Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    obsah uhlíku
Článek
    Behavior of gases and vapours in microporous phase of tissue systems of natural materials, adsortption and dissolution processes and their kinetics
    Contribution to knowledge on ontogenetic developmental stages of Lepidodendron mannebachense Presl, 1838
    Dary z třetihor : zkamenělí poslové hnědouhelných močálů
    The elements distribution during the co-combustion of coal, wood, sludge, plastic and soap
    Hydrogen production by two-stage co-pyrolysis of bituminous coal-polymers mixtures
    Karbonské tropické pralesy
    Possible organometallic structures in the coal substance of Czech coals
    Representative structures of the Dukla coal from Upper Silesian Coal Basin
    Some Pennsylvanian arborescent lycopsid cones and their microspores from the British coalfields
    Structure of hard coals and its influence on coal conversion processes : the influence of the chemical and physical structure of maceral groups on the behavior of bituminous coal in conversion processes
    Typologie využitelnosti hnědého uhlí v dílčích oblastech severočeské hnědouhelné pánve
    Vulkanismus v sokolovské pánvi a jeho vztah k tektonice a uhlotvorbě
    Vyhodnocení péče o rašeliniště v CHKO Labské pískovce a NP České Švýcarsko