Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    mylonit
Článek
    40 Ar-39 Ar dating of the Inner Carpathians variscan basement and superposed alpine mylonitic overprinting
    Apatit a sdružené minerály v metamorfovaných pegmatitech v trase dálničních tunelů u Nakléřova
    Calcite Mylonites of SW Brunovistulicum
    Conjugate shear zones in the Southern Bohemian Massif (Austria): implications for Variscan and Alpine tectonothermal activity
    Contrasting microstructures and deformation mechanisms in metagabbro mylonites contemporaneously deformed under different temperatures (c. 650°C and c. 750°C)
    Contrasting P-T conditions during conjugate shear zone development in the Southern Bohemian Massif, Austria
    Deformation of inhomogenous calcite aggregates: an example from Variscan limestones of Moravia
    The development of banded mylonite structure during solid-state flow, example of "red gneiss", Erzgebirge
    The development of mid-crustal extensional shear zone during Cretaceous convergence of the Vepor Unit in the West Carpathians
    Development of the Gföhl Migmatites through Partial Melting and Textural Annealing of High-Grade Orthogneiss via Process of Disintegration of Solid State Texture
    Doklad o předdevonské metamorfóze hornin v západní části Nízkého Jeseníku
    Ferric tourmaline from Ti-hematite-adularia-quartz segregation lens in metaarkose
    Geological relations in the NW part of the Královský hvozd (Kuenisches Gebirge_/Kingswood/, Bohemian Massif
    Das geologische "Lamer Fenster" im Künischen Gebirge (Královský Hvozd) des ostbayerischen Moldanubikums
    Implication of polyphase shear deformation and metamorphism along the Romanche Transform Fault for ocean floor orogenesis
    Kinematik und Alter der Blattverschiebungszonen in der südlichen Böhmischen Masse
    Kinematische Untersuchungen an Blattverschiebungszonen in der südlichen Böhmischen Masse
    Konjugierte Scherzonen in der südlichen Böhmischen Masse: variszische und alpidische kinematische Entwicklungen, Projekt S4713
    Kuřim - old quarry near railway
    Late orogenic structural control on the regional geometry of basement massifs : an example from the Jeseník Mountains, Czech Republic
    Magmatic history of granite-derived mylonites from the southern Desná Unit (Silesicum, Czech Republic)
    Magmatic history of granite-derived mylonites from the southern Desná Unit (Silesicum, Czech Republic)
    Mehrphasige Exhumierungsgeschichte des Erzgebirgskristallins Sachsen - petrologische und strukturgeologische Belege aus Ortogneiisen des mittleren Erzgebirges
    Mineralogický výzkum anomální akumulace Mg-chlortu v metamorfitech z lomu nedaleko Vidova u Českých Budějovic
    The Mohelno fault mylonite zone and its significance for the structure of the eastern part of the Moldanubicum
    Mylonitic deformation of early Proterozoic tonalite: example of Suomis Jarvi Shear Zone, West Uusimaa Complex, Finland
    Mylonitizace a chemické složení metagranitů ve vrtu DO-7, Oskavská kra, silezikum
    Oskavská kra - příklad duplexové stavby na jv. okraji Hrubého Jeseníku
    P-T-t-Pfade im Grenzbereich Moldanubikum/Zone von Erbendorf-Vohenstrauss
    Petrografie dvou pozapomenutých rekordních podzemních hloubkovrtů v moldanubiku uranového ložiska Rožná, západní Morava
    Połnocna część bloku Karkonoszsko-Izerskiego: historie pasywnej krawędzi terranu Saksoturyngii
    Polymetalické zrudnění horažďovického zlomového pásma
    Postęp wiedzy o geologii krystaliniku Sudetów w łatach 1990-2003
    Pozdní zirkony ze syenitových mylonitů z lomu Plešovice, granulity Blanského lesa
    Pre-variscan, Variscan and Early Alpine thermo-tectonic history of the north-eastern Bohemian Massif: An 40Ar/39Ar study
    Předdevonský metakonglomerát v mylonitech severní části desenské klenby
    Přibyslav - štola pod farou, mineralogie a geologie
    Příspěvek k mineralogii polymetalického ložiska Plánička-Stříbrník u Klatov v jz. Čechách (Česká republika)
    Pseudotachylites of the Złoty Stok-Skrzynka tectonic zone, Śnieżnikmetamorphic, Sudetes
    Radioaktivní akcesorické minerály třebíčského masivu
    Relationship of Emplacement of the Jihlava Pluton to the Structural Evolution and Tectonics of the Eastern Part of the Moldanubian Zone (Bohemian Massif)
    The Rodl Shear Zone in the southern Bohemian Massif
    Rozsah a pozice fylitové série a karbonu v Moldavě-Vápenici ve východních Krušných horách
    Steady state flow and rheology of deformed Erzgebirge granitoids
    Studium deformací přibyslavské mylonitové zóny ve vztahu k uranovému zrudnění
    Variation of deformation mechanisms within the progressive-retrogressive mylonitization cycle of limestones: brunovistulian sedimentary cover (the Variscan orogeny of the Southeastern Bohemian Massif)
    Variské deformace ve vybraných vrtech v paleozoiku u Hranic : 25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí
    Die variszische Entwicklung auf Kartenblatt 16 Freistadt
    Velké podeformační krystaly zirkonů z granulitů Plešovic
    Vertically decoupled thickening and exhumation processes in orogenic supra- and infra-structure during building of Gemer-Vepor continental wedge
    Volume balancing in ductile shear zones by the quantification of accessory zircon in oriented thin sections
    Zábřežské krystalinikum na listu Mohelnice (14-43 Mohelnice, 14-41 Šumperk, část)