Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    odpad radioaktivní
Článek
    Aktivity ministerstva životního prostředí při vyhledávání a průzkumu lokality hlubinného úložiště radioaktivních odpadů
    Alteration processes in bentonite barrier within Mock-Up-CZ experiment
    A Bátaapáti (Üveghutai)-telephely földrengéskockázatának értékelése
    The Behaviour of Radon in the Underground of the Radioactive Waste Repository of Richard; Remedial Measures to Reduce Doses to Workers
    The crystal structure of Na4(UO2)(CO3)3 and its relationship to schröckingerite
    Cs-ferriannite as a possible host for waste cesium: crystal structure and synthesis
    Cs-tetra-ferri-annite: High-pressure and high-temperature behaviour of a potential nuclear waste disposal phase
    The development of sprayed clay technology with respect to deep repositories for radioactive waste
    Druhá etapa komplexního geologického výzkumu testovací lokality Melechov v období 2004-2006 : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Světlá nad Sázavou [i.e. Havlíčkův Brod]
    Earthquake hazard assessment of the Bátaapáti (Üveghuta) Site
    Editorial
    Experimentální výzkum interakce hydrotermálního roztoku obsahujícího Cs s koutským granitem (23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Fakta a mýty o potenciálu a prioritách nerostných surovin v podmínkách Chráněné krajinné oblasti Železných hor
    Geochemie pro životní prostředí
    Geofyzikální měření v bedřichovském tunelu
    Geofyzikální v zkum východní části melechovského masívu
    Geologický výzkum bezpečného uložení vysoce radioaktivního odpadu v České republice (melechovský masiv)
    Geologický výzkum bezpečného uložení vysoce radioaktivního odpadu v České republice (melechovský masív)
    Geologický výzkum melechovského masivu pro účel výzkumu konečného ukládání vysoce radioaktivního odpadu
    Geologie západní části krkonošsko-jizerského masivu
    Geologija i ekologija urana: sovremennoje sostojanije issledovanij
    Geotechnické problémy ukládání odpadů
    Hydrogeologie
    Hydrogeologie bedřichovských tunelů a jejich okolí
    The importance of Corrosion Studies of Natural Glasses for Predicting Durability of Radioactive Waste Glass in a Geologic Environment
    Interaction of Cs, I and Np with granite
    Inventarizace (2.etapa řešení) a hodnocení současné radiaoaktivní zátěže z bývalé průzkumné a těžební činnosti na Trutnovsku, Náchodsku a Broumovsku
    Inženýrská geologie - 2. část
    The Josef Regional Underground Research Centre (Josef URC)
    Kontaminace vod radioaktivními látkami a sledování vlivu jaderných energetických zařízení
    Laserová fotogrammetrie stěn bedřichovského tunelu (úsek A)
    Lom Hraničná u Jablonce nad Nisou - průmyslový analog kaverny v granitovém masivu
    Low-temperature hydrothermal interaction of Cs-containing solutions with a granite: an experimental approach
    Low-temperature hydrothermal interactions between granite and solutions containing Cs, Rb, and Sr: an experimental approach
    Magmatická stavba a puklinová síť v okolí bedřichovských tunelů
    Mica phases suistable for fixation of radionuclides of cesium and rubidium
    Migrace paleofluid v granitoidních horninách: studium fluidních inkluzí v horninách a žilách melechovského masivu (23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Mineral stability of Fe-rich bentonite in the Mock-Up-CZ experiment
    Mineralogie, izotopie a termometrie výplní puklin a hydrotermálních žil v bedřichovském tunelu (úsek A a B)
    Mineralogie výplní puklin melechovského masivu (23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Morfotektonická analýza západní části krkonošsko-jizerského masivu
    Organic Matter in Ore Deposits: from the Genesis to the Environmental Issue
    Petrografie a geochemie hornin vodárenských tunelů
    Podzemní laboratoř BCF v Maďarsku - vyhodnocení polních zkoušek hornin numerickými metodami
    Pozice bedřichovských tunelů v modelu tektonické sítě granitového masivu
    Pražské Geotechnické dny
    The present status of natural analogue studies project in the Czech Republic
    Radon source determination by means of radon isotopes progeny measurement
    Rekognoskační studie rozptylu radioaktivních materiálů z těžby uranových rud v okrese Příbram a zhodnocení z hlediska radiační zátěže pro obyvatelstvo
    Rekonstrukce migrace paleofluid v granitoidních horninách na příkladu melechovského masívu
    Search for clay alternatives to bentonites used as a backfill in radioactive waste repository - mineralogical approach
    Seizmicita a recentní pohyby ve vodárenských tunelech a jejich okolí : seizmická měření v prostoru přehrady Josefův Důl
    Sekundární minerály na stěnách tunelů v Bedřichově a Souši
    Sorpce Cs v bentonitech a sedimentárních horninách
    Sprayed clay technology for the deep repository of high-level radioactive waste
    Stochastický model puklinové sítě a magmatické stavby bedřichovského tunelu
    Strukturní výzkum v bedřichovském tunelu a okolí v prostředí GIS
    The study of gas migration in crystalline rock using injection tests
    Synthesis and crystal structure of the feldspathoid CsAlSiO4: An open-framework silicate and potential nuclear waste disposal phase
    Šíření produktů štěpení a radiolýzy z vyhořelého paliva puklinami žulových masívů v České republice
    Temporal chemical instability and space variability of groundwater in granite
    The testing of loaded bentonites in connection with deep repository engineered barrier
    Transformace bentonitu v podmínkách úložiště radioaktivního odpadu: geochemický model
    Uran v granitech krkonošsko-jizerského masivu a jejich minerálech
    Uran v podzemní vodě a na stěnách bedřichovského tunelu v úseku A - hydrochemické následky okysličování EDZ
    Validation of modeling team solution and matrix porosity of granitic rocks
    Vizualizace a 3D modely tektonické sítě bedřichovského tunelu
    Vodárenské tunely a podzemní převaděče povrchových vod v Jizerských horách
    Vyhořelé jaderné palivo (SNF) a imobilizace radionuklidů ve struktuře uranylových fází vznikajících při jeho hydratačně-oxidačním zvětrávání v laboratoři a v přírodních podmínkách
    Výzkum procesů vzniku sekundárních karbonátových forem na povrchu betonu ve vodárenském tunelu v Bedřichově
    Water leaching of cesium from selected cesium mineral analogues
    Zelená jezírka, rudá půda a žlutý vzduch : životní prostředí na pomezí Uralu a Sibiře
    Změny vybraných vlastností bentonitů při tepelné a salinní zátěži : 11-22 Kadaň