Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    olivinický bazalt
Článek
    Geochemistry of volcanic pipe on Linhorka Hill near Třebenice
    Korozluky - pozoruhodná mineralogická lokalita Českého středohoří
    Olivinický diabas z Podbaby a stáří dolnovltavského plutonu (12-24 Praha)
    Petrografie a geochemie hornin vodárenských tunelů
    Současný stav některých lokalit v neovulkanitech na Uherskobrodsku. 1. část
    Succession of Lava Flows of Úhošť Hill in Relation to the History of Magma Reservoir
    Želešice - abandoned quarry