Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    odrazivost
Článek
    The anthracite seam near Mikulov, Krušné hory Mountains
    Chemické složení a fyzikální vlastnosti maldonitu a doprovodných minerálů zlata a bizmutu z Orlíku u Humpolce
    Chemické složení zlata a jeho variet, elektra, "küstelitu" a stříbra ve vztahu k mikroskopické charakteristice barvy
    Coal rank and pyrolytic characteristics in two boreholes in the Upper Silesian Basin
    Composition and origin of coalbed gases in the Upper Silesian and Lublin basins, Poland
    Compositional data for Bi-Pb tellurosulfides
    A digital image analysis approach to measurement of the conodont colour alteration index (CAI): a case study from the Moravo-Silesian Zone, Czech Republic
    Estimation of the missing eroded sediments in the Bílé Karpaty Unit (Outer West Carpathians)
    Graphitization of organic matter and fluid-deposited graphite in Palaeoproterozoic (Birimian) black shales of the Kaya-Goren greenstone belt (Burkina Faso, West Africa)
    Illite crystallinity and vitrinite reflectance in Paleozoic siliciclastics in the SE Bohemian Massif as evidence of thermal history - Discussion : The relationship between illite crystallinity and vitrinite reflectance: what is behind it?
    Illite crystallinity and vitrinite reflectance in Paleozoic siliciclastics in the SE Bohemian Massif as evidence of thermal history
    Illite crystallinity and vitrinite reflectance in relation to the thermal history of Paleozoic siliciclastics in the SE Bohemian Massif: Reply
    Illite crystallinity and vitrinite reflectance in relation to thermal history of the paleozoic in the SE part of the Rhenohercynian Zone (Moravia)
    Illite 'crystallinity', maturation of organic matter and microstructural development associated with lowest-grade metamorphism of Neoproterozoic sediments in the Teplá-Barrandian unit, Czech Republic
    Jonassonite, Au(Bi,Pb)5S4, a new mineral species from Nagybörzsöny, Hungary
    Kontaktní metamorfóza silurských černých břidlic ložní žílou diabasu: studie z lomu Kosov u Berouna, Barrandien (12-41 Beroun)
    Model tepelné historie paleozoika Konicka na základě odraznosti vitrinitu (24-21 Jevíčko)
    Nachodka selensoderžaščego krutovita v myš'jakovo-nikel'-kobal'tovych mestoroždenij rajona Bu-Azzer (Marokko)
    Odraznost vitrinitu břidlic "mírovského kulmu" a drahanského kulmu
    Optical anisotropy of coal from the Ruda syncline area in the upper Silesian Coal Basin (USCB) and its relation to tectonic setting
    Optical properties of organic matter in Devonian and Lower Carboniferous black shales in the northern Drahany Upland
    Organic and clay diagenesis in sediments of Ostrava-Karviná coal basin
    Organic matter dispersed in rocks - objective characterization, relation to natural and antropogenic processes
    Pašavaite, Pd3Pb2Te2, a new platinum-group mineral species from the Noril'sk-Talnakh Ni-Cu camp, Russia
    Permeability of Coal of the Upper Silesian Basin (Czech Republic)
    Petrologic recognition of coal seams of the Lower Silesian Coal Basin
    Phanerozoic petroleum source rocks in the Barrandian
    Poměry prouhelnění v západočeském karbonu ve světle reflektance
    Použití řízené pyrolýzy typu Rock-Eval pro stanovení stupně prouhelnění a technologického typu uhlí
    Regional trends in thermal maturity of Paleozoic rocks of the Moravo-Silesian basin: a combined study of conodont alteration index (CAI), vitrinite reflectance and rock eval pyrolysis
    Statistické závislosti a jejich uplatnění při posuzování kvality těžených uhlí
    Subsidence and thermal history of the Variscan orogen and foreland in the Upper Silesian Basin - a model calibrated by vitrinite reflectance
    Tertiary development of the West Carpathian accretionary wedge : implications for maturation history and sediment provenances
    Thermal overprint in Paleozoic sediments of the Moravo-Silesian Zone, Bohemian Massif: a record of late Variscan orogen-parallel extension
    Über Anthraxolite unter besonderer Berücksichtigung des Kata-Impsonites von Mítov (Frühes Proterozoikum, Barrandium, Tschechische Republik)
    Variská orogen-paralelní extenze na východním okraji Českého masivu a její záznam v tepelné přeměně paleozoika moravskoslezské zóny
    Vihorlatite, Bi24Se17Te4, a new mineral of the tetradymite group from Vihorlat Mts., Slovakia
    Vitrinite reflectance and pyrolytic properties of coals in the Boskovice Furrow as related to thermal and burial history
    Vliv času a teploty na postsedimentární tepelnou alteraci uhlí
    Využití disperze optických parametrů pro identifikaci organických součástek sedimentárních hornin
    Využití počítačové techniky při kvantitativním měření odraznosti
    Zu einigen besonderheiten der Weichbraunkohlen-Vergelung im Nordböhmischen Becken