Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    organizace geologie
Článek
    2. sjezd České geologické společnosti
    29. mezinárodní geologický kongres v Japonsku
    Aktivity ministerstva hospodářství při ochraně životního prostředí v geologii
    Annual meeting of the FOREGS (Forum of European Geological Surveys)
    Apokalypsa a svátek vídeňského geologického ústavu
    Die bergbaugeschichtliche Abteilung des GEOFOND der Republik Tschechien in Kutná Hora (Kuttenberg) - Bestände und Aktivitäten
    Bilancovanie činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti na 10. valnom zhromaždení
    Budoucnost státních geologických služeb
    Contribution of bibliography to Czech geology and its status in the Czech Geological Survey
    The Czech Geological Bibliography - its History, Recent Development as a Part of the Czech Geological Survey
    Činnost Komise pro geologickou mapu světa (Commission de la Carte Géologique du Monde)
    Činnost řídících orgánů mezinárodního geologického kongresu (NGK)
    Distribuce dat z geologických databází pro zajištění informační podpory orgánů státní správy
    Dr.Buday v historii československého geologického výzkumu a průzkumu
    EFG - Federace evropských geologů, cesta k titulu eurogeolog
    EFG-Council Meeting in Prag
    Environmental activities of the State Geological Surveys
    Environmentální projekty Státních geologických služeb
    Environmentální projekty státních geologických služeb
    Evropská paleontologická asociace a její první aktivity
    Evropský kongres o regionální geologické kartografii a informačních systémech
    F.M.Opiz ve vývoji organizace a metodologie vědy v Českých zemích
    Geofond - National Information Centres, systems and services of the Czech and Slovak Republics
    Geológia a životné prostredie
    Geological and environmental databases and application of GIS in national geological service of the Czech Republic
    Geologie v USA
    GIS application in Complex Geologic-Ecological Research of the North Bohemian Brown Coal Basin
    Historie organizovaného speleologického hnutí v Slovinsku
    Historische geologische Karten vom Gebiet der Tschechischen Republik (Böhmen, Mähren und Österreichisch Schlesien) bis zum Jahre 1918 als Quellen bedeutender wissenschaftlicher Informationen
    How to estimate costs of geoscience information: either based on calculated expenses or on final user's demand?
    Hydrogeologické databáze Geofondu ČR, problematika jejich naplňování ve vztahu k životnímu prostředí
    Hydrogeology in the Czech Republic
    Informace o 1. mezinárodní konferenci o profesionální geologii
    Informační systém státní geologické služby a jeho využití pro potřeby MŽP ČR
    Jak dál v geologii?
    K přítomnosti a budoucnosti geologických věd
    Konference ředitelů západoevropských geologických služeb (WEGS)
    Kongres Evropské geologické unie
    Laboratory of Global Tectonics and Metallogeny Prague. A report on Establishment
    Laboratoř organické geochemie pobočky Českého geologického ústavu v Brně získala akreditaci
    Mapping of environmental geofactors in the Czech Republic
    Medzinárodná konferencia o antropogénnom ovplyvňovaní a ekologických zmenách v krase ČSFR - Maďarsko, 15.-23.9.1990
    Mezinárodní asociace IAGOD a trendy studia rudných ložisek
    Mezinárodní geologický kongres ve Washingtonu, D.C
    Mezinárodní konference geologických služeb ICOGS - Ottawa 1992
    Mezinárodní mineralogická asociace, její organizace a úkoly
    Mezinárodní vědecká spolupráce
    New Concepts and Technologies in the Earth Sciences
    O izraelské geologické službě a geologii Izraele
    Ocenění pro ženu a muže roku ČGÚ za rok 1995 uděleno
    Ohlédnutí za třiceti lety vývoje v ložiskové geologii (k zamyšlení a diskusi)
    Péče o přírodu a životní prostředí v USA. část 4, Péče o přírodu a přírodní zdroje při ministerstvu vnitra
    Podíl geologických firem na ochraně životního prostředí
    Polstoročné jubileum Geologického ústavu D.Štúra
    Pořádali jsme jednání pracovní skupiny FOREGS
    Poslání Ústředního ústavu geologického jako státní geologické služby v nových podmínkách
    Poznatky předsedy NGK ČSSR
    Poznatky ze studijních pobytů ve Velké Británii
    Pracoviště elektronové mikroskopie a mikroanalýzy: vytváření společných pracovišť - cesta k integraci výzkumu, výuky a praxe
    Pracovní sjezd Rakouského spolkového geologického ústavu v říjnu 1993 v Mieming v Tyrolsku
    Problematika využívání hydrogeologických databází Geofondu ČR a spolupráce při jejich naplňování
    Prof. dr. Karel Vrba se zasloužil o založení Státního geologického ústavu Československé republiky
    Professor RNDr. Rudolf Musil, DrSc. - 80 Years
    Projekty geochemického mapování
    Radim Kettner a státní geologická služba
    Reports of SGA President and Executive Secretary
    RNDr. František Reichmann - 60 let
    Second meeting of the Czech Geological Society and 84th anniversary meeting of the Geologische Vereinigung in Prague
    Sedmdesát let geologického výzkumu v Československu
    Sedmdesát let od založení Československé společnosti pro mineralogii a geologii
    Sjezd americké geologické společnosti
    Sjezd Americké geologické společnosti v Dallasu
    Současnost a budoucnost české hydrogeologie
    Současný stav a směry rozvoje spolupráce mezi brněnskou pobočkou ČGÚ a geologickými katedrami Masarykovy university Brno
    Státní geologická služba a 29. mezinárodní geologický kongres v Kjótu
    Státní geologická služba a současný stav mapování pro potřeby životního prostředí
    Státní geologické služby pro životní prostředí
    Šedesátiny RNDr. Zdeňka Kukala, DrSc., ředitele Českého geologického ústavu
    Šesťdesiatiny RNDr.Ing. Jána Buriana, CSc
    Technická složka ústavu
    Účast ČSAV na vývoji československých geologických věd
    Úloha a činnost Geofondu České republiky
    Úloha Geofondu ČR při ochraně nerostného bohatství
    Upřesnění vztahu mezi geologií, ekologií a politikou
    Ustavení oborové skupiny učitelské geologie
    Úvodní slovo
    Vize portálu české geologie
    Vladimír Panoš sedemdesiatnikom
    Výchova a příprava odborníků v geologii
    Výroční zasedání organizace FOREGS (Forum evropských geologických služeb)
    Výroční zasedání ředitelů organizace FOREGS
    Výsledky a.s. Geofyzika Brno na východním Slovensku za posledních 5 let
    Vzpomínky na prof. dr. K. Zapletala k jeho nedožitým devadesátinám
    Workshop: State Geological Surveys and Education. Budapest, September 1994
    Založení Mezinárodní asociace geologických služeb
    Založení Paleobotanicko-biostratigrafické pracovní skupiny v Německu
    Zasedání ředitelů státních geologických služeb organizace FOREGS
    Zemřel RNDr. Vladimír Zoubek, DrSc.