Podrobnosti záznamu

Předmětová skupina
    orlicko-žďárská oblast
Článek
    Earliest Upper Cretacecous palynomorphs of basal (transgressive) strata in the Blansko Graben (Moravia, Czechoslovakia)
    Earliest Upper Cretaceous palynomorphs of basal (transgressive) strata in Blansko Graben (Moravia, Czechoslovakia)
    Die Entdeckung des "Entdeckten": ein Beispiel aus dem nordoestlichen Teil der Böhmischen Masse (vorläufige Mitteilung)
    Flora z peruckých vrstev z Velkých Opatovic u Moravské Třebové (24-12 Letovice, 24-21 Jevíčko)
    Historische geologische Karten vom Gebiet der Tschechischen Republik (Böhmen, Mähren und Österreichisch Schlesien) bis zum Jahre 1918 als Quellen bedeutender wissenschaftlicher Informationen
    K znovuotevření těžby pískovce u Starého Maletína
    Ke geomorfologii státní přírodní rezervace Modlivý důl u Potštejna
    Korelace turonských sedimentů labského a orlicko-žďárského vývoje východočeské křídy
    Kuestový reliéf na jihu České tabule v povodí Novohradky
    Ložisko chemického barytu v Bohousové u Vamberka
    Mikroflóra cenomanských uloženin orlicko-ždárské oblasti (24-12 Letovice)
    Povrchové tvary v pískovcích velkoopatovické křídy
    Proudové zvrstvení v pískovcích korycanských vrstev v oblasti Maštalí, jz. od Litomyšle
    Spirocircus cycloides, a new ichnofossil from the Upper Cretaceous in Northern Moravia (Czech Republic)
    Svahové deformace v turonských slínovcích východně od Ústí nad Orlicí
    Svrchnokřídové sedimenty na listu mapy 1:50 000 Mohelnice (14-43 Mohelnice)
    Výsledky geologického mapování křídových sedimentů okolí Poličky ve východních Čechách (24-12 Letovice)
    Využití GIS ARC/INFO při geomorfologickém výzkumu se zaměřením na morfostrukturní analýzu zvolené oblasti
    Výzkum křídových sedimentů na území listu 1:50.000 Polička (14-33 Polička)
    Zaniklé lázeňské lokality na území západomoravské křídy (24-12 Letovice)