Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    odprysk horniny
Článek
    Dimension of underground macroseismic effect areas caused by rockbursts in Ostrava-Karviná coal basin
    Disjunctive structures within the shaft pillar - Kladno mine No. 2
    Evaluation of the seam number XVIII mining in the area of mine Dukla, north from the 2nd transversal tectonic disturbance
    Focal mechanism and source parameters of the rockbursts in Upper Silesian Coal Basin
    Focal zones of rockbursts within the shaft pillar of mine Kladno-2
    Geological structure, seismic energy release and forecasting of rockburst occurrence
    Geological structure, seismic energy release and forecasting of rockburst occurrence
    Interpretation of rockbursts recorded by the local seismic station Kladno-Vinařice during the year 1993
    Interpretation of rockbursts recorded by the local seismic station Kladno-Vinařice during the year 1994
    Investigation of ground velocities during the rockbursts
    Investigation of induced seismic phenomena in the bituminous coal Kladno district
    The mechanical properties for sandstone rock samples in dynamic uniaxial cyclical loading
    Monitoring and documentation of flaking-off phenomena in the historical Jeroným Mine
    Možnost prognózy důlních otřesů v uhelných dolech z kontinuálních konvergenčních měření
    Nejdůležitější výsledky řešení projektu ČBÚ č. 22/2003 "Vedení důlních děl ve vlivu přídatných napětí v okolí ochranných pilířů jam a překopů v dolech s nebezpečím otřesů"
    Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. I. Charakteristické geomechanické faktory 72 důlních otřesů v OKR od roku 1989
    Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. II. Analýza a zobecnění poznatků o geomechanických faktorech při důlních otřesech v OKR
    Obecný model mimoslojových otřesů
    Picking the P- and S-onsets and azimuth angles of rockburst events
    Polarization diagrams of rockbursts from the Ostrava-Karviná District
    Rock bursts in the Czech part of the upper Silesian Coal Basin - Features, theoretical models and conclusions for practice
    Space and time development of the focal zone in the neighbourhood of underground workings
    Úkoly a cíle prognózy vzniku otřesů, teoretické principy jejího vypracování
    Vliv napěťodeformačního stavu v okolí porubní fronty na měřené parametry průběžné prognózy průtrží uhlí a plynů
    Využití bezvýlomové trhací práce při protiotřesové prevenci v geomechanicky obtížných oblastech závodu Lazy v Orlové
    Využití poznatků z řešení projektu ČBÚ č. 30/2003 "Analýza aplikací metod protiotřesové prevence v oblastech, kde vznikly otřesy a rozbor jejich účinnosti"