Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    mylonitizace
Článek
    Akustická impedance a elastická anizotropie některých hornin Veporid
    Deformation Mechanisms, Mineral Chemistry, and P-Wave Velocity Patterns from Mylonitic Metagabbros deformed at Amphibolite and Granulite Facies Conditions
    Deformation pattern related to an orogen parallel extension event recorded in the Vepor unit, West Carpathians
    Das Dohnaer Massif in der südöstlichen Elbezone
    Fan-Like Structure in Central Part of the Śnieznik Dome - A Result of Episodic Exhumation
    Kontakt tanvaldského a libereckého granitu u Jablonce nad Nisou : (03-322 Jablonec nad Nisou)
    Leukokratní ortoruly z okolí Dačic : 23-33 Dačice
    Mineralogy of the clay gouge on Prague fault
    A Model for the Mechanism of the Alpine Overprint of Magnetic Fabric in the Late Variscan Vepor Pluton granitic rocks, Western Carpathians
    Mylonitizace a chemické složení metagranitů ve vrtu DO-7, Oskavská kra, silezikum
    Orogen parallel extension in the Veporic Unit, West Carpathians
    Poznámky k existenci větráním obohacených zón stříbronosných rud v Brodském a Jihlavském rudním revíru
    Přibyslav - štola pod farou, mineralogie a geologie
    Quantitative correlation of biotite lattice preferred orientation and magnetic fabrics in granulites from the Southern Bohemian Massif
    Two types of "augen gneisses" in the Śnieżnik Metamorphic Unit, West Sudetes, Poland
    Variation of deformation mechanisms within the progressive-retrogressive mylonitization cycle of limestones: brunovistulian sedimentary cover (the Variscan orogeny of the Southeastern Bohemian Massif)
    The Variscan overthrust of the Lower Palaezoic gneiss unit on the Cadomian basement in the Strzelin and Lipowe Hills massifs, Fore-Sudetic Block, SW Poland; is this part of the East-West Sudetes boundary?
    Variscan structure of Hranice Paleozoic area (Moravosilesian Paleozoic Zone)
    Vývoj mylonitizace vápenců a kontrastní variská deformace tektonických domén jihozápadního brunovistulika