Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    nerudy
Článek
    Bilance zásob výhradních ložisek nerudních surovin
    Clay Raw Materials and Clay Minerals in the Service of Man
    Český kras v díle Bohuslava Balbína: O památných jeskyních, českém vápenci a léčivém prameni na Tmani
    Ekologické aspekty těžby nerudních surovin
    Geochemická prospekce v Syrské arabské republice
    Geologické a technologické ocenění vybraných surovinových zdrojů Jordánska
    Geologické práce hrazené ze státního rozpočtu realizované v roce 1999
    Geologicko-ložiskový výzkum v. části lukavické skupiny v Železných horách a jejího s. pokračování v podloží křídy (13-42 Pardubice, 13-44 Hlinsko)
    Hlavní poznatky účastníků ze s.p. Geoindustria, Praha
    Hlavní trendy v domácí těžbě nerostných surovin v letech 1993-2002
    Ing. Adolf Malecha, CSc. 80 let od jeho narození
    Ještě jedno jaro ...
    Krušnohorské bílé svory (relikty vysokotlakých metasedimentů), jejich specifická mineralogie a petrologie jako ideální kontrolní faktor pro průmyslové využití
    Ložiska nerudních surovin severozápadních Čech
    Ložisková geologie nerud na přelomu 20. a 21. století
    Metallic and industrial rocks and minerals
    Mineralogy and petrology of some artefacts from Kosoř near Prague
    Několik poznámek ke geologii a roponosnosti Iráku
    Některé problémy zajištění ochrany a hospodárného využívání nerostných zdrojů
    Nerastné suroviny na prelome tisícročí
    Nerostné suroviny : situace v postindustriálním období globalizovaného světa
    Nerostné suroviny
    Nerostné suroviny v hospodářství ČR na počátku 3. tisíciletí
    Nerostné suroviny v postindustriálním období globalizovaného světa
    Nerostné suroviny v pravěkém a středověkém Československu
    Nerostné suroviny v zahraničním obchodě ČR
    Nerudy míří do třetího tisíciletí
    Nové zhodnocení výhradních ložisek nerudních surovin
    Nové zhodnocení výhradních ložisek nerudních surovin
    Ochrana horninového prostředí v programu MŽP
    Postavení ložisek nevyhrazených nerostů v surovinovém potenciálu České republiky
    Prof. Ing. František Čech, DrSc. - sixty years old
    Příspěvek k historii a perspektivám hornictví a rekultivací v regionu severozápadních Čech
    RNDr. Cyril Belej
    Sedimenty české křídové pánve na území hl.m. Prahy
    Significance of Industrial Minerals and Rocks in the Czech Republic as Influence by Economical Changes
    Současné znalosti o pravěké těžbě surovin na území České republiky
    Stone raw materials of Neolithic-Aeneolithic polished artefacts in the Czech Republic: The present state of knowledge
    Suroviny a hornická činnost
    Tertiäre Maare rund um den Egergraben
    Trendy vývoje světové těžby základních nerudních nerostných surovin
    Trendy vývoje světové těžby základních nerudných nerostných surovin
    Unconventional non-metallic mineral raw materials
    Utilization of siliceous weathering products during the Neolithic and Aeneolithic of the Czech Republic
    Úvodní slovo
    Volcanic rocks as possible raw material for Neolithic stone artefacts in Europe - an overview
    Výsledky Programu rozvoje surovinové základny ČR v oblasti nerudních surovin
    Výsledky programu rozvoje surovinové základny ČR v oblasti nerudních surovin
    Vývoj cen vybraných nerudních surovin na světovém trhu
    Výzkum nerudních a netradičních surovin
    Výzkum nerudních surovin
    Vzpomínka na Ing. Adolfa Malechu, CSc.
    Vzpomínka na Jiřího Jelena
    Zahraniční obchod s nerostnými surovinami v roce 2001. II. část, Nerudy, stavební suroviny, vybrané ostatní suroviny a produkty, odpady
    Zavátá minulost Mostecka