Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    ordovik-svrchní
Článek
    Circumbilical retractor muscle attachment areas in the Upper Ordovician bellerophontoidean gastropod Grandstoma grande (Barrande in Perner, 1903)
    Day 3, stop 3: Rumpál
    Day 3, stop 4: Čížovka at Zahořany
    Day 3, stop 5: Beroun-North
    Day 4, stop 1: Chrustenice - Museum of Iron Ore Mining
    Day 4, stop 2: Loděnice-vineyard
    Day 4, stop 3: Vráž
    Day 4, stop 4: Beroun-Počaply Section
    Day 4, stop 5: Levín
    Day 5, stop 1: Hlásná Třebaň I
    Day 5, stop 2: Hlásná Třebaň II
    Day 5, stop 3: Liteň
    Discovery of Harpidella McCoy, 1849 (Trilobita) in the Kralodvorian (Upper Ordovician) near Levín (Prague Basin, Czech Republic)
    Distributional patterns of Upper Berounian (Upper Caradocian) benthic shelly fauna communities and ichnoassemblages - 'Loděnice-vineyard'
    Dočasný odkryv hranice letenského a vinického souvrství (svrchní ordovik, beroun) v severovýchodní části Prahy (Černý Most) : 12-24 Praha
    Druh Ormathops inflatus (Želízko, 1922) (Trilobita) z českého ordoviku (dobrotiv, spodní beroun) v západní části pražské pánve (Barrandien) : 12-33 Plzeň, Rokycany
    Etapová zpráva z terénní dokumentace liniové stavby "Nové spojení" v Praze : 12-24 Praha
    Facies development, depositional settings and sequence stratigraphy across the Ordovician-Silurian boundary: a new perspective from the Barrandian area of the Czech Republic
    Faunal specificity, endemism and paleobiogeography: the post-glacial (Hirnantian-early Rhuddanian) graptolite fauna of the North-African border of Gondwana: a case study
    Generic status of two lingulacean brachiopods from the Králův Dvůr Formation, Upper Ordovician (Central Bohemia)
    The ichnogenus Curvolithus revisited
    Late Ordovician (Hirnantian) glacioeustatic Event: initiation of a glacial period - Levín
    The Late Ordovician ice house: impact winter or volcanic catastrophe?
    Levín
    New occurrence of the Ordovician eocrinoid Cardiocystes: Palaeogeographical and palaeoecological implications
    Nové ichnospolečenstvo z polyteichové facie bohdaleckého souvrství (svrchní ordovik Barrandienu) (12-24 Praha)
    Nové poznatky z tafonomie konulárií a sphenothalů z lokality Kařízek (dobrotivské souvrství, pražská pánev) : (12-34 Hořovice)
    Nové údaje o svrchním ordoviku zjištěné při stavbě železničního koridoru mezi nádražími Praha-Libeň a Praha-Masarykovo nádraží
    Ordovician and Silurian hyoliths and gastropods reassigned from the Hyolitha from the Girvan district, Scotland
    Palynomorphs in the Llandovery black shale sequence of the Prague Basin (Barrandian area, Bohemia)
    Plzeňská Čílina u Ejpovic, lokalita nového společenstva s Cilinella svobodai (Havlíček, 1951) (Brachiopoda) v řevnických křemencích libeňského souvrství : (12-33 Plzeň)
    Post-Symposium Excursion, day 2, stop 4: Levín - Prague-Plzeň road-cut
    Poznámky k hranici vinického a zahořanského souvrství (ordovik pražské pánve) na odkryvech mezi Černošicemi a Karlíkem (12-41 Beroun)
    The principle of "Frozen Evolution" and its manifestation in the fossil record: the brachiopod genus Aegiromena Havlíček, 1961 (Upper Ordovician, Czech Republic)
    Proudem orientované hlavové štíty trilobita Dalmanitina proaeva (Emmr.) na lokalitě Loděnice-vinice (zahořanské souvrství, ordovik Barrandienu) (12-41 Beroun)
    Předběžná zpráva z terénní dokumentace liniové stavby "Nové spojení" v Praze na Palmovce
    Rafanoglossella n.gen. and Plectoglossa Cooper (Glossellinae, Brachiopoda) in the Upper Ordovician of the Prague Basin
    Ražba tunelů silničního obchvatu Prahy mezi Lochkovem a Radotínem - výsledky geologicko-paleontologického výzkumu
    Shell breakage and repair in the Ordovician gastropod Barrandicella? tarda from the Upper Ordovician of Bohemia (Czech Republic)
    Sinuites community in the Upper Ordovician Bohdalec Formation at Praha-Radotín (Barrandian Area, Czech Republic)
    Some problematical arthropods from the Upper Orodovician Letná Formation of Bohemia
    Společenstvo ostnokožců (Cystoidea a Blastoidea) z bazálních poloh králodvorského souvrství (svrchní ordovik Barrandienu) (12-24 Praha)
    Svrchní ordovik okolí Prahy 15-Dubče (beroun, záhořanské souvrství, pražská pánev, Česká republika)
    Trace fossils from the Letná Formation (Ordovician, Czech Republic)
    Transportované ichnofosilie v prachovcích zahořanského souvrství (ordovik Barrandienu) z Prahy-Vinohrad (12-24 Praha)
    Trilobites of the Králův Dvůr Formation (Ordovician) of the Prague Basin, Czech Republic
    Two little-known trilobites from the Bohemian Upper Ordovician
    The youngest representative of Sarkanella (Mollusca, Tergomya) from the Králův Dvůr Formation (Upper Ordovician, Kralodvorian) of the Barrandian Area (Czech Republic)
    Zpráva o zajímavé paleontologické lokalitě ve východní části Prahy (12-24 Praha)