Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    namur
Článek
    Carboniferous (Namurian) deformation in the Blanský les massif, Southern Bohemia : U-Pb zircon evidence
    The deposit of refractory claystones Kačice near Libušín (Central Bohemia)
    Dosavadní poznatky o tufogenních horizontech porubských vrstev v karvinské dílčí pánvi OKR
    Evaluation of the seam number XVIII mining in the area of mine Dukla, north from the 2nd transversal tectonic disturbance
    Floristické novinky z karvinského souvrství hornoslezské uhelné pánve (Česká republika)
    Heterolityczne osady plywowe w serii paralicznej Górnoslaskiego Zaglebia Weglowego
    Intranamurský hiát v hornoslezské pánvi
    Jaklovecké vrstvy (namur A) v karvinské dílčí pánvi ostravsko-karvinského revíru (hornoslezská pánev)
    K biostratigrafii karbonu v doubravských vrstvách hornoslezské černouhelné pánve
    Klimatické změny při přechodu z rifové do flyšové sedimentace ve svrchním devonu a karbonu na Moravě
    Macrofloral zonation in the Upper Silesian Coal Basin (Czech Republic)
    Model sedimentace psamitů moravskoslezského kulmu
    Může být namur-A na Drahanské vrchovině?
    Namurian-Westphalian Fossil Plant Taxa and Assemblages in the Czech Part of the Upper Silesian Coal Basin
    New distinctive miospore species from the Namurian of the Upper Silesia Coal Basin, Poland
    Olistostrómové telesá a prekotná sedimentácia v horninových sekvenciách vrtu BRU-1 (brusnícka antiklinála, Rimavská kotlina)
    Palaeomagnetism and palaeogeography of Viséan to Namurian of the Upper Silesian Black-Coal Basin, Czechoslovakia: a contribution to the EUROPROBE
    Paleoekologický model prostředí ovlivněného říční sedimentací (duckmant, vnitrosudetská pánev) : 03-42 Trutnov
    Palynology of the Bohemian part of the Intra-sudetic basin (Bashkirian-Kasimovian B), Czech Republic
    Perspektivy využití slojí porubských vrstev v české části hornoslezské pánve
    Petrographic composition and chemical technological properties of sapropelic coals from the Upper Silesian Coal Basin (Poland)
    Primitive gallery forest from the Intrasudetic basins (Duckmantian, Czech Republic)
    Předběžná zpráva o výskytech tonsteinů ve spodních sušských vrstvách v ostravsko-karvinském revíru
    Příspěvek k paleogeografii paralické molasy namuru A v Českém masívu
    Příspěvek k poznání tufogenních horizontů svrchních petřkovických vrstev v dobývacích prostorech Dolu Paskov a Dolu Staříč
    Über Lyginopteridaceen-Achsen aus dem Namur A von Ostrava (Ostrau), CSSR
    Uhelné tonsteiny a další tufogenní horniny jako významné korelační horizonty v čs. části hornoslezské pánve
    Zjištění makroflóry karvinského souvrství v jablunkovské depresi (podbeskydská část hornoslezské pánve, Česká republika)