek - 70 let
    Zemřel mineralog RNDr. Tomáš Kruťa, CSc.
    Zeolity a Národní muzeum
    Zinnlagerstätten des Osterzgebirges, Zinnwald - Altenberg - Sadisdorf
    Zkameněliny z vápencových souvků od Vidnavy ve Slezsku
    Zlato ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Zlato z nalezišť v České republice ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Znovunalezení lidé z Předmostí : vzrušující archeologická expedice do muzejních šuplíků
    Zoisova sbírka minerálů v Přírodovědeckém muzeu Slovinska
    Zóna průmyslových památek v okrese Most, vztahujících se k hornické činnosti a chemii
    Zpráva ze semináře muzejních geologů v Měděnci v Krušných horách
    Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1991. Mineralogicko-petrologické oddělení.
    Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1991. Paleontologické oddělení
    Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1991. Výzkumná chemická laboratoř
    Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1992. Mineralogicko-petrologické oddělení
    Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1992. Paleontologické oddělení
    Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1992. Výzkumná chemická laboratoř