Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    neotektonika
Článek
    3-D monitoring of active tectonic structures in the Western Carpathians
    3D projection and interpretation of earthquakes in the Western Bohemia area
    3D tectonics of the Prague synform (Barrandian, Central Bohemia): new preliminary results
    Active tectonics research within the sudetic marginal fault zone; Vlčice u Javorníka site
    Activity of selected Geodynamical Processes in the Central Poohří Region, NW Bohemia
    Alpine foreland-problems of Quaternary stratigraphy, nomenclature and interpretation
    Alpine Rejuvenation of Epi-Hercynian Foreland - the Complex Morphostructural and Tectonic Analysis (Moravosilesian Region, Bohemian Massif)
    Alpine Tectonic Inversion - Principal Mechanism of the Variscan Basement Uplift and Exhumation in the Sudety Mts.
    Alpínské morfostruktury ve východní části epivariské platformy a jejich význam
    Analiza zintegrowanych danych teledetekcyjnych i tektonicznych Obniženia Zytawsko-Zgorzeleckiego
    Analysis of the drainage network of the Hoštice foot step
    Analýza zemetrasení použitých na určenie tektonického napätia v oblasti Malých Karpát
    Antropogenní vrásy na Mostecku v severočeské pánvi
    Beobachtung rezenter tektonischer Bewegungen im Wattenkopftunnel bei Ettlingen
    Chronologický model neotektonických pohybů ve střední Evropě
    Compaction of Miocene molasses and neotectonic mobility of the Polish Carpathian Foothils
    Contribution of Geophysics to the Neotectonics and Kinematics of the West Carpathians
    Contribution of remote sensing analysis to the knowledge of neotectonic active structures in the central part of the Bohemian Karst
    Contribution to the neotectonics of the West Carpathians
    Částečně exhumovaný tektonický reliéf jihovýchodního okraje Českého masivu na jihozápadní Moravě a severním Rakousku
    Deformácia a kinematika miocénnej strižnej zóny severnej časti Malých Karpát (Bukovská brázda, hrabnícke súvrstvie)
    Deformační funkce tektonických struktur v masivu
    Deformation function of tectonic structures in massifs
    Deformations effects on cracks in massifs and their interpretation
    Determination of characteristic features of slope movements present-day activity by monitoring in thick-bedded sandstones of the Bohemian Cretaceous basin
    Effects of active tectonics on fluvial system of the upper Morava basin development
    Erdbeben entlang der Finne- und Gera-Jáchymov-Störung in Thüringen und Sachsen : fallbeispiel: Das Beben am 28.09.1993 bei Gera
    Etchplain, rock pediments, glacises and morphostructural analysis of the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Evidence of active tectonic movements in Krušné Hory Mts. (NW Bohemia)
    Evolution of Quaternary river terraces related to the uplift of the central part of the Bohemian Massif
    Exodynamic analysis of the Central Šumava Mts.
    "Fagotia-Faunen" und quadriglazialistisches stratigraphisches System des Pleistozäns im nördlichen Alpenvorland im Vergleich zu einigen klassischen Fundorten im Bereich der nordischen Vereisung Deutschlands
    Flowstone-like calcite in the andesite of Jarmuta Mt. - dating the Holocene tectonic activity in the vicinity of Szczawnica (Magura Nappe, Outer Carpathians, Poland)
    From extension to compression: Late Miocene stress inversion in the Alpine-Carpathian-Pannonian transition area
    Geneza Kotliny Jeleniogórskiej
    Geodynamic analysis of the Nízké Tatry Mountains based on geophysical and remote sensed data
    Geodynamic hazard and risk assessments for sites close or in tectonic zones with shear movements
    Geodynamic studies in the Góry Stołowe National Park area
    Geodynamická evoluce krymsko-černomořské oblasti
    Geoinformační potenciál kaňonu Labe v Děčínské vrchovině
    Geologické poměry historického jádra města Olomouce
    Geologický a tektonický vývoj oblasti střední Evropy
    Geologie historické části města Olomouce (tzv. Olomoucký kopec)
    Geomorfologická analýza a vývoj údolních meandrů Ohře v Mostecké pánvi
    Geomorfologická interpretace geodetických měření v Krušných horách
    Geomorfologická specifika vybraných lokalit jaderných elektráren v ČSFR
    Geomorfologické projevy orogeneze Himálaje a Karákóramu
    Geomorfologický vývoj, geologická stavba a regionální členění reliéfu Novohradských hor a jejich podhůří
    Geomorfologický vývoj polské části Sudet: přehled současných výzkumných poznatků
    Geomorfologický vývoj údolí Divoké Orlice v oblasti Zemské brány v Orlických horách
    Geomorfologiczne kryteria identyfikacji zdegradowanych krawedzi tektonicznych w Sudetach
    Geomorfologie povodí horního toku Sázavy
    Geomorphic evolution and present-day geomorphic processes of the southern part of the Crimean peninsula (Ukraine)
    Geomorphological analysis of levelling measurements between Mikulovice village and Jezeří Castle in the Krušné hory Mountains
    Geomorphological analysis of the region of the middle part of the Rokytná River Valley and its surroundings
    Geomorphological aspects of late Saxonian epiplatform orogeny of the Bohemian Massif. Part 1
    Geomorphological Aspects of Levelling Measurements of the Earth's Surface Movements in the Czech Republic
    Geomorphological aspects of the late Saxonian epiplatform orogeny of the Bohemian Massif. Part 2
    Geomorphological hazards on stratovolcanoes in Southwest Asia
    The geomorphological map of Brno surroundings
    Geomorphological observations in the area of the Bečva geodynamic polygon (The Moravskoslezské Beskydy Mountains)
    Geomorphology of the Diendorf Fault Area on the SE margin of the Bohemian Massif in SW Moravia and NE Austria
    Hierarchy of inhomogeneity elements influencing transmissivity distribution in hard rocks
    Hydrogeological Data as Indicator of Neotectonic Activity
    The influence of river network arrangement on values of geotectonic indices (on the example of the Oslava River basin)
    Installation of the deformometer TM 71 in the Peruvian Andes
    Integrated geophysical, structural geology and petrological studies of the continental lithosphere in the Western Carpathians
    Interpretace údajů o vlivu technogenní činnosti při úpatí Krušných hor na průběh endogenních a exogenních pochodů v okolním horninovém prostředí
    Interpretation of data about technogenic activity at the toe of Krušné hory Mts. affecting endogenous and exogenous processes in the rock environment
    Introduction into the Project "Stability Relations of Supporting Systems of Bridges and Tunnels in Stress Fields of Zones of Gravitational Spreading"
    Investigation of rejuvenated fault zones in Karviná basin using morphotectonic analysis
    Inženýrskogeologické mapování a geologické poměry v okolí úpatí Krušných hor (Čechy)
    Jeskyně v masivu Děčínského Sněžníku
    Jubileuszowe 10. Seminarium Współczesna geodynamika Sudetów i obszarów przyległych - Szklarska Poręba, 5-7.11.2009
    K otázce kvartérní tektoniky ve východní části Západních Beskyd
    Kenozoiczne zapadliska przedgórza Sudetów Pólnocno-Zachodnich
    Konec pliocénu a spodní až střední pleistocén v brněnské kotlině
    Křídové sedimenty na území listu 12-144 Lány : 12-14 Rakovník
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Geology and active geodynamics of the western Eger Rift area
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Second day: Active processes of the western Eger Graben area : stop 6a-c
    The KTB deep crustal laboratory and the western Eger Graben. Third day: (A) Geodynamic observation of fluid driven earthquake swarms and mantle fluid transport processes in the Nový Kostel epicentral area : stop 10
    Kvartérna extenzia v pohorí Žiar
    Lokalizace slabých tektonických otřesů z okolí Jevíčka a Poličky v roce 1998 (24-21 Jevíčko; 24-12 Letovice; 14-33 Polička)
    Metoda identifikace tektoniky na základě změny šířky údolního dna (na příkladu Vsetínské Bečvy)
    Mineral- und Gesteinschemie der Nephelinite und Melilithite des Vogtlandes
    Mineral water springs and the seismic activity within the Western Bohemian area
    Miocene strike-slip faulting and blok rotation in Brezovské Karpaty Mts.(Western Carpathians)
    Miocenní pánev Vižina a její význam pro poznání paleopotamologických poměrů jihozápadní části Českého krasu
    Mobility of tectonic zones in the northern part of the Moravo-Silesian region and their earthquake activity
    Monitoring of recent tectonic activity in Italy
    Monitoring tektonických pohybov v dobrovodskej zlomovej zóne
    Morfostruktura a zarovnané povrchy Rusavské hornatiny
    Morfostrukturní analýza české části Čantoryjské hornatiny (Slezské Beskydy)
    Morfostrukturní aspekty reliéfu Západních Beskyd (na příkladu české části Čantoryjské hornatiny)
    Morfostrukturní charakteristiky a vývoj oblasti seismicky aktivního hronovsko-poříčského zlomu
    Morfostrukturní ovlivnění údolní sítě Rusavské hornatiny
    Morfostrukturní ovlivnění údolní sítě Rusavské hornatiny
    Morfostrukturní polygeneze Vnějších Západních Karpat (na příkladu Západních Beskyd)
    Morfostrukturní rysy Čantoryjské hornatiny (26-11, 16-33 Jablunkov)
    Morfostrukturní vývoj reliéfu kateřinohorské klenby v Krušných horách
    Morfotektonické rysy epicentrální oblasti zemětřesení mezi Roermondem a Heinsbergem
    Morfotektonické rysy reliéfu v povodí Horní Jihlavy
    Morfotektonický výzkum sv. části Rychlebských hor
    Morfotektonika Obnizenia Zytawsko-Zgorzeleckiego
    Morfotektonika okrajového sudetského zlomu v oblasti styku lugika a silezika v Rychlebských horách (04-43 Bílý Potok, 14-22 Jeseník)
    Morfotektonika slezského a magurského příkrovu na území Západních Beskyd (Česká republika)
    Morphostructural analysis of Kateřinohorská Vault in Krušné Hory Mts
    Morphostructural analysis of the Bohutický les Upland in the south Moravia
    Morphostructural development of the north-eastern part of the Rychlebské hory Mts.
    Morphotectonic analysis of the Bohemian Table relief between the Mostecká pánev Basin and the Džbán Table
    Morphotectonic effects in fault zones
    Morphotectonic evidences of the Quaternary geodynamics in selected localities of nuclear power plants
    Morphotectonic features of late Pliocene to Recent tectonic activity in the area of the Cheb Basin and the adjacent Mariánské Lázn [i.e. Lázně] Fault (MLF), Czech Republic
    Morphotectonic research of the NE part of the Rychlebské hory Mts.
    The morphotectonics of the eastern marginal slope of the Ropice-range (The Moravskoslezské Beskydy Mts.)
    Movement tendencies in the Moravia region: kinematical model
    Nálezy limonitu v Albeřické jeskyni
    Nástin tektonické stavby severní části Moravského krasu (24-23 Protivanov)
    Některé aspekty vývoje horního toku Sázavy
    Některé aspekty vývoje horního toku Sázavy
    Některé nové údaje o dynamice styku Českého masivu a karpatské soustavy
    Některé poznatky o kvartéru Austrálie a Nového Zélandu
    Neogene fault activity and morphogenesis in the basement area north of the KTB drill site (Fichtelgebirge and Steinwald)
    Neogene Tektonik und Reliefentwicklung des nördlichen KTB-Umfeldes (Fichtelgebirge und Steinwald)
    Neogene Tektonik und Reliefentwicklung im östlichen Fichtelgebirge
    Neoidní tektonika na ložisku zemního plynu Příbor-Klokočov
    Neotectonic activities in the fault zone of the Cordillera Blanca Mountains
    Neotectonic activity in the area of the Cheb Basin and along the Mariánské Lázně Fault, Czech Republic
    Neotectonic aspect of the Intrasudetic Shear Zone
    Neotectonic rejuvenation of Variscan structures in relation to tracing of methane escape: preliminary note (Upper Silesian Coal Basin, Moravosilesian area, Bohemian Massif)
    Neotectonics of Poland: A state-of-art review. Neotectonic of Poland: Some new achievements
    Neotectonics of the Polish Carpathians in the light of geomorphic studies : a state of the art
    Neotektonický vývoj říční sítě sv. části Rychlebských hor a přilehlé oblasti
    Neotektonický vývoj říční sítě sv. části Rychlebských hor a přilehlé oblasti
    Neotektonik und aktive Krustenspannungen am Ostrand des Eger Beckens (NW-Böhmen) in der Schwarmbebenregion von Nový Kostel, Tschechien
    Neotektonika a problém pleistocenního zalednění Králického Sněžníku (14-23 Králíky)
    Niva - páteř krajiny
    Niva z geotektonického pohledu
    Nový IGCP projekt 518
    O neotektonice
    Orientations of recent principal stress axes in the Jeseníky region
    Oslavany - dnes již ověřené naleziště vltavínů
    Oválné hrásťové morfostruktury ve svratecké klenbě moravika na Tišnovsku (24-32 Brno, 24-14 Boskovice)
    Phreatomagmatic structure of the northern environs of the Ohře rift (Saxony)
    Pohyblivost tektonických zón severní části moravsko-slezské oblasti a jejich zemětřesná aktivita
    Poznámky ke článku T. Ondřeje "Zarovnané povrchy Valašskobystřické vrchoviny a jejího severního předpolí" (Geografie - Sborník ČGS, 105, č. 4, 2000)
    Probíhající morfostrukturní výzkum mariánskolázeňského zlomu
    Problémy "modřické terasy" v Brně-Pisárkách
    Projevy mladé tektoniky v pliocenních sedimentech na Tabulovém vrchu v Olomouci
    Projevy tzv. strukturní kontroly v reliéfu brněnského okolí
    Prologue: An introduction to the dynamic geomorphology of tectonic active zones
    Předběžné výsledky inženýrskogeologického studia svahové deformace hřebene Ledových slují
    Příspěvek k výkladu hlavních tíhových struktur na území ČSSR a v přilehlých oblastech
    Pseudokrasové jevy na ložisku Jílové u Děčína
    Quartäre und rezente Krustenbewegungen im Bereich der Marienbader Störungszone und des Egerer Beckens (Tschechien) : abgeleitet aus morphotektonischen Untersuchungen
    Quaternary alluvial fans in the Most Basin
    Quaternary development of Kateřinohorská Vault relief in the Krušné hory Mountains
    Quaternary of Southeast Asia - differences and affinities with temperate zones
    Quaternary Tectonic Movement Observation
    Quaternary tectonics at the eastern border of the Bohemian Massif: new outcrop evidence
    Radiocarbon dating of holocene fluviatile sediments in North-Eastern Bohemia
    Rates of neotectonic uplift: A Carpathian example
    Recent crustal mobility of the Upper Nysa Klodzka Graben, SW Poland
    Recent crustal movements in Late Tertiary tectonic zones of the Sudetes and Northern Sudetic Foreland, SW Poland
    Recent geodynamic phenomenon in northwestern Bohemia (Central Poohří)
    Recent geodynamic processes in the Himalaya and the Karakoram
    Recent geodynamics of the Sudety Mts. and adjacent areas
    Recent geodynamics of West Bohemia in relation on the crustal structure (unique natural laboratory)
    Recent local geodynamics in the central part of the Stołowe Mts.
    Recent Movements of the Earth's Surface
    Recent rock mass movements investigated in the territories of Bulgaria and Czechoslovakia
    Recent tectonic activity - a review of selected research methods
    Recent tectonic activity and orientations of the principal stresses in the Jeseníky region
    Recent tectonic activity in the area northwards of Šternberk (Nízký Jeseník Mts.) - present knowledge
    Recent tectonics in the Novy Kostel swarm quake region, NW Bohemia, Czech Republic (running DFG Projekt: Reuther/Peterek RE 461/7-1)
    Recentné vertikálne pohyby Západných Karpát pre epochu 1951-1976
    Recentní geodynamika západních Čech ve vztahu ke stavbě zemské kůry (unikátní přírodní laboratoř)
    Recentní morfotektonika Vachšského příkrovu v severním Pamiru
    Recentní morfotektonika Vachšského příkrovu v severním Pamiru
    Recentní pohyby - úvod do diskuse
    Recentní tektonické pohyby v jihozápadní části Nízkého Jeseníku (14-44 Šternberk, 15-33 Moravský Beroun, 24-22 Olomouc)
    Recentní tektonika na severovýchodním okraji Českého masívu
    Regionální členění reliéfu Děčínska
    Reliefentwicklung, Tektonik und Vulkanismus während des Tertiärs und Quartärs im Fichtelgebirge und im westlichen Egerer Becken (Excursion E am 16.4.1998)
    Report on initiation of morphotectonic research of the contact zone of the Rychlebské hory Mts. and the Hrubý Jeseník Mts.
    Review of the crust-lithosphere research in the Carpathians
    Rozpad synklinálního hřbetu Ondřejníku v Podbeskydské pahorkatině : 21-21 [i.e. 25-21] Nový Jičín, 21-22 [i.e. 25-22] Frýdek-Místek
    Saxonská tektonika v Českém masivu
    Seismogenic zones in the eastern Alpine-Western Carpathian-Pannonian junction area
    Seismotectonic Studies of the Bohemian Massif and the West Carpathians
    Seismotectonický model ohniskové zóny zemětřesného roje 1985/86 nalézající se v severní části mariansko-lázeňského zlomu na východním okraji chebské pánve
    Skalní pohyby ve svahu Ledových Slují
    Skalní sesuvy a skalní laviny v Centrálním Tien Shanu
    Současné morfogenetické procesy na Machu Picchu
    Současný stav devastace přírodního prostředí v oboře na Pavlovských vrších
    Spatial (GIS) analysis of relief and lithology of the Vsetínské vrchy Mountains (Outer West Carpathians, Czech Republic)
    The stability relations of supporting systems of bridges and tunnels in stress fields of gravitational loosening zones (on the example of the Ivančice viaduct, south Moravia)
    Steep slopes in the Sudetes and their morphotectonic interpretation
    Structure and dynamics of the lithosphere in the Western Carpathians and the Bohemian Massif junction: multidisciplinary geophysical and geological study
    Strukturně geologická stavba území listu mapy 1:50.000 Sušice(22-31 Sušice)
    The Sudetic Marginal Fault: a young morphophotectonic [i.e. morphotectonic] feature at the NE margin of the Bohemian Massif, Central Europe
    The Sudetic marginal fault, SW Poland: a reactivated sinistral-normal fault
    Surface versus underground measurements of active tectonic displacements detected with TM 71 extensometers in Western Slovenia
    Tectonic setting and newly organised monitoring of recent tectonic deformation in the Rychlebské Hory Mts.
    Tectonic structure and seismic activity in West Bohemia swarm region
    Tectonics of the Northern Part of the Moravian Karst
    Tectonics of the Upper Nysa Kłodzka Graben, the Sudetes
    Tektonické a gravitační tvary v údolí Jihlavy na jihovýchodním okraji Českého masívu (24-34, Ivančice)
    Tektonické mikrozemětřesení od Valašského Meziříčí z 1.5.1997 (25-14 Valašské Meziříčí)
    Tektonické otřesy na východním okraji Českého masívu
    Tektonika čs. části hornoslezské pánve ve vztahu k vytěžitelnosti slojí s postupem do větších hloubek a vlivům na současný georeliéf
    Tektonika výskytu devonu u Adamova (24-32 Brno)
    Tektonisch-geomorphologische Untersuchungen zu quartären und rezenten Krustenbewegungen im Egerer Becken und an der Marienbader Störungszone (Mariánské Lázně Fault, MLF), Tschechien
    Testing selected methods of geomorphological analysis when studying dynamics of relief-building processes. (Geomorphological analysis of the seismicity active region of Vyšší Brod)
    Time constraints for neotectonics and evolution of giant rock slope failures in the main mountain ridge of the Crimean Mountains (Ukraine)
    Time succession of Cenozoic stress fields in the northern part of the Bohemian Massif
    To the geomorphology and geology of the Northern Apenines
    Topography of the Marginal Sudetic Fault in the Rychlebské hory (Mts.) and geomorphological aspects of epiplatform orogenesis in the NE part of the Bohemian Massif
    Úloha geomorfologie při řešení projektu: stabilitní poměry nosných systémů mostních a tunelových staveb ve stressových polích zón gravitačního rozvolnění
    Untersuchungen zur quartären und rezenten Tektonik im Umfeld der Marienbader Störung und des Egerer Beckens (Tschechien) - erste Ergebnisse
    The Upper Morava and Nysa Pull-Apart Grabens - the evidence of neotectonic dextral transtension on the Sudetic Faults System
    Upper Morava and Nysa Pull-apart Grabens: Implication for Neotectonic Dextral Transtension on Sudetic Faults System
    The use of morphometric parameters in tectonic geomorphology (on the example of the Western Beskydy Mts)
    Užití některých prvků morfostrukturní analýzy v prostředí GIS
    Vliv neotektonické aktivity moravské zlomové zóny na vývoj údolní sítě na středním toku Svratky
    Vliv reliéfu krystalinického základu jv. okraje Českého masívu na strukturní vývoj mladších jednotek
    Vltavíny v geomorfologickém vývoji jihovýchodníc části Českého masívu
    Volcanic geometries and stress history of the northern part of the Bohemian Massif
    Výsledky geologického mapování 1:10 000 v studijní ploše Pekařov-keprnická klenba (14-24 Bělá)
    Výsledky kontrolných meraní na sanovanom svahu pod vežovým domom E-2 na sídlisku Železníky v Košiciach
    Výsledky výzkumu nivy Labe u Kostelce nad Labem (12-22 Mělník, 12-24 Praha)
    Využití geofyzikálních metod při analýze georeliéfu horských oblastí
    Využití GIS při detekci neotektoniky na příkladu Vsetínských vrchů a okolí
    Vývoj a aplikace programových extenzí ArcGIS pro účely strukturní a morfotektonické analýzy
    Vývoj údolí Labe v Děčínské vrchovině
    Význam bělského a klepáčovského zlomového systému a jeho pokračování do Karpat
    The Western Slovakia extensometer net - targets and current results
    Young Quaternary and recent crustal movements in Lower Silesia, SW Poland : neotectonic of Poland: Some new achievements
    Youngest Tectonic Activity on Faults in the SW Part of the Most Basin
    Zarovnané povrchy Valašskobystřické vrchoviny a jejího severního předpolí
    Zemětřesný roj 1985-86 v západních Čechách a jeho vztah ke struktuře oblasti
    Znaczenie rzezby inicjalnej w rekonstrukcjach neotektonicznych na wybranych przykladach z Sudetów
    Zródła współczesnych naprężeń tektonicznych w Europie Środkowej w świetle modelowań elementami skończonymi
    Žďárky-Pstrążna Dome: a strike-slip fault-related structure at the eastern termination of the Pořiči-Hronov Fault Zone (Sudetes)
    Žďárky-Pstrążna Dome: dextral strike-slip fault-related structure at the eastern termination of the Pořiči-Hronov Fault Zone (Sudetes, Góry Stołowe Mts.)
    Žíla camptonitu z kulmu od Mariánského Údolí u Olomouce
    Živá tektonická struktura Českého středohoří a jeho širšího okolí v morfologických projevech : tektonogravitační jevy